Resultats globals: 123 registres trobats en 0.03 segons.
Documents de recerca, 39 registres trobats
Materials acadèmics, 84 registres trobats
Documents de recerca 39 registres trobats  1 - 10següentfinal  anar al registre:
1.
11.7 MB Analysing Bicycle Parking in Barcelona : Geospatial Insights / Liebscht, Luca Moritz Liborio ; Cebollada Frontera, Àngel, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Sociologia) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Filosofia i Lletres
Aquest article estudia els aparcaments de bicicletes des d'una perspectiva geoespacial. Les bicicletes ofereixen nombrosos avantatges respecte als cotxes, sent més saludables, ecològiques i assequibles, especialment en entorns urbans. [...]
Este artículo examina, desde una perspectiva geoespacial, las infraestructuras de aparcamiento para bicicletas y sus implicaciones para la movilidad urbana. Las bicicletas ofrecen numerosas ventajas frente a los coches: son más sanas, más ecológicas y más asequibles, sobre todo en entornos urbanos. [...]
This paper examines the often overlooked topic of bicycle parking infrastructure and it's implications for urban mobility from a geospatial perspective. Bicycles offer numerous benefits over cars, being healthier, greener, and more affordable, particularly in urban environments. [...]

Bellaterra: Universitat Autònoma de Barcelona, 2023
Geoinformació [1373]  
2.
12 p, 994.2 KB Creació d'un SIG per la gestió de la xarxa de reg municipal d'Olesa de Montserrat / Alés De Pablos, Cristina ; Torres Saura, Marc, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Geografia) ; Soler Gironès, Joan, tècnic SIG (Ajuntament d'Olesa de Montserrat) ; Carreño Delgado, Miquel, cap manteniment (Ajuntament d'Olesa de Montserrat) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Filosofia i Lletres
La situació actual de sequera serà cada vegada més habitual a causa del canvi climàtic. És per això que, a més de lluitar per revertirho, cal adoptar diferents mesures que permetin pal·liar els seus efectes. [...]
The current drought situation will become increasingly common due to climate change. That is why, in addition to fighting to reverse it, various measures need to be taken to alleviate its effects. The main consequence of drought is the lack of water, which is a key resource for our everyday lives. [...]

Bellaterra: Universitat Autònoma de Barcelona, 2023
Geoinformació [1373]  
3.
36 p, 4.3 MB Disseny d'una metodologia de creació de cartografia de resposta ràpida per a episodis d'inundacions mitjançant tècniques de teledetecció / Margarit Solé, Èric ; Badia i Perpinyà, Anna, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Geografia) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Filosofia i Lletres
Les aportacions realitzades per la comunitat científica durant les darreres dècades apunten a que les emergències derivades del clima seran cada cop més freqüents en els propers anys, de manera que la seva gestió i la velocitat de resposta als danys que causen esdevenen avui en dia un tema clau. [...]
Las aportaciones realizadas por la comunidad científica durante las últimas décadas apuntan a que las emergencias derivadas del clima serán cada vez más frecuentes en los próximos años, de modo que su gestión y la velocidad de respuesta a los daños que causan se convierten hoy en día en un tema clave. [...]
The contributions made by the scientific community in recent decades suggest that climate-related emergencies will become increasingly frequent in the coming years. Therefore, the management and speed of response to the damages they cause have become a key issue nowadays. [...]

Bellaterra: Universitat Autònoma de Barcelona, 2023
Geoinformació [1373]  
4.
40 p, 7.9 MB Visor y Plataforma de Gestión para consulta y actualización de Vértices Geodésicos y Cotas de Marea del Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada de Chile, utilizando programación web tradicional y herramientas no-code / Bravo Cuvi, Fausto ; Szczerban Llatas, Wladimir, dir. ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Filosofia i Lletres
L'article present comparteix l'experiència de com es va construir un visor web consultable i una plataforma de gestió no-code, d'ús intern institucional, que centralitza en un sol lloc la informació de disponibilitat, ubicació i monografies (fitxes) dels vèrtexs i cotes de marea administrades pel Servei Hidrogràfic i Oceanogràfic de l'Armada de Xile (SHOA), amb la capacitat de ser actualitzat de manera semiautomàtica, utilitzant programació web tradicional i eines de desenvolupament de software no-code. [...]
El presente artículo, comparte la experiencia de cómo se construyó un visor web consultable y una plataforma de gestión no-code, de uso interno institucional y que centraliza en un solo lugar la información de disponibilidad, ubicación y monografías (fichas) de los vértices y cotas de marea administradas por el Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada de Chile (SHOA), con la capacidad de ser actualizado de manera semiautomatizada, utilizando programación web tradicional y herramientas de desarrollo de software no-code. [...]
This article shares the experience of building a searchable web map viewer, for institutional use, that centralizes the information on availability, location, and PDF certificates of the geodetic vertices and tidal heights managed by the Hydrographic and Oceanographic Service of the Chilean Navy (SHOA). [...]

Bellaterra: Universitat Autònoma de Barcelona, 2023
Geoinformació [1373]  
5.
53 p, 5.4 MB Validació del mapa de decaïment del 2015 al 2018 : influència de la meteorologia i de l'orentació topogràfica / Cano Puig, Roger ; Marchán Hernández Hernández, Juan Fernando, dir. ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Filosofia i Lletres
Aquest document és la síntesi del Treball de Fi de Màster del "Màster en Geoinformació, 2ª. Edició", on es recull el resultat de les pràctiques realitzades a l'Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya. [...]
Este documento es la síntesis del Trabajo de Fin de Màster del "Màster en Geoinformación, 2 ª Edición, dónde se recogen los resultados de las prácticas realizadas en el Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya. [...]
This document is the synthesis of the final project of the 2nd edition of the Master in Geoinformation, which includes the results of the practices realized in the Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya (ICGC). [...]

2020
Geoinformació [1373]  
6.
84 p, 11.7 MB Geoservei dels canvis d'usos del sòl, continuïtat forestal i fragmentació forestal a les comarques de muntanya (Catalunya) / Sanchez Carrasco, David ; Ferrero Beato, Ignacio, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Filosofia i Lletres
El treball Final de Màster en Geoinformació present correspon al projecte PEXT realitzat pel Departament de Geografia. Aquest treball s'integra dins del calibratge d'indicadors d'influència humana i climàtica per a la (re) interpretació de l'expansió postglacial i de les dinàmiques dels boscos en els últims 18. [...]
El trabajo Final de Máster en Geoinformación presente corresponde al proyecto PEXT realizado por el Departamento de Geografía. Este trabajo se integra dentro de la calibración de indicadores de influencia humana y climática para la (re)interpretación de la expansión postglacial y de las dinámicas de los bosques en los últimos 18. [...]
The present Master's Degree in Geoinformation work corresponds to the PEXT project carried out by the Department of Geography. This work is integrated into the calibration of indicators of human and climatic influence for the (re) interpretation of postglacial expansion and of the dynamics of forests in the last 18,000 years (CALIB18k-GeoHis). [...]

2020
Geoinformació [1373]  
7.
57 p, 4.5 MB Visor consultable i editable per a la gestió mediambiental a Matadepera / Gamisans Cassi, Marc ; Badia i Perpinyà, Anna, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Geografia) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Filosofia i Lletres
L'escrit que a continuació s'exposarà significa la memòria del Treball Final del Màster en Geoinformació, la qual descriurà el projecte de pràctiques curriculars externes, realitzades a l'ajuntament de Matadepera. [...]
El escrito que a continuación se expondrá significa la memoria del Trabajo Final del Máster en Geoinformació, la cual describirá el proyecto de prácticas curriculares externas, realizadas en el ayuntamiento de Matadepera. [...]
The abstract exposed below means the memory of the Final Work of the Master in Geoinformació, which will describe the project of the external curricular practices, realised at the town hall of Matadepera. [...]

2020
Geoinformació [1373]  
8.
67 p, 8.4 MB Análisis y modelización del tráfico en el municipio de Rubí / Jiménez Morales, Adrián ; Gisbert Traveria, Meritxell, dir. ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Filosofia i Lletres
El present projecte pretén analitzar i realitzar una modelització del trànsit al municipi de Rubí mitjançant sistemes d'informació geogràfica a partir de diferents metodologies de treball per visualitzar, conseqüentment, les diferents problemàtiques i impactes generats en la mobilitat i el trànsit municipal. [...]
El presente proyecto pretende analizar y realizar una modelización del tráfico en el municipio de Rubí mediante sistemas de información geográfica desde diferentes metodologías de trabajo para visualizar, consecuentemente, las diferentes problemáticas e impactos generados en la movilidad y el tráfico municipal. [...]
The present project aims to analyse and to model the traffic of Rubí through geographical information systems, using a variety of working methodologies to visualize different issues and impacts occurred in the traffic and mobility of Rubí. [...]

2020
Geoinformació [1373]  
9.
30 p, 1.3 MB Base de datos y visor web : clonismo comercial en millas de oro / Carrión Matías, Noel ; Gisbert Traveria, Meritxell, dir. ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Filosofia i Lletres
Davant la petició d'emmagatzemar i visualitzar les dades recollides en les milla d'or, de diferents municipis catalans, s'ha desenvolupat una base de dades en llenguatge SQL i un visor web, amb una base de llibreria Leaflet, per a complir els objectius. [...]
Ante la petición de almacenar y visualizar los datos recogidos en las millas de oro, de diferentes municipios catalanes, se ha desarrollado una base de datos en lenguaje SQL y un visor web, con una base de librería Leaflet, para cumplir los objetivos. [...]
In response to the request to store and display the data collected in the golden miles, of different Catalan municipalities, a database in SQL language and a web viewer have been developed, with a library base Leaflet, to comply the goals. [...]

2020
Geoinformació [1373]  
10.
87 p, 4.8 MB Tractament de bases cartogràfiques oficials del municipi de Reus per la seva publicació a un geoportal web / Albets Grané, Joaquim ; Szczerban, Wladimir, dir. ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Filosofia i Lletres
La present memòria correspon al Treball Final del Màster en Geoinformació i és un projecte realitzat conjuntament amb l'empresa INFRAPLAN en el qual es podrà veure el procés en conjunt de com es treballen les dades geoespacials des del seu tractament inicial, passant per la seva simbolització basada en regles i aplicant alguns processos d'automatització per tal d'aconseguir una bona base cartogràfica municipal que es publicarà al geoportal web de que disposta l'Ajuntament de Reus i que servirà per a l'ús tant de les administracions, empresses, professionals i de la ciutadania en general.
La presente memoria corresponde al Trabajo Final de Máster en Geoinformación y es un proyecto realizado conjuntamente con la empresa INFRAPLAN en el cual se podrá ver el proceso en su conjunto de cómo se trabajan las bases de datos geoespaciales des de su tratamiento inicial, pasando por su simbolización basada en reglas y aplicando algunos procesos de automatización para conseguir una buena base cartográfica municipal que se publicará en el geoportal web del Ayuntamiento de Reus y que servirá para el uso de las administraciones, empresas, profesionales y de la ciudadanía en general.
This report corresponds to the Final Master's Degree in Geoinformation Dissertation and is a Project carried out jointly with INFRAPLAN company in which the whole process of how geospatial databases are worked from their initial treatment, passing through their symbolization based on rules and applying some atutomation processes to achieve a good municipal cartographic base that will be published on the Reus City Council web geoportal and that will be used by administrations, companies, professionals and the general public.

juliol 2020
Geoinformació [1373]  

Documents de recerca : 39 registres trobats   1 - 10següentfinal  anar al registre:
Materials acadèmics 84 registres trobats  1 - 10següentfinal  anar al registre:
1.
8 p, 117.8 KB Dades Geoespacials [43845] / Gisbert Traveria, Meritxell ; Barrot Feixat, Dolors ; Vargas Garcia, Miguel Angel ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Filosofia i Lletres
Proporcionar un coneixement avançat dels models de dades i estàndards de la informació geogràfica amb especial èmfasi en els estàndards internacionals, d'àmbit europeu (INSPIRE) i mundials (OGC e ISO), per a dades i metadades de la informació geoespacial. [...]
The aim of the course is to provide advanced knowledge of the data models and standards for geographic information with special focus on international data and metadata standards, both european (INSPIRE) and global (OGC and ISO). [...]
Proporcionar un conocimiento avanzado de los modelos de datos y estándares de la información geográfica con especial énfasis en los estándares internacionales, de ámbito europeo (INSPIRE) y mundiales (OGC e ISO), para datos y metadatos de la información geoespacial. [...]

2023-24
Geoinformació [1373]
3 documents
2.
5 p, 104.5 KB Pràctiques Externes [44530] / Serra Ruiz, Pere ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Filosofia i Lletres
Les Pràctiques Externes tenen un paper fonamental en el Màster com a experiència formativa i primer contacte amb el món professional. L'objectiu de les Pràctiques Externes és portar a terme un projecte professional concret, de principi a fi, amb objectius definits i resultats tangibles, a proposta d'una organització (empresa, administració pública o institució), amb la finalitat de posar a prova les capacitats de l'alumn@ adquirides en els mòduls de continguts formatius i completar la seva formació amb continguts específics avançats, afegits segons les necessitats de cada projecte i organització. [...]
The Work Placement has an essential role in the Master's degree as an important educational experience and a first contact with the professional world. The goal of the Work Placement is to carry out a definite professional project, from start to end, with specific objectives and tangible results. [...]
Las Prácticas Externas tienen un papel fundamental en el Máster como experiencia formativa y primer contacto con el mundo profesional. El objetivo de las Prácticas Externas es llevar a cabo un proyecto profesional concreto, de principio a fin, con objetivos definidos y resultados tangibles, a propuesta de una organización (empresa, administración pública o institución), con el fin de poner a prueba las capacidades del/a alumno/a adquiridas en los módulos de contenidos formativos y completar su formación con contenidos específicos avanzados, añadidos según las necesidades de cada proyecto y organización. [...]

2023-24
Geoinformació [1373]
3 documents
3.
5 p, 103.8 KB Treball de Final de Màster [43856] / Pelachs Mañosa, Albert ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Filosofia i Lletres
El Treball de Final de Màster, a realitzar en el segon semestre, té per finalitat la realització d'un treball pràctic d'aplicació real suggerit per l'alumnat o escollit de la llista de casos pràctics d'aplicació real de cada especialitat proposats i coordinats pels professors coordinadors del Treball de Final de Màster (un coordinador per especialitat). [...]
The goal of the Master's Degree Dissertation is to be able to carry out an actual applied project to be suggested by students or choosen from the list of practical cases proposed and coordinated by the professors responsible of each spacialty (one coordinator for specialty). [...]
El Trabajo de Fin de Máster, a realizar en el segundo semestre, tiene por objeto la realización de un trabajo práctico de aplicación real propueto por el estudiantado o elegido de la lista de casos prácticos de aplicación de cada especialidad propuestos y coordinados por los profesores coordinadores del Trabajo de Fin de Máster (un coordinador por especialidad). [...]

2023-24
Geoinformació [1373]
3 documents
4.
7 p, 114.3 KB Innovació i Smart Cities [43854] / Termens Perarnau, Maria Assumpcio ; Pelachs Mañosa, Albert ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Filosofia i Lletres
Proporcionar un context específic per al desenvolupament dels productes i serveis de la geoinformació de caràcter innovador. Centrat en un dels sectors més dinàmics d'aplicació de la informació geoespacial, en l'automatització o gestió intel·ligent de processos de sistemes urbans. [...]
The main goal of the course is to provide a defined context for the development of geoinformation products and services that has a strong innovation character. Therefore, the course is focused on the most dynamic sector of geospatial information application, that is the intelligent management of processes in urban systems known as smart cities and Internet of things (IoT). [...]
Proporcionar un contexto específico para el desarrollo de productos y servicios de geoinformación de carácter innovador, centrado en uno de los sectores más dinámicos de aplicación de la información geoespacial en la automatización o gestión inteligente de procesos de sistemas urbanos, como son los ámbitos de smart cities y de Internet de las cosas, que permiten la interconexión inteligente a través de la red del funcionamiento de sistemas y objetos de uso cotidiano en el ámbito público y privado, en los que el componente de geolocalización permite personalizar y contextualizar servicios y comportamientos de los sistemas. [...]

2023-24
Geoinformació [1373]
3 documents
5.
7 p, 115.3 KB Gestió de Productes de Geoinformació [43853] / Termens Perarnau, Maria Assumpcio ; Pelachs Mañosa, Albert ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Filosofia i Lletres
L'objectiu principal del mòdul és formar els alumnes en les metodologies i tècniques necessàries per a desenvolupar especificacions de productes en l'àmbit de la geoinformació, models de negoci, plans d'explotació de productes i de màrqueting digital. [...]
The aim of the course is that students learn the methods and techniques required to develop product definitions business models, dissemination plans and digital marketing plans in the field of geoinformation. [...]
El objetivo principal del módulo es formar a los alumnos en las metodologías y técnicas necesarias para desarrollar especificaciones de productos en el ámbito de la geoinformación, modelos de negocio, planes de explotación de productos y de marketing digital. [...]

2023-24
Geoinformació [1373]
3 documents
6.
7 p, 110.7 KB Desenvolupament de Programari [43852] / Szczerban Llatas, Wladimir ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Filosofia i Lletres
1. Formar en la programació d'aplicacions de SIG personalitzades en les plataformes amb major projecció actual i futura, com són les aplicacions geoespacials per a entorns web i per a dispositius mòbils. [...]
1. Learning to programme customized GIS applications for the main current and future platforms, such as web applications and mobile devices. 2. Provide knowledge on the principal object and function libraries for web geospatial application development (e. [...]
1. Formar en la programación de aplicaciones de SIG personalizadas en las plataformas con mayor proyección actual y futura, como son las aplicaciones geoespaciales para entornos web y para dispositivos móviles. [...]

2023-24
Geoinformació [1373]
3 documents
7.
6 p, 108.9 KB Tècniques de Programació [43851] / Szczerban Llatas, Wladimir ; Ros Visus, Carles ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Filosofia i Lletres
Les tècniques de programació són l'àrea de la informàtica que es dedica al desenvolupament d'aplicacions. Alguns dels temes que aborda aquesta àrea són la programació orientada a objectes, la programació funcional, la programació recursiva i la programació d'aplicacions web, entre d'altres. [...]
Programming techniques are the field of computer science dedicated to software applications development. Some of the subjects it encompasses are object-oriented programming, functional programming, recursive programming and web applications programming, among others. [...]
Las técnicas de programación son la área de la informática que se dedica al desarrollo de aplicaciones. Algunos de los temas que aborda esta área son la programación orientada a objetos, la programación funcional, la programación recursiva y la programación de aplicaciones web, entre otros. [...]

2023-24
Geoinformació [1373]
3 documents
8.
8 p, 111.2 KB Geoserveis [43849] / Szczerban Llatas, Wladimir ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Filosofia i Lletres
1. Tractament sistemàtic de la tecnologia web per a la implementació d'infraestructures de dades espacials i dels diferents tipus de servidors de geoserveis web (servidors de mapes, de metadades, de geoprocessament, etc. [...]
1. Sytematic coverage of web technology for implementing spatial data infrastructures as well of the different types of servers of geospatial information web services (map servers, metadata, geoprocessing, etc. [...]
1. Tratamiento sistemático de la tecnología web para la implementación de infraestruc­turas de datos espaciales y de los distintos tipos de servidores de geoservicios web (servido­res de mapas, de metadatos, de geoproceso, etc. [...]

2023-24
Geoinformació [1373]
3 documents
9.
9 p, 116.1 KB Bases de Dades [43848] / Gisbert Traveria, Meritxell ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Filosofia i Lletres
L'objectiu del mòdul és proporcionar un coneixement suficient (mitjà-avançat) sobre els principis i aplicacions dels sistemes de gestió de bases de dades i de les seves extensions espa­cials per tal de ser capaç de: desenvolupar bases de dades alfanumèriques d'àmbit corporatiu en contextos de complexitat mitjana-alta. [...]
The main goal of the course is to provide an advanced knowledge on the principles and applications of database management systems and their spatial extensions in order to be able of: developing corporate alphanumeric databases in contexts of medium to high complexity. [...]
El objetivo del módulo es proporcionar un conocimiento suficiente (medio-avanzado) sobre los principios y aplicaciones de los sistemas de gestión de bases de datos y de sus extensiones espa­ciales para ser capaz de: desarrollar bases de datos alfanuméricas de ámbito corporativo en contextos de complejidad media-alta. [...]

2023-24
Geoinformació [1373]
3 documents
10.
8 p, 113.0 KB Sistemes d'Informació Geogràfica [43847] / Badia i Perpinyà, Anna ; Gisbert Traveria, Meritxell ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Filosofia i Lletres
L'objectiu d'aquest mòdul és aportar els coneixements teòrics i pràctics per a proporcionar una visió sistemàtica i de conjunt dels sistemes per a la gestió i l'ús de la informació geoespacial, presentant els diferents tipus d'arquitectures de sistemes d'informació (autònoma, client-servidor, orientada a serveis) i els diferents tipus de programari de sistemes d'informació geogràfica components de les diferents arquitectures (programes de SIG clients, bases de dades espacials, servidores de geoserveis, etc. [...]
The course provides both practical and theoretical understanding of the use of geospatial information and of the systems to manage it. It gives a consistent and complete view of the architecture of information systems (e. [...]
El objetivo de este módulo es aportar los conocimientos teóricos y prácticos para proporcionar una visión sistemática y de conjunto de los sistemas para la gestión y el uso de la información geoespacial, presentando los diferentes tipos de arquitecturas de sistemas de información (autónoma, cliente-servidor, orientada a servicios) y los distintos tipos de software de sistemas de información geográfica, componentes de las distintas arquitecturas (programas de SIG clientes, bases de datos espaciales, servidores de geoservicios, etc . [...]

2023-24
Geoinformació [1373]
3 documents

Materials acadèmics : 84 registres trobats   1 - 10següentfinal  anar al registre:
Us interessa rebre alertes sobre nous resultats d'aquesta cerca?
Definiu una alerta personal via correu electrònic o subscribiu-vos al canal RSS.