Resultados globales: 1,257 registros encontrados en 0.04 segundos.
Documentos de investigación, Encontrados 307 registros
Materiales académicos, Encontrados 950 registros
Documentos de investigación Encontrados 307 registros  1 - 10siguientefinal  ir al registro:
1.
1 p, 591.9 KB The threath of bisphenol A to mammal reproduction / Jiménez Fortunato, Clara ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Veterinària
2021
Grau en Veterinària [955]  
2.
1 p, 476.9 KB Effect of transport and cryopreservation on the architecture and viability of immature testicular tissue obtained from prepubertal gorillas (Gorilla gorilla gorilla) / Oliveras i Seguí, Bruna ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Veterinària
2021
Grau en Veterinària [955]  
3.
1 p, 444.0 KB Developmental anomalies main cardiovascular malformations in the cat / Llonch Bertrand, Blanca ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Veterinària
2021
Grau en Veterinària [955]  
4.
1 p, 4.9 MB Ovariectomy in female dog / Armengol Siñol, Berta ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Veterinària
2021
Grau en Veterinària [955]  
5.
1 p, 378.6 KB Optimization of an in-house protocol for the obtention of canine platelet concentrates / Vallejo Muniesa, Adriana ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Veterinària
2021
Grau en Veterinària [955]  
6.
1 p, 563.3 KB Review on canine colostrum and passibe immune transfer in newborns. Alternatives to natural colostrum and immune system stimulators / Auberni Julià, Alba ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Veterinària
2021
Grau en Veterinària [955]  
7.
1 p, 230.5 KB Development of a quality-of-life assessment protocol for aged ruminants and camelids in zoos based on a review of geriatric zoo animal welfare / Salvà Ferrà, Aina ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Veterinària
2021
Grau en Veterinària [955]  
8.
1 p, 379.5 KB Lettuce disinfection with peracetic acid and its synergy with lactic acid / Gifra Prieto, Lluís ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Veterinària
2021
Grau en Ciència i Tecnologia dels Aliments [974]  
9.
1 p, 223.4 KB Blood valorization for food iron fortification / González Perelló, Sergi ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Veterinària
2021
Grau en Ciència i Tecnologia dels Aliments [974]  
10.
1 p, 311.3 KB Penicillium roqueforti in blue cheeses / Pinell Grima, Mireia ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Veterinària
2021
Grau en Ciència i Tecnologia dels Aliments [974]  

Documentos de investigación : Encontrados 307 registros   1 - 10siguientefinal  ir al registro:
Materiales académicos Encontrados 950 registros  1 - 10siguientefinal  ir al registro:
1.
7 p, 114.4 KB Bioquímica I [103266] / Bassols Teixidó, Anna Maria ; Gómez Trias, Néstor ; Casamayor Gracia, Antonio ; Perez Valle, Jorge ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Veterinària
Aquesta assignatura ha de permetre a l'alumne entendre que els processos biològics, especialment aquells relacionats amb els aliments i el metabolisme, tenen una base química i que es poden explicar en aquests termes. [...]
This subject should allow the student to understand that biological processes, especially those related to food and metabolism The student must understand the structural bases of these processes, as well as the s Likewise, the student must understand the molecular basis of the transmission of gene The specific training objectives are to know and understand: - The structure and function of proteins, carbohydrates, lipids, nucleotides and vitamin - The structure of nucleic acids and the processes of replication, transcription, translat - The foundations and applications of the main biochemical and molecular biology tech.
Esta asignatura debe permitir al alumno entender que los procesos biológicos, especialmente aquellos relacionados con los a El alumno ha de entender las bases estructurales de estos procesos, así como las ba Asimismo, ha de entender las bases moleculares de la transmisión de la información Los objetivos formativos concretos son conocer y entender: - La estructura y función de proteínas, glúcidos, lípidos, nucleótidos y vitaminas. [...]

2021-22
Grau en Ciència i Tecnologia dels Aliments [974]
3 documentos
2.
6 p, 110.3 KB Producció d'Aliments Ecològics [103258] / Plaixats Boixadera, Josepa ; Albanell Trullas, Elena ; Sala Pallarés, Roser ; Such Martí, Francesc Xavier ; Izquierdo Tugas, Dolors ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Veterinària
Assignatura optativa de 4art curs, que desenvolupa les bases científiques i tècniques necessàries per aconseguir una activitat agrària sostenible respectuosa amb el medi i que permeti obtenir productes alimentaris d'acord amb els requeriments dels consumidors i de la indústria agroalimentària actuals atenent el marc legal de la producció ecològica. [...]
Optional subject of 4th course that develops the scientific knowledge and the necessary techniques to achieve a sustainable agricultural activity, respectful with the environment and that allows to obtain food products in accordance with the requirements of consumers and the current agri-food industry, taking into account the legal framework of organic production. [...]
Asignatura optativa de 4º curso, que desarrolla las bases científicas y técnicas necesarias para conseguir una actividad agraria sostenible, respetuosa con el medio y que permita obtener productos alimenticios de acuerdo con los requerimientos de los consumidores y de la industria agroalimentaria actuales atendiendo el marco legal de la producción ecológica. [...]

2021-22
Grau en Ciència i Tecnologia dels Aliments [974]
3 documentos
3.
4 p, 104.9 KB Física [103250] / Alvarez Calafell, F. Xavier ; Campos Moreno, Daniel ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Veterinària
L'objectiu principal de l'assignatura és explicar clarament que la física és un instrument útil per a l'anàlisi aprofundida de diversos problemes relacionats amb la Ciència i Tecnologia dels aliments. [...]
The main objective of the subject is to show that physics is a useful instrument for the in-depth comprehension of various problems related to Food Science and Technology. We are aware that the subject should not be an objective in itself, isolated from the technological context, but must be integrated the main objectives of the degree. [...]
El objetivo principal de la asignatura es explicar claramente que la física es un instrumento útil para el análisis profundo de diversos problemas relacionados con la Ciencia y Tecnología de los alimentos. [...]

2021-22
Grau en Ciència i Tecnologia dels Aliments [974]
3 documentos
4.
7 p, 116.3 KB Experimentació al Laboratori [103249] / Bragulat Arara, Maria Rosa ; Abarca Salat, Maria Lourdes ; Albanell Trullas, Elena ; Cabañes Sáenz, Francisco Javier ; Castellà Espuny, Joaquim ; Castellá, Gemma ; Céspedes Mulero, Francisco ; Ferrer Bermejo, David ; Genescà, Anna ; Bartolomé Filella, Jordi ; Anglada Pons, Teresa ; Granados Toda, Albert ; Lopez Marzo, Adaris Maria ; Melero, Yolanda ; García-Antón, Jordi ; Ortuño Romero, Ana Maria ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Veterinària
CONTEXTUALITZACIÓ I OBJECTIUS FORMATIUS DE L'ASSIGNATURA Es tracta d'una assignatura de primer curs, de caràcter bàsic i pràctic. En aquesta assignatura l'estudiant haurà d'adquirir les habilitats que li han de permetre aplicar les tècniques i mètodes bàsics de diferents matèries. [...]
This is a first-year, basic and practical subject. In this subject the student will have to acquire the skills to apply some basic techniques of the areas of Chemistry, Biology, Microbiology and Parasitology. [...]
CONTEXTUALIZACIÓN Y OBJETIVOS FORMATIVOS DE LA ASIGNATURA Se trata de una asignatura de primer curso, de carácter básico y práctico. En esta asignatura el estudiante deberá adquirir las habilidades que le permitirán aplicar las técnicas y métodos básicos de diferentes materias. [...]

2021-22
Grau en Ciència i Tecnologia dels Aliments [974]
3 documentos
5.
7 p, 113.3 KB Economia, Gestió i Logística en l'Empresa Alimentària [103247] / Milán Sendra, María José ; Graupera García, Antoni ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Veterinària
Es tracta d'una assignatura obligatòria de tercer curs que desenvolupa tant els aspectes científics com tècnics relacionats amb l'economia i la gestió de les empreses agroalimentàries. El principal objectiu és introduir l'alumne en els aspectes econòmics a través d'una visió global i integradora de la teoria econòmica i la gestió de l'empresa. [...]
This is a compulsory third course subject that develops both, scientific and technical aspects related to the economy and the management of agri-food companies. The main objective is to introduce the student in the economic aspects through a global and integrating vision of the economic theory and management of the company. [...]
Se trata de una asignatura obligatoria de tercer curso que desarrolla tanto los aspectos científicos como técnicos relacionados con la economía y la gestión de las empresas agroalimentarias. El principal objetivo es introducir al alumno en los aspectos económicos a través de una visión global e integradora de la teoría económica y la gestión de la empresa. [...]

2021-22
Grau en Ciència i Tecnologia dels Aliments [974]
3 documentos
6.
5 p, 110.4 KB Productes Derivats de la Fermentació Alcohòlica [103227] / Saldo Periago, Jordi ; Gallardo-Chacón, Joan Josep ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Veterinària
Els productes derivats de la fermentació alcohòlica estan amplament representats en moltes cultures a tot el món, i són consumits habitualment. Els productes que conserven un contingut elevat d'etanol en la seva forma final habitualment són consumits només per la població adulta. [...]
The products derived from alcoholic fermentation are widely represented in many cultures around the world, and are commonly consumed. Products that retain a high ethanol content in their final form are usually consumed only by the adult population. [...]
Los productos derivados de la fermentación alcohólica están ampliamente representados en muchas culturas en todo el mundo, y son consumidos habitualmente. Los productos que conservan un contenido elevado de etanol en su forma final habitualmente son consumidos sólo por la población adulta. [...]

2021-22
Grau en Ciència i Tecnologia dels Aliments [974]
3 documentos
7.
8 p, 117.7 KB Begudes i Aliments d'Origen Vegetal [103978] / Yuste Puigvert, Josep ; Capellas Puig, Marta ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Veterinària
Begudes i aliments d'origen vegetal és l'aplicació dels coneixements que heu adquirit sobretot en les assignatures Mètodes de processament d'aliments I i II. Integra i us aporta coneixement sobre el funcionament de les indústries de begudes i aliments d'origen vegetal, des de la recepció de la primera matèria fins l'emmagatzematge del producte final.
Begudes i aliments d'origen vegetal is the application of knowledges achieved mainly in Mètodes de processament d'aliments I and II. It integrates and gives you knowledge about working of industries of beverages and foods of plant origin, from raw material receipt to final product storage.
Begudes i aliments d'origen vegetal es la aplicación de los conocimientos que habéis adquirido sobre todo en las asignaturas Mètodes de processament d'aliments I y II. Integra y os aporta conocimiento sobre el funcionamiento de las industrias de bebidas y alimentos de origen vegetal, desde la recepción de la materia prima hasta el almacenamiento del producto final.

2021-22
Grau en Ciència i Tecnologia dels Aliments [974]
3 documentos
8.
5 p, 105.2 KB Menjar Preparat i Restauració Col·lectiva [103963] / Rodríguez Jerez, José Juan ; Ripolles Avila, Carolina ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Veterinària
1. Descriure els conceptes fonamentals, els fonaments històrics i les bases bibliogràfiques. 2. Demostrar que coneix les bases fonamentals en el disseny higiènic de les instal·lacions. 3. Identificar els diferents sistemes d'avaluació de la seguretat alimentària aplicades a les instal·lacions. [...]
1. Describe the fundamental concepts, the historical foundations and the bibliographic bases. 2. Demonstrate that you know the fundamental bases in the hygienic design of the installations. 3. Identify the different systems of evaluation of food safety applied to the installations. [...]
1. Describir los conceptos fundamentales, los fundamentos históricos y las bases bibliográficas. 2. Demostrar que conoce las bases fundamentales en el diseño higiénico de las instalaciones. 3. [...]

2021-22
Grau en Veterinària [955]
Grau en Ciència i Tecnologia dels Aliments [974]
3 documentos
9.
6 p, 115.3 KB Mètodes de Processament d'Aliments II [103556] / Castillo Zambudio, Manuel ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Veterinària
L'assignatura de tercer curs "Mètodes de Processament D'Aliments II" s'imparteix en el segon semestre del grau de Ciència i Tecnologia dels Aliments de la UAB. L'objectiu formatiu general de l'assignatura és proporcionar a l'alumne les capacitats transversals i específiques dels aspectes teòrics de diferents processos tecnològics emprats habitualment a la indústria alimentària, amb la finalitat de conservar i transformar els aliments, sense entrar a detallar el processament d'aliments en concret, ja que aquest estudi es realitza, amb major grau d'aprofundiment, en les assignatures optatives de quart curs que es refereixen a les tecnologies de primeres matèries específiques. [...]
The third year course "Food Processing II" is taught in the second semester of the UAB degree of Food Science and Technology. The general training objective is to provide the student with the transversal and specific capacities of the theoretical aspects of different technological processes commonly used in the food industry, in order to preserve and transform foods, without entering into detailed processing of foods specifically, since this study is carried out, with a greater degree of deepening, in the fourth year optional course that refer to the technologies of specific raw materials. [...]
La asignatura de tercer curso "Métodos de Procesamiento de Alimentos II" se imparte en el segundo semestre del grado de Ciencia y Tecnología de los Alimentos de la UAB. El objetivo formativo general de la asignatura es proporcionar al alumno las capacidades transversales y específicas de los aspectos teóricos de diferentes procesos tecnológicos empleados habitualmente en la industria alimentaria, con el fin de conservar y transformar los alimentos, sin entrar a detallar el procesado de alimentos en concreto, ya que este estudio se realiza, con mayor profundidad, en las asignaturas optativas de cuarto curso que se refieren a las tecnologías de materias primas específicas. [...]

2021-22
Grau en Ciència i Tecnologia dels Aliments [974]
3 documentos
10.
5 p, 107.7 KB Mètodes de Processament d'Aliments I [103555] / Saldo Periago, Jordi ; Castillo Zambudio, Manuel ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Veterinària
Es tracta d'una assignatura de tercer curs, de caràcter obligatori. Tracta els processos físics de transformació i/o conservació dels aliments de forma general, sense entrar a detallar el processament d'aliments en concret, ja que aquest estudi es realitza amb més aprofundiment en les assignatures optatives que es refereixen a les tecnologies de primeres matèries específiques. [...]
This is a third-year subject, which is compulsory. It deals with the physical processes of transformation and/or conservation of foods in general, without entering into detailing the processing of food in particular, since this study is carried out in greater depth in the optional subjects that refer to the technologies of raw materials specific On the other hand, it is necessary to focus on the teaching of this subject in the industrial aspects of the processes, since other subjects cover the basic knowledge related to them. [...]
Se trata de una asignatura de tercer curso, de carácter obligatorio. Trata los procesos físicos de transformación y / o conservación de los alimentos de forma general, sin entrar a detallar el procesamiento de alimentos en concreto, ya que este estudio se realiza con mayor profundidad en las asignaturas optativas que se refieren a las tecnologías de materias primas específicas. [...]

2021-22
Grau en Ciència i Tecnologia dels Aliments [974]
3 documentos

Materiales académicos : Encontrados 950 registros   1 - 10siguientefinal  ir al registro:
¿Le interesa recibir alertas sobre nuevos resultados de esta búsqueda?
Defina una alerta personal vía correo electrónico o subscríbase al canal RSS.