Warning: Ignoring empty titulacio search term.
Resultats globals: 40 registres trobats en 0.14 segons.
Materials acadèmics, 40 registres trobats
Materials acadèmics 40 registres trobats  1 - 10següentfinal  anar al registre:
1.
4 p, 100.7 KB Tendències Emergents en la Indústria de l'Esport [44834] / Masferrer Llabinés, Núria ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola Fundació Universitat Autònoma de Barcelona - Formació (fUABf)
- Obtenir una visió del panorama en evolució de la indústria de l'esport, inclosos els seus aspectes legals i de govern, la transformació digital i el paper de la ciència de dades. - Conèixer les eines de gestió essencials, les estratègies de transició digital i l'impacte de les xarxes socials, el Big Data i la IA a les organitzacions esportives. [...]
- Gain insight into the evolving landscape of the sports industry, including its legal and governance aspects, digital transformation, and the role of data science. - Learn essential management tools, digital transition strategies, and the impact of social networks, Big Data, and AI in sports organizations. [...]
- Obtener información sobre el panorama cambiante de la industria del deporte, incluidos sus aspectos legales y de gobernanza, la transformación digital y el papel de la ciencia de datos. - Conocer herramientas esenciales de gestión, estrategias de transición digital y el impacto de las redes sociales, el Big Data y la IA en las organizaciones deportivas. [...]

2023-24
Màster universitari en Gestió Esportiva / Sports Management [1557]
Màster universitari en Gestió Esportiva / Sports Management [1558]
Màster universitari en Gestió Esportiva / Sports Management [1559]
3 documents
2.
3 p, 97.0 KB Pràctiques Professionals [44833] / Masferrer Llabinés, Núria ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola Fundació Universitat Autònoma de Barcelona - Formació (fUABf)
Les Pràctiques Externes tenen com a objectiu: Donar l'oportunitat a l'estudiant de transferir tant els coneixements teòrics com els continguts pràctics estudiats i de incorporar-se al món professional en finalitzar el programa amb un mínim d'experiència. [...]
The External Practices aim to: Give the student the opportunity to transfer both theoretical knowledge and practical content studied and to enter the professional world at the end of the program with a minimum of experience. [...]
Las Prácticas Externas tienen como objetivo: Dar la oportunidad al estudiante de transferir tanto los conocimientos teóricos como los contenidos prácticos estudiados y de incorporarse al mundo profesional al finalizar el programa con un mínimo de experiencia. [...]

2023-24
Màster universitari en Gestió Esportiva / Sports Management [1557]
Màster universitari en Gestió Esportiva / Sports Management [1558]
Màster universitari en Gestió Esportiva / Sports Management [1559]
3 documents
3.
4 p, 100.6 KB Gestió d'Esdeveniments Esportius [44832] / Masferrer Llabinés, Núria ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola Fundació Universitat Autònoma de Barcelona - Formació (fUABf)
L'objectiu primordial és que els alumnes puguin iniciar-se en l'estudi dels esdeveniments en general i particularment en l'àmbit esportiu. Per a això, es proporcionarà a l'alumne les eines bàsiques d'activació per a la presa de decisions en l'àmbit de la gestió esportiva. [...]
The main objective is that students can start studying events in general and particularly in the sports field. For this, students will be provided with the basic activation tools for decision making in the field of sports management. [...]
El objetivo primordial es que los alumnos puedan iniciarse en el estudio de los eventos en general y particularmente en el ámbito deportivo. Para ello, se proporcionará al alumno las herramientas básicas de activación para la toma de decisiones en el ámbito de la gestión deportiva. [...]

2023-24
Màster universitari en Gestió Esportiva / Sports Management [1557]
Màster universitari en Gestió Esportiva / Sports Management [1558]
Màster universitari en Gestió Esportiva / Sports Management [1559]
3 documents
4.
4 p, 102.1 KB Gestió d'Instal·lacions Esportives [44831] / Esparza Masana, Ricard ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola Fundació Universitat Autònoma de Barcelona - Formació (fUABf)
L'objectiu primordial és orientar els alumnes per adquirir coneixements i eines necessàries per a la gestió d'una instal·lació esportiva. Els estudiants identificaran els factors clau en la gestió d'una instal·lació esportiva en funció del seu entorn i de les necessitats dels seus usuaris. [...]
The primary objective is to guide students to acquire knowledge and tools necessary for the management of a sports facility. Students will identify the key factors in the management of a sports facility based on their environment and the needs of their users. [...]
El objetivo primordial es orientar a los alumnos para adquirir conocimientos y herramientas necesarias para la gestión de una instalación deportiva. Los estudiantes identificarán los factores clave en la gestión de una instalación deportiva en función de su entorno y de las necesidades de sus usuarios. [...]

2023-24
Màster universitari en Gestió Esportiva / Sports Management [1557]
Màster universitari en Gestió Esportiva / Sports Management [1558]
Màster universitari en Gestió Esportiva / Sports Management [1559]
3 documents
5.
5 p, 107.1 KB Innovació, Emprenedoria i Lideratge en el Sector Esportiu [44830] / Esparza Masana, Ricard ; Turro Sol, Andreu ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola Fundació Universitat Autònoma de Barcelona - Formació (fUABf)
L'objectiu primordial és que els alumnes puguin iniciar-se en l'estudi de la gestió dels recursos humans i el talent d'una entitat esportiva així com els elements d'innovació i emprendre. En concret els objectius a nivell formatiu són: Identificar el desenvolupament i la retenció dels empleats és clau perquè l'entitat assoleixi els seus objectius estratègics, tant a nivell esportiu com de gestió. [...]
The main objective is that students can start in the study of human resources management and the talent of a sports entity as well as the elements of innovation and entrepreneurship. Specifically, the objectives at the training level are: Identifying the development and retention of employees is key for the entity to achieve its strategic objectives, both at a sporting and management level. [...]
El objetivo primordial es que los alumnos puedan iniciarse en el estudio de la gestión de los recursos humanos y el talento de una entidad deportiva así como los elementos de innovación y emprender. [...]

2023-24
Màster universitari en Gestió Esportiva / Sports Management [1557]
Màster universitari en Gestió Esportiva / Sports Management [1558]
Màster universitari en Gestió Esportiva / Sports Management [1559]
3 documents
6.
3 p, 96.7 KB Treball de Final de Màster [44528] / Esparza Masana, Ricard ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola Fundació Universitat Autònoma de Barcelona - Formació (fUABf)
El Mòdul de Treball final de màster (TFM) comporta la realització d'un projecte, un estudi, una memòria o un treball en què s'apliquin i es desenvolupin els coneixements, les capacitats, les competències i les habilitats adquirits en els estudis universitaris del màster. [...]
The Final Master Thesis (MT) Module involves the realisation of a project, a study, a report and/or a work in which the knowledge, skills, competencies and skills acquired in the programme are applied and developed. [...]
El Módulo de Trabajo final de máster (TFM) comporta la realización de un proyecto, un estudio, una memoria o un trabajo en el que se apliquen y se desarrollen los conocimientos, las capacidades, las competencias y las habilidades adquiridos en los estudios universitarios del máster. [...]

2023-24
Màster Universitari en Gestió Esportiva/Sport Management [1351]
Màster Universitari en Gestió Esportiva/Sport Management [1352]
Màster Universitari en Gestió Esportiva/Sport Management [1367]
Màster universitari en Gestió Esportiva / Sports Management [1557]
Màster universitari en Gestió Esportiva / Sports Management [1558]
Màster universitari en Gestió Esportiva / Sports Management [1559]
3 documents
7.
10 p, 117.2 KB Economia de l'Esport i Gestió Estratègica [43825] / Esparza Masana, Ricard ; Panadés Martí, Judit ; Trillas Jane, Francesc Assis ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola Fundació Universitat Autònoma de Barcelona - Formació (fUABf)
Aquesta assignatura pretén ser una introducció a l'estudi d'un ampli ventall de fenòmens econòmics que es produeixen en l'àmbit esportiu. Per això s'ha dividit l'assignatura en dos mòduls que es complementen entre si: el mòdul d'Economia de l'Esport i el mòdul de Gestió Estratègica. [...]
This course serves as an introduction to the study of a wide range of economic phenomena that occur within the sports field. For this purpose, the course has been divided into two modules that complement each other: the Sports Economics module and the Strategic Management module. [...]
Esta asignatura pretende ser una introducción al estudio de un amplio abanico de fenómenos económicos que se producen en el ámbito deportivo. Para ello se ha dividido la asignatura en dos módulos que se complementan entre sí: el módulo de Economía del Deporte y el módulo de Gestión Estratégica. [...]

2023-24
Màster Universitari en Gestió Esportiva/Sport Management [1351]
Màster Universitari en Gestió Esportiva/Sport Management [1352]
Màster Universitari en Gestió Esportiva/Sport Management [1367]
Màster universitari en Gestió Esportiva / Sports Management [1557]
Màster universitari en Gestió Esportiva / Sports Management [1558]
Màster universitari en Gestió Esportiva / Sports Management [1559]
3 documents
8.
4 p, 101.7 KB Patrocini Esportiu [43786] / Masferrer Llabinés, Núria ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola Fundació Universitat Autònoma de Barcelona - Formació (fUABf)
L'objectiu primordial és que els alumnes puguin iniciar-se en l'estudi d'un ampli ventall del Patrocini en l'àmbit esportiu. Per a això, es proporcionarà a l'alumne les eines bàsiques d'activació per a la presa de decisions en l'àmbit de la gestió esportiva. [...]
The primary objective is for students to start studying a wide range of Sponsorship in the sports field. For this, the basic activation tools for decision making in the field of sports management will be provided to the student. [...]
El objetivo primordial es que los alumnos puedan iniciarse en el estudio de un amplio abanico de Patrocinio en el ámbito deportivo. Para ello, se proporcionará al alumno las herramientas básicas de activación para la toma de decisiones en el ámbito de la gestión deportiva. [...]

2023-24
Màster Universitari en Gestió Esportiva/Sport Management [1351]
Màster Universitari en Gestió Esportiva/Sport Management [1352]
Màster Universitari en Gestió Esportiva/Sport Management [1367]
Màster universitari en Gestió Esportiva / Sports Management [1557]
Màster universitari en Gestió Esportiva / Sports Management [1558]
Màster universitari en Gestió Esportiva / Sports Management [1559]
3 documents
9.
4 p, 102.6 KB Màrqueting Esportiu [43785] / Masferrer Llabinés, Núria ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola Fundació Universitat Autònoma de Barcelona - Formació (fUABf)
L'objectiu primordial és que els alumnes puguin iniciar-se en l'estudi de l'màrqueting en l'àmbit esportiu. Per a això, es proporcionarà a l'alumne les eines bàsiques de pràctiques comercials i de màrqueting per a la presa de decisions en l'àmbit de la gestió esportiva. [...]
The main objective is that students can start studying marketing in the sports field. For this, students will be provided with the basic tools of commercial and marketing practices for decision making in the field of sports management. [...]
El objetivo primordial es que los alumnos puedan iniciarse en el estudio de el marketing en el ámbito deportivo. Para ello, se proporcionará al alumno las herramientas básicas de prácticas comerciales y de marketing para la toma de decisiones en el ámbito de la gestión deportiva. [...]

2023-24
Màster Universitari en Gestió Esportiva/Sport Management [1351]
Màster Universitari en Gestió Esportiva/Sport Management [1352]
Màster Universitari en Gestió Esportiva/Sport Management [1367]
Màster universitari en Gestió Esportiva / Sports Management [1557]
Màster universitari en Gestió Esportiva / Sports Management [1558]
Màster universitari en Gestió Esportiva / Sports Management [1559]
3 documents
10.
5 p, 104.7 KB Gestió Financera per a l'Esport [43783] / Masferrer Llabinés, Núria ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola Fundació Universitat Autònoma de Barcelona - Formació (fUABf)
L'objectiu primordial és que els alumnes puguin iniciar-se en l'estudi dels estats financers d'una empresa esportiva, l'avaluació econòmica i financera de projectes empresarials, així com el coneixement d'institucions i mecanismes públics i privats de finançament d'aquests projectes. [...]
The primary objective is that students can start in the study of the financial statements of a sports company, economic and financial evaluation of business projects, as well as knowledge of institutions and public and private financing mechanisms of these projects. [...]
El objetivo primordial es que los alumnos puedan iniciarse en el estudio de los estados financieros de una empresa deportiva, la evaluación económica y financiera de proyectos empresariales, así como el conocimiento de instituciones y mecanismos públicos y privados de financiación de estos proyectos. [...]

2023-24
Màster Universitari en Gestió Esportiva/Sport Management [1351]
Màster Universitari en Gestió Esportiva/Sport Management [1352]
Màster Universitari en Gestió Esportiva/Sport Management [1367]
Màster universitari en Gestió Esportiva / Sports Management [1557]
Màster universitari en Gestió Esportiva / Sports Management [1558]
Màster universitari en Gestió Esportiva / Sports Management [1559]
3 documents

Materials acadèmics : 40 registres trobats   1 - 10següentfinal  anar al registre:
Us interessa rebre alertes sobre nous resultats d'aquesta cerca?
Definiu una alerta personal via correu electrònic o subscribiu-vos al canal RSS.