Resultats globals: 651 registres trobats en 0.11 segons.
Documents de recerca, 137 registres trobats
Materials acadèmics, 514 registres trobats
Documents de recerca 137 registres trobats  1 - 10següentfinal  anar al registre:
1.
4.1 MB Navegació Basada en Prestacions. Disseny d'una carta d'aproximació RNP per a l'aeroport de Lleida / Egea Cullell, Daniel ; Narciso Farias, Mercedes Elizabeth, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Telecomunicació i Enginyeria de Sistemes) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
En el present treball es realitza una anàlisis del concepte de la navegació basada en prestacions (PBN), amb l'objectiu de crear i implementar una aproximació instrumental de tipus RNP a l'aeroport de Lleida. [...]
En el presente trabajo se realiza un análisis del concepto de la navegación basada en prestaciones (PBN), con el objetivo de crear e implementar una aproximación instrumental de tipo RNP en el aeropuerto de Lérida. [...]
In the present work an analysis is performed about the concept of the performance based navigation (PBN) in order to create and implement an RNP instrumental approach in the airport of Lleida. To do the design of this approach is necessary to carry out the study of the state of the art of the airport of Lleida and of the PBN in Spain with the purpose of knowing the necessities of the airport, and the available resources disposed (infrastructures, systems, laws, etc). [...]

2021
Grau en Gestió Aeronàutica [829]  
2.
1.5 MB Anàlisi de protocols per a l'estandardització de la descripció de missions UAS / Deglane Japay, Paula ; Ramos González, Juan José, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Telecomunicació i Enginyeria de Sistemes) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
L'anàlisi pretén mostrar el món dels UAS, i els seus requeriments necessaris per poder dur a terme les missions civils amb completa seguretat en les fases de planificació i execució de l'operativa. [...]
El análisis pretende mostrar el mundo de los UAS, y sus requerimientos necesarios para poder llevar a cabo las misiones civiles con completa seguridad en las fases de planificación y ejecución de la operativa. [...]
The analysis aims to show the world of UAS, and its necessary requirements to be able to carry out civil missions with complete safety in the planning and execution phases of the operation. Thus, the minimum information parameters are proposed to be transmitted between servers and entities to be able to carry out operations. [...]

2021
Grau en Gestió Aeronàutica [829]  
3.
3.0 MB La Aviación Ultraligera : Normativa EASA aplicable y su impacto en la industria / Marcos Cladellas, Martí ; Pérez de la Cruz, José Manuel, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Telecomunicació i Enginyeria de Sistemes) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
Aquest projecte té com a objectiu descriure l'aviació ultralleugera en l'àmbit nacional. A part de donar a conèixer aquest sector de l'aviació, es pretén fer referència a la seva normativa europea, i posteriorment espanyola, per tal d'estudiar quin és l'impacte que té en la societat i en la industria de l'aviació ultralleugera. [...]
Este proyecto tiene como objetivo describir la aviación ultraligera en el ámbito nacional. A parte de dar a conocer este sector de la aviación, se pretende hacer referencia a su normativa europea, y posteriormente española, para así estudiar su impacto económico en la sociedad y en la industria de la aviación ultraligera. [...]
This project aims to describe ultralight aviation at the national level. Apart from making this sector of aviation known, it is intended to refer to its European, and later Spanish regulations, in order to study its economic impact on society and the ultralight aviation industry. [...]

2021
Grau en Gestió Aeronàutica [829]  
4.
849.4 KB Impacte a les companyies de baix cost a conseqüència del COVID19 : Solucions i alternatives / Berenguer Dasquens, Anna ; Pérez de la Cruz, José Manuel, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Telecomunicació i Enginyeria de Sistemes) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
En aquest treball l'objectiu és analitzar com ha afectat la pandèmia de la COVID-19 al sector aeronàutic, concretament a les companyies de baix cost. Primer de tot es parla de què és el coronavirus, els seus símptomes, com s'ha estès… després de les mesures que s'han pres en l'àmbit nacional per tal de poder seguir operant de la manera més segura possible. [...]
En este trabajo el objetivo es analizar cómo ha afectado la pandemia de la COVID-19 al sector aeronáutico, concretamente a las compañías de bajo coste. Primero de todo se habla de qué es el coronavirus, sus síntomas, como se ha extendido… después de las medidas que se han tomado a nivel nacional con el fin de seguir operando de la manera más segura posible. [...]
In this project, the objective is to analyze how the COVID-19 pandemic has affected the aeronautical sector, specifically low-cost companies. First of all, it explains the context in which the study has been developed: what is the coronavirus, what are its symptoms, how it has spread… Next, the measures taken at national level to continue to operate as safely as possible are discussed. [...]

2021
Grau en Gestió Aeronàutica [829]  
5.
2.6 MB Ús d'aeronaus de fuselatge estret en operacions de llarg recorregut / Rodríguez García, Víctor Manuel ; Piera Eroles, Miquel Àngel, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Telecomunicació i Enginyeria de Sistemes) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
En aquest estudi s'han analitzat els avantatges i inconvenients de l'ús d'aeronaus de fuselatge estret per a operacions de llarg radi. Per això s'ha dut a terme una anàlisi comparativa entre una aeronau de fuselatge ample i una altra de fuselatge estret sobre les qualitats ofertes, les dificultats d'implementació en una flota i dels costos derivats de l'explotació de cadascuna de les aeronaus. [...]
En este estudio se han analizado las ventajas e inconvenientes del uso de aeronaves de fuselaje estrecho para operaciones de largo radio. Para esto se ha llevado a cabo un análisis comparativo entre una aeronave de fuselaje ancho y otra de fuselaje estrecho sobre las calidades ofrecidas, las dificultades de implementación en una flota y de los costes derivados de la explotación de cada una de las aeronaves. [...]
This study has analysed the advantages and disadvantages of using narrow-body aircraft for long haul operations. For this purpose, it has been carried out a comparative analysis between a wide-body aircraft and a narrow-body aircraft about the quality offered, the difficulties of implementing the aircraft in a fleet and the costs related to the operation of each aircraft. [...]

2021
Màster en Gestió Aeronàutica [1171]  
6.
7.4 MB Dimensionament d'un agent de autoassistència en rampa per al Grup TUI a l'Aeroport de Palma de Mallorca / Frutos Buades, Jose Miguel ; Ramos González, Juan José, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Telecomunicació i Enginyeria de Sistemes) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
El present projecte tracta de dimensionar un agent d'assistència en terra de rampa per donar servei a les companyies aèries del Grup TUI a l'Aeroport de Palma de Mallorca. L'estudi es basa en una anàlisi de la programació de vols a cobrir i l'anàlisi de les necessitats d'equips de serveis de terra per tipus d'aeronau a atendre. [...]
El presente proyecto trata de dimensionar un agente de asistencia en tierra de rampa para dar servicio a las aerolíneas del Grupo TUI en el Aeropuerto de Palma de Mallorca. El estudio se basa en un análisis de la programación de vuelos a cubrir y análisis de las necesidades de equipos de handling por tipo de aeronave a atender. [...]
This project evaluates the sizing of a ramp agent to provide services to the TUI Group airlines at Palma de Mallorca Airport. The study is based on an analysis of the flight schedule to be covered and an analysis of the ground support equipment needed by type of aircraft to be served. [...]

2021
Màster en Gestió Aeronàutica [1171]  
7.
456.0 KB Creació de la Companyia de Serveis de Manteniment d'Aviació Menor "Quito Air Maintenance" / Roldán Palacios, Gino ; Bernabé Comino, Lluís, dir. ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
El present treball, que és la recerca de el creixement personal i professional mitjançant l'emprenedoria i aportació a el sector aeronàutic equatorià, té per objectiu analitzar de manera clara i precisa la creació d'una companyia de manteniment d'avions de l'aviació menor que operen a Equador, on es prestarà serveis especialitzats de manteniment, reparació i overhaul de parts i components de motors (magneto i altres elements), així com d'altres components mecànics dels avions que actualment a l'Equador no es realitzen per diferents motius. [...]
El presente trabajo, que es la búsqueda del crecimiento personal y profesional mediante el emprendimiento y aporte al sector aeronáutico ecuatoriano, tiene por objetivo analizar de manera clara y precisa la creación de una compañía de mantenimiento de aviones de la aviación menor que operan en Ecuador, en donde se prestará servicios especializados de mantenimiento, reparación y overhaul de partes y componentes de motores (magneto y otros elementos), así como de otros componentes mecánicos de los aviones que actualmente en Ecuador no se realizan por diferentes motivos. [...]
The present work, which is the search for personal and professional growth through entrepreneurship and contribution to the Ecuadorian aeronautical sector, aims to clearly and precisely analyze the creation of a maintenance company for minor aviation aircraft operating in Ecuador, where specialized maintenance, repair and overhaul services will be provided for engine parts and components (magneto and other elements), as well as other mechanical components of airplanes that are currently not performed in Ecuador for different reasons. [...]

2021
Màster en Gestió Aeronàutica [1171]  
8.
56.2 KB Ús de AnyLogic com a una Eina de Simulació en Gestió Aeronàutica / Rodríguez Grau, Alejandro ; Juan Perez, Angel Alejandro, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Telecomunicació i Enginyeria de Sistemes) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
La importància de la programació orientada a objectes (OOP en anglés) en el sector de la aeronàutica, repercuteix també en les tasques de gestió i coordinació. El seu us és recomenat quan es tracte de simular fluxos (com poden ser maletes, passatgers, recursos. [...]
La importancia de la programación orientada a objetos (OOP en sus siglas en Inglés) en el sector de la aeronáutica repercute también en las labores de gestión y coordinación. Su uso es recomendado cuando se manejan flujos, ya sea de maletas, pasajeros, recursos o personal, ya que podemos simular un evento y hacer muchas repeticiones de esta, para tener resultados precisos, y detectar los cuellos de botella en el organigrama. [...]
Object Oriented Programming (OOP) is recurrently used in management opera-tions and administration. Also, programmingper seforms part of the core of theaerospace industry. OOP use is suggested when managing flows such as luggage,passengers, resources or personnel, as it allows us to simulate a single or a group ofevents with several repetitions, that help to obtain precise results and detect bottle-necks or similar (e. [...]

2021
Màster en Gestió Aeronàutica [1171]
23 documents
9.
107 p, 3.5 MB Estudio del futuro de la gestión del atm atendiendo a las restricciones por las emisiones de los motores de aviación / Totev Totev, Tsonko ; Moreno Ortiz, Romualdo, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Telecomunicació i Enginyeria de Sistemes) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
L'objectiu d'aquest estudi és estimar tres possibles escenaris viables de com pot ser el futur a mig termini, aproximadament sobre l'any 2035, de la gestió de l'trànsit aeri atenent a les previsibles restriccions degudes a la contaminació dels motors. [...]
El objetivo de este estudio es estimar tres posibles escenarios viables de cómo podrá ser el futuro a medio plazo, aproximadamente sobre el año 2035, de la gestión del tráfico aéreo atendiendo a las previsibles restricciones debidas a la contaminación de los motores. [...]
The objective of this study is to estimate three possible viable scenarios of what the future may be like in the medium term, approximately around the year 2035, of air traffic management, taking into account the foreseeable restrictions due to engine contamination. [...]

2020
Màster en Gestió Aeronàutica [1171]  
10.
74 p, 2.4 MB El Sistema Aeroportuari Català : LEBL,LEGE,LERS / Couso Cambeiro, María Dolores ; Moreno Ortiz, Romualdo, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Telecomunicació i Enginyeria de Sistemes) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
L'aeroport de Barcelona està gairebé al límit de la capacitat teòrica per a la qual va ser dissenyat. A l'hora d'afrontar una nova etapa, se succeeixen opinions tant a favor com en contra de la seva ampliació. [...]
El aeropuerto de Barcelona está próximo al límite de la capacidad teórica para el que fue diseñado. A la hora de afrontar una nueva etapa, se suceden opiniones a favor y en contra de su ampliación. [...]
Barcelona airport is close to the limit of the theoretical capacity for which it was designed. When facing a new stage, there are opinions in favor and against its expansion. With deep territorial tensions, the possibility of forming an airport system is certain, made up of Barcelona and Girona-Costa Brava. [...]

2020
Màster en Gestió Aeronàutica [1171]  

Documents de recerca : 137 registres trobats   1 - 10següentfinal  anar al registre:
Materials acadèmics 514 registres trobats  1 - 10següentfinal  anar al registre:
1.
5 p, 109.0 KB Estadística [103816] / Miro Catalina, Queralt ; Morte Piferrer, Alan ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
Es tracta d'una assignatura de primer curs, de formació bàsica, que desenvolupa un dels fonaments del pensament científic modern: l'anàlisi estadística. És la base per a comprendre l'adquisició del coneixement a través de l'experimentació i per a fonamentar científicament la presa de decisions. [...]
Statistical analysis is one of the subjects taken in the first year of the basic formation course that enhance the foundations of modern scientific thinking. It serves as a base in order to understand the acquisition of knowledge through experience and to give scientific foundations in making different decisions. [...]
Se trata de una asignatura de primer curso de formación básica que desarrolla uno de los fundamentos del pensamiento científico moderno: el análisis estadístico. Es la base para comprender la adquisición del conocimiento a través de la experimentación y para fundamentar cientificamente la toma de decisiones. [...]

2022-23
Grau en Gestió Aeronàutica [829]
3 documents
2.
7 p, 111.0 KB Tècniques de navegació i control del trànsit aeri [101750] / Albarran Lopez, Carlos ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola Tècnica Superior d'Enginyeria
En aquesta assignatura es revisen tecnologies noves i tradicionals aplicades a l'aviació. Consta de tres blocs: fonaments de navegació aèria, sistemes de navegació i tècniques de control. D'aquesta manera es fa una anàlisi dels aspectes principals de la navegació aèria començant amb l'estudi de les ciències relacionades per centrar-nos posteriorment en les àrees en què es compon el sistema. [...]
This subject reviews new and traditional technologies applied to aviation. It consists of three blocks: air navigation fundamentals, navigation systems, and control techniques. In this way, an analysis of the main aspects of air navigation is carried out, starting with the study of the related sciences and then focusing on the areas the system is composed. [...]
En esta asignatura se revisan tecnologías nuevas y tradicionales aplicadas a la aviación. Consta de tres bloques: fundamentos de navegación aérea, sistemas de navegación y técnicas de control. [...]

2022-23
Grau en Gestió Aeronàutica [829]
3 documents
3.
5 p, 105.3 KB Introducció a l'economia [101746] / Garcia Lopez, Miquel Àngel ; Cano Berlanga, Sebastian ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola Tècnica Superior d'Enginyeria
En aquesta assignatura s'introdueixen els conceptes i la metodologia bàsica que utilitzem en l'anàlisi econòmica moderna. Aquestes eines ens ajudaran a iniciar l'estudi d'un ampli ventall de fenòmens els quals resulten interessants des del punt de vista de l'economia. [...]
In this subject we introduce the concepts and the basic methodology that we use in the modern economic analysis. These tools will help us to start studying a wide range of phenomena that are interesting from the point of view of the economy. [...]
En esta asignatura se introducen los conceptos y la metodología básica que utilizamos en el análisis económico moderno. Estas herramientas nos ayudarán a iniciar el estudio de un amplio abanico de fenómenos los que resultan interesantes desde el punto de vista de la economía. [...]

2022-23
Grau en Gestió Aeronàutica [829]
3 documents
4.
4 p, 102.9 KB Recursos humans: aspectes econòmics i legals [101745] / Grau Montada, Georgina ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola Tècnica Superior d'Enginyeria
Els recursos humans són un element fonamental de les organitzacions. Aixo és encara més important en les economies del nostre entorn més proper, orientades cada cop més als serveis, com és el cas del sector Aeroportuari. [...]
Human resources are a fundamental element of organizations. This is even more important in the economies of our closest environment, increasingly oriented to services, such as the airport sector. The subject aims to offer a vision of human resources in which the main strategic aspects are considered to allow an understanding of the processes that are carried out in this area of the companies. [...]
Los recursos humanos son un elemento fundamental en las organizaciones. Esto es todavía más importante en las economías de nuestro entorno más próximo, orientadas cada vez más a los servicios, como es el caso del sector Aeroportuario. [...]

2022-23
Grau en Gestió Aeronàutica [829]
3 documents
5.
5 p, 104.5 KB Modelatge i simulació de sistemes logístics aeroportuaris [101739] / Piera Eroles, Miquel Àngel ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola Tècnica Superior d'Enginyeria
L'objectiu fonamental de l'assignatura és que l'alumne aprengui a especificar formalment les relacions cause-efecte que apareixen en la pràctica operativa aeroportuaria, centrant-se en la interacció entre els diferents processos que intervenen tant en l'escala de les aeronaus en un aeroport com en la gestió de les trajectories en el costat aire. [...]
The main objective for this subject is to support students to learn fow to formalize the different cause-effect relationships that constitute most operational aeronautic procedures, focussing the modeling efforts on the interaction among the different processes that takes part in the aircraft turnaorund and different phases of flight. [...]
El objectivo fundamental de la assignatura es que el alumno aprenda a especificar formalmente las relaciones causa-efecto que aparecen en la práctica operativa aeroportuaria, centrándose en la interacción entre los distintos procesos que intervienen en la escala de la aeronave en un aeropuerto. [...]

2022-23
Grau en Gestió Aeronàutica [829]
3 documents
6.
7 p, 116.3 KB Treball de Final de Grau [106548] / Verge Mestre, Xavier ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
El treball final de grau (TFG) és un treball acadèmic autònom que té per objectiu global aprofundir en l'anàlisi d'algun aspecte tractat a la titulació. S'espera que el treball serveixi per: Desenvolupar alguna qüestió d'interès relativa als continguts de les matèries cursades vinculant-la amb els debats acadèmics existents; Aplicar els criteris i tècniques apresos en les asignatures de caire metodològic, ja sigui per a portar a terme anàlisis pròpies, o per a avaluar els d'altres autors. [...]
The final degree project is an autonomous academic work whose overall objective is to deepen the analysis of some aspect of the degree. The work is expected to serve to: To develop some question of interest relative to the contents of the subjects studied, linking it with the existing academic debates; Apply the criteria and techniques learned in the subjects of a methodological nature, either to carry out their own analysis or to evaluate the other authors. [...]
El trabajo final de grado (TFG) es un trabajo académico autónomo que tiene por objetivo global profundizar en el análisis de algún aspecto tratado a la titulación. Se espera que el trabajo sirva para: Desarrollar alguna cuestión de interés relativa a los contenidos de las materias cursadas vinculándola con los debates académicos existentes; Aplicar los criterios y técnicas aprendidos en las asignaturas de carácter metodológico, ya sea para llevar a cabo análisis propios, o para evaluar los otros autores. [...]

2022-23
Grau en Gestió Aeronàutica [829]
3 documents
7.
5 p, 106.4 KB Pràctiques Externes [106547] / Verge Mestre, Xavier ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola Tècnica Superior d'Enginyeria
Els objectius formatius de les pràctiques acadèmiques externes són: Permetre que l'estudiant apliqui i complementi les capacitats i els coneixements, teòrics i pràctics, adquirits al llarg de la seva formació acadèmica. [...]
The training objectives of the external academic practices are: Allow the student to apply and complement the skills and knowledge, theoretical and practical, acquired throughout their academic training. [...]
Los objetivos formativos de las prácticas académicas externas son: Permitir que el estudiante aplique y complemente las capacidades y los conocimientos, teóricos y prácticos, adquiridos a lo largo de su formación académica. [...]

2022-23
Grau en Gestió Aeronàutica [829]
3 documents
8.
6 p, 111.2 KB Fonaments d'informàtica [103819] / Velasco Gonzalez, Josep ; Ribas Xirgo, Lluís ; Grau Perise, Albert ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
Aquesta assignatura té un caràcter general i introductori a la informàtica. Des de la perspectiva dels computadors com a màquines capaces de processar informació de forma automàtica, es tracta d'assolir els objectius següents: Aconseguir la familiarització amb l'ordinador com a eina per als sistemes informàtics. [...]
This subject has a general and introductory character to computer science. From the perspective of computers as machines capable of processing information automatically, the aim is to achieve the following goals: Familiarize students with the computer as a tool for computer systems. [...]
Esta asignatura tiene un carácter general y introductorio a la informática. Desde la perspectiva de los computadores como máquinas capaces de procesar información de forma automática, se trata de alcanzar los objetivos siguientes: Conseguir la familiarización con el ordenador como herramienta para los sistemas informáticos. [...]

2022-23
Grau en Gestió Aeronàutica [829]
3 documents
9.
7 p, 112.4 KB Fonaments d'enginyeria [103818] / Moreno Ortiz, Romualdo ; Narciso Farias, Mercedes Elizabeth ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
L'objectiu fonamental de l'assignatura és presentar l'àmbit general de l'enginyeria i els aspectes fonamentals de la professió d'enginyer, així com treballar el mètode propi de resolució de problemes en enginyeria. [...]
The main objective of the subject is to present the general scope of engineering and the fundamental aspects of the profession of engineer, as well as working on the own method of problem solving in engineering. [...]
El objetivo fundamental de la asignatura es presentar el ámbito general de la ingeniería y los aspectos fundamentales de la profesión de ingeniero, así como trabajar el método propio de resolución de problemas en ingeniería. [...]

2022-23
Grau en Gestió Aeronàutica [829]
3 documents
10.
6 p, 109.5 KB Càlcul [103815] / Carmona Domènech, Joan Josep ; Basak Gancheva, Inna ; Morte Piferrer, Alan ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
1 Les assignatures de Càlcul, Estadística i Àlgebra Lineal formen un bloc que està pensat dins el Pla d'Estudis per a dotar l'alumne dels conceptes i eines matemàtiques necessàries per comprendre, desenvolupar i avaluar els processos de gestió dels diferents sistemes presents en el sector aeronàutic. [...]
The subjects of Calculus, Statistics and Linear Algebra form a block that is designed within the Curriculum to provide students with the concepts and mathematical tools necessary to understand, develop and evaluate the management processes of the different systems present in the sector. [...]
Las asignaturas de Cálculo, Estadística y Álgebra Lineal forman un bloque que está pensado dentro del Plan de Estudios para dotar al alumno de los conceptos y herramientas matemáticas necesarias para comprender, desarrollar y evaluar los procesos de gestión de los diferentes sistemas presentes en el sector aeronáutico. [...]

2022-23
Grau en Gestió Aeronàutica [829]
3 documents

Materials acadèmics : 514 registres trobats   1 - 10següentfinal  anar al registre:
Us interessa rebre alertes sobre nous resultats d'aquesta cerca?
Definiu una alerta personal via correu electrònic o subscribiu-vos al canal RSS.