Resultats globals: 88 registres trobats en 0.03 segons.
Articles, 5 registres trobats
Documents de recerca, 10 registres trobats
Materials acadèmics, 73 registres trobats
Articles 5 registres trobats  
1.
1 p, 26.5 KB Signat un conveni de col·laboració que permetrà explorar vies d'aplicació de la visió per computador en Google Glass / Centre de Visió per Computador
El Centre de Visió per Computador (CVC) ha signat un conveni de col·laboració amb l'empresa Soft for You (SFY)amb l'objectiu d'explorar possibles vies d'explotació de tecnologies de visió per computador mitjançant "wearable platforms" com Google Glass o SmartWatch entre d'altres.
2014
UAB innova, Abril 2014, p. 1-1  
2.
1 p, 81.8 KB El Centre de Visió per Computador instal·la una eina pionera que analitza el consum energètic
L'eina permet mesurar i controlar on-line les condicions climàtiques i els consums d'il·luminació, calefacció, refrigeració i altres equipaments de l'edifici i, d'aquesta manera, establir mesures de millora energètica.
2013
UAB innova, Abril 2013, p. 1-1  
3.
1 p, 137.9 KB El Centre de Visió per Computador i l'empresa AB-Biotics aconsegueixen accèssits del Premi Sello Innovación 2011
El Premi reconeix la tasca de col·laboració entre empreses i infraestructures d'R+D que promouen les relacions comercials que tenen com a punt de partida la innovació.
2011
UAB innova, octubre 2011, p. 1-1  
4.
2 p, 179.7 KB Visió per computador, e-commerce i matrius incompletes / Julià Ferré, Ma. Carme (Centre de Visió per Computador (Bellaterra, Catalunya)) ; Universitat Autònoma de Barcelona
Quan no es coneixen tots els elements d'una matriu, la seva factorització es pot resoldre mitjançant mètodes alternats. Aquesta estratègia és útil per al càlcul de l'Estructura a partir del Moviment (SFM), un problema dins del camp de la visió per computador. [...]
Si no se conocen todos los elementos de una matriz, su factorización se puede resolver a través de métodos alternados. Esta estrategia es útil para el cálculo de la Estructura a partir del Movimiento (SFM), un problema común en la visión por computador. [...]
In the case of a missing data matrix, factorization can be solved by the alternation technique. This strategy could be useful to calculate the Structure from Motion (SFM), a common problem in computerized vision. [...]

2008
UAB divulga, Maig 2008, p. 1-2
3 documents
5.
2 p, 274.3 KB La Marató de TV3 financiarà un projecte del Centre de Visió per Computador de la UAB / Piulachs, Helena (Centre de Visió per Computador (Bellaterra, Catalunya))
La Dra. Petia Radeva, del Centre de Visió per Computador i de la Universitat de Barcelona, conjuntament amb el Dr. Manel Sabaté Tenas del Hospital de Santa Creu i Sant Pau i la Dra Rosana Hernández Antolín del Hospital Clínico San Carlos, Madrid, han rebut l'ajut que atorga la Fundació de la Marató de TV3 2007 per a projectes de recerca sobre malalties cardiovasculars. [...]
La Dra. Petia Radeva, del Centro de Visión por Computador y de la Universidad de Barcelona, conjuntamente con el Dr. Manel Sabaté Tenas del Hospital de Santa Creu i Sant Pau y la Dra Rosana Hernández Antolín del Hospital Clínico San Carlos, Madrid, han recibido la ayuda que otorga la Fundación de la Maratón de TV3 2007 para proyectos de investigación sobre enfermedades cardiovasculares.

2008
UAB divulga, Desembre 2008, p. 1-2
2 documents

Documents de recerca 10 registres trobats  
1.
12 p, 1.2 MB Millora d'imatges antigues mitjançant tècniques de processament d'imatge i visió per computador / Company Macarrón, Albert ; Vázquez i Corral, Javier, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Ciències de la Computació) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
Aquest article vol fer una anàlisi del procés de millora d'imatge per algoritmes automatitzats. L'objectiu de l'anàlisi és determinar com són de bons els resultats de diferents models de processament d'imatges així com rendiment en diferents escenaris. [...]
This article is willing to analyze the process of image enhancement by automated algorisms. The aim of the analysis is to determine how good is the result of different image processing models as well as their performance in various scenarios. [...]
Este artículo pretende realizar un análisis del proceso de mejora de imagen por algoritmos automatizados. El objetivo del análisis es determinar lo buenos que son los resultados de diferentes modelos de procesamiento de imágenes así como rendimiento en diferentes escenarios. [...]

2022
Enginyeria Informàtica [958]  
2.
12 p, 1.2 MB Identificació de fonts d'emissió de metà d'aigües residuals amb visió per computador i observacions de Sentinel-2 / Aceves Soley, Gerard ; Lumbreras Ruiz, Felipe, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Ciències de la Computació) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
Les tecnologies basades en aprenentatge profund s'han desenvolupat a gran velocitat en els últims anys i alhora proporcionen eines de molta efectivitat. En aquest treball s'aplicaran aquestes tecnologies per a la detecció de fonts del gas metà, un dels gasos més contaminants a l'atmosfera, alhora que fàcilment localitzable en les depuradores, on es centrarà el treball. [...]
Deep learning-based technologies have developed rapidly in recent years and at the same time provide highly effective tools. In this project, these technologies will be applied to detect sources of methane gas, one of the most polluting gases in the atmosphere, while being easily located in waste water treatment plants, which this work will focus. [...]
Las tecnologías basadas en aprendizaje profundo se han desarrollado a gran velocidad en los últimos años ya la vez proporcionan herramientas de mucha efectividad. En este trabajo se aplicarán estas tecnologías para la detección de fuentes de gas metano, uno de los gases más contaminantes a la atmósfera, al tiempo que fácilmente localizable en las depuradoras, donde se centrará este trabajo. [...]

2021
Enginyeria Informàtica [958]  
3.
12 p, 1.2 MB Automatització de les expedicions d'un magatzem mitjançant visió per computador / Rabassa Puigdomènech, Aleix ; Sánchez Pujadas, Francisco Javier, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Ciències de la Computació) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
Actualment totes les empreses confien en solucions informàtiques per obtenir control i automatisme dels processos interns. Concretament en el sector de la cadena de subministrament, és comú l'us de "Software de Gestió de Magatzems", també anomenats SGA, que s'encarrega de gestió de l'stock i la preparació de comandes. [...]
Nowadays all companies trust in IT solutions to get control and automatation on its internal processes. Specifically in the supply chain marketplace, is common to see "Warehouse Managemente Software", also called WMS, which does all stock management and order preparation. [...]
Actualmente todas las empresas confían en soluciones informáticas para obtener control y automatismo de sus procesos internos. Concretamente en el sector de la cadena de suministro es común el uso de "Software de Gestión de Almacenes", también conocido como SGA, que se encarga de la gestión del stock y la preparación de pedidos. [...]

2019-07-01
Enginyeria Informàtica [958]  
4.
12 p, 1.1 MB Visió per computador aplicada al control de qualitat en la indústria metal·lúrgica / Roura Suarez, Daniel ; Lumbreras Ruiz, Felipe, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Ciències de la Computació) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
El projecte aplica tècniques de Visió per computador al control de qualitat en la indústria metal·lúrgica, concretament en el procés de tall i plegat. En la part d'inspecció de peces tallades es prendrà com a referència un fitxer vectorial, s'interpretarà i es compararà amb imatges de peces obtingudes després del tall. [...]
The project will try to apply computer vision techniques to quality control in the metal industry, specifically in the cutting and bending process. Inspection of cut pieces will be taken as a reference to a vector file, will be interpreted and compared to pieces of images obtained after the cut. [...]
El proyecto aplica técnicas de Visión por computador al control de calidad en la industria metalúrgica, concretamente en el proceso de corte y plegado. En la parte de inspección de piezas cortadas se tomará como referencia un fichero vectorial, se interpretará y se comparará con imágenes de piezas obtenidas después del corte. [...]

2019-02-11
Enginyeria Informàtica [958]  
5.
10 p, 1.3 MB Disseny d'una activitat pedagògica musical amb visió per computador / Sans Pena, Jordi ; Fornes Bisquerra, Alicia (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Ciències de la Computació) ; Vilariño Freire, Fernando, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Ciències de la Computació) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
En un nou intent d'apropar la tecnologia a la societat i, més específicament, a les aules, en aquest projecte s'ha dissenyat i creat, amb la col·laboració de l'Escola de Música de Sant Cugat, un prototipus d'activitat didàctica enfocada a l'aprenentatge musical. [...]
In a new attempt to bring technology to society and, more specifically, to classrooms, a prototype of educational activity focused in musical learning has been designed and created, with the collaboration of Sant Cugat's music school. [...]
En un nuevo intento de acercar la tecnología a la sociedad y, más específicamente, a las clases, en este proyecto se ha diseñado y creado, con la colaboración de la Escola de Música de Sant Cugat, un prototipo de actividad didáctica enfocada al aprendizaje musical. [...]

2016-06-28
Enginyeria Informàtica [958]  
6.
11 p, 2.9 MB Mòdul de visió per computador per a videojoc 3D / Martínez Pérez, David ; Roca i Marvà, Francesc Xavier, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Ciències de la Computació) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
L'objectiu d'aquest projecte és el desenvolupament d'un mòdul de visió per computador per a un videojoc en 3D multiplataforma però molt enfocat a plataformes mòbils, fent servir les càmeres que disposen avui en dia aquests típus de dispositius. [...]
The aim of this project is to develop a computer vision module for 3D multi-platform game but focused on mobile platforms, using the cameras that nowadays are available in these devices. This project is focused mainly on the development of an artificial intelligence (AI) in a Unity environment, which is able to detection and face tracking in order to bring more realism to the main character of the game. [...]
El objetivo de este proyecto es el desarrollo de un módulo de visión por computador para un videojuego en 3D multiplataforma pero muy enfocado a plataformas móviles, haciendo uso de las cámaras que disponen hoy en día este tipo de dispositivos. [...]

2016-06-28
Enginyeria Informàtica [958]  
7.
12 p, 1.6 MB Herramienta de segmentación semiautomática de imágenes mediante visión por computador / Francisco Ortiz, Jorge ; Bernal del Nozal, Jorge, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Ciències de la Computació) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
El proyecto propone una herramienta de segmentación semiautomàtica de imágenes usando visión por computador. El objectivo es poder segmentar imágenes que contienen gestos realizados con las manos para su posterior interpretación como parte de una aplicación posterior. [...]
This project proposes a semi-automatic computer vision tool for segmenting images. The final objective is to segment images which contains persons performing a series of gestures; our methodology aims at segmenting both hands and the head as part of a bigger pipeline which would include the recognition of the actions performed. [...]
El projecte proposa una eina de segmentació semiautomàtica d'imatges utilitzant visió per computador. L'objectiu es pode segmentar imatges que contenen gestos realitzats amb les mans per a la seva posterior interpretació com a parte d'una aplicació posterior. [...]

2015-06-25
Enginyeria Informàtica [958]  
8.
14 p, 2.1 MB ¿Es útil la armonía cromática en visión por computador? / Ciurana Lanau, Adrià ; Baldrich i Caselles, Ramon, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Ciències de la Computació) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
El proyecto trata un problema poco abordado en el campo de la visión por computador: el contenido armónico y su interpretación. El objetivo inicial era explorar la capacidad de los métodos computacionales para valorar la calidad cromática de las imágenes basándose en criterios de armonía de su contenido. [...]
The project addresses an issue little discussed in the computer vision area: the harmonic content and its interpreta-tion. The initial objective was to explore the ability of computational methods to value the chromatic quality of the pictures on the basis of the harmony criteria. [...]
El projecte tracta un problema poc abordat en el camp de la visió per computador: el contingut harmònic i la seva interpretació. L'objectiu inicial era explorar la capacitat dels mètodes computacionals per valorar la qualitat cromàtica de les imatges basant-se en els criteris d'harmonia del seu contingut. [...]

2015-07-01
Enginyeria Informàtica [958]  
9.
10 p, 3.6 MB Visió per Computador aplicada als robots autònoms utilitzant Raspberri Pi / Jiménez Mendoza, Daniel ; Vilariño Freire, Fernando, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Ciències de la Computació) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
L'objectiu d'aquest projecte es descobrir noves tècniques combinant components hardware i software per aplicar-los en robots autònoms. La aparició de nous models computacionals de baix cost com la Raspberry Pi i les càmeres d'alta resolució fa possible que es puguin combinar i s'apliquin utilitzant la visió per computador sobre els robots autònoms. [...]
El objetivo de este proyecto es descubrir nuevas técnicas combinando componentes hardware y software para aplicarlos en robots autónomos. La aparición de nuevos modelos computacionales de bajo coste como la Raspberry Pi y las cámaras de alta resolución hace posible que se combinen y se apliquen utilizando la visión por computador sobre los robots autónomos. [...]
The aim of this project is to discover new techniques to combine software and hardware components to be applied on an autonomous robot. The appearance of new cheap com- putational modules like Raspberry Pi and high-resolution cheap cameras makes it possible to combine both, applied to computer vision. [...]

2014-06-30
Enginyeria Informàtica [958]  
10.
80 p, 1.6 MB Visió per computador en una plataforma basada en un DSP / Royo Tort, Ricard ; Senar Rosell, Miquel Àngel ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola Tècnica Superior d'Enginyeria ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
En aquest projecte s'usa el servidor de vídeo d'Axis Communications 242s IV, basat en el DSP TMS320DM642 de Texas Instruments, com a plataforma per a la implementació d'un algorisme d'extracció de fons i pel desenvolupament d'una solució completa de comptatge de persones per a càmera zenital. [...]
En este proyecto se utiliza el servidor de vídeo de Axis Communications 242s IV, basado en el DSP TMS320DM642 de Texas Instruments, como plataforma para la implementación de un algoritmo de extracción de fondo y para el desarrollo de una solución completa de conteo de personas para cámara cenital. [...]
The 242s IV video server from Axis Communications has been used in this project. This server is based on Texas Instruments' DSP TMS320DM642 as a platform for the implementation of a background subtraction algorithm and the development of a full people counting solution for zenithal cameras. [...]

2007  

Materials acadèmics 73 registres trobats  1 - 10següentfinal  anar al registre:
1.
59 p, 1.3 MB Master in Computer Vision / Universitat de Barcelona ; Universitat Oberta de Catalunya ; Universitat Politècnica de Catalunya ; Universitat Pompeu Fabra ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
El máster en visión por computador proporciona a los estudiantes una sólida especialización en el campo la inteligencia artificial enfocada particularmente a que el estudiante sea capaz de diseñar sistemas que resuelvan problemas de visión por computador en todos sus ámbitos, tanto el reconocimiento visual, la recuperación de la información tridimensional como el análisis de vídeo. [...]
Bellaterra 2022 (Màsters)
2 documents
2.
4 p, 103.2 KB Treball de Final de Màster [44664] / Vanrell i Martorell, Maria Isabel ; Baldrich i Caselles, Ramon ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
The main goal of this module is the development of a project where students should apply the knowledge acquired in the previous modules and their own skills and abilities to solve a practical problem in Computer Vision. [...]
2022-23
Màster Universitari en Visió per Computador/Computer Vision [1172]
3 documents
3.
4 p, 104.0 KB Visió 3D [43090] / Vanrell i Martorell, Maria Isabel ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
Coordinadora del mòdul: Dr. Gloria Haro L'objectiu d'aquest mòdul és aprendre els principis de la reconstrucció en 3D d'un objecte o d'una escena a partir de múltiples imatges o vídeos estereoscòpics. [...]
Module Coordinator: Dr. Gloria Haro The goal of this module is to learn the principles of the 3D reconstruction of an object or a scene from multiple images or stereoscopic videos. For that, the basic concepts of the projective geometry and the 3D space are firstly introduced. [...]
Coordinadora del mòdulo: Dr. Gloria Haro El objetivo de este módulo es aprender los principios de la reconstrucción en 3D de un objeto o de una escena a partir de múltiples imágenes o vídeos estereoscópicos. [...]

2022-23
Màster Universitari en Visió per Computador/Computer Vision [1172]
3 documents
4.
5 p, 120.0 KB Reconeixement Visual [43088] / Vanrell i Martorell, Maria Isabel ; Serrat Gual, Joan ; Valveny Llobet, Ernest ; Karatzas, Dimosthenis ; Perez Tito, Ruben ; Mafla Delgado, Andrés ; Gomez Bigorda, Lluis ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
Coordinador del mòdul: Dr. Joan Serrat Gual En visió per computador, el reconeixement visual correspon a la tasca d'explicar el contingut d'una imatge en termes de "Què és?" "On és això?". La resposta a aquestes preguntes és habitualment una etiqueta de classe corresponent als tipus d'objectes o objectes de la imatge, una caixa de delimitació estreta que conté l'objecte en qüestió o, a un nivell més fi, la regió (píxels) que és el seu esquema. [...]
Module Coordinator: Dr. Joan Serrat Gual In Computer Vision, visual recognition corresponds to the task of explaining the content of an image in terms of "What is it?" "where is this?". The answer to these questions is usally a class label corresponding to the object or object types in the image, a tight bounding box containing the object in question, or, at a finer level, the region (pixels) that is its outline. [...]
Coordinador del Módulo: Dr. Joan Serrat Gual En visión por computador, el reconocimiento visual corresponde a la tarea de explicar el contenido de una imagen en términos de "¿Qué es?" "¿Dónde está esto?". [...]

2022-23
Màster Universitari en Visió per Computador/Computer Vision [1172]
3 documents
5.
4 p, 101.8 KB Mètodes de Recerca i Transferència de Tecnologia [43087] / Vanrell i Martorell, Maria Isabel ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
Coordinador del mòdul: David Merino Introduir l'estudiant en l'ús correcte de les eines que té al seu abast per dur a terme el procés investigador en visió per computador. El mòdul contempla l'ús d'eines de planificació, de localització d'informació, de revisió bibliogràfica i d'anàlisi estadística de dades. [...]
Module Coordinator: David Merino In Research and Technology transfer management, we introduce the students to the proper use of the tools at its disposal to carry out the research process in computer vision. [...]
Coordinador del módulo: David Merino Introducir al estudiante en el uso correcto de las herramientas que tiene a su alcance para llevar a cabo el proceso investigador en visión por computador. El módulo contempla el uso de herramientas de planificación, de localización de información, de revisión bibliográfica y de análisis estadístico de datos. [...]

2022-23
Màster Universitari en Visió per Computador/Computer Vision [1172]
3 documents
6.
5 p, 132.6 KB Optimització i Inferència per a la Visió per Computador [43086] / Vanrell i Martorell, Maria Isabel ; Ramos Terrades, Oriol ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
Coordinadora del mòdul: Dra. Coloma Ballester L'objectiu d'aquest mòdul és l'aprenentatge dels algoritmes d'optimització i les tècniques d'inferència que estan darrere de moltes tasques en la visió per computador. [...]
Module Coordinator: Dra. Coloma Ballester The aim of this module is to learn about the optimization algorithms and inference techniques that are behind many tasks in computer vision. The main concepts will include energy formulation and minimization, numerical techniques for variational problems, gradient descent optimization algorithms and tools useful for deep learning strategies. [...]
Coordinadora del módulo: Dra. Coloma Ballester El objetivo de este módulo es el aprendizaje de los algoritmos de optimización y las técnicas de inferencia que están detrás de muchas tareas en la visión por computadora. [...]

2022-23
Màster Universitari en Visió per Computador/Computer Vision [1172]
3 documents
7.
4 p, 103.5 KB Introducció a la Visió Humana i Computacional [43085] / Vanrell i Martorell, Maria Isabel ; Vazquez Corral, Javier ; Ruiz Hidalgo, Javier ; Morros Rubió, Josep Ramon ; Vilaplana Besler, Verónica ; Salembier Clairon, Philippe ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
Coordinador del mòdul: Dr. Philippe Salembier L'objectiu d'aquest mòdul és presentar als estudiants la visió per ordinador, inclosos els conceptes bàsics del sistema visual humà i la percepció, l'adquisició i el processament d'imatges. [...]
Module Coordinator: Dr. Philippe Salembier The aim of this module is introduce the students to computer vision including basics of human visual system and image perception, acquisition and processing. [...]
Coordinador del módulo: Dr. Philippe Salembier El objetivo de este módulo es presentar a los estudiantes la visión por ordenador, incluidos los conceptos básicos del sistema visual humano y la percepción, la adquisición y el procesado de imágenes. [...]

2022-23
Màster Universitari en Visió per Computador/Computer Vision [1172]
3 documents
8.
4 p, 100.9 KB Disseminació de la Recerca [43084] / Vanrell i Martorell, Maria Isabel ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
Coordinador del mòdul: David Merino Introducció a la disseminació de la recerca busca introduir els estudiants al procés de disseminació de resultats. Aquest procés serà dividit a dues àrees: Les presentacions orals fetes, amb estàndards de qualitat al nivell de contingut formal, oral i a través d'ús correcte de llengua no verbal. [...]
Module Coordinator: David Merino Introduction to research dissemination seeks to introduce students to the process of dissemination of results. This process will be divided into two areas: The oral presentations made, with quality standards at the level of formal content, oral and through correct use of nonverbal language. [...]
Coordinador del módulo: David Merino Introducción a la diseminación de la investigación busca introducir a los estudiantes en el proceso de diseminación de resulta Las presentaciones orales hechas, con estándares de calidad en el nivel de contenido formal, oral y a través de uso correcto de lengua no verbal. [...]

2022-23
Màster Universitari en Visió per Computador/Computer Vision [1172]
3 documents
9.
5 p, 107.3 KB Aprenentatge Computacional per a la Visió per Computador [43083] / Vanrell i Martorell, Maria Isabel ; Baldrich i Caselles, Ramon ; Vilariño Freire, Fernando ; Karatzas, Dimosthenis ; Rodriguez Lopez, Pau ; Arias Bedmar, Guillem ; Gomez Bigorda, Lluis ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
Coordinador del mòdul: Dr. Ramon Baldrich Caselles L'objectiu d'aquest mòdul és introduir les tècniques d'aprenentatge automàtic per resoldre problemes de visió per ordinador. L'aprenentatge automàtic tracta de l'anàlisi automàtica de dades a gran escala. [...]
Module Coordinator: Dr. Ramon Baldrich Caselles The objective of this module is to introduce the Machine learning techniques for solving computer vision problems. Machine learning deals with the automatic analisys of large scale data. [...]
Coordinador del módulo: Dr. Ramon Baldrich Caselles El objetivo de este módulo es presentar las técnicas de aprendizaje automático para resolver problemas de visión por computador. El aprendizaje automático se ocupa del análisis automático de datos a gran escala. [...]

2022-23
Màster Universitari en Visió per Computador/Computer Vision [1172]
3 documents
10.
4 p, 103.7 KB Anàlisi de Video [43082] / Vanrell i Martorell, Maria Isabel ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
Coordinador del mòdul: Dr. Javier Ruiz L'objectiu d'aquest mòdul és presentar els principals conceptes i tecnologies que són necessaris per a l'anàlisi de vídeo. En primer lloc, es presenten les aplicacions d'anàlisi de seqüències d'imatges i els diferents tipus de dades on s'aplicaran aquestes tècniques. [...]
Module Coordinator: Dr. Javier Ruiz The objective of this module is to present the main concepts and technologies that are necessary for video analysis. In the first place, we will present the applications of image sequence analysis and the different kind of data where these techniques will be applied, together with a general overview of the signal processing techniques and the general deep learning architectures in which video analysis is based. [...]
Coordinador del módulo: Dr. Javier Ruiz El objetivo de este módulo es presentar los principales conceptos y tecnologías que son necesarios para el análisis de video. En primer lugar, se presentan las aplicaciones de análisis de secuencias de imágenes y los diferentes tipos de datos donde se aplicarán estas técnicas. [...]

2022-23
Màster Universitari en Visió per Computador/Computer Vision [1172]
3 documents

Materials acadèmics : 73 registres trobats   1 - 10següentfinal  anar al registre:
Us interessa rebre alertes sobre nous resultats d'aquesta cerca?
Definiu una alerta personal via correu electrònic o subscribiu-vos al canal RSS.