Resultados globales: 97 registros encontrados en 0.06 segundos.
Documentos de investigación, Encontrados 37 registros
Materiales académicos, Encontrados 60 registros
Documentos de investigación Encontrados 37 registros  1 - 10siguientefinal  ir al registro:
1.
35 p, 522.1 KB Validació a l'espanyol del qüestionari per la tos "Pediatric Cough Questionnaire" (PCQ) / Pardàs Peraferrer, Mireia ; Vilaró, Jordi ; Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Medicina ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Medicina
Estudi observacional, descriptiu i transversal que té com a objectiu validar la versió espanyola del "Cuestionario Pediátrico de la Tos" en infants que pateixen una infecció respiratòria aguda amb presència de secrecions. [...]
2013  
2.
43 p, 352.1 KB Risc cardiovascular en pacients que consulten a urgències d'un hospital general amb un esdeveniment vascular agut / Matas Pericas, Laia ; Arroyo Díaz, Juan Antonio ; Roca-Cusachs, A. ; Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Medicina ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Medicina
La malaltia cardiovascular és una de les principals causes de morbimortalitat. Els factors de risc cardiovasculars són diversos. Hi ha moltes guies de prevenció clínica i escales de risc.
2013  
3.
17 p, 168.1 KB Estudio Farmacogenético en Pacientes con Cáncer de Pulmón No Microcítico Avanzado tratados con Quimioterapia basada en Platino / Sullivan, Ivana Gabriela ; Barnadas i Molins, Agustí, dir. (Institut d'Investigació Biomèdica Sant Pau) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Medicina ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Medicina
A partir de ADN genómico obtenido de las células nucleadas de sangre periférica de 103 pacientes con Cáncer de Pulmón No Microcítico (CPNM) avanzado tratados con quimioterapia basada en platino, hemos analizado la asociación entre supervivencia y cinco SNPs (Single Nucleotide Polymorphism) pertenecientes a dos grupos de genes: i) de la via metabólica del ácido fólico (Timidilato Sintetasa (TS), Metil-tetrahidrofolato Reductasa (MTHFR) y, ii) de la vía de reparación del ADN (Excision repair cross-complemeting group 1 (ERCC1) y Xeroderma pigmentosum group D (XPD).
A partir de l'ADN genòmic obtingut de les cèl·lules nucleades de sang perifèrica de 103 pacients amb Càncer de pulmó no microcític (CPNM) avançat tractats amb quimioteràpia basada en platí, hem analitzat l'associació entre la supervivència i 5 SNPs (Single Nucleotide Polymorphism) que pertanyen a dos grups de gens: i) de la via metabòlica de l'àcid fòlic (Timidilato Sintetasa (TS), Metil-tetrahidrofolat Reductasa (MTHFR) i, ii) de la via de reparació de l'ADN (Excision repair cross-complemeting group 1 (ERCC1 ) i Xeroderma pigmentosum group D (XPD).

2013  
4.
25 p, 290.1 KB Correlació entre resposta radiològica i resposta patològica en pacients amb càncer de mama tractades amb quimioteràpia neoadjuvant / Garrigós Cubells, Laia ; Tusquets Trias de Bes, Ignacio ; Servitja Tormo, Sònia ; Díez Pérez, Adolfo ; Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Medicina ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Medicina
En pacients amb càncer de mama la ressonància magnètica és superior a altres exploracions per a monitoritzar la resposta a la quimioteràpia neoadjuvant. Analitzem la correlació entre resposta completa radiològica(RCr) valorada amb RM i resposta completa patològica (RCp), globalment i en funció dels diferents immunofenotips.
2013  
5.
27 p, 319.6 KB Prevalença de factors de risc cardiovascular i qualitat de vida en pacients amb trastorn mental sever / Masa Font, Roser ; Fernández San Martín, Maria Isabel ; Mundet-Tudurí, Xavier ; Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Medicina ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Medicina
L'objectiu és descriure els factors de RCV i variables relacionades amb la qualitat de vida de pacients amb TMS.
2013  
6.
26 p, 1.5 MB Nuevas terapias basadas en dianas moleculares en cáncer colorrectal metastásico / Élez Fernández, María Elena ; Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Medicina ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Medicina
El desarrollo de nuevas drogas en cáncer colorrectal ha pasado por una etapa previa indispensable, basada en el conocimiento de la biología tumoral de la enfermedad que median el crecimiento tumoral, ciclo celular, apoptosis, angiogénesis e invasión. [...]
El desenvolupament de noves drogues en càncer colorrectal ha passat per una etapa prèvia indispensable, basada en el coneixement de la biologia tumoral de la malaltia que facilita el creixement tumoral, cicle cel·lular, apoptosi, angiogènesi i inivasió. [...]

2013  
7.
20 p, 1.1 MB Daño neurológico detectado por RM difusión y variaciones en el estado neurocognitivo tras implante de TAVI vs. RVA en pacientes con similar perfil de riesgo : ) Datos preliminares / Abdul-Jawad Altisent, Omar ; Ferreira-Gonzalez, Ignacio, dir. ; Tornos Mas, Pilar, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Medicina) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Medicina ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Medicina
El presente trabajo muestra los datos preliminares de una estudio de cohortes prospectivo unicéntrico que pretende comparar el daño neurológico asociado a dos intervenciones cardiacas para el tratamiento de la estenosis aórtica severa. [...]
Aquest treball mostra les dades preliminars d'un estudi de cohorts prospectiu unicèntric que pretén comparar el dany neurològic associat a dos intervencions cardiaques per al tractament de l'estenosi aòrtica severa. [...]

2013  
8.
20 p, 294.6 KB Anàlisi del títol d'anticossos anti-achr i la seva correlació clínica en pacients amb miastenia gravis seropositiva / Ramos Fransi, Alba ; Illa Sendra, I. ; Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Medicina ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Medicina
Els anticossos contra el receptor de l'acetilcolina representen el principal mecanisme patogènic en la Miastènia Gravis, però la seva utilitat com a biomarcador durant el seguiment de la malaltia és desconeguda.
2013  
9.
18 p, 155.3 KB Milloria de cumplementació de l'estil Utstein. Incorporació d'un sistema de registre d'audio durant l'aturada cardíaca intrahospitalària / Duran Mateo, Núria ; Serra Vich, Joaquim ; Rello, Jordi ; Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Medicina ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Medicina
El registre precís de l'aturada cardíaca intrahospitalària seguint les recomanacions segons l'estil Utstein i mesurar els intèrvals de temps entre les diferents accions és difícil. L'estudi demostra que l'ús d'una gravadora amb temporitzador incorporat durant les maniobres de ressussitació cardiopulmonar en l'aturada cardíaca intrahospitalària permet el registre de més ítems per pacients i el càlcul dels intèrvals de temps entre les diferents accions durant les maniobres de reanimació cardiopulmonar de forma precisa i objectiva. [...]
An accurate audit of in- hospital cardiac arrest following the recommendations according to the Utstein style and measuring time intervals between the different interventions is difficult. The study demonstrates that the use of an audio recording system during in-hospital cardiac arrest resuscitation maneuvers allows the register of more items per patient and permits time intervals between different interventions to be in a accurately and objectively manner. [...]

2013  
10.
39 p, 320.7 KB Sarcoidosis Cutánea : Correlacion Clinico-Patologica / Castro Esteves, Tiago ; García-Patos Briones, Vicente, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Medicina) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Medicina ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Medicina
Sarcoidosis is a multi-system disease that may involve any organ or system. Cutaneous manifestations occur in 25-30% of patients.
La sarcoïdosi és una malaltia multisistèmica que pot afectar qualsevol òrgan o sistema. Les manifestacions cutànies es produeixen en el 25-30% dels pacients.

2013  

Documentos de investigación : Encontrados 37 registros   1 - 10siguientefinal  ir al registro:
Materiales académicos Encontrados 60 registros  1 - 10siguientefinal  ir al registro:
1.
4 p, 101.7 KB Treball de Final de Màster [44423] / Bonfill, X. (Xavier) ; Gich, Ignasi ; Martín Baranera, Maria Montserrat ; Puig Reixach, Maria Teresa ; Castells Oliveres, Francesc Xavier ; Ferrer Forés, Maria Montserrat ; Pascual López, Antonio ; Lopez Contreras Gonzalez, Joaquin ; Sola Arnau, Ivan ; Quintana Ruíz, María Jesús ; Bolibar i Ribas, Ignasi ; Urrutia Cuchi, Gerard ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Medicina
Generar un informe complert resultant de l'aplicació dels coneixements adquirits durant el curs en el format habitual de les publicacions científiques i preparat per ser defensat davant d'un tribunal.
To produce a detailed report resulting from the application of the knowledge gained during the Master's course in the usual format of scientific publications prepared to be defended before an evaluation panel.
Generar un informe completo resultante de la aplicación de los conocimientos adquiridos durante el curso en el formato habitual de las publicaciones científicas y preparado para ser defendido ante un tribunal.

2022-23
Màster Universitari en Investigació Clínica Aplicada en Ciències de la Salut [991]
3 documentos
2.
4 p, 101.3 KB Pràctiques de Recerca [44422] / Bonfill, X. (Xavier) ; Esteve Pardo, Guadalupe ; Martín Baranera, Maria Montserrat ; Puig Reixach, Maria Teresa ; Antonijoan Arbos, Rosa María ; Castells Oliveres, Francesc Xavier ; Ferrer Forés, Maria Montserrat ; Pascual López, Antonio ; Lopez Contreras Gonzalez, Joaquin ; Sola Arnau, Ivan ; Quintana Ruíz, María Jesús ; Bolibar i Ribas, Ignasi ; Urrutia Cuchi, Gerard ; Selva Olid, Clara ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Medicina
Vincular-se a un grup de recerca experimentat per aprendre les habilitats investigadores més importants relacionades amb el treball de recerca a desenvolupar.
To get involved with an experienced research group to acquire the most important research skills related to the research work that will be carried out.
Vincularse a un grupo de investigación experimentado para aprender las habilidades investigadoras más importantes relacion.

2022-23
Màster Universitari en Investigació Clínica Aplicada en Ciències de la Salut [991]
3 documentos
3.
6 p, 109.2 KB Recerca Clínica Avançada [44210] / Urrutia Cuchi, Gerard ; Farre Albaladejo, Magí ; Sabria Leal, Miquel ; Webb Youdale, Susan ; Gich, Ignasi ; Bonfill, X. (Xavier) ; Sola Arnau, Ivan ; Bascuñana Ambrós, Maria Elena ; Sopena, Nieves ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Medicina
Aquest mòdul es planteja com a formació avançada en metodologies de la recerca enfocades als àmbits relacionats amb les ciències de la salut, aprofundint en alguns aspectes específics d'especial rellevància que han estat tractats més superficialment en el mòdul introductori de metodologia bàsica. [...]
This module is considered as advanced training in research methodologies focused on fields related to health sciences, further exploring some specific aspects of special relevance that were taught superficially in the introductory module of basic methodology. [...]
Este módulo se plantea como formación avanzada en metodologías de la investigación enfocadas a los ámbitos relacionados con las ciencias de la salud, profundizando en algunos aspectos específicos de especial relevancia que han sido tratados superficialmente en el módulo introductorio de metodología básica. [...]

2022-23
Màster Universitari en Investigació Clínica Aplicada en Ciències de la Salut [991]
3 documentos
4.
4 p, 101.3 KB Recerca en Farmacologia Clínica [42151] / Antonijoan Arbos, Rosa María ; Agustí Escasany, M. Antònia ; Farre Albaladejo, Magí ; Ibáñez Mora, María Luisa ; Torrent Farnell, Josep ; Vidal Guitart, Xavier ; Gich, Ignasi ; Morros, Rosa ; Vedia Urgell, Maria Cristina ; Pontes García, Caridad ; Pérez-Mañá, Clara ; Delgado Espinoza, Claudia Erika ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Medicina
1 Aplicar els coneixements farmacològics i metodològics bàsics per desenvolupar la recerca clínica de fàrmacs i interpretar els resultats. Aplicar els coneixements farmacològics i metodològics bàsics per dur a terme una anàlisi crítica de la investigació clínica.
To apply the basic pharmacologic and methodological knowledge to develop clinical research of drugs and interpret the results. To apply the basic pharmacological and methodological knowledge to carry out a critical analysis of clinical research.
Aplicar los conocimientos farmacológicos y metodológicos básicos para desarrollar la investigación clínica de fármacos e interpretar los resultados. Aplicar los conocimientos farmacológicos y metodológicos básicos para llevar a cabo un análisis crítico de la investigación clínica.

2022-23
Màster Universitari en Investigació Clínica Aplicada en Ciències de la Salut [991]
3 documentos
5.
5 p, 113.5 KB Metodologia Bàsica en Recerca Clínica [42148] / Bonfill, X. (Xavier) ; Esteve Pardo, Guadalupe ; Gich, Ignasi ; Martín Baranera, Maria Montserrat ; Puig Reixach, Maria Teresa ; Muñoz Rodríguez, Miguel Angel ; Antonijoan Arbos, Rosa María ; Sola Arnau, Ivan ; Quintana Ruíz, María Jesús ; Bolibar i Ribas, Ignasi ; Urrutia Cuchi, Gerard ; Selva Olid, Clara ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Medicina
La finalitat d'aquest mòdul és comprendre els fonaments metodològics de la investigació clínica i del raonament epidemiològic per poder dissenyar i realitzar estudis específics sobre problemes de la pràctica clínica i comunitària. [...]
The objetive of this module is to understand the methodological foundations of clinical research epidemiological reasoning to be able to design and carry out specific studies on practical problems clinical and community. [...]
La finalidad de este módulo es comprender los fundamentos metodológicos de la investigación clínica y del razonamiento epidemiológico para poder diseñar y realizar estudios específicos sobre problemas de la práctica clínica y comunitaria. [...]

2022-23
Màster Universitari en Investigació Clínica Aplicada en Ciències de la Salut [991]
3 documentos
6.
4 p, 105.3 KB Epidemiologia Clínica i Estadística [42147] / Bonfill, X. (Xavier) ; Martín Baranera, Maria Montserrat ; Puig Reixach, Maria Teresa ; Castells Oliveres, Francesc Xavier ; Ferrer Forés, Maria Montserrat ; Pascual López, Antonio ; Lopez Contreras Gonzalez, Joaquin ; Sola Arnau, Ivan ; Quintana Ruíz, María Jesús ; Bolibar i Ribas, Ignasi ; Urrutia Cuchi, Gerard ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Medicina
1 Clàssicament l'Epidemiologia s'ha concentrat en l'estudi de les epidèmies però l'Epidemiologia clínica es focalitza en l'aplicació dels mètodes epidemiològics per estudiar i resoldre millor els problemes clínics dels pacients, analitzant els determinants i els efectes de les decisions clíniques.
Epidemiology has put the focus on the study of epidemics, but clinical epidemiology focuses on the application 1 Epidemiology has put the focus on the study of epidemics, but clinical epidemiology focuses on the application of epidemiological approaches to better study and to solve clinical problems of patients by analyzing determinants and the effects of clinical decisions.
Clásicamente la Epidemiología se ha concentrado en el estudio de las epidemias pero la 1 Clásicamente la Epidemiología se ha concentrado en el estudio de las epidemias pero la Epidemiología clínica se focaliza en la aplicación de los métodos epidemiológicos para estudiar y resolver mejor los problemas clínicos de los pacientes, analizando los determinantes y los efectos de las decisiones clínicas.

2022-23
Màster Universitari en Investigació Clínica Aplicada en Ciències de la Salut [991]
3 documentos
7.
4 p, 101.9 KB Treball de Final de Màster [44423] / Bonfill, X. (Xavier) ; Gich, Ignasi ; Martín Baranera, Maria Montserrat ; Puig Reixach, Maria Teresa ; Castells Oliveres, Francesc Xavier ; Ferrer Forés, Maria Montserrat ; Pascual López, Antonio ; Lopez Contreras Gonzalez, Joaquin ; Sola Arnau, Ivan ; Quintana Ruíz, María Jesús ; Bolibar i Ribas, Ignasi ; Urrutia Cuchi, Gerard ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Medicina
Generar un informe complert resultant de l'aplicació dels coneixements adquirits durant el curs en el format habitual de les publicacions científiques i preparat per ser defensat davant d'un tribunal.
To produce a detailed report resulting from the application of the knowledge gained during the Master's course in the usual format of scientific publications prepared to be defended before an evaluation panel.
Generar un informe completo resultante de la aplicación de los conocimientos adquiridos durante el curso en el formato habitual de las publicaciones científicas y preparado para ser defendido ante un tribunal.

2021-22
Màster Universitari en Investigació Clínica Aplicada en Ciències de la Salut [991]
3 documentos
8.
4 p, 101.4 KB Pràctiques de Recerca [44422] / Bonfill, X. (Xavier) ; Esteve Pardo, Guadalupe ; Martín Baranera, Maria Montserrat ; Puig Reixach, Maria Teresa ; Antonijoan Arbós, Rosa María ; Castells Oliveres, Francesc Xavier ; Ferrer Forés, Maria Montserrat ; Pascual López, Antonio ; Lopez Contreras Gonzalez, Joaquin ; Sola Arnau, Ivan ; Quintana Ruíz, María Jesús ; Bolibar i Ribas, Ignasi ; Urrutia Cuchi, Gerard ; Selva Olid, Clara ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Medicina
Vincular-se a un grup de recerca experimentat per aprendre les habilitats investigadores més importants relacionades amb el treball de recerca a desenvolupar.
To get involved with an experienced research group to acquire the most important research skills related to the research work that will be carried out.
Vincularse a un grupo de investigación experimentado para aprender las habilidades investigadoras más importantes relacion.

2021-22
Màster Universitari en Investigació Clínica Aplicada en Ciències de la Salut [991]
3 documentos
9.
6 p, 109.2 KB Recerca Clínica Avançada [44210] / Urrutia Cuchi, Gerard ; Farre, Magi ; Sabria Leal, Miquel ; Webb Youdale, Susan ; Gich, Ignasi ; Bonfill, X. (Xavier) ; Sola Arnau, Ivan ; Bascuñana Ambrós, Maria Elena ; Sopena, Nieves ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Medicina
1 Aquest mòdul es planteja com a formació avançada en metodologies de la recerca enfocades als àmbits relacionats amb les ciències de la salut, aprofundint en alguns aspectes específics d'especial rellevància que han estat tractats més superficialment en el mòdul introductori de metodologia bàsica. [...]
1 This module is considered as advanced training in research methodologies focused on fields related to health sciences, further exploring some specific aspects of special relevance that were taught superficially in the introductory module of basic methodology. [...]
Este módulo se plantea como formación avanzada en metodologías de la investigación enfocadas a los 1 Este módulo se plantea como formación avanzada en metodologías de la investigación enfocadas a los ámbitos relacionados con las ciencias de la salud, profundizando en algunos aspectos específicos de especial relevancia que han sido tratados superficialmente en el módulo introductorio de metodología básica. [...]

2021-22
Màster Universitari en Investigació Clínica Aplicada en Ciències de la Salut [991]
3 documentos
10.
4 p, 101.1 KB Recerca en Farmacologia Clínica [42151] / Antonijoan Arbós, Rosa María ; Agustí Escasany, M. Antònia ; Farre, Magi ; Ibáñez Mora, María Luisa ; Vidal Guitart, Xavier ; Pontes García, Caridad ; Pérez-Mañá, Clara ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Medicina
Aplicar els coneixements farmacològics i metodològics bàsics per desenvolupar la recerca clínica de fàrmacs i interpretar els resultats. Aplicar els coneixements farmacològics i metodològics bàsics per dur a terme una anàlisi crítica de la investigació clínica. [...]
To apply the basic pharmacologic and methodological knowledge to develop clinical research of drugs and interpret the results. 1 To apply the basic pharmacological and methodological knowledge to carry out a critical analysis of clinical research.
Aplicar los conocimientos farmacológicos y metodológicos básicos para desarrollar la investigación clínica de fármacos e interpretar los resultados. Aplicar los conocimientos farmacológicos y metodológicos básicos para llevar a cabo un análisis crítico de la investigación clínica. [...]

2021-22
Màster Universitari en Investigació Clínica Aplicada en Ciències de la Salut [991]
3 documentos

Materiales académicos : Encontrados 60 registros   1 - 10siguientefinal  ir al registro:
¿Le interesa recibir alertas sobre nuevos resultados de esta búsqueda?
Defina una alerta personal vía correo electrónico o subscríbase al canal RSS.