Resultats globals: 321 registres trobats en 0.03 segons.
Materials didàctics, 1 registres trobats
Materials acadèmics, 320 registres trobats
Materials didàctics 1 registres trobats  
1.
46 p, 2.1 MB Eines i recursos documentals per al Treball de Fi de Màster en Educació / Carbonell Ferrando, Marina (Universitat Autònoma de Barcelona. Biblioteca d'Humanitats) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Biblioteca d'Humanitats
Presentació dels diferents recursos d'informació i eines documentals i gestió bibliogràfica per elaborar el Treball de Final de Màster d'Educació.
2017 (Eines per a la recerca)  

Materials acadèmics 320 registres trobats  1 - 10següentfinal  anar al registre:
1.
5 p, 106.2 KB Treball de Fi de Màster [43780] / Sánchez Gijón, María Pilar ; Amorós Soldevila, Xènia ; Riera Irigoyen, Marc ; Simón Jiménez, Eduardo ; Arevalillo Doval, Juan José ; Mata Pastor, Manuel ; Torres Hostench, Olga ; Oliver Gonzalez, Antoni ; Oncins Noguer, Estel·la ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Traducció i d'Interpretació
L'objectiu del mòdul és que l'estudiant adquireixi els coneixements i les capacitats per a l'elaboració d'un treball de recerca de fi de màster en l'àmbit de les tecnologies de la traducció o en la investigació en tecnologies.
The aim of this module is to enable the student to acquire the knowledge and skills needed to prepare a final master's dissertation in the field of translation technologies or technology research.
El objetivo del módulo es que el estudiante adquiera los conocimientos y las capacidades para la elaboración de un trabajo de fin de máster en el ámbito de las tecnologías de la traducción o en la investigación en tecnologías.

2023-24
Màster Universitari en Tradumàtica: Tecnologies de la Traducció [1350]
3 documents
2.
4 p, 100.9 KB Treball de Fi de Màster [43663] / Muñoz Mendoza, Carolina Alejandra ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola Doctor Robert ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola Fundació Universitat Autònoma de Barcelona - Formació (fUABf)
L'objectiu del Treball de Fi de Màster (TFM) és la posada en pràctica dels aprenentatges adquirits en el Màster permetent a l'alumne el desenvolupament d'una investigació a partir d'una experiència o estudi de cas concret, que abordi algun dels continguts aportats en el desenvolupament del Màster.
The objective of the Master's Thesis (TFM) is the implementation of the lessons learned in the Master's degree allowing the student to develop an investigation based on a specific experience or case study, which addresses some of the content provided in The development of the Master.
El objetivo del Trabajo de Fin de Máster (TFM) es la puesta en práctica de los aprendizajes adquiridos en el Máster permitiendo al alumno el desarrollo de una investigación a partir de una experiencia o estudio de caso concreto, que aborde alguno de los contenidos aportados en el desarrollo del Máster.

2023-24
Màster Universitari en Polítiques Socials i Acció Comunitària [1339]
3 documents
3.
4 p, 101.0 KB Treball de Fi de Màster [43385] / Pons Fernandez, Xavier ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola Universitària de Turisme i Direcció Hotelera ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola Fundació Universitat Autònoma de Barcelona - Formació (fUABf)
Al finalitzar l'assignatura, l'alumne serà capaç de: 1. Utilitzar conceptes de diverses disciplines treballades durant el màster amb especial èmfasi en l'elecció de les dades geogràfiques, siguin obtinguts per sensors remots o in-situ, a fi de donar la resposta òptima a la problemàtica plantejada en el treball, sigui aquesta teòrica, metodològica o aplicada. [...]
At the end of the course, the student will be able to: 1. Use concepts from various disciplines studied during the master with special emphasis on the choice of geographic data, whether obtained by remote sensors or in-situ, in order to give the optimal answer to the problems raised at work, be it theoretical or methodological or applied. [...]
Al finalizar la asignatura, el alumno será capaz de: 1. Utilizar conceptos de varias disciplinas trabajadas durante el máster con especial énfasis en la elección de los datos geográficos, sean obtenidos por sensores remotos o in-situ, con objeto de dar la respuesta óptima a la problemática planteada en el trabajo, sea esta teórica, metodológica o aplicada. [...]

2023-24
Màster Universitari en Teledetecció i Sistemes d'Informació Geogràfica [1271]
3 documents
4.
4 p, 99.7 KB Treball de Fi de Màster [43081] / Aguar Martinez, Maria Jose ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola Universitària de Turisme i Direcció Hotelera ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola Fundació Universitat Autònoma de Barcelona - Formació (fUABf)
1. - Posseir i comprendre els coneixements que permetin ser originals en el desenvolupament i/o aplicació d'idees en un context d'invesigació 2. - Aplicar els coneixements assolits i la capacitat de resolució de problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinars) relacionats amb el seu àmbit d'estudi 3. [...]
1. -Acquire the knowledge and skills to successfully develop original research work 2. - Apply the knowledge acquired and the ability to solve problems in new or little-known environments within broader (or multidisciplinary) contexts related to their field of study 3. [...]
1. -Poseer y comprender los conocimientos que permitan ser originales en el desarrollo y / o aplicación de ideas en un contexto de investigación 2. - Aplicar los conocimientos adquiridos y la capacidad de resolución de problemas en entornos nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su ámbito de estudio 3. [...]

2023-24
Màster Universitari en Direcció i Organització de Turisme d'Esdeveniments [1193]
3 documents
5.
8 p, 116.0 KB Treball de Fi de Màster [42960] / Aliagas, Cristina ; Portell Rifà, Joan ; Fittipaldi, Martina ; Parés Parral, Jordi ; Correro Iglesias, Cristina 1974- ; Manresa Potrony, Mireia ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències de l'Educació
El treball final de màster té com a objectiu principal aplicar en un context real els coneixements i habilitats desenvolupats durant el curs pel que fa al disseny, execució i defensa d'un projecte d'intervenció relacionat amb la biblioteca escolar i/o la promoció de la lectura. [...]
A master thesis aims at getting participants in the master programme to apply in a real/specific context the knowledge and abilities acquired during the course so as to design, implement and present a project related to pedagogical interventions that can be carried out through the use of school libraries or through the organisation of activities to promote reading. [...]
El trabajo final de máster tiene como objetivo principal aplicar en un contexto real/específico los conocimientos y habilidades desarrollados durante el curso en el diseño, ejecución y defensa de un proyecto de intervención relacionado con la biblioteca escolars y / o la promoción de la lectura. [...]

2023-24
Màster Universitari en Biblioteca Escolar i Promoció de la Lectura [1166]
3 documents
6.
5 p, 104.8 KB Treball de Fi de Màster [42622] / Slof, Eric John ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat d'Economia i Empresa
Duu a terme un treball de recerca original supervisat per un membre del professorat.
To undertake an original piece of research supervised by a faculty member.
Desarrollar un artículo de investigación original bajo la supervisión de un investigador.

2023-24
Màster Universitari en Recerca Aplicada en Economia i Empresa / Applied Research in Economics and Business [1133]
3 documents
7.
3 p, 97.6 KB Treball de Fi de Màster [42318] / Julià Garriga, Jordi ; Ballart, Pere 1964- ; Cerdà, Jordi ; Vega Ramos, Maria Jose ; Roas Deus, David ; Ponton Gijon, Gonzalo ; Torras Frances, Maria Angeles ; Vilella Morato, Eduard ; Penedo Picos, Antonio ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Filosofia i Lletres
El Treball ha de ser absolutament original. El tema d'investigació queda a la lliure elecció de la persona discent i després de l'aprovació i conformitat del professor que accepti la seva direcció. [...]
The TFM must be original. The research topic is left to the free choice of the student and after the approval of the teacher who accepts your address. Both persons will always work in agreement and will set the pace of work, debate and correction sessions, as well as the corresponding advice. [...]
El Trabajo ha de ser absolutamente original. El tema de investigación queda a la libre elección de la persona discente y tras la aprobación y conformidad del profesor que acepte su dirección. Ambas personas trabajarán siempre de común acuerdo y pautarán el ritmo de trabajo, las sesiones de debate y corrección, así como el asesoramiento correspondiente. [...]

2023-24
Màster Universitari en Literatura Comparada: Estudis Literaris i Culturals [1101]
3 documents
8.
5 p, 120.4 KB Treball de Fi de Màster [42600] / Rojas Arredondo, Jesús ; Elejabarrieta Olabarri, Francisco Javier ; Iñiguez Rueda, Lupicinio ; Lalueza Sazatornil, José Luis ; Pujal Llombart, Margarita ; Pujol Tarres, Juan ; Feliu i Samuel-Lajeunesse, Joel ; Cubells Serra, Jenny ; Montenegro Martinez, Marisela ; Camps Perarnau, Susana ; Tirado Serrano, Francisco Javier ; Rubio García, Remedios ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Psicologia
Sintetitzar el conjunt d'aprenentatges obtinguts a la comprensió de la recerca i la intervenció psicosocial. Integrar l'experiència d'acostament al camp dels fenòmens psicosocials a través d'una anàlisi orientada teòricament. [...]
To synthesise all the learning obtained in the understanding of psychosocial research and intervention. To integrate the experience of approaching the field of psychosocial phenomena through a theoretically oriented analysis. [...]
Sintetizar el conjunto de aprendizajes obtenidos en la comprensión de la investigación y la intervención psicosocial. Integrar la experiencia de acercamiento al campo de los fenómenos psicosociales a través de un análisis orientado teóricamente. [...]

2023-24
Màster Universitari en Recerca i Intervenció Psicosocial [1131]
3 documents
9.
4 p, 104.4 KB Treball de Fi de Màster [43170] / Rojas Arredondo, Jesús ; Pallares Parejo, Susana ; Diez Piñol, Miriam ; Fernandez Llano, Cesar Luis ; Díaz Cortinas, Rafael ; Alonso Baranguan, Alegría ; Poyato Nunez, Carles ; Carracedo Gil, Irene ; Menoyo Vilalta, David ; Serrano González, Sergi ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Psicologia
El Treball Final de Màster té com objectiu principal avaluar la integració de les competències professionals adquirides en el Màster. Es un treball continuat i supervisat durant la seva desenvolupament. [...]
The main objective of the Master's Dissertation (MD) is to evaluate the integration of professional competencies that have been acquired in the Master. It is a continuous task and the student receives supervision throughout its development. [...]
El Trabajo de Fin de Máster (TFM) tiene como objetivo principal evaluar la integración de las competencias profesionales adquiridas en el Máster. Es un trabajo continuado y supervisado a lo largo de su desarrollo. [...]

2023-24
Màster Universitari en Gestió dels Recursos Humans a les Organitzacions [1181]
3 documents
10.
5 p, 103.3 KB Treball de Fi de Màster [43022] / Poch Olive, Dolors ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Filosofia i Lletres
L'objectiu d'aquest mòdul és la realització d'un treball sobre un tema d'un dels àmbits de coneixement sobre la llengua o la literatura espanyoles compresos en el màster. El treball es presentarà per escrit i es defensarà oralment davant d'un tribunal i haurà de mostrar que l'estudiant ha adquirit el conjunt de competències generals, transversals i específiques del màster que el faculten per obtenir el diploma.
The objective of this module is the realization of a work on a subject of one of the knowledge areas about the Spanish language or literature covered by the master. The work will be submitted in writing and will be defended orally before a court and must show that students have acquired the set of general, transverse and specific skills of the master's degree that empower them to obtain the diploma.
El objetivo de este módulo es la realización de un trabajo sobre un tema de uno de los ámbitos de conocimiento sobre la lengua o la literatura españolas que abarca el máster. El trabajo se presentará por escrito y se defenderá oralmente ante un tribunal y deberá mostrar que el estudiante ha adquirido el conjunto de competencias generales, transversales y específicas del máster que le facultan para obtener el diploma.

2023-24
Màster Universitari en Llengua Espanyola, Literatura Hispànica i Espanyol com a Llengua Estrangera [1176]
3 documents

Materials acadèmics : 320 registres trobats   1 - 10següentfinal  anar al registre:
Us interessa rebre alertes sobre nous resultats d'aquesta cerca?
Definiu una alerta personal via correu electrònic o subscribiu-vos al canal RSS.