Results overview: Found 767 records in 0.03 seconds.
Research literature, 312 records found
Course materials, 455 records found
Research literature 312 records found  1 - 10nextend  jump to record:
1.
219 p, 17.1 MB Pla de màrqueting i comunicació per Campau / Campderà Albareda, Carla ; Valli Casado, Ana Beatriz, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Publicitat, Relacions Públiques i Comunicació Audiovisual) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències de la Comunicació
Pla de màrqueting i comunicació per a la masia Campau, que es dedica al lloguer dels seus espais per a esdeveniments. En aquest projecte, es du a terme una anàlisi i una proposta per a millorar la comunicació de la masia i així, assolir els seus objectius.
Plan de marketing y comunicación para la masía Campau, que se dedica al alquiler de sus espacios para eventos. En este proyecto, se lleva a cabo un análisis y una propuesta para mejorar la comunicación de la masía y así, alcanzar sus objetivos.
A marketing and communication plan for a country house named Campau, which rents its space to hold events. This Project will carry out an analysis and draw up a proposal to improve the communication of Campau and thus achieve its objectives.

2020
Grau en Publicitat i Relacions Públiques [972]  
2.
234 p, 52.3 MB Plan estratégico y de comunicación contra la despoblación rural en España / Villanova González, Carla ; Sánchez Sancho, Ángel, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Publicitat, Relacions Públiques i Comunicació Audiovisual) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències de la Comunicació
Aquest treball, mitjançant la creació d'una associació, busca acabar amb la despoblació rural a Espanya i visibilitzar les zones rurals perquè es prenguin decisions pensant en el seu futur. Per a això, analitzarem el context actual de les zones menys poblades, també les associacions i moviments ja existents, definirem el target i crearem la imatge i identitat corporativa de la nostra associació. [...]
Este trabajo, mediante la creación de una asociación, busca acabar con la despoblación rural en España y visibilizar las zonas rurales para que se tomen decisiones pensando su futuro. Para ello, se analizará el contexto actual de las zonas menos pobladas, también las asociaciones y movimientos ya existentes, definiremos el target y crearemos la imagen e identidad corporativa de la asociación. [...]
This work, through the creation of an association, seeks to end rural depopulation in Spain and make rural areas visible so that decisions are made thinking about their future. For this, the current context of the least populated areas will be analyzed, as well as existing associations and movements, we will define the target and create the image and corporate identity of the association. [...]

2020
Grau en Publicitat i Relacions Públiques [972]  
3.
131 p, 44.9 MB Estudio de la relación entre el precio y el packaging en el mercado del chocolate: una investigación de neuromarketing / Torelló Navarro, Marina ; Lopes Da Silva, Elaine, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Publicitat, Relacions Públiques i Comunicació Audiovisual) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències de la Comunicació
La investigació estudia, des del punt de vista del neuromarketing, com influeix el packaging, el preu, i la relació entre ambdós, a la decisió de compra del consumidor en el mercat de la xocolata a Espanya.
La investigación estudia, des del punto de vista del neuromarketing, cómo influye el packaging, el precio, y la relación entre ambos, en la decisión de compra del consumidor en el mercado de los chocolates en España.
The research studies, from the point of view of neuromarketing, how packaging, price, and the relation between the two, influence the consumer's purchase decision in the chocolate market in Spain.

2020
Grau en Publicitat i Relacions Públiques [972]  
4.
182 p, 16.5 MB ADDWOMEN : Presència de dones en els departaments creatius d'agències de publicitat a Espanya (2019) / Suárez Arenas, Aina ; Roca Correa, David, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Publicitat, Relacions Públiques i Comunicació Audiovisual) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències de la Comunicació
L'objecte d'estudi d'aquesta recerca és la mesura de la presència de dones creatives. En aquest cas, s'obtenen dades del nombre de creatives que conformen els departaments creatius de les principals agències d'Espanya. [...]
El objeto de estudio de esta investigación es la medida de la presencia de mujeres creativas. En este caso, se obtienen datos del número de creativas que conforman los departamentos creativos de las principales agencias de España. [...]
The object of study of this research is the measurement of the presence of creative women. In this case, data is obtained on the number of creative companies that make up the creative departments of the main agencies in Spain. [...]

2020
Grau en Publicitat i Relacions Públiques [972]  
5.
161 p, 8.6 MB Guia per dissenyar una estratègia de comunicació efectiva a Instagram en l'era millennial / Soler Gimenez, Aina ; Valli Casado, Ana, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Publicitat, Relacions Públiques i Comunicació Audiovisual) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències de la Comunicació
Aquest projecte és la creació d'una guia per crear una estratègia de comunicació a Instagram efectiva entre el públic jove, realitzada a partir de l'estudi d'aquesta xarxa social. Aquesta guia consta de diferents opcions a seguir a través d'objectius, accions i KPI's, per tal d'adaptar l'estratègia a les necessitats de l'empresa i permetent preparar, realitzar i avaluar la seva activitat, aconseguint els beneficis que ofereix aquesta xarxa social.
Este proyecto es la creación de una guía para crear una estrategia de comunicación en Instagram efectiva entre el público joven, realizada a partir del estudio de esta red social. Esta guía consta de diferentes opciones a seguir a través de objetivos, acciones y KPI's, para adaptar la estrategia a las necesidades de la empresa y permitiendo preparar, realizar y evaluar su actividad, consiguiendo los beneficios que ofrece esta red social.
This project is the creation of a guide to create a communication strategy on Instagram and be effective among the young public, realised from the survey of this social network. This guide features of distinct options at tracking through aims, acts and KPI's, for such to adapt the strategy at the necessities of the company and permitting prepare, realise and assess his activity, achieving the benefits that offers this social network.

2020
Grau en Publicitat i Relacions Públiques [972]  
6.
105 p, 3.6 MB El reggaetón como estrategia de comunicación política. Un estudio de caso: su influencia en la renuncia del gobernador de Puerto Rico, Ricardo Rosselló, en 2019 / Sánchez Ríos, Adrián ; Lorite García, Nicolás, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Publicitat, Relacions Públiques i Comunicació Audiovisual) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències de la Comunicació
Al juliol de 2019, el governador de Puerto Rico, Ricardo Rosselló, va dimitir del seu càrrec després de les múltiples manifestacions en contra del seu mandat, provocades per la filtració d'uns xats amb comentaris masclistes i homòfobs entre els seus col·laboradors i el. [...]
En julio de 2019, el gobernador de Puerto Rico, Ricardo Rosselló, dimitió de su cargo luego de las múltiples manifestaciones en contra de su mandato, provocadas por la filtración de unos chats con comentarios machistas y homófobos con sus colaboradores. [...]
In July 2019, the governor of Puerto Rico, Ricardo Rosselló, resigned from his position after multiple demonstrations against his mandate, caused by the leak of some chats with male chauvinist and homophobic comments with his collaborators. [...]

2020
Grau en Publicitat i Relacions Públiques [972]  
7.
78 p, 2.1 MB On comença el desequilibri creatiu? La presència de dones creatives al Festival Drac Novell i la categoria d'estudiants del Club de Creativos (2010-2019) / Salvador Testa, Vinyet ; Roca Correa, David, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Publicitat, Relacions Públiques i Comunicació Audiovisual) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències de la Comunicació
En aquesta recerca s'analitza la presència de dones creatives entre els guanyadors del Festival Drac Novell Internacional i la categoria d'estudiants del Club de Creativos, del 2010 al 2019. Estudiant la relació entre el gènere i un conjunt de variables es pretén aportar dades de valor sobre la distribució de gènere dels joves creatius abans de la incorporació laboral.
En esta investigación se analiza la presencia de mujeres creativas entre los ganadores del Festival Drac Novell Internacional y la categoria de estudiantes del Club de Creativos del 2010 al 2019. Estudiando la relación entre el género y un conjunto de variables se pretende aportar dadas de valor sobre la distribución de género de los jóvenes creativos antes de la incorporación laboral.
This research analyzes the presence of women among the creatives awarded at Drac Novell Internacional Festival and Club de Creativos students category, from 2010 to 2019. The relationship between gender and a set of variables is studied to provide valuave data about gender distribution of young creatives before entering the labor field.

2020
Grau en Publicitat i Relacions Públiques [972]  
8.
435 p, 22.5 MB Plan Estratégico y de Comunicación para un proyecto de apoyo destinado a pacientes recién diagnosticados de Enfermedad Inflamatoria Intestinal / Romero Guillén, Carla ; Sánchez Sancho, Àngel, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Publicitat, Relacions Públiques i Comunicació Audiovisual) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències de la Comunicació
Creació d'un projecte per a ACCU España, la confederació de pacients de Crohn i Colitis Ulcerosa més important del país, amb el propòsit d'establir diverses plataformes que acompanyin als pacients recentment diagnosticats de MII, per a aportar-los accés a informació realista i esperançadora sobre la seva malaltia i un lloc segur en el qual resoldre dubtes i aprendre a gestionar millor la seva nova vida com a pacients crònics.
Creación de un proyecto para ACCU España, la confederación de pacientes de Crohn y Colitis Ulcerosa más importante del país, con el propósito de establecer diversas plataformas que acompañen a los pacientes recién diagnosticados de EII, para aportarles acceso a información realista y esperanzadora sobre su enfermedad y un lugar seguro en el que resolver dudas y aprender a gestionar mejor su nueva vida como pacientes crónicos.
Creation of a project for ACCU España, the country's most important confederation of Crohn's and Ulcerative Colitis patients, with the aim of establishing various platforms to accompany newly diagnosed IBD patients, to provide them with access to realistic and encouraging information about their disease and a safe place in which to resolve doubts and learn to better manage their new life as chronic patients.

2020
Grau en Publicitat i Relacions Públiques [972]
2 documents
9.
117 p, 3.0 MB Pot un anunci provocar orgasmes cerebrals? Anàlisi sobre la Resposta Sensorial Meridiana Autònoma (ASMR) com una eina del màrqueting emocional / Romero Güell, Janina ; González Corona, Francisco José, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Publicitat, Relacions Públiques i Comunicació Audiovisual) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències de la Comunicació
L'ASMR (Resposta Sensorial Meridiana Autònoma), és una sensació de formigueig en la pell que normalment neix en el cuir cabellut i recorre tot el cos. En els darrers anys l'ASMR s'ha convertit en tot un fenomen a YouTube. [...]
El ASMR (Respuesta Sensorial Meridiana Autónoma), es una sensación de hormigueo en la piel que normalmente nace en el cuero cabelludo y recorre todo el cuerpo. En los últimos años el ASMR se ha convertido en todo un fenómeno en YouTube. [...]
ASMR (Autonomous Sensory Meridian Response), is a tingling sensation on the skin that normally starts on the scalp and travels throughout the body. In recent years, ASMR has become a YouTube phenomenon. [...]

2020
Grau en Publicitat i Relacions Públiques [972]  
10.
232 p, 13.1 MB Crema catalana: t'animes a salvar la llengua? Creació d'una marca de samarretes humorístiques basades en la llengua catalana i el seu pla de comunicació / Pérez i Campillo, Eva ; Menal Casas, Jordi, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Publicitat, Relacions Públiques i Comunicació Audiovisual) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències de la Comunicació
Es tracta de la creació d'un projecte basat en la fabricació de samarretes juvenils centrades en defensar la llengua catalana amb missatges associats a l'humor. És una iniciativa impulsada per freqüentar i introduir més la llengua catalana en el nostre entorn per evitar la pèrdua d'aquesta, ja que cada cop és menys parlada als Països Catalans. [...]
Proyecto basado en la fabricación de camisetas juveniles centradas en defender la lengua catalana con mensajes asociados al humor. Iniciativa impulsada para frecuentar e introducir más el catalán en nuestro entorno para evitar su pérdida, ya que cada vez es menos hablado. [...]
This is the creation of a project based on the manufacture of T-shirts for young people focused on defending the Catalan language with messages linked to humor. It is an initiative driven by an objective; to frequent and introduce more the Catalan language in our environment to avoid the loss of it. [...]

2020
Grau en Publicitat i Relacions Públiques [972]  

Research literature : 312 records found   1 - 10nextend  jump to record:
Course materials 455 records found  1 - 10nextend  jump to record:
1.
5 p, 109.7 KB Màrqueting Emergent [43406] / Obis Artal, Maria Teresa ; Guerrero Gonzalez, Montserrat ; Navalles Villar, Pere ; Barbeito Veloso, María Luz ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències de la Comunicació
Els nous escenaris que planteja la societat de la informació requereixen un nou enfocament al disseny, planificació i adreça de les accions de màrqueting. Conèixer i utilitzar les tècniques emergents en l'àmbit del màrqueting proporcionarà a l'alumne adquirir les habilitats necessàries per aplicar les noves tendències en màrqueting d'una forma rendible i efectiva en l'empresa. [...]
Los nuevos escenarios que plantea la sociedad de la información requieren un nuevo enfoque al diseño, planificación y dirección de las acciones de marketing. Conocer y utilizar las técnicas emergentes en el ámbito del marketing proporcionará al alumno adquirir las habilidades necesarias para aplicar las nuevas tendencias en marketing de una forma rentable y efectiva en la empresa. [...]

2020-21
Màster Universitari en Planificació Estratègica en Publicitat i Relacions Públiques [1273]
3 documents
2.
4 p, 104.9 KB La Planificació Estratègica Digital Publicitària i de RRPP [43404] / Astals Seres, Anna ; Danes Vilallonga, Arantza ; Valli Casado, Ana Beatriz ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències de la Comunicació
Aprendre a dissenyar, planificar i dirigir accions de marketing en els nous escenaris que planteja la societat de la informació. Treballar les especificitats de la Planificació Estratègica de la Publicitat en l'entorn digital i les tàctiques concretes que ofereix aquest entorn com les RRPP a través de les xarxes socials, la gestió de la reputació digital, la gestió d'influencers, laa gestió de comunicació per a ecommerces, el marketing relacional online, etc. [...]
Aprender a diseñar, planificar y dirigir acciones de marketing en los nuevos escenarios que plantea la sociedad de la información. Trabajar las especificidades de la Planificación Estratégica de la Publicidad en el entorno digital y las tácticas concretas que ofrece este entorno como las RRPP a través de las redes sociales, la gestión de la reputación digital, la gestión de influencers, la gestión de comunicación para ecommerces, el marketing relacional online, etc. [...]

2020-21
Màster Universitari en Planificació Estratègica en Publicitat i Relacions Públiques [1273]
3 documents
3.
4 p, 105.0 KB Metodologies i Eines de Recerca [43403] / Lázaro Pernias, Patrícia ; González Quesada, Alfonso ; Vinyals Ros, Albert ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències de la Comunicació
- Proveir els i les alumnes dels instruments conceptuals i metodològics essencials per a desenvolupar una investigació de caràcter científic, tant des de la perspectiva de recerca comercial i aplicada com de recerca bàsica. [...]
- Proveer al alumnado de los instrumentos conceptuales y metodológicos esenciales para desarrollar una investigación de carácter científico, tanto desde la perspectiva de investigación comercial y aplicada como de investigación básica. [...]

2020-21
Màster Universitari en Planificació Estratègica en Publicitat i Relacions Públiques [1273]
3 documents
4.
4 p, 100.7 KB El Nou Consumidor [43402] / Lorite García, Nicolás ; Morató, Jordi ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències de la Comunicació
S'espera que al finalitzar el màster l'alumnat sigui capaç de: - Identificar els diferents tipus de consumidors i consumidores des del punt de vista persuasiu i psicològic. - Analitzar els hàbits de comportament i necessitats dels consumidors i les consumidores sota la perspectiva del "Shopper understanding studies". [...]
Se espera que al finalizar el máster el alumnado sea capaz de: Identificar los diferentes tipos de consumidores y consumidoras desde el punto de vista persuasivo y psicológico. Analizar los hábitos de comportamiento y necesidades de los consumidores y las consumidoras bajo la perspectiva del "Shopper understanding studies". [...]

2020-21
Màster Universitari en Planificació Estratègica en Publicitat i Relacions Públiques [1273]
3 documents
5.
4 p, 100.9 KB La Planificació Estratègica i el 'Planner' [43401] / Campmany Muñoz, Miquel ; Sanchez Sancho, Ángel Sánchez ; Judez Fuentes, Samanta ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències de la Comunicació
Els objectius del mòdul són: - Reforçar i ampliar els coneixements que tenen els alumnes sobre la figura i rol del planner. - Ampliar i aprofundir els coneixements dels alumnes en l'àmbit de l'estratègia per afrontar millor la seva activitat professional quan es relaciona amb l'elaboració d'un pla de comunicació o les necessitats i estratègies comunicacionals d'una marca.
Los objetivos del módulo son: - Reforzar y ampliar los conocimientos que tienen los alumnos sobre la figura y rol del planner. - Ampliar y profundizar los conocimientos de los alumnos en el ámbito de la estrategia para afrongar mejor la actividad profesional, especialmente en relación con la elaboración de un plan de comunicación o con las necesidades y estrategias comunicacionales de las marcas.

2020-21
Màster Universitari en Planificació Estratègica en Publicitat i Relacions Públiques [1273]
3 documents
6.
3 p, 96.5 KB Treball de Final de Màster [44117] / Lázaro Pernias, Patrícia ; Balsebre Torroja, Armand ; Lorite García, Nicolás ; Lopes Da Silva, Elaine Aparecida ; Fajula Payet, Anna ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències de la Comunicació
Els objectius del mòdul són: Desenvolupar un treball de recerca. El treball pot seguir el plantejament d'una recerca aplicada, en el marc de les tasques de recerca pròpies de la planificació estratègica en la publicitat o les relacions públiques. [...]
Los objetivos del módulo son: - Desarrollar un trabajo de investigación. El trabajo puede seguir el planteamiento de una investigación aplicada, en el marco de las tareas de investigación propias de la planificación estratégica en la publicidad o las relaciones públicas. [...]

2020-21
Màster Universitari en Planificació Estratègica en Publicitat i Relacions Públiques [1273]
3 documents
7.
4 p, 103.4 KB Administració i Direcció d'Empreses de Publicitat [103165] / Martinez Moreno, Alejandro ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències de la Comunicació
a. Introduir l'alumne en els actuals criteris i els diversos camps de la gestió empresarial al món de la comunicació comercial en general i la publicitat en particular. b. Dotar l'alumne d'una visió transversal respecte el funcionament del negoci al sector de la comunicació comercial. [...]
a. Introducir al alumno en los actuales criterios y diferentes campos de la Gestión Empresarial de las Empresas de publicidad / comunicación b. Profundizar en el marco teórico necesario para facilitarles su "praxis" como futuros profesionales de la Gestión, en diferentes áreas c. [...]

2020-21
Grau en Publicitat i Relacions Públiques [972]
3 documents
8.
3 p, 98.5 KB Direcció de Comptes [103162] / Lavilla Raso, Montse Lavilla ; Places Fernando, Mireya ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències de la Comunicació
• Coneixement figura director de comptes • Acostament al sector de les agències • Planificació estratègica: insights, benchmark, brand awareness, brand positioning. • Creació estratègia i pla de comunicació • Noves estratègies en below the line i Internet • Eines per a presentacions. [...]
• Conocimiento figura director de cuentas • Acercamiento al sector de las agencias • Planificación estratégica: insights, benchmark, brand awareness, brand positioning. • Creación estrategia y plan de comunicación • Nuevas estrategias en below the line e Internet • Herramientas para presentaciones. [...]

2020-21
Grau en Publicitat i Relacions Públiques [972]
3 documents
9.
4 p, 101.1 KB Sistemes d'Informació en Màrqueting [103155] / Places Fernando, Mireya ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències de la Comunicació
De forma general aquesta assignatura pretén: • D'una banda, veure l'importància dels sistemes d'informació en l'actualitat, dins de les organitzacions i clarificar l'alumnat el paper d'aquests sistemes d'informació en el procés de presa de decisions de màrqueting. [...]
De forma general esta asignatura pretende: Por un lado, ver la importancia de los sistemas actuales de información en una organización y clarificar al alumnado el papel de estos Sistemas de Información en el proceso de toma de decisiones de Marketing. [...]

2020-21
Grau en Publicitat i Relacions Públiques [972]
3 documents
10.
7 p, 109.2 KB Creativitat en Publicitat i Relacions Públiques [103135] / Martinez Moreno, Alejandro ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències de la Comunicació
- Conèixer i estudiar les diferents tècniques creatives i d'ideació en Publicitat i Relacions Públiques. - Practicar mitjançant diferents projectes pràctics les diferents tècniques creatives de Publicitat i Relacions Públiques. [...]
- Conocer y estudiar las diferentes técnicas creativas y de ideación en Publicidad y Relaciones Públicas. - Practicar mediante diferentes proyectos prácticos algunas de las diferentes técnicas - Crear, producir, realizar un proyecto anual 360 que permita aplicar una estrategia cr.

2020-21
Grau en Publicitat i Relacions Públiques [972]
3 documents

Course materials : 455 records found   1 - 10nextend  jump to record:
Interested in being notified about new results for this query?
Set up a personal email alert or subscribe to the RSS feed.