Warning: Ignoring empty titulacio search term.
Resultats globals: 180 registres trobats en 0.03 segons.
Documents de recerca, 50 registres trobats
Materials acadèmics, 130 registres trobats
Documents de recerca 50 registres trobats  1 - 10següentfinal  anar al registre:
1.
84 p, 7.4 MB Synthesis considerations for acoustic wave filters and duplexers starting with shunt resonator / Guerrero, Eloi ; Paco Sánchez, Pedro Antonio de ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
This project presents a synthesis procedure for acoustic wave ladder filters and duplexers taking also into consideration the case of networks whose first resonator is in shunt configuration. The feasibility of these networks in terms of the phase of the filter function is investigated and a lowpass synthesis view of the issues that might arise is presented providing different approaches for designers to achieve feasible networks.
Aquest projecte presenta una metodologia de síntesi de filtres i duplexors d'ona acústica en topologia d'escala tenint també en compte el cas de les xarxes que comencen amb un ressonador en paral·lel. [...]

2019  
2.
93 p, 3.1 MB Analysis of GNSS replay-attack detectors exploiting unpredictable symbols / Morales Ferré, Rubén ; Seco Granados, Gonzalo ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
Since its inception, GNSS (Global Navigation Satellite System) have become more popular year after year. GNSS is currently used in a wide variety of applications beyond the determination of the user position by means of a GNSS receiver. [...]
Des dels seus inicis, els sistemes de posicionament global per satèl·lit, o del anglès GNSS (Global Navigation Satellite System), han guanyat popularitat any rere any. Actualment, aquests sistemes són emprats en un gran nombre d'aplicacions, més enllà de determinar la posició del usuari mitjançant un receptor de GNSS. [...]
Desde sus inicios, los sistemas de posicionamiento global por satélite, o del inglés GNSS (Global Navigation Satellite System), han ido ganando popularidad año tras año. En la actualidad, estos sistemas son usados en un gran número de aplicaciones, mas allá de solamente determinar la posición del usuario mediante un receptor de GNSS. [...]

2018  
3.
77 p, 4.4 MB Design of a near-field RFID reader based on metamaterials technology / Landa Martínez, Héctor ; Bonache Albacete, Jordi (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament d'Enginyeria Electrònica) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
En aquest projecte es desenvolupa un lector de camp proper per a dispositius RFID a través d'una ona evanescent creada mitjançant una línia de transmissió artificial, és a dir, que fa ús d'estructures amb metamaterials. [...]
En este proyecto se desarrolla un lector de campo cercano para dispositivos RFID a través de una onda evanescente creada mediante una línea de transmisión artificial, es decir, que hace uso de estructuras con metamateriales. [...]
In this project a near-field reader for RFID devices in developed which works emitting an evanescent wave created through and artificial transmission line, that means that the device uses structures with metamaterials. [...]

2016  
4.
59 p, 7.0 MB Platinum microelectrodes fabricated on flexible substrate by inkjet printing of pH sensing / Zea, Miguel ; Gabriel, Gemma, dir. (Institut de Microelectrònica de Barcelona) ; Ramon i García, Eloi, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament d'Enginyeria Electrònica) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
La impressió per injecció de tinta és una tecnologia emergent i de vanguardia en l'àrea de fabricació de biosensors. L'objectiu d'aquesta tesi és replicar mitjançant la impressió per injecció de tinta un sensor de pH prèviament fabricat per processos microelectrònics estàndards. [...]
La impresión por inyección de tinta es una tecnología emergente y de vanguardia en el área de la fabricación de biosensores. El objetivo de esta tesis es replicar mediante la impresión por inyección de tinta un sensor de pH previamente fabricado por procesos microelectrónicos estándares. [...]
Inkjet printing technology is emerging at the forefront of biosensors fabrication technologies. This Master Thesis aims to replicate with Inkjet Printing technology a previously pH sensor fabricated with standard microelectronics processes. [...]

2016  
5.
111 p, 5.3 MB Development of a GPS multi-antenna calibrated platform using COTS components / Noguera Chacón, Pablo Alejandro ; Seco Granados, Gonzalo (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Telecomunicació i Enginyeria de Sistemes) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
La vulnerabilitat de les senyals GNSS vers interferències de radiofreqüència i spoofing s'ha convertit en una preocupació en aplicacions de radionavegació que requereixen un alt nivell de precisió i seguretat. [...]
La vulnerabilidad de las señales GNSS frente a interferencias de radiofrecuencia y spoofing se ha convertido en una preocupación en aplicaciones de radionavegación que requieren un alto nivel de precisión y seguridad. [...]
The vulnerability of GNSS to RF interference and spoofing has become more and more a concern for navigation applications requiring a high level of accuracy and reliability. This lack of accuracy of the GPS conventional receivers has triggered the development GPS multi-antenna systems, which integrate three or more GPS front-ends referenced to a common oscillator. [...]

2016  
6.
104 p, 4.8 MB Antenna validation Laboratory Startup / Amurrio González, Andoni ; López Vicario, José (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Telecomunicació i Enginyeria de Sistemes) ; Gil Ferras, Alberto ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
La validació dels components de qualsevol projecte és fonamental per garantir el compliment dels requisits establerts. Actualment dins de SEAT SA és el proveïdor que realitza aquesta validació, sense que un cop adquirits els components es torni a comprovar que es compleixen les especificacions. [...]
La validación de los componentes de cualquier proyecto es fundamental para garantizar el cumplimiento de los requerimientos establecidos. Actualmente detro de SEAT SA es el proveedor quien realiza esta validación, sin que una vez adquiridos los componentes se vuelva a comprobar que se cumplen con las especificaciones. [...]
In any project, component validation is essential in order to guarantee the fulfillment of the specified requirements. Nowadays in SEAT SA, it is the component provider who makes this validation, without checking they fulfill the requirements anymore once obtained. [...]

2016  
7.
100 p, 4.9 MB Human-machine interface for industrial vehicles / Ametller Navas, Eduard ; Pagès Cisa, David ; Aubert, Jordi ; Oliver Malagelada, Joan (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Microelectrònica i Sistemes Electrònics) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
El món de l'automoció és un sector clau dins de la indústria, tant en el nostre país com en l'àmbit global. En els últims anys, l'electrònica ha anat agafant un major protagonisme i s'ha realitzat un gran procés d'estandardització per garantir la seguretat dels usuaris. [...]
El mundo de la automoción es un sector clave dentro de la industria, tanto de nuestro país como en el ámbito global. En los últimos años, la electrónica ha ido tomando mayor protagonismo, y se ha realizado un gran proceso de estandarización para garantizar la seguridad de los usuarios. [...]
The automotive world is a key sector inside the industry, both in our country and in the global scope. In the last years, the electronics has been taking prominence and a great standardization process has been done to ensure the safety of users. [...]

2016  
8.
104 p, 3.6 MB Characterization and modeling of a coaxial cavity quadruplet based filter for mobile phone LTE-2 band / Eslava Sabaté, David ; Paco Sánchez, Pedro Antonio de, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Telecomunicació i Enginyeria de Sistemes) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
En aquest projecte es tracta la caracterització i modelatge d'un filtre de cavitats mitjançant el simulador electromagnètic 3D HFSS. Partint de les especificacions d'un filtre real de telefonia es realitzarà una caracterització completa, modelat i extracció del diagrama nodal ideal. [...]
En este proyecto se trata la caracterización y modelado de un filtro de cavidad mediante el simulador electromagnético 3D HFSS. Partiendo de las especificaciones de un filtro real de telefonía se realizará una caracterización completa, modelado y extracción de diagrama nodal ideal. [...]
In this project the characterization of a cavity filter by 3D electromagnetic simulator HFSS is proposed. Based on the specifications of a real cellular filter complete characterization, modeling and ideal nodal diagram extraction will be performed. [...]

2016  
9.
136 p, 4.1 MB Big data against forest fires in Galicia / Pérez Brenlla, Pablo ; López Vicario, José (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Telecomunicació i Enginyeria de Sistemes) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
Galícia concentra una increïble quantitat d'incendis forestals any rere any. Tot i que s'està fent un enorme esforç en matèria de prevenció i extinció, sembla que no n'hi ha prou. Amb la idea d'ajudar en aquest sentit, aquest projecte utilitza tècniques de Machine Learning amb l'objectiu d'aconseguir una millor distribució dels mitjans existents. [...]
Galicia concentra una increíble cantidad de incendios forestales año tras año. Aunque se está haciendo un enorme esfuerzo en materia de prevención y extinción, parece no ser suficiente. Con la idea de ayudar en este sentido, este proyecto usa técnicas de Machine Learning con el objetivo de lograr una mejor distribución de los medios existentes. [...]
Galicia focus an incredibly amount of forest fires year after year. Even if an enormous effort is being made in terms of prevention and extinction, it does not seem to be enough. With the idea of helping on this issue, this project uses Machine Learning techniques in order to achieve a better distribution of the existing resources. [...]

2016  
10.
97 p, 3.1 MB Analítica de datos en Twitter / Mir Montserrat, Dani ; López Vicario, José (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Telecomunicació i Enginyeria de Sistemes) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
Als últims anys, les xarxes socials han esdevingut una eina empresarial indispensable amb la que, en definitiva, augmentar les vendes a les companyies. El present treball fa front al repte de realitzar analítica a Twitter, mitjançant la comparativa entre dues grans marques com son adidas i Nike, i experimentant amb l'algorisme k-menas i tècniques Natural Language Processing amb les que extraure patrons d'interès. [...]
En los últimos años, las redes sociales se han convertido en una herramienta empresarial indispensable con la que, en definitiva, aumentar las ventas en las compañías. El presente trabajo afronta el reto de realizar analítica en Twitter, mediante la comparativa entre dos grandes marcas como son adidas y Nike, y experimentando con el algoritmo k-means y técnicas Natual Language Processing con las que extraer patrones de interés. [...]
In recent years, social media have become an indispensable business tool to ultimately increase sales companies. This paper addresses the challenge of performing analytics on Twitter, by comparing two great brands such as adidas and Nike, and experimenting with k-means algorithm and Natual Language Processing techniques to extract interesting patterns. [...]

2015
2 documents

Documents de recerca : 50 registres trobats   1 - 10següentfinal  anar al registre:
Materials acadèmics 130 registres trobats  1 - 10següentfinal  anar al registre:
1.
4 p, 101.2 KB Pràctiques Professionals II [44663] / Junkin, Gary ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
La primera meitat es centrarà en el desenvolupament de competències tècniques en l'àmbit de l'Enginyeria de Telecomunicació, mentre que la segona meitat, sense deixar de banda les competències tècniques, se centrarà en el desenvolupament de competències en l'àmbit de la gestió.
The first half of "Professional Practices" focuses on the development of technical skills in the field of Telecommunications Engineering, while the second half of the module "Professional Practices", will focus on the development of competencies in the field of management, without neglecting technical skills.
La primera mitad se centrará en el desarrollo de competencias técnicas en el ámbito de la Ingeniería de Telecomunicación, mientras que la segunda mitad, sin dejar de lado las competencias técnicas, se centrará en el desarrollo de competencias en el ámbito de la gestión.

2021-22
Màster Universitari en Enginyeria de Telecomunicació / Telecommunication Engineering [1170]
3 documents
2.
4 p, 103.0 KB Pràctiques Professionals I [44662] / Junkin, Gary ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
Aquesta optativa és oferta en conformitat amb el que estableix l'Estatut d'el Estudiant Universitari aprovat per Reial Decret 1791/2010 (BOE de 31 de desembre), en l'article 9 es recull el dret dels estudiants de màster a disposar de la possibilitat de realitzar pràctiques, ja sigui en el mateix centre o en entitats externes. [...]
This optional course is provided in accordance with the provisions of the Statute for University Students approved by Royal Decree 1791/2010 (BOE of December 31), in which article 9 reflects the right of masters students to have the opportunity to practice, either in the same center or in external entities. [...]
Esta optativa es ofrecida en conformidad con lo establecido en el Estatuto del Estudiante Universitario aprobado por Real Decreto 1791/2010 (BOE de 31 de diciembre), en cuyo artículo 9 se recoge el derecho de los estudiantes de máster a disponer de la posibilidad de realizar prácticas, ya sea en el mismo centro o en entidades externas. [...]

2021-22
Màster Universitari en Enginyeria de Telecomunicació / Telecommunication Engineering [1170]
3 documents
3.
4 p, 102.4 KB Treball de Final de Màster [44661] / Junkin, Gary ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
Segons s'indica en l'ordre CIN / 355/2009, de 9 de febrer (BOE de 20 de febrer), el treball de fi de màster (TFM) comprèn la realització, presentació i defensa, un cop obtinguts tots els crèdits de el pla de estudis, d'un exercici original realitzat individualment davant d'un tribunal universitari, consistent en un projecte integral d'Enginyeria de Telecomunicació de naturalesa professional en el qual se sintetitzen les competències adquirides en els ensenyaments.
As indicated in declaration CIN / 355/2009, of February 9 (BOE of February 20), once obtained all credits in the first-year study plan, the final master's thesis (TFM) comprises of the realization, presentation and defense before a university panel of original work carried out individually, consisting of a comprehensive Telecommunication Engineering project of a professional nature in which the competencies acquired in the teachings are synthesized.
Según se indica en la orden CIN/355/2009, de 9 de febrero (BOE de 20 de febrero), el trabajo de fin de máster (TFM) comprende la realización, presentación y defensa, una vez obtenidos todos los créditos del plan de estudios, de un ejercicio original realizado individualmente ante un tribunal universitario, consistente en un proyecto integral de Ingeniería de Telecomunicación de naturaleza profesional en el que se sinteticen las competencias adquiridas en las enseñanzas.

2021-22
Màster Universitari en Enginyeria de Telecomunicació / Telecommunication Engineering [1170]
3 documents
4.
6 p, 112.2 KB Xarxes Avançades i Seguretat [42850] / Martí Escalé, Ramon ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
L'objectiu d'aquest mòdul és aprofundir en les xarxes de comunicació i en la seva seguretat. En concret, es centrarà a proporcionar als estudiants coneixements sobre: 1. Introducció a les capes de comunicació arquitectura i seguretat a Internet 2. [...]
The objective of this module is to deepen in the communication networks and in its security. Specifically, it will centred in providing to the students knowledge on: 1. Introduction to the communication layers architecture and security in Internet 2. [...]
El objetivo de este módulo es profundizar en las redes de comunicación y en su seguridad. En concreto, se centrará en proporcionar a los estudiantes conocimientos sobre: 1. Introducción a las capas de comunicación arquitectura y seguridad en Internet 2. [...]

2021-22
Màster Universitari en Enginyeria de Telecomunicació / Telecommunication Engineering [1170]
3 documents
5.
5 p, 105.8 KB Disseny de Sistemes Integrats per a Processament Digital [42839] / Carrabina Bordoll, Jordi ; Teres Teres, Lluís Antoni ; Casanova, Raimon ; Castells Rufas, David ; Codina Barbera, Marc ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
L'objectiu principal del curs és l'aprenentatge, comprensió i capacitació en el disseny de sistemes electronics per a processament digital amb el focus en els sistemes embedded. Aquest sistemes estan centrats en els circuits integrats (o SoC de Systems on a chip) que gestionen la capacitat de computació necessària i la comunicació (per protocols cablejats o sense fil). [...]
The main objective of this course is to learn, understand and be able to design electronic systems for digital processing with the focus on embedded systems. These Systems are composed of integrated circuits (or SoC from Systems on a chip) that manage their capacity of computation and communication through wired or wireless protocols. [...]
El objectivo principal del curso es el aprenendizaje, comprensión y capacitación en el diseño de sistemas electrónicos para procesado digital con el foco en los sistemas embedded. Estos sistemas están centrados en los circuitos integrados (o SoC de Systems on a chip) que gestionan la capacidad de computación requerida y la comunicación (por protocolos cableados o inalámbricos). [...]

2021-22
Màster Universitari en Enginyeria de Telecomunicació / Telecommunication Engineering [1170]
3 documents
6.
4 p, 103.9 KB Disseny de Sistemes Integrats Heterogenis [42838] / Serra Graells, Francesc ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
The aim of this syllabus can be split into two goals: • Introduction to the design of A/D and D/A data converters in CMOS technologies • Hands-on experience on the design methodology and EDA tools for mixed-signal and full-custom integrated circuits.
2021-22
Màster Universitari en Enginyeria de Telecomunicació / Telecommunication Engineering [1170]
3 documents
7.
4 p, 100.9 KB Disseny de Sistemes de Comunicacions [42837] / Vazquez Castro, Angeles ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
El disseny de l'enginyeria de sistemes és un camp interdisciplinari cap a la conceptualització, l'optimització i la realització de s Els requisits i les funcionalitats estan orientats al client i poden arribar a ser altament i A diferència del que aprèn un estudiant d'enginyeria, l'objectiu general d'aquesta assig Es donarà una visió taxonòmica dels sistemes de comunicacions dins de l'enginyeria Exemples reals de disseny de sistemes de comunicacions grans i molt grans seran im.
El diseño de ingeniería de sistemas es un campo interdisciplinario hacia la conceptualización, optimización y realización de sis Los requisitos y funcionalidades de diseño del sistema están orientados al cliente y pu A diferencia de lo que aprende un estudiante universitario de ingeniería, el objetivo ge Los objetivos detallados incluyen que los estudiantes se familiaricen con el pensamien Ejemplos reales de diseño de sistemas de comunicaciones serán impartidos por ingen.
El diseño de ingeniería de sistemas es un campo interdisciplinario hacia la conceptualización, optimización y realización de sistemas de ingeniería exitosos. Los requisitos y funcionalidades de diseño del sistema están orientados al cliente y pueden volverse altamente interdisciplinarios. [...]

2021-22
Màster Universitari en Enginyeria de Telecomunicació / Telecommunication Engineering [1170]
3 documents
8.
3 p, 100.5 KB Disseny Avançat de Circuits de Comunicacions [42836] / Martín, Ferran (Martín Antolín) ; Velez Rasero, Paris ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
El principal objectiu és el disseny de dispositius de comunicacions, amb el focus posat en la millora de prestacions, grandària i cost, sobre la base de conceptes avançats, tals com línies de transmissió artificials, bandgaps electromagnètics, entre d'altres. [...]
The main aim is the design of communication devices, focused on performance improvement, size and cost reduction, on the basis of advanced concepts, such as artificial transmission lines, and electromagnetic bandgaps, among others. [...]
El principal objetivo es el diseño de dispositivos de comunicaciones, con el foco puesto en la mejora de prestaciones, tamaño y coste, sobre la base de conceptos avanzados, tales como líneas de transmisión artificiales, bandgaps electromagnéticos, entre otros. [...]

2021-22
Màster Universitari en Enginyeria de Telecomunicació / Telecommunication Engineering [1170]
3 documents
9.
4 p, 102.3 KB Circuits i Sistemes Integrats per a Comunicacions [42835] / Barniol Beumala, Núria ; Sacristán Riquelme, Jorge ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
Proporcionar els conceptes, tècniques i eines per al disseny i la implementació de sistemes integrats analògics com a blocs fonamentals dels sistemes de comunicació. Els estudis tractaran les tendències futures d'aquests sistemes integrats en termes de disseny i prediccions tecnològiques.
Provide the concepts, techniques and tools for the design and implementation of analog integrated systems as fundamental blocks for communication systems. The studies will cover future trends of these integrated systems in terms of design and technological predictions.
Proporcionar los conceptos, técnicas y herramientas para el diseño e implementación de sistemas integrados analógicos como bloques fundamentales de sistemas de comunicación. Los estudios cubrirán las tendencias futuras de estos sistemas integrados en términos de diseño y predicciones tecnológicas.

2021-22
Màster Universitari en Enginyeria de Telecomunicació / Telecommunication Engineering [1170]
3 documents
10.
4 p, 102.8 KB Antenes Planes per a Sistemes sense Fil [42834] / Parron Granados, Josep ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
Un cop cursada l'assignatura l'estudiant hauria de ser capaç de: 1. Entendre i descriure les estructures que es fan servir habitualment en el disseny d'antenes planes. 2. Aplicar diferents tècniques per ajustar les antenes als requeriments d'una aplicació particular. [...]
Once completed the course the student should be able to: 1. Understand and describe the structures that are commonly used in the design of planar antennas. 2. Apply different techniques to adjust the antennas to the requirements of a particular application. [...]
Una vez cursada la asignatura el estudiante debería ser capaz de: 1. Entender y describir las estructuras que se utilizan habitualmente en el diseño de antenas planas. 2. Aplicar diferentes técnicas para ajustar las antenas a los requerimientos de una aplicación particular. [...]

2021-22
Màster Universitari en Enginyeria de Telecomunicació / Telecommunication Engineering [1170]
3 documents

Materials acadèmics : 130 registres trobats   1 - 10següentfinal  anar al registre:
Us interessa rebre alertes sobre nous resultats d'aquesta cerca?
Definiu una alerta personal via correu electrònic o subscribiu-vos al canal RSS.