Warning: Ignoring empty titulacio search term.
Resultats globals: 128 registres trobats en 0.07 segons.
Documents de recerca, 7 registres trobats
Materials acadèmics, 121 registres trobats
Documents de recerca 7 registres trobats  
1.
71 p, 5.2 MB Development of a deterministic neutron transport code based on the Alya system at Barcelona Supercomputing Center / Riera Augé, Carles ; Mantsinen, Mervi ; Batet Miracle, Lluís ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències
We introduce a new deterministic neutron transport code integrated in the Alya system at BSC. We explain the basic physical concepts responsible for the production of neutrons and derive the strong and weak forms of the Neutron Transport Equation along with some simplifications. [...]
Presentem un nou codi determinista de transport de neutrons integrat dins del sistema Alya del BSC. S'expliquen els principis físics bàsics de producció de neutrons i es dedueixen les versions forta i dèbil de l'equació de transport de neutrons juntament amb algunes simplificacions. [...]

2016  
2.
68 p, 4.5 MB Study of the period function of a biparametric family of centers / Rojas, David ; Mañosas Capellades, Francesc, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Matemàtiques) ; Villadelprat Yagüe, Jordi, dir. ; Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Matemàtiques ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències
2013  
3.
59 p, 2.5 MB Characterization and simulation of a CdTe detector for use in PET / Ariño-Estrada, Gerard ; Chmeissani, Mokhtar ; De Lorenzo, Gianluca ; Institut de Física d'Altes Energies ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències
The Voxel Imaging PET (VIP) Path nder project got the 4 year European Research Council FP7 grant in 2010 to prove the feasibility of using CdTe detectors in a novel conceptual design of PET scanner. The work presented in this thesis is a part of the VIP project and consists of, on the one hand, the characterization of a CdTe detector in terms of energy resolution and coincidence time resolution and, on the other hand, the simulation of the setup with the single detector in order to extend the results to the full PET scanner. [...]
2012  
4.
1 p, 241.8 KB Activity and migration of Cory's shearwater / Guallar, Santi ; Puig, Pedro, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Matemàtiques) ; González-Solís, Jacob, dir. ; Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Matemàtiques ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències
I describe some of the features that characterize the activity and migration of Cory's shearwater during approximately one year. I also explore the influence of Moon, photoperiod, geographic position and life-history stage on the resulting patterns and the periodicity of the latter. [...]
En aquest treball descric alguns dels trets que caracteritzen l'activitat i la migració de la baldriga cendrosa durant aproximadament un any. També exploro la influència de la lluna, el fotoperíode, la posició geogràfica i l'etapa del cicle vital en els patrons resultants i la seva periodicitat. [...]

2012
2 documents
5.
1 p, 179.9 KB Disipación y energía de los ciclones tropicales : ajustes y test de bondad de ajuste / Planes, Oliver ; Corral, Álvaro, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Física) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Matemàtiques ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències
Los ciclones tropicales son los fenómenos climatológicos más destructivos. El PDI y otros índices que se definen aquí permiten estimar la energía que éstos poseen. Tales índices ajustan una ley de potencias en una parte de su recorrido. [...]
Els ciclons tropicals són els fenòmens climatològics més destructius. El PDI i altres índexs que es defineixen aquí permeten estimar l'energia que aquests posseeixen. Tals índexs ajusten una llei de potències en una part del seu recorregut. [...]

2012
2 documents
6.
1 p, 5.9 KB La ecuación de Beltrami / Baisón Olmo, Antonio L. ; Orobitg i Huguet, Joan, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Matemàtiques) ; Clop, Albert, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Matemàtiques) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Matemàtiques ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències
El objeto central de este trabajo es triple. En primer lugar, pretendemos recolectar todas las nociones y definiciones necesarias para poder dar un marco de trabajo en el cuál manejar esta ecuación. [...]
L'objecte central d'aquest treball és triple. En primer lloc, pretenem recollir totes les nocions i definicions necessàries per poder donar un marc de treball en el qual manejar aquesta equació. En un segon lloc, es donaran a conèixer alguns dels resultats clàssics de l'estudi de les aplicacions quasiregulars (solucions de l'equació) i de les aplicacions quasiconformes (homeomorfismes solucions de l'equació). [...]

2012
2 documents
7.
49 p, 496.4 KB Counterexamples to some pointwise estimates of the maximal Cauchy transform in terms of the Cauchy transform / Girela Sarrión, Daniel ; Tolsa Domènech, Xavier, tut. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Matemàtiques) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències
Motivated by the work of Mateu, Orobitg, Pérez and Verdera, who proved inequalities of the form T _*f\lesssim M(Tf) or T _*f\lesssim M^2(Tf) for certain singular integral operators T, such as the Hilbert or the Beurling transforms, we study the possibility of establishing this type of control for the Cauchy transform along a Lipschitz graph. [...]
Motivats per la feina de Mateu, Orobitg, Pérez i Verdera, que van provar desigualtats del tipus T _*f\lesssim M(Tf) o T _*f\lesssim M^2(Tf) per alguns operadors integrals singulars T, com les transformades de Beurling o de Hilbert, estudiem la possibilitat d'establir aquest tipus de control per la transformada de Cauchy al llarg d'un graf Lipschitz. [...]

2012  

Materials acadèmics 121 registres trobats  1 - 10següentfinal  anar al registre:
1.
5 p, 104.9 KB Sistemes Distribuïts [44212] / Senar Rosell, Miquel Àngel ; Cabrera Díaz, José Eduardo ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències
Els objectius del mòdul són els següents: Donar solucions a problemes d'anàlisi amb eines de codi obert com ara Linux, Mysql i Spark Entendre les limitacions de les eines de gestió de dades per seleccionar les eines necessàries per a un determinat problema Aprendre metodologies de consulta a gestors de dades de cada tecnologia Utilitzar eines de Cloud Computing per solucionar problemes d'anàlisi de dades Aplicar una metodologia d'anàlisi de dades per resoldre problems pràctiques Al final de les sessions de teoria i de laboratori els estudiants haurien de tenir suficients coneixements per entendre els requeriments de un problema d'anàlisi de dades en un contexte industrial. [...]
The objectives of the module: -Solve data analysis problems with open source tools -Understand tool data management limitations and learn criteria to select suitable tools for a specific problem -Learn data query methodologies related to each technology -Use Cloud Computing providers to solve data analysis problems -Apply a data analysis methodology to solve practical problems By the end of the lectures and practical labs students should have enough knowledge to understand the requirements of typical large data analysis problems in industrial contexts. [...]
Los objectivos del módul son los siguientes: Dar soluciones a problemas de análisis de datos con herramientas de código abierto Dar soluciones a problemas de análisis de datos como Linux, Mysql y Spark Entender las limitaciones de las herramientas de gestión de datos para seleccionar las herramientas necesarias para un determinado problema Aprender metodologías de consulta en gestores de datos de cada tecnología Utilizar herramientas de Computación Cloud para solucionar problemas de análisis de datos Aplicar una metodología de análisis de datos para resolver problemas prácticos Al final de las sesiones de teoría y de laboratorio, los estudiantes deberían tener suficientes conocimientos para enteder los requerimientos de un problema de análisis de datos en un contexto industrial. [...]

2023-24
Màster Universitari en Modelització per a la Ciència i la Enginyeria / Modelling for Science and Engineering [1439]
3 documents
2.
4 p, 105.0 KB Matemàtiques per a "Big Data" [43478] / Fernandez Fontelo, Amanda ; Zafar, Sundus ; Cantero Guardeño, Juan Carlos ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències
Avui dia, quantitats enormes de dades estan sent generades a molts camps, i el propòsit d'aquest curs és per aprendre com extreure informació a partir d'aquestes dades. Aquest curs es centra doncs en l'aprenentatge i l'aplicació de diversos mètodes matemàtics i estadístics per a la descoberta de patrons a conjunts de dades.
The aim of this course is to learn and apply different mathematical and statistical methods related for the discovery of relevant patterns in karge data sets. Nowadays, huge amounts of data are being generated in many fields, and the goal of this course is to learn how to extract information from such data.
Hoy en día se están generando enormes cantidadesde datos en muchos campos, y el propósito de este curso es aprender a extraer información a partir de estos datos. El objetivo de este curso es para aprender y aplicar varios métodos matemáticos y estadísticos para el descubrimiento de patrones enconjuntos de datos. [...]

2023-24
Màster Universitari en Modelització per a la Ciència i la Enginyeria / Modelling for Science and Engineering [1439]
3 documents
3.
4 p, 103.3 KB Recerca i Innovació [43475] / Cima Mollet, Ana Maria ; Cortés Fité, Ana ; Campos Heredia, Martín-Hernán ; Coca Abelló, Albert ; Serra Mochales, Isabel ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències
L'objectiu d'aquest mòdul és mostrar als estudiants la varietat de camps en què podran aplicar les eines adquirides durant els cursos de màster. Esperem que puguin utilitzar-los per la recerca de pràctiques en empreses i institucions i, a més, en triar un tema i un director del treball de fi de màster. [...]
The aim of this module is to show students the variety of fields in which they will be able to apply the tools acquired during the Master courses. Hopefully they will be able to use them as guidance when looking for Internships in Companies and Institutions and also when choosing a topic and an advisor for the Master's Thesis. [...]
El objetivo de este módulo es mostrar a los estudiantes la variedad de campos en los que podrán aplicar las herramientas adquiridas durante los cursos de Máster. Esperamos que puedan usarlos como guía cuando busquen prácticas en empresas e instituciones y también cuando elijan un tema y un director para el trabajo de fin de máster. [...]

2023-24
Màster Universitari en Modelització per a la Ciència i la Enginyeria / Modelling for Science and Engineering [1439]
3 documents
4.
4 p, 99.4 KB Taller de Modelització [42255] / Serna Salichs, Susana ; Alsedà i Soler, Lluís ; Campos Heredia, Martín-Hernán ; Chamorro Servent, Judit ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències
El Taller de Modelització té com a objectiu analitzar i resoldre problemes del món real mitjançant matemàtiques. Té un caràcter eminentment pràctic i interdisciplinari.
The Mathematical Modelling Workshop is aimed at analyzing and solving real-world problems by means of mathematics. It has a very practical and interdisciplinary character.
El Taller de Modelización está dirigido a analizar y resolver problemas del mundo real por medio de las matemáticas. Tiene un carácter eminentemente práctico e interdisciplinario.

2023-24
Màster Universitari en Modelització per a la Ciència i la Enginyeria / Modelling for Science and Engineering [1439]
3 documents
5.
3 p, 95.8 KB Pràctiques en Empreses i Institucions [44429] / Cimà, Anna ; Cortés Fité, Ana
Els estudiants faran les pràctiques en empreses (públiques o privades) o en institucions (Centres de recerca i / o departaments universitaris). L'objectiu és introduir els estudiants al mon professional que trobaran en el futur, tant si volen doctorar-se com si volen treballar en una empresa. [...]
Students will do the Internship in Companies (public or private) or in Institutions (Research Centers and / or University Departments). The aim is to introduce the students to the professional world that they will find in the future, whether they want to take a PhD or to work in a Company. [...]
Los estudiantes realizarán las prácticas en empresas (públicas o privadas) o en instituciones (Centros de investigación y/o de El objetivo es que los estudiantes tengan una experiencia profesional, ya sea que quieran hacer un doctorado o trabajar en u Esperamos que puedan descubrir lo que quieren hacer una vez que terminen el programa de Máster.

2023-24
3 documents
6.
4 p, 102.0 KB Equacions en Derivades Parcials: Modelització, Anàlisi i Aproximació Numèrica [44211] / Mora Giné, Francisco Javier ; Serna Salichs, Susana ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències
Molts fenòmens que es desenvolupen en l'espai i/o el temps es poden modelar mitjançant equacions en derivades parcials. L'objectiu d'aquest curs és proporcionar els conceptes principals sobre aquests models, així com els mètodes numèrics per calcular la seva solució.
Many phenomena that unfold in space and/or time can be modelled by means of partial differential equations. The purpose of this course is to provide the main concepts about such models as well as numerical methods for computing their solution.
Muchos fenómenos que se desarrollan en el espacio y/o el tiempo se pueden modelar mediante ecuaciones diferenciales parciales. El propósito de este curso es proporcionar los conceptos principales sobre dichos modelos, así como los métodos numéricos para calcular su solución.

2023-24
Màster Universitari en Modelització per a la Ciència i la Enginyeria / Modelling for Science and Engineering [1439]
3 documents
7.
4 p, 100.6 KB Treball de Final de Màster [42257] / Cimà, Anna ; Cortés Fité, Ana ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències
L'objectiu de la tesi de màster és preparar els estudiants per a treballs futurs, ja sigui per a relitzar una tesis doctorals o un per anar a treballar en una empresa. L'objectiu final és fer una presentació pública per a defensar l'informe escrit (Treball de fi de màster) en algun tema en funció de l'especialització de cadascun dels estudiants: Sistemes complexos, Ciència de les dades, Modelització matemàtica o Modelització per a l'enginyeria, sota l'orientaciód'un expert en el camp.
The objective of the Master's Thesis is to prepare students for future work, a doctoral thesis or a project in a company. The ultimate goal is to have a public presentation and defense of the written report (Master Thesis) in some topic depending on the specialization of each one of the students: Complex Systems, Data Science, Mathematical Modelling or Modelling for Engineering, under the appropriate guidance by an expert in the field.
El objetivo de la tesis de Máster es preparar a los estudiantes para trabajos futuros, ya sea la realización de una tesis doctoral o un proyecto para trabajar en una empresa. El objetivo final presentar públicamente y defensar el informe escrito (tesis de Máster) en algún tema dependiendo de la especialización de cada uno de los estudiantes: sistemas complejos, ciencia de datos, modelización matemática o modelización para la ingeniería, bajo la orientación de un experto en la materia.

2023-24
Màster Universitari en Modelització per a la Ciència i la Enginyeria / Modelling for Science and Engineering [1439]
3 documents
8.
4 p, 100.6 KB Visualització de Dades i Modelització [43482] / Puig Casado, Pedro ; Camps Camprubí, Maria Rosa ; Binotto, Giulia ; Gonzalez Ruiz, Juan Ramon ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències
Curs de R. Tots els exercicis pràctics es faran utilitzant el paquet estadístic R. Aquest curs introductòri és bàsic pels posteriors desenvolupaments. Visualització de grans conjunts de dades amb R GViz, Maps i Tabplot. [...]
Course of R All the practical exercises will be solved using the statistical package R. This introductory course is basic for all the posterior developements. Visualization of large-scale datasets with R GViz, Maps and Tabplot. [...]
Curso de R. Todos los ejercicios prácticos se harán utilizando el paquete estadístico R. Este curso introductorio es básico por los posteriores desarrollos. Visualización de grandes conjuntos de datos con R GViz, Maps y Tabplot. [...]

2023-24
Màster Universitari en Modelització per a la Ciència i la Enginyeria / Modelling for Science and Engineering [1439]
3 documents
9.
5 p, 105.4 KB Programació Paral·lela [43481] / Sikora, Anna Barbara ; Mendez, Sandra Adriana ; Cabrera Flores, Eduardo César ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències
L'objectiu del mòdul és: Desenvolupar programes de c Identificar les dificultats relacionades amb la programació paral·lela. Aplicar una metodologia adequada per al desenvolupament d'aplicacions paral·leles. [...]
The objective of the module is to: Develop C programs Identify difficulties related to parallel programming Apply an adequate methodology for the development of parallel applications Understand the differences of parallel programming approaches: Shared memory, message passing Determine the most convinient parallel programming approach to develop a particular application Develop parallel applications Evaluate parallel application performance and collect necessary measurements to tune the application in order to improve its performance At the end of this module, students should have enough knowledge, methods and technical skills to develop parallel applications using an adequate programming model and to evaluate the application performance.
El objetivo del módulo es: Desarrollar programas de c Identificar las dificultades relacionadas con la programación paralela. Aplicar una metodología adecuada para el desarrollo de aplicaciones paralelas. [...]

2023-24
Màster Universitari en Modelització per a la Ciència i la Enginyeria / Modelling for Science and Engineering [1439]
3 documents
10.
4 p, 101.3 KB Modelització i Simulació Aplicades [43480] / Sanjuan Gomez, Gemma ; Vidal Canedo, Verònica ; Carrillo Jordan, Carles ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències
Aquesta assignatura té com a objectius: - Introduir els estudiants a les tècniques de modelatge i simulació utilitzades en àrees multidisciplinars. - Aplicar la metodologia adequada per al desenvolupament de models en àrees multidisciplinars. [...]
The present course aims to: Introduce students to the modelling and simulation techniques used in multidisciplinary areas. Apply the appropriate methodology for developing models in multidisciplinary areas. [...]
Esta asignatura tiene como objetivos: - Introducir a los estudiantes a las técnicas de modelado y simulación utilizadas en áreas multidisciplinares. - Aplicar la metodología adecuada para el desarrollo de modelos en áreas multidisciplinares. [...]

2023-24
Màster Universitari en Modelització per a la Ciència i la Enginyeria / Modelling for Science and Engineering [1439]
3 documents

Materials acadèmics : 121 registres trobats   1 - 10següentfinal  anar al registre:
Us interessa rebre alertes sobre nous resultats d'aquesta cerca?
Definiu una alerta personal via correu electrònic o subscribiu-vos al canal RSS.