Resultats globals: 352 registres trobats en 0.03 segons.
Documents de recerca, 2 registres trobats
Materials acadèmics, 350 registres trobats
Documents de recerca 2 registres trobats  
1.
43 p, 3.6 MB Análisis regional de la contaminación lumínica en Cataluña (2014-2018) / Villarroel Torrez, Daniel ; Tardà, Anna, dir. ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Filosofia i Lletres
Durant el segle passat, la llum artificial nocturna va augmentar en intensitat i extensió a tot el món. Encara que aquest fenomen ha permès el desenvolupament econòmic, també ha suposat que, avui dia, prop del 83% de la població mundial i el 99% de l'europea visqui sota cels contaminats lluminosament. [...]
Durante el siglo pasado la luz artificial nocturna ha aumentado en intensidad y extensión en todo el mundo. Aunque este fenómeno ha permitido el desarrollo económico, también ha resultado en que cerca del 83% de la población mundial y el 99% de la europea viva bajo cielos contaminados lumínicamente. [...]
Throughout the last century, artificial night lights have become more intense and widespread all across the world. Even though this has clearly enabled economic development and growth, it has also resulted in nearly 83% of the world's and 99% of Europe's population living under light-polluted skies. [...]

juliol 2020
Màster Universitari en Geoinformació [1373]  
2.
88 p, 4.6 MB SIG per al pacte d'alcaldies. Eina de consulta i presa de decisions / Abellà Masdeu, Ester ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Filosofia i Lletres
Treball de final del Màster en Geoinformació, 3a edició, curs 2019-2020, destinat a la convalidació a títol universitari oficial del títol propi del Màster en Tecnologies de la Informació Geogràfica (MTIG) 15a edició, cursat durant el 2012-2013. [...]
Trabajo de final del Máster en Geoinformación, 3a edición, curso 2019-2020, destinado a la convalidación a título universitario oficial del título propio del Máster en Tecnologías de la Información Geográfica (MTIG) 15a edición, cursado durante el 2012-2013. [...]
Final of the Máster in Geoinformación, 3th edition, course 2019-2020, allocated to the validation to official university title of the Máster in Technologies of the Geographic Information (MTIG) degree, 15th edition, during 2012-2013. [...]

2020
Màster Universitari en Geoinformació [1373]
3 documents

Materials acadèmics 350 registres trobats  1 - 10següentfinal  anar al registre:
1.
4 p, 103.2 KB Treball de Final de Màster [44664] / Vanrell i Martorell, Maria Isabel ; Baldrich i Caselles, Ramon ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
The main goal of this module is the development of a project where students should apply the knowledge acquired in the previous modules and their own skills and abilities to solve a practical problem in Computer Vision. [...]
2022-23
Màster Universitari en Visió per Computador/Computer Vision [1172]
3 documents
2.
3 p, 96.1 KB Treball de Final de Màster [44486] / Mico Perez, Rafael ; Molist Montaña, Miguel ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Filosofia i Lletres
El mòdul té l'objectiu d'introduir l'alumnat a la pràctica de la recerca en Arqueologia prehistòrica, mitjançant la realització d'un treball d'investigació original relatiu a qualsevol dels continguts i aspectes tractats en el màster o en temàtiques relacionades. [...]
The module aims to introduce students to the practice of research in prehistoric archaeology, by carrying out an original research work referring to any of the contents and aspects dealt with in this master's degree or in interrelated topics. [...]
El módulo tiene como objetivo la iniciación del alumnado en la práctica de la investigación en Arqueología prehistórica, mediante la realización de un trabajo de investigación original referido a cualquiera de los contenidos y aspectos tratados en este máster o en temáticas interrelacionadas. [...]

2022-23
Màster Universitari en Arqueologia Prehistòrica [1474]
3 documents
3.
4 p, 103.2 KB Treball de Final de Màster [43894] / Ramis Laloux, Yago ; Parrado Romero, Eva ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Psicologia
El Treball Final de Màster (TFM) té com a objectiu principal confrontar a l'estudiant amb un cas pràctic de recerca, avaluació i/o intervenció que tingui relació amb les activitats desenvolupades en els mòduls previs del pla d'estudis, amb els mòduls propis de pràctiques externes i amb les línies pròpies de recerca del professorat del màster. [...]
The Master's Degree Dissertation (MDD) aims at confronting the student with a practical case of research, evaluation and/or intervention related to the activities developed in the previous modules of the Master Program, to the external practices and to the lines of research of the supervisors of the master's degree. [...]
El Trabajo de Fin de Máster (TFM) tiene como objetivo principal confrontar al estudiante con un caso práctico de investigación, evaluación y/o intervención que esté relacionado con las actividades desarrolladas en los módulos previos del plan de estudio, con los módulos propios de las prácticas externas, y/o con las líneas propias de investigación del profesorado del máster. [...]

2022-23
Màster Universitari en Psicologia de l'Esport i de l'Activitat Física [1380]
3 documents
4.
4 p, 101.1 KB Treball de Final de Màster [44692] / Olmos Rueda, Patricia ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències de l'Educació
El TFM tracta d'aprofundir en la preparació per a una activitat professional que contribueixi a desenvolupar les seves habilitats professionals i aplicar els coneixements adquirits durant el programa formatiu realitzat. [...]
The TFM seeks to deepen the preparation for a professional activity that contributes to developing their professional skills and applying the knowledge acquired during the training program carried out. [...]
El TFM trata de profundizar en la preparación para una actividad profesional que contribuya a desarrollar sus habilidades profesionales y aplicar los conocimientos adquiridos durante el programa formativo realizado. [...]

2022-23
Mediació Familiar i en els Àmbits del Dret Privat [1503]
3 documents
5.
3 p, 97.2 KB Treball de Final de Màster [44534] / Sastre Juan, Jaume ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències
L'objectiu d'aquest modul es assegurar que l'alumne que acaba el master es capac de dur a terme pel seu compte una investigacio en el camp de la historia de la ciencia i ha adquirit les competencies per dur a terme un treball autonom.
The goal of this module is to ensure that the students who complete the Masters are capable to conduct research on their own in the history of science and have acquired the skills to autonomously pursue research.
El objetivo de este módulo es asegurar que el alumno o la alumna que acaba el máster es capaz de realizar por si mismo una investigación en el área de la historia de la ciencia, y que ha adquirido las competencias para llevar a cabo un trabajo autónomo.

2022-23
Màster Universitari en Història de la Ciència: Ciència, Història i Societat [1098]
3 documents
6.
6 p, 108.7 KB Treball de Final de Màster [44507] / Cervelló Autuori, Josep ; Orriols Llonch, Marc ; Lull García, Jose ; Oller Guzman, Joan ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Filosofia i Lletres
L'objectiu d'aquest mòdul del màster és doble: 1) Capacitar l'estudiant per a l'ús dels mètodes i tècniques del treball científic en egiptologia, facilitar-li el coneixement i l'accés als instruments i fons bibliogràfics i webgràfics propis de la disciplina (repertoris bibliogràfics i de fonts, obres de referència, literatura primària i secundària. [...]
The aim of this module of the master's degree is twofold: 1) To train students to use the methods and techniques of scientific work in Egyptology, to provide them with knowledge of and access to the bibliographic and webographic tools and resources specific to the discipline (bibliographic and source repertoires, reference works, primary and secondary literature, etc. [...]
El objetivo de este módulo del máster es doble: 1) Capacitar al estudiante para el uso de los métodos y técnicas del trabajo científico en egiptología, facilitarle el conocimiento y el acceso a los instrumentos y fondos bibliográficos y webgráficos propios de la disciplina (repertorios bibliográficos y de fuentes, obras de referencia, literatura primaria y secundaria. [...]

2022-23
Màster Universitari en Egiptologia [1483]
3 documents
7.
4 p, 101.5 KB Treball de Final de Màster [44441] / Garcia Lopez, Joan ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola Fundació Universitat Autònoma de Barcelona - Formació (fUABf)
El treball de fi de màster constitueix un mòdul obligatori (15 ECTS) dins dels estudis de màster proposats. En termes generals, els estudiants treballen individualment, sota la direcció del seu tutor assignat, en un treball final que pot tenir caràcter experimental o no, segons els objectius que es proposin, i que ha de versar sobre un tema directament relacionat amb la medicina transfusional. [...]
The master's degree dissertation constitutes a compulsory module (15 ECTS) within the proposed master's degree studies. In general terms, students work individually, under the guidance of their assigned tutor, on a final project that may or may not be experimental in nature, depending on its stated aims, and which must deal with a topic that is directly related to transfusion medicine or cellular and tissue therapies At the end of the module, students write a dissertation on the work carried out, which they then go on to present and defend orally, by video conference. [...]
El trabajo de fin de máster constituye un módulo obligatorio (15 ECTS) dentro de los estudios de máster propuestos. En términos generales, los estudiantes trabajan individualmente, bajo la dirección de su tutor asignado, en un trabajo final que puede tener o no carácter experimental, según los objetivos que se propongan, y que debe versar sobre un tema directamente relacionado con la medicina transfusional. [...]

2022-23
Màster Universitari en Medicina Transfusional i Teràpies Cel·lulars i Tissulars / Master's Degree in Transfusion Medicine and Cellular and Ti [1477]
3 documents
8.
6 p, 110.5 KB Treball de Final de Màster [44261] / Saurí Pujol, David ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Traducció i d'Interpretació
El Mòdul 8 "Treball de Fi de Màster" consisteix en la realització del Treball Final de Màster (TFM) de manera individual i autònoma per part de l'estudiant amb la supervisió d'un/a tutor/a. En el TFM l'estudiant ha de demostrar que domina els instruments teòrics i metodològics apropiats per realitzar una anàlisi pròpia i en profunditat sobre el tema seleccionat en relació amb els continguts del màster. [...]
The objective of the module is to assess the integration of the competences acquired in the master through the realization of a Master's Thesis. The thesis is an individual academic project undertaken autonomously under the supervision of a tutor, in which the student has to demonstrate that he or she has acquired the theoretical and methodological instruments appropriate for realizing an in depth analysis on the subject selected in relation to the contents given in the program. [...]
El Módulo 8 "Trabajo de Fin de Máster" consiste en la realización del Trabajo Final de Máster (TFM) de manera individual y autónoma por el/la estudiante con la supervisión de un/a tutor/a. En el TFM el/la estudiante debe demostrar que domina los instrumentos teóricos y metodológicos apropiados para realizar un análisis propio y en profundidad sobre el tema que elija en relación con los contenidos del máster. [...]

2022-23
Màster en Estudis Globals d'Àsia Oriental [1452]
3 documents
9.
7 p, 110.4 KB Treball de Final de Màster [44035] / Verd Pericas, Joan Miquel ; Lopez Roldan, Pedro ; Miguel Quesada, Francesc Josep ; Rodriguez Soler, Joan ; Marti Olive, Joel ; Barranco Font, Oriol ; Muntanyola-Saura, Dafne ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències Polítiques i de Sociologia
El Treball de Fi de Màster (TFM) té com a objectiu que l'alumnat apliqui el coneixement teòric i metodològic adquirit durant el màster per portar a terme una petita recerca, dissenyar un projecte d'intervenció social o realitzar una petita avaluació d'alguna política. [...]
The Master's Degree Dissertation (MD) aims at the students to apply the appropriate theoretical and methodological knowledge acquired during the master's degree to carry out a small research project, design a social intervention project or produce a small evaluation of any social policy. [...]
El Trabajo de Fin de Máster (TFM) tiene como objetivo que el alumnado aplique el conocimiento teórico y metodológico adquirido durante el máster para llevar a cabo una pequeña investigación, diseñar un proyecto de intervención social o realizar una pequeña evaluación de alguna política. [...]

2022-23
Màster Universitari en Política Social, Treball i Benestar [1419]
3 documents
10.
4 p, 102.4 KB Treball de Final de Màster [44018] / Rodriguez Ines, Patricia ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Traducció i d'Interpretació
Aquest mòdul de 15 crèdits és obligatori per a tot l'alumnat del màster i constitueix la plasmació final per la seva part del que ha après al màster. És comú a les dues especialitats del màster. [...]
This 15-credit module is compulsory for all the programme's students and common to both specialisations. It is the ultimate reflection of everything students have learned in the programme. The objective of the module is for students to acquire the knowledge and abilities necessary to carry out a final project in the area of translation and intercultural mediation or in that of translation studies and intercultural studies. [...]
Este módulo de 15 créditos es obligatorio para todo el alumnado del máster y constituye la plasmación final por su parte de lo aprendido en el máster. Es común a las dos especialidades del máster. [...]

2022-23
Màster Universitari en Traducció i Estudis Interculturals [1401]
3 documents

Materials acadèmics : 350 registres trobats   1 - 10següentfinal  anar al registre:
Us interessa rebre alertes sobre nous resultats d'aquesta cerca?
Definiu una alerta personal via correu electrònic o subscribiu-vos al canal RSS.