El término de búsqueda Propietat, indústria i turisme una reflexió sobre l'estat actual de les colònies tèxtils del Baix Berguedà en el índice título no se ha encontrado en ningún registro. Los términos aproximados en cualquier colección son:
1   Propietarios de cuerpos femeninos :
1   Propietat i relacions socials a l'agricultura de Reus :
13   Propietat immobiliària i propietat intelectual
4   Propietat Intel·lectual i Transferència de Tecnologia
1   Propietat, indústria i turisme
1   Propietats acústiques dels materials
1   Propietats amiloidogèniques del fragment 185-208 de la proteïna priònica humana
1   Propietats aterogèniques de l'LDL electronegativa
1   Propietats bàsiques dels números
1   Propietats coordinants i estructurals de la proteïna CuMT-II del cranc Callinectes sapidus