Resultados globales: 105 registros encontrados en 0.11 segundos.
Artículos, Encontrados 5 registros
Documentos de investigación, Encontrados 14 registros
Materiales académicos, Encontrados 86 registros
Artículos Encontrados 5 registros  
1.
1 p, 26.5 KB Signat un conveni de col·laboració que permetrà explorar vies d'aplicació de la visió per computador en Google Glass / Centre de Visió per Computador
El Centre de Visió per Computador (CVC) ha signat un conveni de col·laboració amb l'empresa Soft for You (SFY)amb l'objectiu d'explorar possibles vies d'explotació de tecnologies de visió per computador mitjançant "wearable platforms" com Google Glass o SmartWatch entre d'altres.
2014
UAB innova, Abril 2014, p. 1-1  
2.
1 p, 81.8 KB El Centre de Visió per Computador instal·la una eina pionera que analitza el consum energètic
L'eina permet mesurar i controlar on-line les condicions climàtiques i els consums d'il·luminació, calefacció, refrigeració i altres equipaments de l'edifici i, d'aquesta manera, establir mesures de millora energètica.
2013
UAB innova, Abril 2013, p. 1-1  
3.
1 p, 137.9 KB El Centre de Visió per Computador i l'empresa AB-Biotics aconsegueixen accèssits del Premi Sello Innovación 2011
El Premi reconeix la tasca de col·laboració entre empreses i infraestructures d'R+D que promouen les relacions comercials que tenen com a punt de partida la innovació.
2011
UAB innova, octubre 2011, p. 1-1  
4.
2 p, 179.7 KB Visió per computador, e-commerce i matrius incompletes / Julià Ferré, Ma. Carme (Centre de Visió per Computador (Bellaterra, Catalunya)) ; Universitat Autònoma de Barcelona
Quan no es coneixen tots els elements d'una matriu, la seva factorització es pot resoldre mitjançant mètodes alternats. Aquesta estratègia és útil per al càlcul de l'Estructura a partir del Moviment (SFM), un problema dins del camp de la visió per computador. [...]
Si no se conocen todos los elementos de una matriz, su factorización se puede resolver a través de métodos alternados. Esta estrategia es útil para el cálculo de la Estructura a partir del Movimiento (SFM), un problema común en la visión por computador. [...]
In the case of a missing data matrix, factorization can be solved by the alternation technique. This strategy could be useful to calculate the Structure from Motion (SFM), a common problem in computerized vision. [...]

2008
UAB divulga, Maig 2008, p. 1-2
3 documentos
5.
2 p, 274.3 KB La Marató de TV3 financiarà un projecte del Centre de Visió per Computador de la UAB / Piulachs, Helena (Centre de Visió per Computador (Bellaterra, Catalunya))
La Dra. Petia Radeva, del Centre de Visió per Computador i de la Universitat de Barcelona, conjuntament amb el Dr. Manel Sabaté Tenas del Hospital de Santa Creu i Sant Pau i la Dra Rosana Hernández Antolín del Hospital Clínico San Carlos, Madrid, han rebut l'ajut que atorga la Fundació de la Marató de TV3 2007 per a projectes de recerca sobre malalties cardiovasculars. [...]
La Dra. Petia Radeva, del Centro de Visión por Computador y de la Universidad de Barcelona, conjuntamente con el Dr. Manel Sabaté Tenas del Hospital de Santa Creu i Sant Pau y la Dra Rosana Hernández Antolín del Hospital Clínico San Carlos, Madrid, han recibido la ayuda que otorga la Fundación de la Maratón de TV3 2007 para proyectos de investigación sobre enfermedades cardiovasculares.

2008
UAB divulga, Desembre 2008, p. 1-2
2 documentos

Documentos de investigación Encontrados 14 registros  1 - 10siguiente  ir al registro:
1.
17 p, 5.2 MB 3D Apple Detection from Large Point Clouds Using Deep Learning / Arpaci, Berkay ; Ruiz Hidalgo, Javier, dir. (Universitat Politècnica de Catalunya) ; Gené-Mola, Jordi, dir. (IRTA - Institute of Agrifood Research and Technology) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria ; Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Ciències de la Computació
In this work, the 3D deep learning object detection model, PointRCNN, is evaluated for apples detection. Point clouds obtained from two different methods, LiDAR and photogrammetry, and a combination of the data obtained from them are used to see the effect of positional accuracy, cloud density and the effect of additional parameters such as color and reflectance. [...]
En aquest treball s'avalua l'ús de xarxa neuronal 3D PointRCNN per la detecció de pomes. La base de dades utilitzada inclou núvols de punts obtinguts amb dos mètodes diferents, LiDAR i fotogrametria, i la combinació d'aquestes dades per avaluar l'efecte de l'exactitud posicional, la densitat dels núvols i altres paràmetres addicionals com el color i la reflectància. [...]

2023
Màster Universitari en Visió per Computador/Computer Vision [1172]  
2.
28 p, 18.5 MB Bridging Cross-Modal Alignment for OCR-Free Content Retrieval in Scanned Historical Documents / Molina Rodríguez, Adrià ; Ramos Terrades, Oriol, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Ciències de la Computació) ; Lladós, Josep, dir. (Centre de Visió per Computador (Bellaterra, Catalunya)) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria ; Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Ciències de la Computació
In this work, we address the limitations of current approaches to document retrieval by incorporating vision-based topic extraction. While previous methods have primarily focused on visual elements or relied on optical character recognition (OCR) for text extraction, we propose a paradigm shift by directly incorporating vision into the topic space. [...]
2023
Màster Universitari en Visió per Computador/Computer Vision [1172]  
3.
16 p, 4.1 MB Mejorando el reciclaje domestico mediante Visión por Computador / Camara Diaz, Juan Manuel ; Antens, Coen Jacobus, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Ciències de la Computació) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
Este artículo explora el papel esencial del reciclaje en la protección del medio ambiente y la conservación de los recursos naturales, destacando la capacidad de la tecnología para otorgar herramientas a los ciudadanos y facilitar el reciclaje doméstico. [...]
Aquest article explora el paper essencial del reciclatge en la protecció del medi ambient i la conservació dels recursos naturals, destacant la capacitat de la tecnologia per proporcionar eines als ciutadans i facilitar el reciclatge domèstic. [...]
This article explores the essential role of recycling in environmental protection and natural resource conservation, highlighting the ability of technology to provide tools to citizens and facilitate home recycling. [...]

2023
Enginyeria Informàtica [958]  
4.
15 p, 1.4 MB Paletitzat intel·ligent amb l'ús de visió per computador i robot industrial / Centelles Pavón, Guillem ; Garcia Calvo, Carlos, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Ciències de la Computació) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
Utilitzant tècniques de visió per computador, programació de robots induatrials i PLC, i comunicació entre dispositius, s'ha aconseguit desenvolupar un sistema físic per a l'automatització del paletitzat d'objectes d'un color concret en cadenes de producció amb cintes transportadores. [...]
Utilizando técnicas de visión por computador, programación de robots industriales y PLC, y comunicación entre dispositivos, se ha logrado desarrollar un sistema físico para la automatización del paletizado de objetos de un color específico en cadenas de producción con cintas transportadoras. [...]
By utilizing computer vision techniques, industrial robot and PLC programming, and device comunication, it has.

2023
Enginyeria Informàtica [958]  
5.
12 p, 1.2 MB Millora d'imatges antigues mitjançant tècniques de processament d'imatge i visió per computador / Company Macarrón, Albert ; Vázquez i Corral, Javier, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Ciències de la Computació) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
Aquest article vol fer una anàlisi del procés de millora d'imatge per algoritmes automatitzats. L'objectiu de l'anàlisi és determinar com són de bons els resultats de diferents models de processament d'imatges així com rendiment en diferents escenaris. [...]
This article is willing to analyze the process of image enhancement by automated algorisms. The aim of the analysis is to determine how good is the result of different image processing models as well as their performance in various scenarios. [...]
Este artículo pretende realizar un análisis del proceso de mejora de imagen por algoritmos automatizados. El objetivo del análisis es determinar lo buenos que son los resultados de diferentes modelos de procesamiento de imágenes así como rendimiento en diferentes escenarios. [...]

2022
Enginyeria Informàtica [958]  
6.
12 p, 1.2 MB Identificació de fonts d'emissió de metà d'aigües residuals amb visió per computador i observacions de Sentinel-2 / Aceves Soley, Gerard ; Lumbreras Ruiz, Felipe, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Ciències de la Computació) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
Les tecnologies basades en aprenentatge profund s'han desenvolupat a gran velocitat en els últims anys i alhora proporcionen eines de molta efectivitat. En aquest treball s'aplicaran aquestes tecnologies per a la detecció de fonts del gas metà, un dels gasos més contaminants a l'atmosfera, alhora que fàcilment localitzable en les depuradores, on es centrarà el treball. [...]
Deep learning-based technologies have developed rapidly in recent years and at the same time provide highly effective tools. In this project, these technologies will be applied to detect sources of methane gas, one of the most polluting gases in the atmosphere, while being easily located in waste water treatment plants, which this work will focus. [...]
Las tecnologías basadas en aprendizaje profundo se han desarrollado a gran velocidad en los últimos años ya la vez proporcionan herramientas de mucha efectividad. En este trabajo se aplicarán estas tecnologías para la detección de fuentes de gas metano, uno de los gases más contaminantes a la atmósfera, al tiempo que fácilmente localizable en las depuradoras, donde se centrará este trabajo. [...]

2021
Enginyeria Informàtica [958]  
7.
12 p, 1.2 MB Automatització de les expedicions d'un magatzem mitjançant visió per computador / Rabassa Puigdomènech, Aleix ; Sánchez Pujadas, Francisco Javier, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Ciències de la Computació) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
Actualment totes les empreses confien en solucions informàtiques per obtenir control i automatisme dels processos interns. Concretament en el sector de la cadena de subministrament, és comú l'us de "Software de Gestió de Magatzems", també anomenats SGA, que s'encarrega de gestió de l'stock i la preparació de comandes. [...]
Nowadays all companies trust in IT solutions to get control and automatation on its internal processes. Specifically in the supply chain marketplace, is common to see "Warehouse Managemente Software", also called WMS, which does all stock management and order preparation. [...]
Actualmente todas las empresas confían en soluciones informáticas para obtener control y automatismo de sus procesos internos. Concretamente en el sector de la cadena de suministro es común el uso de "Software de Gestión de Almacenes", también conocido como SGA, que se encarga de la gestión del stock y la preparación de pedidos. [...]

2019-07-01
Enginyeria Informàtica [958]  
8.
12 p, 1.1 MB Visió per computador aplicada al control de qualitat en la indústria metal·lúrgica / Roura Suarez, Daniel ; Lumbreras Ruiz, Felipe, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Ciències de la Computació) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
El projecte aplica tècniques de Visió per computador al control de qualitat en la indústria metal·lúrgica, concretament en el procés de tall i plegat. En la part d'inspecció de peces tallades es prendrà com a referència un fitxer vectorial, s'interpretarà i es compararà amb imatges de peces obtingudes després del tall. [...]
The project will try to apply computer vision techniques to quality control in the metal industry, specifically in the cutting and bending process. Inspection of cut pieces will be taken as a reference to a vector file, will be interpreted and compared to pieces of images obtained after the cut. [...]
El proyecto aplica técnicas de Visión por computador al control de calidad en la industria metalúrgica, concretamente en el proceso de corte y plegado. En la parte de inspección de piezas cortadas se tomará como referencia un fichero vectorial, se interpretará y se comparará con imágenes de piezas obtenidas después del corte. [...]

2019-02-11
Enginyeria Informàtica [958]  
9.
10 p, 1.3 MB Disseny d'una activitat pedagògica musical amb visió per computador / Sans Pena, Jordi ; Fornes Bisquerra, Alicia (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Ciències de la Computació) ; Vilariño Freire, Fernando, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Ciències de la Computació) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
En un nou intent d'apropar la tecnologia a la societat i, més específicament, a les aules, en aquest projecte s'ha dissenyat i creat, amb la col·laboració de l'Escola de Música de Sant Cugat, un prototipus d'activitat didàctica enfocada a l'aprenentatge musical. [...]
In a new attempt to bring technology to society and, more specifically, to classrooms, a prototype of educational activity focused in musical learning has been designed and created, with the collaboration of Sant Cugat's music school. [...]
En un nuevo intento de acercar la tecnología a la sociedad y, más específicamente, a las clases, en este proyecto se ha diseñado y creado, con la colaboración de la Escola de Música de Sant Cugat, un prototipo de actividad didáctica enfocada al aprendizaje musical. [...]

2016-06-28
Enginyeria Informàtica [958]  
10.
11 p, 2.9 MB Mòdul de visió per computador per a videojoc 3D / Martínez Pérez, David ; Roca i Marvà, Francesc Xavier, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Ciències de la Computació) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
L'objectiu d'aquest projecte és el desenvolupament d'un mòdul de visió per computador per a un videojoc en 3D multiplataforma però molt enfocat a plataformes mòbils, fent servir les càmeres que disposen avui en dia aquests típus de dispositius. [...]
The aim of this project is to develop a computer vision module for 3D multi-platform game but focused on mobile platforms, using the cameras that nowadays are available in these devices. This project is focused mainly on the development of an artificial intelligence (AI) in a Unity environment, which is able to detection and face tracking in order to bring more realism to the main character of the game. [...]
El objetivo de este proyecto es el desarrollo de un módulo de visión por computador para un videojuego en 3D multiplataforma pero muy enfocado a plataformas móviles, haciendo uso de las cámaras que disponen hoy en día este tipo de dispositivos. [...]

2016-06-28
Enginyeria Informàtica [958]  

Documentos de investigación : Encontrados 14 registros   1 - 10siguiente  ir al registro:
Materiales académicos Encontrados 86 registros  1 - 10siguientefinal  ir al registro:
1.
4 p, 101.1 KB Treball de Final de Màster [44779] / Vanrell Martorell, Maria Isabel ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
The main goal of this module is the development of a project where students should apply the knowledge acquired in the previous modules and their own skills and abilities to solve a practical problem in Computer Vision. [...]
2023-24
Màster Universitari en Visió per Computador [1539]
3 documentos
2.
4 p, 103.0 KB Anàlisi de Vídeo [44778] / Vanrell Martorell, Maria Isabel ; Ruiz Hidalgo, Javier ; Morros Rubio, Ramon ; Pardàs Feliu, Montse ; Sukno, Federico ; Escalera Guerrero, Sergio ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
Coordinador del mòdul: Dr. Javier Ruiz L'objectiu d'aquest mòdul és presentar els principals conceptes i tecnologies que són necessaris per a l'anàlisi de vídeo. En primer lloc, es presenten les aplicacions d'anàlisi de seqüències d'imatges i els diferents tipus de dades on s'aplicaran aquestes tècniques. [...]
Module Coordinator: Dr. Javier Ruiz The objective of this module is to present the main concepts and technologies that are necessary for video analysis. In the first place, we will present the applications of image sequence analysis and the different kind of data where these techniques will be applied, together with a general overview of the signal processing techniques and the general deep learning architectures in which video analysis is based. [...]
Coordinador del módulo: Dr. Javier Ruiz El objetivo de este módulo es presentar los principales conceptos y tecnologías que son necesarios para el análisis de video. En primer lugar, se presentan las aplicaciones de análisis de secuencias de imágenes y los diferentes tipos de datos donde se aplicarán estas técnicas. [...]

2023-24
Màster Universitari en Visió per Computador [1539]
3 documentos
3.
5 p, 119.9 KB Reconeixement Visual [44777] / Vanrell Martorell, Maria Isabel ; Serrat Gual, Joan ; Valveny Llobet, Ernest ; Ivanova Radeva, Petia ; Romero Soriano, Adriana ; Karatzas, Dimosthenis ; Escalera Guerrero, Sergio ; Gomez Bigorda, Lluis ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
Coordinador del mòdul: Dr. Joan Serrat Gual En visió per computador, el reconeixement visual correspon a la tasca d'explicar el contingut d'una imatge en 1 En visió per computador, el reconeixement visual correspon a la tasca d'explicar el contingut d'una imatge en termes de "Què és?" "On és això?". [...]
Module Coordinator: Dr. Joan Serrat Gual In Computer Vision, visual recognition corresponds to the task of explaining the content of an image in terms of 1 In Computer Vision, visual recognition corresponds to the task of explaining the content of an image in terms of "What is it?" "where is this?". [...]
Coordinador del Módulo: Dr. Joan Serrat Gual En visión por computador, el reconocimiento visual corresponde a la tarea de explicar el contenido de una 1 En visión por computador, el reconocimiento visual corresponde a la tarea de explicar el contenido de una imagen en términos de "¿Qué es?" "¿Dónde está esto?". [...]

2023-24
Màster Universitari en Visió per Computador [1539]
3 documentos
4.
4 p, 104.5 KB Disseminació i Transferència de Resultats [44776] / Vanrell Martorell, Maria Isabel ; Baró Solé, Xavier ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
Module Coordinator: David Merino The course as a part of the master in Computer Vision deals with the non vision-based goals, the aim are to go through a large set of transversal skills that are indispensable for a researcher and/or a professional. [...]
2023-24
Màster Universitari en Visió per Computador [1539]
3 documentos
5.
4 p, 103.5 KB Visió 3D [44775] / Vanrell Martorell, Maria Isabel ; Casas Pla, Josep Ramon ; Ruiz Hidalgo, Javier ; Haro Ortega, Gloria ; Sukno, Federico ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
Coordinadora del mòdul: Dr. Gloria Haro L'objectiu d'aquest mòdul és aprendre els principis de la reconstrucció en 3D d'un objecte o d'una escena a partir de múltiples imatges o vídeos estereoscòpics. [...]
Module Coordinator: Dr. Gloria Haro The goal of this module is to learn the principles of the 3D reconstruction of an object or a scene from multiple images or stereoscopic videos. For that, the basic concepts of the projective geometry and the 3D space are firstly introduced. [...]
Coordinadora del mòdulo: Dr. Gloria Haro El objetivo de este módulo es aprender los principios de la reconstrucción en 3D de un objeto o de una escena a partir de múltiples imágenes o vídeos estereoscópicos. [...]

2023-24
Màster Universitari en Visió per Computador [1539]
3 documentos
6.
5 p, 106.1 KB Aprenentatge Automàtic per a la Visió per Computador [44774] / Vanrell Martorell, Maria Isabel ; Baldrich i Caselles, Ramon ; Vilariño Freire, Fernando Luis ; Karatzas, Dimosthenis ; Rodriguez Lopez, Pau ; Arias Bedmar, Guillem ; Gomez Bigorda, Lluis ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
Coordinador del mòdul: Dr. Ramon Baldrich Caselles L'objectiu d'aquest mòdul és introduir les tècniques d'aprenentatge automàtic per resoldre problemes de visió per ordinador. L'aprenentatge automàtic tracta de l'anàlisi automàtica de dades a gran escala. [...]
Module Coordinator: Dr. Ramon Baldrich Caselles The objective of this module is to introduce the Machine learning techniques for solving computer vision problems. Machine learning deals with the automatic analisys of large scale data. [...]
Coordinador del módulo: Dr. Ramon Baldrich Caselles El objetivo de este módulo es presentar las técnicas de aprendizaje automático para resolver problemas de visión por computador. El aprendizaje automático se ocupa del análisis automático de datos a gran escala. [...]

2023-24
Màster Universitari en Visió per Computador [1539]
3 documentos
7.
5 p, 131.2 KB Tècniques d'Optimització per a la Visió per Computador [44773] / Vanrell Martorell, Maria Isabel ; Ballester Nicolau, Coloma ; Lekadir, Karim ; Ramos Terrades, Oriol ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
Coordinadora del mòdul: Dra. Coloma Ballester L'objectiu d'aquest mòdul és l'aprenentatge dels algoritmes d'optimització i les tècniques d'inferència que estan darrere de moltes tasques en la visió per computador. [...]
Module Coordinator: Dra. Coloma Ballester The aim of this module is to learn about the optimization algorithms and inference techniques that are behind many tasks in computer vision. The main concepts will include energy formulation and minimization, numerical techniques for variational problems, gradient descent optimization algorithms and tools useful for deep learning strategies. [...]
Coordinadora del módulo: Dra. Coloma Ballester El objetivo de este módulo es el aprendizaje de los algoritmos de optimización y las técnicas de inferencia que están detrás de muchas tareas en la visión por computadora. [...]

2023-24
Màster Universitari en Visió per Computador [1539]
3 documentos
8.
4 p, 103.9 KB Introducció a la Visió Humana i per Computador [44772] / Vanrell Martorell, Maria Isabel ; Vazquez Corral, Javier ; Ruiz Hidalgo, Javier ; Morros Rubio, Ramon ; Vilaplana Besler, Verónica ; Salembier Clairon, Philippe ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
Coordinador del mòdul: Dr. Philippe Salembier L'objectiu d'aquest mòdul és presentar als estudiants la visió per ordinador, inclosos els conceptes bàsics del sistema visual humà i la percepció, l'adquisició i el processament d'imatges. [...]
Module Coordinator: Dr. Philippe Salembier The aim of this module is introduce the students to computer vision including basics of human visual system and image perception, acquisition and processing. [...]
Coordinador del módulo: Dr. Philippe Salembier El objetivo de este módulo es presentar a los estudiantes la visión por ordenador, incluidos los conceptos básicos del sistema visual humano y la percepción, la adquisición y el procesado de imágenes. [...]

2023-24
Màster Universitari en Visió per Computador [1539]
3 documentos
9.
6 p, 111.3 KB Tecnologies Aplicades II: del Píxel al Coneixement, Digitalització i Visió per Computador [44251] / Barceló Álvarez, Juan Antonio ; Chen, Jialuo ; Bogdanovic Rakic, Igor ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Filosofia i Lletres
Aquest mòdul pretén introduir a l'alumnat en els temes d'adquisició i digitalització d'imatges i vídeo, introduint també la digitalització 3D i el modelatge de sòlids. Aquesta assignatura se centra en l'estudi de documents humanístics i culturals per mitjà de l'anàlisi i reconeixement d'imatges (visió per ordinador) i a la creació de models geomètrics 3D que permetin crear representacions virtuals d'objectes o edificis arqueològics, històrics, 1 models geomètrics 3D que permetin crear representacions virtuals d'objectes o edificis arqueològics, històrics, artístics. [...]
This module aims to introduce students to the topics of image and video acquisition and digitization, also introducing 3D digitization and solid modeling. This course focuses on the study of humanistic and cultural documents through the analysis and recognition of images (computer vision) and the creation of 3D geometric 1 documents through the analysis and recognition of images (computer vision) and the creation of 3D geometric models that allow the creation of virtual representations of archaeological, historical, and artistic objects or buildings. [...]
Este módulo pretende introducir al alumnado en los temas de adquisición y digitalización de imágenes y vídeo, introduciendo también la digitalización 3D y el modelado de sólidos. Esta asignatura se centra en el estudio de documentos humanísticos y culturales por medio del análisis y reconocimiento de imágenes (visión por 1 documentos humanísticos y culturales por medio del análisis y reconocimiento de imágenes (visión por computadora) y a la creación de modelos geométricos 3D que permitan crear representaciones virtuales de objetos o edificios arqueológicos, históricos, artísticos. [...]

2023-24
Màster Universitari en Humanitats i Patrimoni Digitals [1453]
3 documentos
10.
6 p, 109.3 KB Fonaments de la Visió per Computador [106581] / Bernal del Nozal, Jorge ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
L'objectiu principal de l'assignatura és que l'alumne conegui els aspectes bàsics de la visió per computador i el processament d'imatge. Més concretament, els objectius es poden resumir a: Coneixements: • Conéixer i entendre el procés de captació d'imatges • Entendre el fenomen de la percepció visual humana • Comprendre les fases en què es divideix la solució a un problema d‟anàlisi d‟imatges • Saber identificar els avantatges i els desavantatges dels algorismes de visió per computador que s'expliquen • Resoldre problemes reals usant tècniques de visió per ordinador • Conèixer les limitacions dels problemes reals per decidir quina tècnica de visió per ordinador és més apropiada • Saber triar l'algorisme de processament d'imatges més adequat per fer una tasca donada Habilitats: • Saber reconèixer en quines situacions aplicar algorismes de visió per ordinador pot ser apropiat per resoldre un problema • Saber analitzar el problema que cal resoldre i dissenyar la solució òptima aplicant les tècniques apreses • Redactar documents tècnics relacionats amb l‟anàlisi i la solució d‟un problema donat • Programar els algorismes bàsics per solucionar els problemes proposats • Avaluar els resultats obtinguts a partir de la solució implementada i valorar possibles millores • Saber raonar i defensar cadascuna de les decisions preses al‟hora d‟arribar a una solució 1 Competències i resultats daprenentatge: • Que els estudiants sàpiguen aplicar els seus coneixements a la seva feinao vocació d'una forma professional i posseeixin les competències que solen demostrar-se permitjà de l'elaboració i la defensa d'arguments i la resolució de problemes dins de la seva àrea d'estudi. [...]
The main objective of the subject is for the student to know the basic aspects of computer vision and image processing. More specifically, the objectives can be summarized as: Knowledge: • Know and understand the process of image acquisition • Understand the phenomenon of human visual perception • Understand the phases in which the solution to an image analysis problem is divided • Know how to identify the advantages and disadvantages of computer vision algorithms that are explained in the subject • Solve real problems using computer vision techniques • Know the limitations of real problems in order to decide which computer vision technique is more appropriate • Know how to choose the most appropriate image processing algorithm to perform a given task. [...]
El objetivo principal de la asignatura es que el alumno conozca los aspectos básicos de la visión por computador y el procesado de imagen. Más concretamente, los objetivos se pueden resumir en: Conocimientos: Conocer y entender el proceso de captación de imágenes Entender el fenómeno de la percepción visual humana Comprender las fases en que se divide la solución a un problema de análisis de imágenes Saber identificar las ventajas y desventajas de los algoritmos de visión por computador que se explican Resolver problemas reales usando técnicas de visión por computador Conocer las limitaciones de los problemas reales para decidir qué técnica de visión por computador es más apropiada Saber escoger el algoritmo de procesamiento de imágenes más adecuado para realizar una tarea dada Habilidades: Saber reconocer en qué situaciones aplicar algoritmos de visión por computador puede ser apropiado para resolver un problema Saber analizar el problema que hay que resolver y diseñar la solución óptima aplicando las técnicas aprendidas Redactar documentos técnicos relacionados con el análisis y la solución de un problema dado Programar los algoritmos básicos para solucionar los problemas propuestos Evaluar los resultados obtenidos a partir de la solución implementada y valorar posibles mejoras 1 Evaluar los resultados obtenidos a partir de la solución implementada y valorar posibles mejoras Saber razonar y defender cada una de las decisiones tomadas a la hora de llegar a una solución Competencias y resultados de aprendizaje: Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración ydefensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de su área de estudio. [...]

2023-24
Grau en Intel·ligència Artificial / Artificial Intelligence [1497]
3 documentos

Materiales académicos : Encontrados 86 registros   1 - 10siguientefinal  ir al registro:
¿Le interesa recibir alertas sobre nuevos resultados de esta búsqueda?
Defina una alerta personal vía correo electrónico o subscríbase al canal RSS.