Results overview: Found 2,297 records in 0.01 seconds.
Research literature, 84 records found
Course materials, 2,213 records found
Research literature 84 records found  1 - 10nextend  jump to record:
1.
28 p, 1.2 MB La retòrica política de Vox i CUP : anàlisi comparada sobre racisme i colonialisme / Navarro Fernández, Marina ; Pujol i Tarrés, Joan, dir. ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Psicologia
En l'actual context de crisi, és de gran rellevància la influència dels discursos polítics cap a la ciutadania. En aquest estudi es volen conèixer els repertoris interpretatius relacionats amb el racisme que utilitza Vox i contrastar-los amb els d'un partit totalment oposat, la CUP. [...]
In the actual crisis-based context, citizen-targeted political speeches are of tremendous influence and its relevance needs to be highlighted. In this study the audience will be able to identify the repertoire of interpretative tools related to racism, used by Vox, and contrast against the ones used by a totally opposed party, CUP. [...]

2021
Grau en Psicologia [1485]  
2.
46 p, 2.3 MB Desregulació emocional en el TEA i neuroimatge / Clivillé Domingo, Marina ; Deus Yela, Joan, dir. ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Psicologia
Les emocions guien la conducta humana, saber identificar-les i gestionar-les correctament és un procés bàsic per aconseguir un benestar personal i social, en cas contrari, comportaments com la irritabilitat i les rebecaries poden ser manifestacions freqüents problemàtiques. [...]
Emotions guide human behaviour; knowing how to identify and manage them correctly is the basic process to achieve personal and social well-being. On the other hand, behaviours such as irritability or tantrums can be frequent manifestations that don't contribute positively to the process. [...]

2021
Grau en Psicologia [1485]  
3.
18 p, 493.5 KB La realitat del Chemsex / Bové Pérez, Marta ; Íñiguez Rueda, Lupicinio, dir. ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Psicologia
En aquest document recullo el treball que he realitzat durant aquest quart curs. Inclou una introducció, el marc teòric, els meus objectius i el guió del documental, el finalment realitzat, i una explicació del treball fet al llarg d'aquest període. [...]
This document contains the job I have been doing this fourth year. It includes an introduction, the theoretical framework, my targets and the documental draft, the finally done, an explication of the work done over this period of time. [...]

2021
Grau en Psicologia [1485]
3 documents
4.
54 p, 1.4 MB Deprimidas, Culpables y Medicalizadas. La transformación de la desigualdad en Psicología a través del abordaje de la depresión desde la perspectiva de género / Martín Alcázar, Núria ; Pujal i Llombart, Margot, dir. ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Psicologia
Actualmente la depresión se aborda desde la perspectiva biopsicomédica como modelo hegemónico. Por otro lado, la perspectiva feminista incluye la depresión en el concepto de malestar de género y considera que su mayor prevalencia en mujeres se debe a la situación de subordinación en la que se encuentran. [...]
Actualment la depressió s'aborda des de la perspectiva biopsicomédica com a model hegemònic. D'altra banda, la perspectiva feminista inclou la depressió en el concepte de malestar de gènere i considera que la seva major prevalença en dones es deu a la situació de subordinació en la qual es troben. [...]

2021
Grau en Psicologia [1485]  
5.
54 p, 931.1 KB Quina llàstima amb lo guapa que ets : pràctiques discapacitistes relatades per dones que difereixen corporalment de la norma capacitista / Coma Bravo, Núria ; Montenegro Martínez, Marisela, dir. ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Psicologia
Prenent com a referència els conceptes de discapacitisme afectiu, seguretat existencial i treball emocional, en aquest treball s'identifiquen situacions i pràctiques de discapacistisme afectiu i es comprenen els efectes sobre la seguretat existencial de les implicades. [...]
Taking as reference concepts affective disablism, existential security and emotional work, in this article situations and practices of direct affective disablism are identified and the effects that cause in the existential security of disabled women are comprehended. [...]

2021
Grau en Psicologia [1485]  
6.
66 p, 3.1 MB Doble presencia y Teletrabajo de las mujeres en tiempos de COVID-19 / Alonso Manjón, Nuria ; Pereda Taipe, Claudia ; Arroyo Prieto, Lidia, dir. ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Psicologia
Este trabajo tiene como objetivo principal analizar el impacto psicosocial, de la doble presencia y la distribución familiar del trabajo doméstico, entre las mujeres que teletrabajan durante la etapa de confinamiento total, medida tomada por el gobierno con tal de gestionar la crisis del COVID-19, además de ver como este confinamiento impacto en sus vidas. [...]
This study aims to analyse the psychosocial impact of the double burden and family distribution of domestic work among women who telework during the stage of total lockdown, a measure taken by the government in order to manage the COVID-19 crisis, as well as to see how this confinement impacts on their lives. [...]

2021
Grau en Psicologia [1485]  
7.
25 p, 2.7 MB Dany Cerebral Traumàtic : factor de risc en l'aparició de malalties neurodegeneratives? / Negredo i Ballesté, Pol ; Costa Miserachs, David, dir. ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Psicologia
Aquest treball de revisió ha intentat donar resposta a la incògnita de si els danys cerebrals traumàtics (Traumatic Brian Injury en anglès = TBI) suposen o no un factor de risc per a la futura aparició de les malalties neurodegeneratives d'Alzheimer i Parkinson. [...]
This review will try to answer the question about whether or not Traumatic brain injury is supposed to be a risk factor for the onset of Alzheimer and Parkinson's. To do so, a review of scientific literature has been made to obtain information about either epidemiological data related to these two conditions and regarding the biological mechanisms triggered by the TBI, which may be the underlying cause of that future neurodegeneration. [...]

2021
Grau en Psicologia [1485]  
8.
35 p, 1.0 MB La medicalització del desig sexual femení : una anàlisi nosològica del DSM-5 / Ponce López, Paula ; Balltondre, Mónica, dir. ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Psicologia
Les "disfuncions sexuals femenines" (FSD) han experimentat nombroses redefinicions a conseqüència que disciplines científiques com la psicologia s'han encarregat de construir coneixement que delimita la sexualitat normal/sana de la patològica. [...]
Female sexual dysfunctions (FSD) have experienced numerous conceptual changes as a result of the delimitation of normal and pathological sexuality by scientific disciplines such as psychology. A review of qualitative academic literature on FSD has been conducted in order to shed light upon the gendered conceptualisation of sexuality underlying the criteria of these 'disorders', especially those contained in the DSM-5. [...]

2021
Grau en Psicologia [1485]  
9.
37 p, 961.9 KB Protocol d'avaluació neurocognitiva en pacients amb encefalopatia hipòxica secundària a parada cardiorespiratòria / Estrada Recasens, Laia ; Deus Yela, Joan, dir. ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Psicologia
La taxa de supervivència a una parada cardiorespiratòria és cada vegada major, però sovint pot provocar lesió cerebral hipòxico-isquèmica. Els trastorns neurocognitius i els problemes emocionals són comuns en els pacients que sobreviuen i, malgrat que les eines de pronòstic han evolucionat molt, els estudis sobre la recuperació neurològica mostren un abast de la lesió amb molta variabilitat entre els pacients. [...]
The survival rate of cardiorespiratory arrest is increasing but can often lead to hypoxic-ischemic brain damage. Neurocognitive disorders and emotional problems are common in patients who survive and, although prognostic tools have evolved considerably, studies on neurological recovery show a wide variability of injury among patients. [...]

2021
Grau en Psicologia [1485]  
10.
32 p, 483.1 KB El paper de les TIC en la gestió de les emocions : Experiències d'aïllament social per COVID-19 / Martí Vicho, Elena ; Domenech, Miquel, dir. ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Psicologia
Des del sorgiment de la pandèmia per COVID-19 les autoritats han imposat nombroses restriccions socials per reduir la incidència de la malaltia. No obstant, els confinaments han fet aflorar altres problemàtiques com l'augment del malestar psicològic generalitzat. [...]
Since the outbreak of the COVID-19 pandemic, authorities from across the globe have imposed numerous social restrictions aimed at reducing the incidence of the disease. However, lockdowns have led to other problems such as increased psychological distress. [...]

2021
Grau en Psicologia [1485]  

Research literature : 84 records found   1 - 10nextend  jump to record:
Course materials 2,213 records found  1 - 10nextend  jump to record:
1.
2 p, 1.1 MB Modificacio i terapia de conducta infantil [12164] / Forns, M. Dolors ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Psicologia
1990-91
Llicenciat en Psicologia [444]  
2.
2 p, 1.3 MB Pràcticum: Psicodiagnòstic i tènciques projectives [12146] / Bachs, Jordi ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Psicologia
1990-91
Llicenciat en Psicologia [444]  
3.
1 p, 823.8 KB Comunicació humana. Aspectes biològics, psicològics i socials [12145] / Perinat, Adolfo ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Psicologia
1990-91
Llicenciat en Psicologia [444]  
4.
1 p, 494.9 KB Practicum de psicofisiologia [12131] / Morgado, I. ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Psicologia
1990-91
Llicenciat en Psicologia [444]  
5.
3 p, 2.1 MB Processos d'adaptació [5237] / Fernández, Jordi ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Psicologia
1990-91
Llicenciat en Psicologia [444]  
6.
1 p, 432.5 KB 5235 [5235] / Ferre, N. ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Psicologia
1990-91
Llicenciat en Psicologia [444]  
7.
2 p, 1.4 MB Transtorns del desenvolupament i dificultats d'aprenentatge [5155] / Silvestre, Núria ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Psicologia
1990-91
Llicenciat en Psicologia [444]  
8.
2 p, 1.7 MB Mecànica estadística de processos irreversibles [5118] / Balada, F. ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Psicologia
1990-91
Llicenciat en Psicologia [444]  
9.
2 p, 1.2 MB Psicologia de l'educació, de la intel·ligència humana i artificial [5077] / Castelló, Antoni ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Psicologia
1990-91
Llicenciat en Psicologia [444]  
10.
2 p, 1.5 MB Teories i models de l'aprenentatge i la instrucció escolar [5076] / Genovard, C. ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Psicologia
1990-91
Llicenciat en Psicologia [444]  

Course materials : 2,213 records found   1 - 10nextend  jump to record:
Interested in being notified about new results for this query?
Set up a personal email alert or subscribe to the RSS feed.