Resultats globals: 1,694 registres trobats en 0.06 segons.
Documents de recerca, 1,028 registres trobats
Materials acadèmics, 666 registres trobats
Documents de recerca 1,028 registres trobats  1 - 10següentfinal  anar al registre:
1.
14 p, 5.2 MB Paral·lelització de la simulació de scattering biestàtic / Naciri Chergui, Mouad ; Moure, Juan C, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament d'Arquitectura de Computadors i Sistemes Operatius) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
L'ús de senyals d'oportunitat és una manera avantatjosa de detectar la superfície de la Terra i l'oceà en una configuració de radar biestàtica passiva, ja que permet sensors més petits en comparació als radars actius. [...]
The use of signal of opportunity (SoOp) is an advantageous way to sense the Earth and ocean surface in a passive bistatic radar configuration, as it allows for smaller sensors compared to active radars. [...]
El uso de señales de oportunidad es una forma ventajosa de detectar la superficie de la Tierra y el océano en una configuración de radar biestática pasiva, ya que permite sensores más pequeños en comparación con los radares activos. [...]

2022
Enginyeria Informàtica [958]  
2.
12 p, 1.2 MB Millora d'imatges antigues mitjançant tècniques de processament d'imatge i visió per computador / Company Macarrón, Albert ; Vazquez Corral, Javier, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Ciències de la Computació) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
Aquest article vol fer una anàlisi del procés de millora d'imatge per algoritmes automatitzats. L'objectiu de l'anàlisi és determinar com són de bons els resultats de diferents models de processament d'imatges així com rendiment en diferents escenaris. [...]
This article is willing to analyze the process of image enhancement by automated algorisms. The aim of the analysis is to determine how good is the result of different image processing models as well as their performance in various scenarios. [...]
Este artículo pretende realizar un análisis del proceso de mejora de imagen por algoritmos automatizados. El objetivo del análisis es determinar lo buenos que son los resultados de diferentes modelos de procesamiento de imágenes así como rendimiento en diferentes escenarios. [...]

2022
Enginyeria Informàtica [958]  
3.
14 p, 1.5 MB Aplicació de transformers en la detecció d'atacs epilèptics a partir de dades d'electroencefalograma (EEG) / Soler Arderiu, Esteve ; Sánchez Albaladejo, Gemma, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Ciències de la Computació) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
L'epilèpsia és un trastorn neurològic que afecta a més de 50 milions de persones a tot el món i pot arribar a causar la mort. Aquests atacs queden reflectits en els senyals d'electroencefalograma (EEG). [...]
Epilepsy is a neurologic disorder that affects more than 50 million people worldwide and may even cause death. Seizures are reflected on the electroencephalogram (EEG) signals. There are multiple databases about patientwise epilepsy EEG data, both with and without seizures. [...]
La epilepsia es un trastorno neurológico que afecta a más de 50 millones de personas en todo el mundo y puede llegar a causar la muerte. Estos ataques se reflejan en los electroencefalogramas (EEG). [...]

2022
Enginyeria Informàtica [958]  
4.
9 p, 665.0 KB Empirical analysis of coherence for MPSoCs in avionics embedded critical systems / Sarraseca Julian, Marcel ; Moure, Juan C, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament d'Arquitectura de Computadors i Sistemes Operatius) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
L'adopció de MPSoC complexos en sistemes crítics integrats en aviònica obliga a una anàlisi detallada de la seva arquitectura i comportament per facilitar la certificació. Aquesta anàlisi es veu obstaculitzada per la documentació insuficient i el comportament poc evident d'algunes característiques clau del maquinari. [...]
The adoption of complex MPSoCs in avionics embedded critical systems mandates a detailed analysis of their architecture and behavior to facilitate certification. This analysis is hindered by insufficient documentation and the unobvious behavior of some key hardware features. [...]
La adopción de MPSoC complejos en sistemas críticos integrados de aviónica exige un análisis detallado de su arquitectura y comportamiento para facilitar la certificación. Este análisis se ve obstaculizado por la documentación insuficiente y el comportamiento poco obvio de algunas características clave del hardware. [...]

2022
Enginyeria Informàtica [958]  
5.
15 p, 1.9 MB Auditoria de seguretat basada en les TTPs de MITRE ATT&CK / Bou Mezquita, Eva ; Castillo Perez, Sergio, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament d'Enginyeria de la Informació i de les Comunicacions) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
El projecte consisteix en la creació d'un entorn virtual, a partir de les màquines vulnerables disponibles de Metasploitable, el qual comptarà amb diferents màquines vulnerables. La finalitat és exposar les vulnerabilitats trobades en el projecte de Metasploitable, el qual compta amb diferents màquines vulnerables, i es realitzarà explotació d'aquestes mostrant les possibles vies d'atac amb les quals un ciberdelinqüent pot beneficiar-se. [...]
The project consists of the creation of a virtual environment, from the available vulnerable machines of Metasploitable, which will have different vulnerable machines. The purpose is to expose the vulnerabilities found in the Metasploitable project, which has different vulnerable machines, and will exploit them showing the possible avenues of attack with which a cybercriminal can benefit. [...]
El proyecto consiste en la creación de un entorno virtual, a partir de las máquinas vulnerables disponibles de Metasploitable, que contará con diferentes máquinas vulnerables. La finalidad es exponer las vulnerabilidades encontradas en el proyecto de Metasploitable, que cuenta con diferentes máquinas vulnerables, y se realizará explotación de éstas mostrando las posibles vías de ataque con las que un ciberdelincuente puede beneficiarse. [...]

2022
Enginyeria Informàtica [958]  
6.
13 p, 3.1 MB Comercialització d'un servei d'ad-blocking / Carulla Sanchez, Pol ; Alsina, Aitor, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament d'Enginyeria de la Informació i de les Comunicacions) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
Aquest treball consisteix en la incorporació d'un front-end i un back-end que permetin comercialitzar un servei d'ad-blocking. Aquest servei consta d'un servidor DNS al qual s'accedeix a través d'un encaminador programable que genera un servidor VPN. [...]
Este trabajo consiste en la incorporación de un front-end y un back-end que permitan comercializar un servicio de ad-blocking. Este servicio consta de un servidor DNS al que se accede a través de un router programable que genera un servidor VPN. [...]
This work consists of the incorporation of a front-end and a back-end that allow to commercialize an ad-blocking service. This service consists of a DNS server that is accessed through a programmable router that generates a VPN server. [...]

2022
Enginyeria Informàtica [958]  
7.
11 p, 491.1 KB Aplicació de la computació d'altes prestacions a la predicció de la propagació d'incendis forestals / Benedito Momplet, Roger ; Margalef, Tomàs, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament d'Arquitectura de Computadors i Sistemes Operatius) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
FARSITE és un simulador que ens permet predir el comportament de l'incendi i extreure informació rellevant com per exemple, la direcció i velocitat de propagació, l'àrea afectada, generació de fums i calor alliberat, etc. [...]
FARSITE is a simulator that allows us to predict the behavior of the fire and extract relevant information such as the direction and speed of propagation, the affected area, generation of fumes and heat released, etc. [...]
FARSITE es un simulador que nos permite predecir el comportamiento del incendio y extraer información relevante como la dirección y velocidad de propagación, el área afectada, generación de humos y calor liberado, etc. [...]

2022
Enginyeria Informàtica [958]  
8.
11 p, 1.1 MB Detección de anomalías en ataques epilépticos con Autoencoders / Ruiz Amakrache, Enrique ; Gil, Debora, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Ciències de la Computació) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
En este trabajo se propone realizar un aprendizaje automático para la detección de anomalías en casos de epilepsia a través del análisis de señales EEG. Se realizará un estudio del impacto/beneficio de incorporar la temporalidad en modelos de redes neuronales LSTM, principalmente Autoencoders, capaces de clasificar anomalías. [...]
In this work, it is proposed to carry out machine learning for the detection of anomalies in cases of epilepsy through the analysis of EEG signals. A study of the impact/benefit of incorporating temporality into LSTM neural network models, mainly Autoencoders, capable of classifying anomalies, will be carried out. [...]
En aquest treball es proposa fer un aprenentatge automàtic per a la detecció d'anomalies en casos d'epilèpsia mitjançant l'anàlisi de senyals EEG. Es realitzarà un estudi de limpacte/benefici dincorporar la temporalitat en models de xarxes neuronals LSTM, principalment Autoencoders, capaços de classificar anomalies. [...]

2022
Enginyeria Informàtica [958]  
9.
10 p, 934.7 KB Desarrollo de un juego de preguntas para entorno docente / Pérez Martínez, Alejandro ; Lladós, Josep, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Ciències de la Computació) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
El proyecto consiste en el diseño e implementación de un juego de navegador orientado al entorno docente, utilizando un sistema de sesiones para sincronizar los dispositivos móviles de los alumnos (donde se mostrarán las preguntas que los alumnos deberán responder) con una partida hosteada por el profesor y cuyo progreso se mostrará en el proyector u ordenador de clase. [...]
The project consists in the design and implementation of a browser game oriented to the teaching environment, using a session system to synchronize the students' mobile devices (where the questions to be answered by the students will be displayed) with a game hosted by the teacher and whose progress will be displayed on the projector or classroom computer. [...]
El projecte consisteix en el disseny i implementació d'un joc de navegador orientat a l'entorn docent, utilitzant un sistema de sessions per a sincronitzar els dispositius mòbils dels alumnes (on es mostraran les preguntes que els alumnes hauran de respondre) amb una partida hostejada pel professor i el progrés del qual es mostrarà en el projector o ordinador de classe. [...]

2022
Enginyeria Informàtica [958]  
10.
14 p, 646.4 KB Generació automàtica de preguntes / Castaño Segade, Biel ; Valveny Llobet, Ernest, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Ciències de la Computació) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
La generació automàtica de preguntes és un procés mitjançant el qual un model informàtic és capaç d'obtenir preguntes basades en una entrada -habitualment, un text-. Un model capaç d'executar aquesta tasca té nombroses aplicacions pràctiques, tals com contribuir a la creació d'un tutor intel·ligent o un model de conversació automàtica. [...]
Automatic question generation is a process by which a computer model can obtain questions based on input - usually text. In addition to their relevance in the creation of databases that train automatic answer generation models, such models have other practical applications, such as contributing to the creation of intelligent tutor and conversational models. [...]
La generación automática de preguntas es un proceso mediante el cual un modelo informático es capaz de obtener preguntas basadas en una entrada -habitualmente, un texto-. Un modelo capaz de ejecutar esta tarea tiene numerosas aplicaciones prácticas, tales como contribuir a la creación de un tutor inteligente o un modelo de conversación automática. [...]

2022
Enginyeria Informàtica [958]  

Documents de recerca : 1,028 registres trobats   1 - 10següentfinal  anar al registre:
Materials acadèmics 666 registres trobats  1 - 10següentfinal  anar al registre:
1.
5 p, 107.2 KB Internet de les Coses [105075] / Carrabina Bordoll, Jordi ; Codina Barberà, Marc ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
Descripció: El món de les TIC s'està estructurant sobre diversos conceptes. Un d'ells és el de l'Internet dels Objectes, que es basa en ampliar el domini dels sistemes computacionals connectats als objectes (devices) amb solucions molt petites que intereactuen amb el mon real via sensors i actuadors de molt baix consum, en diferents àmbits: personal/wearables, salut, domòtica, medi ambient, distribució d'energia i aigua, automoció, etc. [...]
Description: The ICT world is being structured on various concepts. One of them is the Internet of Things, which is based on expanding the computing domain to connected objects (devices) of small size and energy consumption that interact with the real world via sensors and actuators in different areas: personal / wearables, health, home automation, environment, energy and water distribution, automotive, etc. [...]
Descripción: El mundo de las TIC se está estructurando sobre diversos conceptos. Uno de ellos es el del Internet de las Cosas, que se basa en ampliar el dominio de los sistemas computacionales conectados a los objetos (devices) con soluciones muy pequeñas pero que intereactuen con el mundo real vía sensores y actuadores de muy bajo consumo, en diferentes ámbitos: personal / wearables, salud, domótica, medio ambiente, distribución de energía y agua, automoción, etc. [...]

2022-23
Enginyeria Informàtica [958]
3 documents
2.
4 p, 103.5 KB Tecnologies de Compressió de la Informació [105073] / Bartrina Rapesta, Joan ; Serra-Sagristà, Joan ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
L'objectiu de l'assignatura de Tecnologies de Compressió de Dades és adquirir un coneixement específic sobre els sistemes de compressió de dades. Això permet als estudiants tenir la capacitat suficient per avaluar les prestacions i les característiques dels sistemes de compressió per a un escenari específic, així com dissenyar/modificar sistemes existents. [...]
The aim of the subject of Data Compression Technologies is to acquire specific knowledge about data compression systems. This allows students to have sufficient ability to evaluate the performance and features of compression systems for a specific scenario, as well as design / modify existing systems. [...]
El objetivo de la asignatura de Tecnologías de Compresión de Datos es adquirir un conocimiento específico sobre los sistemas de compresión de datos. Esto permite a los estudiantes tener la capacidad suficiente para evaluar las prestaciones y las características de los sistemas de compresión para un escenario específico, así como diseñar / modificar sistemas existentes. [...]

2022-23
Enginyeria Informàtica [958]
3 documents
3.
5 p, 104.7 KB Àlgebra [103801] / Perera Domenech, Francesc ; Gallego Gómez, Eduardo ; Virili, Simone ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
El curs és una introducció a l'àlgebra lineal, posant l'èmfasi en els aspectes més funcionals i instrumentals de les tècniques lineals. L'objectiu de fons és aconseguir una transició àgil i eficient entre els tres nivells següents del coneixement: Capacitat d'expressar raonaments per escrit. [...]
The course is an introduction to linear algebra, emphasizing the most functional and instrumental aspects of linear techniques. The basic objective is to achieve a rapid and efficient transition between the three following levels of knowledge: • Ability to express written reasoning. [...]
El curso es una introducción al álgebra lineal, poniendo énfasis en los aspectos más funcionales e instrumentales de las técni El objetivo de fondo es lograr una transición ágil y eficiente entre los tres niveles siguientes del conocimiento: Capacidad de expresar razonamientos por escrito. [...]

2022-23
Grau en Enginyeria Informàtica (Menció en Enginyeria de Computadors) i Grau en Enginyeria Electrònica de Telecomunicació [1206]
Grau en Enginyeria Informàtica (Menció en Tecnologies de la Informació) i Grau en Enginyeria de Sistemes de Telecomunicació [1207]
Enginyeria Informàtica [958]
3 documents
4.
5 p, 111.5 KB Microprocessadors i Perifèrics [102793] / Rexachs del Rosario, Dolores Isabel ; Ivars Camañez, Vicente José ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
Aquesta assignatura de la Menció d'Enginyeria de Computadors, s'emmarca en el tercer curs, segon semestre de la titulació dins de la matèria "Disseny de sistemes de còmput orientats a aplicacions" Microprocessadors i Perifèrics està relacionada amb les assignatures de Fonaments de Computadors, Sistemes Operatius, Estructura de Computadors i Arquitectura de Computadors. [...]
This course, of the Computer Engineering Mention, is in the third course, the second semester of the degree, within the subject "Design of computer systems oriented to applications". "Microprocessors and Peripherals" is related to the subjects of Computer Fundamentals, Operating Systems, Computer Structure, and Computer Architecture. [...]
Esta asignatura de la Mención de Ingeniería de Computadores, se enmarca en el tercer curso, segundo semestre de la titulación, dentro de la materia "Diseño de sistemas de cómputo orientados a las aplicaciones" Microprocesadores y Periféricos está relacionada con las asignaturas de Fundamentos de Computadores, Sistemas Operativos, Estructura de Computadores y Arquitectura de Computadores. [...]

2022-23
Grau en Enginyeria Informàtica (Menció en Enginyeria de Computadors) i Grau en Enginyeria Electrònica de Telecomunicació [1206]
Grau en Enginyeria Informàtica (Menció en Tecnologies de la Informació) i Grau en Enginyeria de Sistemes de Telecomunicació [1207]
Enginyeria Informàtica [958]
3 documents
5.
6 p, 111.0 KB Prototipatge de Sistemes Encastats [102792] / Montón Macian, Màrius ; Velasco Gonzalez, Josep ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
Aquesta assignatura forma part de la matèria de Disseny de sistemes de còmput orientat a aplicacions. Dins d'aquest àmbit es fa una valoració de les alternatives tecnològiques per a la implementació d'aquests sistemes, dedicant una part específicament a les solucions basades en FPGA. [...]
This subject is part of the topic Design of computer system oriented to applications . In this topic we discuss about different technological alternatives for the implementation of those systems, spending an amount of time to FPGA based solutions. [...]
Esta asignatura forma parte de la materia de diseño de sistemas de cómputo orientado a aplicaciones. Dentro de este ámbito se hace una valoración de las alternativas tecnologicas para la implementación de estos sistemas, dedicando una parte específicamente a las soluciones basadas en FPGA. [...]

2022-23
Grau en Enginyeria Informàtica (Menció en Enginyeria de Computadors) i Grau en Enginyeria Electrònica de Telecomunicació [1206]
Grau en Enginyeria Informàtica (Menció en Tecnologies de la Informació) i Grau en Enginyeria de Sistemes de Telecomunicació [1207]
Enginyeria Informàtica [958]
3 documents
6.
6 p, 111.2 KB Arquitectura i Tecnologies de Software [102790] / Bolta Torrell, Helena ; Echeverria Rovira, Lluis ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
Aquesta assignatura es divideix en parts independents, cadascuna de les quals tracta d'un tema específic, avançat i d'actualitat en relació a conceptes de l'enginyeria del software. L'objectiu és introduïr a l'estudiant en aquests temes durant tres o quatre setmanes, donar-li uns coneixements bàsics i les eines introductòries, per tal que després pugui aprofundir-hi per ell mateix. [...]
This subject is divided into separate parts. Each part with an specific, actually and advanced topic of concepts about engineering software. The aim is to introduce the students to these topics for three or four weeks, giving them a basic knowledge in order to then be able to depeen by themselfs. [...]
Esta asignatura se divide en partes independientes, cada una de las cuales trata de un tema específico, avanzado y de actualidad en relación a conceptos de la ingeniería del software. El objetivo es introducir al estudiante en estos temas durante tres o cuatro semanas, darle unos conocimientos básicos y las herramientas introductorias, para que luego pueda profundizar por sí mismo. [...]

2022-23
Grau en Enginyeria Informàtica (Menció en Enginyeria de Computadors) i Grau en Enginyeria Electrònica de Telecomunicació [1206]
Grau en Enginyeria Informàtica (Menció en Tecnologies de la Informació) i Grau en Enginyeria de Sistemes de Telecomunicació [1207]
Enginyeria Informàtica [958]
3 documents
7.
5 p, 106.5 KB Laboratori Integrat de Software [102788] / Lopez Peña, Antonio Manuel ; Torrellas Perez, Pablo ; Guichon Aguilar, Rodolfo Alberto ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
Aquesta assignatura vol proporcionar una experiència útil a l'alumnat respecte el que es poden trobar a l'hora de desenvolupar projectes software professionalment. Per tant, des del punt de vista de l'alumnat, es tracta de desenvolupar un projecte software complet i relativament llarg. [...]
This subject wants to provide a useful experience to students regarding what they can find when developing software projects professionally. Therefore, from the point of view of the students, it is about developing a complete and relatively long software project. [...]
Esta asignatura quiere proporcionar una experiencia útil al alumnado respecto a lo que se pueden encontrar a la hora de desarrollar proyectos software profesionalmente. Por lo tanto, desde el punto de vista del alumnado, se trata de desarrollar un proyecto software completo y relativamente largo. [...]

2022-23
Grau en Enginyeria Informàtica (Menció en Enginyeria de Computadors) i Grau en Enginyeria Electrònica de Telecomunicació [1206]
Grau en Enginyeria Informàtica (Menció en Tecnologies de la Informació) i Grau en Enginyeria de Sistemes de Telecomunicació [1207]
Enginyeria Informàtica [958]
3 documents
8.
7 p, 114.3 KB Coneixement, Raonament i Incertesa [102786] / Baldrich i Caselles, Ramon ; Gomez Bigorda, Lluis ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
L'assignatura de Coneixement, Raonament i Incertesa, s'emmarca dins de la menció de "Computació", junt amb les assignatures d'"Aprenentatge Computacional", "Visió per Computador" i "Robòtica, Llenguatge i Planificació". [...]
The subject of Coneixment, Raonament i Inertesa, is framed within the mention of "Computing", along with the subjects of " Aprenentatje Computacional ", " Visió per Computador " and " Robòtica, Llenguatje i Planificació ". [...]
La asignatura de Coneixment, Raonament i Inertesa, se enmarca dentro de la mención de "Computación", junto con las asignaturas de "Aprenentatje Computacional", "Visió per Computador" y "Robòtica, Llenguatje i Planificació". [...]

2022-23
Grau en Enginyeria Informàtica (Menció en Enginyeria de Computadors) i Grau en Enginyeria Electrònica de Telecomunicació [1206]
Grau en Enginyeria Informàtica (Menció en Tecnologies de la Informació) i Grau en Enginyeria de Sistemes de Telecomunicació [1207]
Enginyeria Informàtica [958]
3 documents
9.
6 p, 111.0 KB Robòtica, Llenguatge i Planificació [102785] / Vilariño Freire, Fernando ; Albayeros Duarte, Vernon Stanley ; Garcia Calvo, Carlos ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
L'evolució de les tècniques de Visió per Computador i Intel·ligència Artificial ha facilitat el desenvolupament de sistemes autònoms capaços de prendre decisions i interactuar amb el seu entorn. [...]
The evolution of Computer Vision and Artificial Intelligence techniques has facilitated the development of autonomous systems capable of making decisions and interacting with their surroundings. This has had a direct impact on the area of modern robotics in a range ranging from classic industrial robotics to experimental domotics. [...]
La evolución de las técnicas de Visión por Computador e Inteligencia Artificial ha facilitado el desarrollo de sistemas autónomos capaces de tomar decisiones e interactuar con su entorno. Esto ha tenido un impacto directo en el área de la robótica moderna en un abanico que va desde la robótica industrial clásica a la domótica experimental. [...]

2022-23
Grau en Enginyeria Informàtica (Menció en Enginyeria de Computadors) i Grau en Enginyeria Electrònica de Telecomunicació [1206]
Grau en Enginyeria Informàtica (Menció en Tecnologies de la Informació) i Grau en Enginyeria de Sistemes de Telecomunicació [1207]
Enginyeria Informàtica [958]
3 documents
10.
7 p, 117.4 KB Visió per Computador [102784] / Lumbreras Ruiz, Felipe ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
L'assignatura de Visió per Computador s'emmarca dins de la menció de "Computació" amb les assignatures de "Coneixement, Raonament i Incertesa", "Aprenentatge Computacional" i "Robòtica, Llenguatge i Planificació" que formen part de la matèria anomenada Sistemes cognitius. [...]
The subject of Computer Vision is in the mention of "Computing" among the subjects of "Knowledge, Reasoning and Uncertainty", "Computational Learning" and "Robotics, Language and Planning" that are part of the subject called Cognitive Systems . [...]
La asignatura de Visión por Computador se enmarca dentro de la mención de "Computación" con las asignaturas de "Conocimiento, Razonamiento e Incertidumbre", "Aprendizaje Computacional" y "Robótica, Lenguaje y Planificación" que forman parte de la materia llamada sistemas cognitivos. [...]

2022-23
Grau en Enginyeria Informàtica (Menció en Enginyeria de Computadors) i Grau en Enginyeria Electrònica de Telecomunicació [1206]
Grau en Enginyeria Informàtica (Menció en Tecnologies de la Informació) i Grau en Enginyeria de Sistemes de Telecomunicació [1207]
Enginyeria Informàtica [958]
3 documents

Materials acadèmics : 666 registres trobats   1 - 10següentfinal  anar al registre:
Us interessa rebre alertes sobre nous resultats d'aquesta cerca?
Definiu una alerta personal via correu electrònic o subscribiu-vos al canal RSS.