El terme de cerca Propietat, indústria i turisme una reflexió sobre l'estat actual de les colònies tèxtils del Baix Berguedà dins l'índex títol no s'ha trobat en cap registre. Els termes aproximats, a qualsevol col·lecció, són:
1   Propietat i relacions socials a l'agricultura de Reus :
13   Propietat immobiliària i propietat intelectual
1   Propietat intel·lectual en l'elaboració de la tesi
5   Propietat Intel·lectual i Transferència de Tecnologia
1   Propietat, indústria i turisme :
1   Propietats acústiques dels materials
1   Propietats amiloidogèniques del fragment 185-208 de la proteïna priònica humana :
1   Propietats aterogèniques de l'LDL electronegativa :
1   Propietats bàsiques dels números
1   Propietats coordinants i estructurals de la proteïna CuMT-II del cranc Callinectes sapidus :