El término de búsqueda Traducció i immigració la formació de traductors i intèrprets als serveis públics, noves solucions per a noves realitats en el índice título no se ha encontrado en ningún registro. Los términos aproximados en cualquier colección son:
1   Traducció i estudi del monòleg d'humor de Mikhail Zadornov
5   Traducció i Estudis Interculturals
1   Traducció i fraseologia :
1   Traducció i immigració :
1   Traducció i immigració : la figura de l'intèrpret als serveis públics de Catalunya
1   traducció i interartialitat
2   Traducció i interpretació
1   traducció i interpretació a l'ensenyament d'E/LE amb parlants de persa
1   Traducció i Interpretació. Memòria i verificació
1   Traducció i paremiologia :