Resultats globals: 1,141 registres trobats en 0.02 segons.
Llibres i col·leccions, 4 registres trobats
Documents de recerca, 46 registres trobats
Materials acadèmics, 1,091 registres trobats
Llibres i col·leccions 4 registres trobats  
1.
222 p, 26.4 MB Guia veterinaria original / Rus García, Francisco de.
Madrid : por Pacheco, 1800

Tomo III.  

2.
414 p, 114.0 MB Curso de hippiatrica ó Tratado completo de la medicina de los caballos / Lafosse, Philippe Etienne, 1738-1820 ; Galisteo y Xiorro, Juan, trad.
Madrid : [s.n.] , 1807

Conté: Tomo II.  

3.
330 p, 54.0 MB Adición a la guía veterinaria original : y segundo tomo de ella, dividida en quatro partes en las que se declaran las enfermedades mas considerables que padecen los caballos ... ; 2ª imp. / Rus García, Francisco de.
Madrid : por Pacheco, 1799

Tomo segundo.  

4.
316 p, 53.7 MB Guía veterinaria original : dividida en quatro partes en las que se declaran las materias mas esenciales que deben saber, no solo los caballeros oficiales y remontistas de los Reales Exércitos de S. M. (que Dios guarde) sino tambien los mariscales, caballerizos y dueños de las caballerías ; 2ª impr. / Rus García, Alonso de.
[Madrid] : por Pacheco, 1798

Tomo I.  


Documents de recerca 46 registres trobats  1 - 10següentfinal  anar al registre:
1.
3.8 MB Efectivitat d'un Programa d'Educació Sanitària en reduir la incidència de bronquiolitis per virus respiratori sincitial / Mehmood Wahid, Arwa ; Moreno Galdó, Antonio, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Pediatria, d'Obstetrícia i Ginecologia i de Medicina Preventiva) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Medicina
Introducció: La bronquiolitis és la infecció de les vies respiratòries baixes més freqüent en els lactants i el principal motiu d'ingrés hospitalari en el primer any de vida. La circulació del principal agent responsable, el virus respiratori sincicial (VRS), i la incidència de la bronquiolitis es va reduir notablement durant la pandèmia de la COVID-19, fet que s'atribueix a les mesures de prevenció i control d'infeccions implementades en aquest període. [...]
Introducción: La bronquiolitis es la infección más frecuente de las vías respiratorias bajas en los lactantes y el principal motivo de ingreso hospitalario en el primer año de vida. Durante la pandemia de la COVID-19, la circulación del principal agente etiológico, el virus respiratorio sincicial (VRS), y la incidencia de la bronquiolitis se rejudo, lo que se atribuye a las medidas de prevención y control de infecciones implementades en este periodo. [...]
Introduction: Bronchiolitis is the most frequent infection of the lower respiratory tract affecting infants and the main reason for hospital admission in the first year of life. The circulation of the respiratory syncytial virus, the most prevalent cause of bronchiolitis, significantly reduced during COVID-19 pandemic, causing a decrease in bronchiolitis' incidence. [...]

2021
Pla d'estudis de Medicina [1192]  
2.
3.0 MB Regulació de la comunicació intercel·lular en les cèl·lules metastàsiques de càncer de mama mitjançant el bloqueig de la captació de exosomes amb NT4 (Tutor : Santiago Ramon y Cajal) / Muñoz Alfaro, Rafaela ; Ramon Y Cajal Agüeras, Santiago Jose, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Ciències Morfològiques) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Medicina
Introducció: El càncer de mama, es el càncer diagnosticat amb més freqüència al mon. El 90% de les morts son degudes a metàstasis. Es creu que si s'aconsegueix aturar la formació del microambient, les cèl·lules tumorals no seran capaces de formar metàstasis. [...]
Introducción: El cáncer de mama es el más frecuentemente diagnosticado en el mundo. El 90% de las muertes son ocasionadas por metástasis. Se cree que si se consigue frenar la formación del microambiente, las células tumorales no serán capaces de formar metástasis. [...]
Introduction: Breast cancer is one of the most commonly diagnosed cancers worldwide. 90% of death are caused by metastasis. It is believed that if we can stop the microenvironment formation, tumor cells won't be able to grow into a metastasis. [...]
UDBELLATERRA.

2021
Pla d'estudis de Medicina [1192]  
3.
1.2 MB Identificación de marcadores moleculares predictores de respuesta a la quimioterapia neoadyuvante en el carcinoma lobulillar invasivo / Pardo Robles, Rosa María ; Torre Fernandez de Vega, Francisco Javier de la, dir. ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Medicina
Introducció: El CLI representa el segon tipus més freqüent dels càncers de mama invasius. Aquest es considera una entitat específica diferent del CITNE, però avui dia les recomanacions terapèutiques són les mateixes per a tots dos tipus histològics. [...]
Introducción: El CLI representa el segundo tipo más frecuente de los cánceres de mama invasivos. Éste se considera una entidad especifica distinta al CITNE, pero hoy en día las recomendaciones terapéuticas son las mismas para ambos tipos histológicos. [...]
Introduction: CLI represents the second most frequent type of invasive breast cancer. This is considered a specific entity different from CITNE, but the therapeutic recommendations are the same for both histological types. [...]

2021
Pla d'estudis de Medicina [1192]  
4.
47 p, 980.5 KB Avaluació d'una estratègia multimodal per la millora de la higiene de mans en els professionals sanitaris del Centre Sanitari de Sokone, Senegal / Valera Paloma, Júlia ; Esteve Pardo, Ma. Guadalupe, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Pediatria, Obstetrícia i Ginecologia i Medicina Preventiva i Salut Pública) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Medicina
La higiene de mans continua essent la mesura preventiva més simple i eficaç per evitar la transmissió d'infeccions. Per contra, la compliància de la higiene de mans entre els professionals sanitaris acostuma a ser baixa especialment en països en desenvolupament com al Senegal i encara és més accentuat en zones rurals com a Sokone. [...]
La higiene de manos continúa siendo la medida preventiva más eficaz y simple para evitar la transmisión de infecciones. Por contra, el cumplimiento de la higiene de manos entre los profesionales sanitarios suele ser bajo especialmente en países en vías de desarrollo como Senegal y aun es más acentuado en zonas rurales como Sokone. [...]
Hand hygiene continues to be the simplest and most effective preventive measure to avoid the transmission of infections. On the contrary, hand washing compliance among Health professionals in general is unacceptably low especially in developing countries like Senegal and in particular in rural zones such as Sokone. [...]

2020
Pla d'estudis de Medicina [1192]  
5.
39 p, 1.0 MB Estudi de cohorts: Estudi de l'amplificació 9p24 en cèl·lules tumorals de càncer de mama triple negatiu com a predictor de mala resposta a la quimioteràpia neoadjuvant / Alcoverro Godoy, Carmen ; Lerma Puertas, Enrique, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Ciències Morfològiques) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Medicina
Antecedents: El càncer de mama triple negatiu (CMTN) correspon al 15-20% dels càncers de mama diagnosticats. Aquest subtipus tumoral s'associa a un curs clínic més agressiu, edat d'aparició més precoç, major potencial metastàtic i menors taxes de curació. [...]
Antecedentes: El cáncer de mama triple negativo (CMTN) corresponde al 15-20% de los cáncer de mama diagnosticados. Este subtipo tumoral se asocia a un curso clínico más agresivo, edad de aparición más precoz, mayor potencial metastásico y menores tasas de curación. [...]
Background: Triple negative breast cancer (TNBC) accounts for 15-20% of breast cancers. This tumor subtype is associated with a more aggressive clinical course, earlier age of onset, higher metastatic potential and lower cure rates. [...]

2020
Pla d'estudis de Medicina [1192]  
6.
32 p, 745.2 KB Relación entre la microbiota intestinal y genital con las infecciones urinarias recurrentes en mujeres / Pascual Lopez, Irene ; Muñoz-Batet, Carmen, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Genètica i de Microbiologia) ; Navarro Risueño, Ferran, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Genètica i de Microbiologia) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Medicina
Antecedents i hipòtesis: Les infeccions urinàries (ITU) són un problema de salut molt prevalent que afecta més de 150 milions de persones, principalment dones, en què s'observa una taxa de recurrències major al 30%. [...]
Antecedentes e hipótesis: Las infecciones urinarias (ITU) son un problema de salud muy prevalente que afecta a más de 150 millones de personas, principalmente mujeres, en las que se observa una tasa de recurrencias mayor al 30%. [...]
Background and hypothesis: Urinary tract infections (UTIs) are a very prevalent health problem that affect more than 150 million people, mainly women, with a recurrence rate greater than 30%. The intestinal microbiota forms a delicate balance and its different composition could be a predisposing factor for the recurrence of urinary tract infections. [...]

2020
Pla d'estudis de Medicina [1192]  
7.
34 p, 781.1 KB Ictus d'inici indeterminat : Estudi observacional sobre el grau d'adherència dels professionals al protocol assistencial / Montaner Santomà, Júlia ; Puig Campmany, Mireia, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Medicina) ; Pomar Solchaga, Virginia, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Medicina) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Medicina
Introducció: L'ictus d'inici indeterminat és una patologia que fins fa dos anys tenia escasses opcions terapèutiques. L'evidència científica actual mostra que tractaments de reperfusió (endovenosos/intraarterials) estan indicats en casos seleccionats i que milloren la morbimortalitat. [...]
Introducción: El ictus de inicio indeterminado es una patología que hasta hace dos años tenía escasas opciones terapéuticas. La evidencia científica actual muestra que los tratamientos de reperfusión (endovenosos/intraarteriales) están indicados en seleccionados casos y que mejoran la morbimortalidad. [...]
Introduction: Undetermined onset stroke is a pathology with few therapeutic options until two years ago. Scientific evidence indicates that reperfusion treatments (intravenous/intraarterial) are indicated in selected patients and that improves patients morbimortality. [...]

2020
Pla d'estudis de Medicina [1192]  
8.
24.2 MB Validació d'escales de gravetat per avaluació del pronòstic en pacients amb pneumònia comunitària greu / Pallares Fernandez, Cristina ; Díaz Santos, Emilio, dir. ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Medicina
La pneumònia comunitària greu habitualment requereix ser tractada a la UCI i s'associa amb una major mortalitat, per això s'han creat diferents escales pronòstiques per predir amb antelació quina pneumònia serà greu. [...]
La neumonía comunitaria grave habitualmente requiere ser tratada en la UCI y se asocia con una mayor mortalidad, por eso se han creado diferentes escalas pronósticas para predecir con antelación qué neumonía será grave. [...]
Severe community-acquired pneumonia typically requires treatment in the ICU and is associated with increased mortality, so different prognostic scales have been created to predict in advance which pneumonia will be severe. [...]

2020
Pla d'estudis de Medicina [1192]
2 documents
9.
115 p, 3.8 MB Profilaxi pre-exposició al virus de la immunodeficiència humana, compensació de risc i incidència d'infeccions de transmissió sexual en treballadores del sexe : estudi de cohorts / Martin Lopez, Susana ; Navarro Rubio, Gemma, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Pediatria, d'Obstetrícia i Ginecologia i de Medicina Preventiva) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Medicina
Introducció: la profilaxi pre-exposició (PrEP) es basa en la presa d'antiretrovirals per prevenir la infecció per VIH. Existeix la preocupació que el seu ús s'associï a un increment de conductes sexuals de risc (compensació de risc) i d'infeccions de transmissió sexual (ITS).
Introducción: la profilaxis preexposición (PrEP) se basa en tomar antirretrovirales para prevenir la infección por VIH. Existe la preocupación de que su uso se asocie a un incremento de conductas sexuales de riesgo (compensación de riesgo) y de infecciones de transmisión sexual (ITS).
Introduction: pre-exposure prophylaxis (PrEP) is based on the uptake of antiretrovirals to prevent HIV infection. There is concern that its use might be associated with an increase in sexual risk behaviours (risk compensation) and in sexually transmitted infections (STI).

2020
Pla d'estudis de Medicina [1192]
2 documents
10.
24 p, 1.2 MB Estudi del patró de consum d'antimicrobians i altres fàrmacs als camps de refugiats sahrauís de Tindouf / Tresànchez Lacorte, Bruna ; Figueras, Albert, 1961-, dir. ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Medicina
Antecedents: L'ús inadequat de medicaments té greus conseqüències, sobretot en el cas dels antibiòtics (ATB). Les resistències als ATB amenacen la salut pública i estan poc estudiades en països en desenvolupament. [...]
Background: Drug misuse can have adverse effects, which can be very important in the case of antimicrobials (ATM). Antimicrobial resistance is a threat to public health and is poorly studied in developing countries. [...]

2019
Pla d'estudis de Medicina [1192]  

Documents de recerca : 46 registres trobats   1 - 10següentfinal  anar al registre:
Materials acadèmics 1,091 registres trobats  1 - 10següentfinal  anar al registre:
1.
4 p, 101.5 KB Treball de Final de Màster [44441] / Garcia Lopez, Joan ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola Fundació Universitat Autònoma de Barcelona - Formació (fUABf)
El treball de fi de màster constitueix un mòdul obligatori (15 ECTS) dins dels estudis de màster proposats. En termes generals, els estudiants treballen individualment, sota la direcció del seu tutor assignat, en un treball final que pot tenir caràcter experimental o no, segons els objectius que es proposin, i que ha de versar sobre un tema directament relacionat amb la medicina transfusional. [...]
The master's degree dissertation constitutes a compulsory module (15 ECTS) within the proposed master's degree studies. In general terms, students work individually, under the guidance of their assigned tutor, on a final project that may or may not be experimental in nature, depending on its stated aims, and which must deal with a topic that is directly related to transfusion medicine or cellular and tissue therapies At the end of the module, students write a dissertation on the work carried out, which they then go on to present and defend orally, by video conference. [...]
El trabajo de fin de máster constituye un módulo obligatorio (15 ECTS) dentro de los estudios de máster propuestos. En términos generales, los estudiantes trabajan individualmente, bajo la dirección de su tutor asignado, en un trabajo final que puede tener o no carácter experimental, según los objetivos que se propongan, y que debe versar sobre un tema directamente relacionado con la medicina transfusional. [...]

2022-23
Màster Universitari en Medicina Transfusional i Teràpies Cel·lulars i Tissulars / Master's Degree in Transfusion Medicine and Cellular and Ti [1477]
3 documents
2.
5 p, 105.5 KB Gestió de Projectes en un Banc de Sang i Teixits [44440] / Garcia Lopez, Joan ; Smid, Martin ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola Fundació Universitat Autònoma de Barcelona - Formació (fUABf)
Aquest mòdul tractarà la gestió de projectes aplicada a les especificitats dels bancs de sang, les cèl·lules, els teixits i altres substàncies d'origen humà. S'hi introduiran coneixements, tècniques i eines bàsiques per gestionar les diferents àrees involucrades en el desenvolupament de qualsevol projecte dins de l'organització, i que siguin més avançades que els coneixements tècnics específics tractats en altres mòduls del màster. [...]
This module will deal with project management applied to the specifics of blood, cell, tissue banks and other substance of human origin. Knowledge, techniques and basic tools will be introduced to manage the different areas involved in the development of any project within the organisation, and that are more advanced than the specific technical knowledge dealt with in other master's degree modules. [...]
Este módulo tratará la gestión de proyectos aplicada a las especificidades de los bancos de sangre, células, tejidos y otras sustancias de origen humano. Se introducirán conocimientos, técnicas y herramientas básicas para gestionar las distintas áreas involucradas en el desarrollo de cualquier proyecto dentro de la organización, y que sean más avanzadas que los conocimientos técnicos específicos tratados en otros módulos del máster. [...]

2022-23
Màster Universitari en Medicina Transfusional i Teràpies Cel·lulars i Tissulars / Master's Degree in Transfusion Medicine and Cellular and Ti [1477]
3 documents
3.
7 p, 113.3 KB Teràpia Cel·lular i Tissular. Banc de Teixits [44439] / Garcia Lopez, Joan ; Zwaginga, Jaap Jan ; Lechanteur, Chantal ; Querol, Sergi ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola Fundació Universitat Autònoma de Barcelona - Formació (fUABf)
Aquest mòdul, el més extens del programa, tracta sobre les teràpies avançades. Es farà una introducció als conceptes bàsics en teràpia cel·lular per poder aprofundir en lestudi de la teràpia cel·lular hematopoètica, la immunoteràpia i la medicina regenerativa. [...]
In this module, the most extensive of the programme, will be about advanced therapies. Cell therapy and the basic concepts will be introduced in order to follow with the in-depth study of haematopoietic cell therapy, immunotherapy, and regenerative medicine. [...]
Este módulo, el más extenso del programa, trata sobre las terapias avanzadas. Se hará una introducción a los conceptos básicos en terapia celular para poder profundizar en el estudio de la terapia celular hematopoyética, la inmunoterapia y la medicina regenerativa. [...]

2022-23
Màster Universitari en Medicina Transfusional i Teràpies Cel·lulars i Tissulars / Master's Degree in Transfusion Medicine and Cellular and Ti [1477]
3 documents
4.
5 p, 106.7 KB Immunohematologia [44438] / Garcia Lopez, Joan ; Muñiz Diaz, Eduardo ; de Haas, Masja ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola Fundació Universitat Autònoma de Barcelona - Formació (fUABf)
En aquest mòdul, dedicat a la immunohematologia, s'estudiaran les bases teòriques, els grups sanguinis (classificació, estructura i funció). S'estudiaran en profunditat malalties com la trombocitopènia neonatal aloimmune, la malaltia hemolítica del nounat, la trombocitopènia fetal i la neutropènia neonatal autoimmune.
In this module, dedicated to immunohaematology, its theoretical bases will be studied, the blood groups (their classification, structure and function). An in-depth study will be made of diseases such as neonatal alloimmune thrombocytopenia, haemolytic disease of the new born, foetal alloimmune thrombocytopenia, and neonatal autoimmune neutropenia. [...]
En este módulo, dedicado a la inmunohematología, se estudiarán las bases teóricas, los grupos sanguíneos (su clasificación, estructura y función). Se estudiarán en profundidad enfermedades como la trombocitopenia neonatal aloinmune, la enfermedad hemolítica del recién nacido, la trombocitopenia fetal y la neutropenia neonatal autoinmune.

2022-23
Màster Universitari en Medicina Transfusional i Teràpies Cel·lulars i Tissulars / Master's Degree in Transfusion Medicine and Cellular and Ti [1477]
3 documents
5.
5 p, 108.2 KB Transfusió Sanguínia [44437] / Garcia Lopez, Joan ; Grífols Ronda, Joan Ramon ; Zwaginga, Jaap Jan ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola Fundació Universitat Autònoma de Barcelona - Formació (fUABf)
Aquest mòdul està dedicat a la transfusió de sang, i en aquest marc, als indicadors de qualitat dels diferents mètodes de preparació de components sanguinis. Les indicacions de transfusió, així com els incidents i els possibles efectes adversos. [...]
This module is dedicated to blood transfusion, and in it the quality indicators of the different methods for the preparation of blood components will be studied. The indications for the transfusion, as well as the incidents and possible adverse effects. [...]
Este módulo está dedicado a la transfusión de sangre, y en este marco, a los indicadores de calidad de los diferentes métodos de preparación de componentes sanguíneos. Las indicaciones de transfusión, así como los incidentes y posibles efectos adversos. [...]

2022-23
Màster Universitari en Medicina Transfusional i Teràpies Cel·lulars i Tissulars / Master's Degree in Transfusion Medicine and Cellular and Ti [1477]
3 documents
6.
7 p, 111.6 KB Donació de Sang [44436] / Garcia Lopez, Joan ; Sauleda Oliveras, Sílvia ; Pereira Saavedra, Arturo ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola Fundació Universitat Autònoma de Barcelona - Formació (fUABf)
En aquest mòdul s'estudiarà el procés complet de donació de sang: la promoció de la donació, els procediments de donació (criteris de selecció del donant, afèresi, donació de sang total), les anàlisis del laboratori de sang i, finalment, els diferents mètodes d'obtenció de components sanguinis per a transfusió.
In this module students study the complete process of blood donation: promoting donation, donation procedures (donor selection criteria, apheresis, complete blood donation), laboratory analysis of blood and finally different methods for obtaining blood components for transfusion.
En este módulo se estudiará el proceso completo de donación de sangre: la promoción de la donación, los procedimientos de donación (criterios de selección del donante, aféresis, donación de sangre total), los análisis del laboratorio de sangre y, finalmente, los diferentes métodos de obtención de componentes sanguíneos para transfusión.

2022-23
Màster Universitari en Medicina Transfusional i Teràpies Cel·lulars i Tissulars / Master's Degree in Transfusion Medicine and Cellular and Ti [1477]
3 documents
7.
6 p, 113.7 KB Anatomia Humana: Neuroanatomia [106729] / Mirapeix Lucas, Rosa ; Reig Vilallonga, Josep ; Gascon-Bayarri, Jordi ; Cánovas Verge, David ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Medicina
L'assignatura d'Anatomia Humana: neuroanatomia és una assignatura del 2n semestre, que es cursa en el segon curs del Grau en Medicina. Els objectius generals de l'assignatura són: L'estudi de l'organització del sistema nerviós. [...]
The Human Anatomy course: Neuroanatomy is a subject taught in the 2nd semester of the 2nd year of the Degree in Medicine and is focused on the nervous system. The objectives of the subject are that students: • Study the organization of the nervous system. [...]
Anatomía Humana: Neuroanatomía es una asignatura que se imparte durante el 2º semestre del segundo curso del grado de Medicina. Los objetivos generales de la asignatura son: El estudio de la organización del sistema nervioso. [...]

2022-23
Grau en Medicina [1509]
3 documents
8.
4 p, 100.7 KB Intel·ligència Artificial i Salut [105017] / Navinés i López, Jordi ; Cremades Pérez, Manel ; García Cuyas, Francisco ; Tarasco Palomares, Jordi ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Medicina
- Conèixer els fonaments -bases metodològiques i científiques- de la salut digital i les noves tecnologies aplicades a la medicina virtual (Smart Health). - Conèixer els principals camps de desenvolupament contemporani de la salut digital. [...]
- To know the basics - methodological and scientific bases - of digital health and the new technologies applied to the Smart Health. - Tp know the main fields of contemporary digital health development. [...]
- Conocer los fundamentos -bases metodológicas y científicas- de la salud digital y las nuevas tecnologías aplicadas a la medicina virtual (Smart Health). - Conocer los principales campos de desarrollo contemporáneo de la salud digital. [...]

2022-23
Pla d'estudis de Medicina [1192]
Grau en Medicina [1509]
3 documents
9.
4 p, 103.3 KB Atenció al Malalt Crític Hospitalari i Extrahospitalari [105016] / Arméstar, Fernando ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Medicina
Es tracta d'una assignatura optativa lligada a la menció de Clínica Mèdica, impartida a sisè curs del Grau de Medicina. L'objectiu general és el coneixement de la fisiopatologia bàsica del malalt crític i la seva aplicació al maneig del mateix, tant a l'àmbit hospitalari com extrahospitalari.
This is an optional subject linked to the mention of Medical Clinic, taught in the sixth year of the Degree in Medicine. The general objective is the knowledge of the basic pathophysiology of the critical pati.
Se trata de una asignatura optativa ligada a la mención de Clínica Médica, impartida en sexto curso del Grado de Medicina. El objetivo general es el conocimiento de la fisiopatología básica del enfermo crítico y su aplicación al manejodel mismo, tanto en el ámbito hospitalario como extrahospitalario.

2022-23
Pla d'estudis de Medicina [1192]
Grau en Medicina [1509]
3 documents
10.
10 p, 128.1 KB Pràctica Clínica Assistencial IV [104073] / Miralles Basseda, Ramón ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Medicina
L'assignatura correspon al darrer any del Grau de Medicina (6è curs), un cop l'estudiant ja coneix els fonaments científics de la medicina i les diferents patologies mèdiques i quirúrgiques. L' objectiu general és que l'estudiant consolidi els anteriors coneixements i assoleixi les habilitats clíniques, comunicatives i de cerca i maneig de la informació científica pertinents per poder: Reconèixer els problemes de salut bàsics i fer propostes raonades per la solució dels mateixos, utilitzant les fonts d'informació clínica i biomèdica adients, interpretant de manera científica els resultats obtinguts Comunicar-se amb altres professionals de la salut, amb els pacients i els seus familiars, de manera clara i efectiva Actualitzar els coneixements de manera autònoma. [...]
The subject corresponds to the last year of the Degree in Medicine (6th year), once the student already knows the scientific foundations of medicine and the different medical and surgical pathologies. [...]
1 La asignatura corresponde al último año del Grado de Medicina (6º curso), una vez el estudiante ya conoce los fundamentos científicos de la medicina y las diferentes patologías médicas y quirúrgicas. [...]

2022-23
Pla d'estudis de Medicina [1192]
3 documents

Materials acadèmics : 1,091 registres trobats   1 - 10següentfinal  anar al registre:
Us interessa rebre alertes sobre nous resultats d'aquesta cerca?
Definiu una alerta personal via correu electrònic o subscribiu-vos al canal RSS.