Resultats globals: 68 registres trobats en 0.04 segons.
Documents de recerca, 6 registres trobats
Materials acadèmics, 62 registres trobats
Documents de recerca 6 registres trobats  
1.
45 p, 340.5 KB El abuso sexual infantil como factor de riesgo en el desarrollo de psicosis / Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Psicologia ; Alonso Castellotti, Leonardo Mikael ; Ferreira García, Estrella ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Psicologia
Objective: To carry out a theoretical actualization about the childhood sexual abuse as risk factor during childhood and adolescence and its implication in the development of psychotic disorders. Method: A group of scientific papers and reviews investigating the relationship between childhood sexual abuse and psychosis and the mechanisms underlying these association have been analysed. [...]
Objetivo: Realizar una actualización teórica a cerca del abuso sexual infantil como factor de riesgo infanto-juvenil y su implicación en el posterior desarrollo de cuadros psicóticos. Método: Se han analizado una serie de artículos científicos y revisiones que exploran y abordan la relación entre el abuso sexual infantil y la psicosis, así como cuáles son los mecanismos que intervienen en el proceso de transición entre el abuso y la manifestación de síntomas psicóticos. [...]

2017  
2.
94 p, 1.5 MB Estudi de cas : l'exclusió escolar dels alumnes amb Necessitats Educatives Especials (NEE) / Ordóñez Amo, Neus ; Aliága Ugarte, Juan Martín ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Psicologia
L'escola és, a més del familiar, un dels contextos més rellevants en quan a la socialització dels infants i adolescents. Però, què passa amb aquells alumnes que presenten Necessitats Educatives Especials (NEE) i que per tant, requereixen d'ajuts i recursos específics per a la seva escolarització? Aquest treball s'enfocarà en l'anàlisi de les interaccions entre els alumnes amb NEE i els seus companys per tal d'estudiar-ne el nivell d'inclusió en un centre escolar ordinari i poder explicar què passa amb aquest col·lectiu en un context que a priori és tant important en el desenvolupament de la socialització.
2016  
3.
76 p, 506.5 KB Psicopatología en adolescentes adoptados / Monzó Fenollar, Mireia ; Ballespí Sola, Sergi, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Psicologia Clínica i de la Salut) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Psicologia
En este trabajo se analizarán las variables que influirán en el posible desarrollo de psicopatologías en los menores adoptados, tanto nacionales como internacionales, al llegar a la adolescencia. Las variables estudiadas serán: la adversidad en la primera infancia, la influencia del país de origen, la identidad étnica y racial, las diferencias según el género, la influencia de la institucionalización, del estilo educativo de los padres y de la calidad del vínculo entre padres e hijos. [...]
En aquest treball s'analitzaran les variables que influiran en el possible desenvolupament de psicopatologies en els menors adoptats, tant nacionals com internacionals, en arribar a l'adolescència. Les variables estudiades seran: l'adversitat en la primera infància, la influència del país d'origen, la identitat ètnica i racial, les diferències segons el gènere, la influència de la institucionalització, de l'estil educatiu dels pares i de la qualitat del vincle entre pares i fills. [...]

2015  
4.
59 p, 1.3 MB L'impacte de la separació o divorci parental en els infants i adolescents / Escura Fàbregas, Alejandra ; Domènech, Edelmira ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Psicologia
Les separacions i divorcis són un fenomen social en el que una gran quantitat de menors i adolescents es veuen implicats. La dissolució matrimonial es conceptualitza com un procés, en el que s'observen diferents etapes familiars potencialment estressants on tots els membres que la constitueixen viuen un període de crisis d'aproximadament 2 anys. [...]
2013  
5.
76 p, 8.7 MB Cribatge de simptomatologia depressiva en població universitària catalana : associació amb perfil de personalitat i branca de coneixement dels estudis cursats / Tasa-Vinyals, Elisabet ; Antonijoan Arbós, Rosa Ma., , dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Farmacologia, de Terapèutica i de Toxicologia) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Medicina ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Psicologia
La simptomatologia depressiva és una problemàtica incapacitant i freqüent en la població dels països occidentalitzats, tot i que existeix notable disparitat entre les xifres aportades per diferents treballs. [...]
Depressive symptoms are a common and disabling problem in the population of westernized countries, although there is considerable disparity between the figures provided by different works. In our environment, moreover, university population has not been studied. [...]

2013  
6.
29 p, 364.2 KB Influencia de los esquemas cognitivos implícitos y explícitos en la manifestación de experiencias pseudo-psicóticas positivas / Grau Aberturas, Adriana ; Barrantes-Vidal, Neus, tut. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Psicologia Clínica i de la Salut) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Psicologia
El presente estudio evalúa la influencia de los esquemas implícitos y explícitos, tanto acerca de uno mismo como de los demás, sobre la experimentación de experiencias pseudo-psicóticas positivas; tomando como marco de referencia dos destacados modelos explicativos: el modelo atribucional de auto-representación y el modelo de la anticipación cognitiva de la amenaza. [...]
Aquest estudi avalua la influència de esquemes implícits i explícits, tant sobre un mateix com en d'altres, sobre l'experimentació d'experiències positives pseudo-psicòtiques; prenent com marc de referència dos models explicatius destacats: el model atribucional d'autorepresentació i el model de l'anticipació cognitiu de l'amenaça. [...]

2011  

Materials acadèmics 62 registres trobats  1 - 10següentfinal  anar al registre:
1.
5 p, 106.8 KB Models d'Anàlisi en Recerca en Psicologia Clínica i de la Salut [43881] / Penelo Werner, Eva ; Navarro Pastor, Jose Blas ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Psicologia
Proporcionar les habilitats necessàries (teòriques i instrumentals) perquè l'alumnat sigui capaç de: - Analitzar les propietats psicomètriques d'un qüestionari relatives a estructura interna i fiabilitat - Realitzar l'anàlisi de dades d'una investigació mitjançant models de regressió lineal o logística, tant amb la finalitat de predir la resposta com d'estudiar la influència d'una exposició sobre la resposta - Incorporar en el procés de modelatge estadístic els fenòmens de la interacció i la confusió - Realitzar el diagnòstic de les condicions d'aplicació dels models de regressió lineal i logística - Distingir una variable moderadora d'una variable mediadora i estimar models d'equacions estructurals (SEM) per a l'anàlisi de models de mediació - Interpretar els resultats dels models de regressió i SEM, sabent seleccionar aquells més adequats per a ser inclosos a l'informe d'investigació 1.
Provide the necessary skills (theoretical and instrumental) so that the student is able to: - Analyze the psychometric properties of a questionnaire relative to internal structure and reliability - Analyze the data of a research using linear or logistic regression models, both in order to predict the response and to study the influence of an exposure on the response - Incorporate the phenomena of interaction and confusion into the statistical modeling process - Perform the diagnosis of the conditions of application of linear and logistic regression models - Distinguish a moderator variable from a mediator variable and to estimate structural equation models (SEM) for the analysis of mediation models - Interpret the results of the regression models and SEM, being able to select those most suitable to be included in the research report 1.
Proporcionar las habilidades necesarias (teóricas e instrumentales) para que el estudiante sea capaz de: - Analizar las propiedades psicométricas de un cuestionario relativas a estructura interna y fiabilidad - Analizar los datos de una investigación mediante modelos de regresión lineal o logística, tanto con la finalidad de predecir la respuesta como de estudiar la influencia de una exposición sobre la respuesta - Incorporar en el proceso de modelado estadístico los fenómenos de la interacción y la confusión - Realizar el diagnóstico de las condiciones de aplicación de los modelos de regresión lineal y logística - Distinguir una variable moderadora de una variable mediadora y estimar modelos de ecuaciones estructurales (SEM) para el análisis de modelos de mediación - Interpretar los resultados de los modelos de regresión y SEM, sabiendo seleccionar aquellos más adecuados para ser incluidos en el informe de investigación 1.

2023-24
Màster Universitari en Recerca en Psicologia Clínica i de la Salut [1379]
3 documents
2.
5 p, 107.9 KB Metodologia de Recerca Aplicada en Psicologia Clínica i de la Salut [43873] / Doval Diéguez, Eduardo ; Espelt Hernàndez, Albert ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Psicologia
L'objectiu d'aquest mòdul és que l'estudiant adquireixi els coneixements necessaris per dur a terme el disseny d'una investigació empírica o teòrica en l'àmbit de la psicologia clínica i de la salut, així com per aplicar el mètode científic a la pràctica professional. [...]
The objective of this module is to enable students to acquire the necessary knowledge to design an empirical or theoretical research in the field of clinical and health psychology, as well as to apply the scientific method in their professional practice. [...]
El objetivo de este módulo es que el estudiante adquiera los conocimientos necesarios para llevar a cabo el diseño de una investigación empírica o teórica en el ámbito de la psicología clínica y de la salud, así como para aplicar el método científico en la práctica profesional. [...]

2023-24
Màster Universitari en Recerca en Psicologia Clínica i de la Salut [1379]
3 documents
3.
5 p, 109.0 KB Recerca Aplicada en Trastorns Mentals [43878] / Sanchez Carracedo, David ; Mora Giral, Maria Soledad ; Luciano Devis, Juan Vicente ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Psicologia
L'objectiu d'aquest mòdul és analitzar la investigació en trastorns mentals des del punt de vista de l'interès de la pregunta d'investigació, del seu impacte clínic i social, de les limitacions del plantejament fet, i de la seva difusió. [...]
The objective of this module is to analyze research on mental disorders from the point of view of the interest of the research question, its clinical and social impact, the limitations of the approach made, and its diffusion. [...]
El objetivo de este módulo es analizar la investigación en trastornos mentales desde el punto de vista del interés de la pregunta de investigación, de su impacto clínico y social, de las limitaciones del planteamiento realizado, y de su difusión. [...]

2023-24
Màster Universitari en Recerca en Psicologia Clínica i de la Salut [1379]
3 documents
4.
4 p, 98.8 KB Treball de Final de Màster [43883] / Osa Chaparro, Nuria de la ; Alvarez Moleiro, Maria ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Psicologia
En finalitzar el curs, l'alumne/a haurà de ser capaç de realitzar i redactar un treball de recerca empírica (12 crèdits )i el defensarà oralment.
Students will develop and write an empirical research project that will be presented in an oral examination in order to pass the subject (12 ECTS).
El estudiante realizará un trabajo de investigación empírica y lo defenderá oralmente (12 créditos ECTS).

2023-24
Màster Universitari en Recerca en Psicologia Clínica i de la Salut [1379]
3 documents
5.
6 p, 111.4 KB Aproximació Integrada a l'Origen dels Trastorns Mentals: Biologia, Persona i Ambient [43880] / Vidal Barrantes, Neus ; Chanes Puiggros, Lorena ; Ballespí Sola, Sergi ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Psicologia
L'objectiu global d'aquest mòdul és oferir una visió integrada de la causalitat en psicopatologia considerant la interacció de factors genètic-biològics, socials i de la persona. Pretén cobrir un aspecte habitualment poc tractats en la formació de pregrau: la integració de coneixements que provenen de diferents disciplines (genètica, neurociències, epidemiologia, psicologia bàsica, evolutiva, clínica i social, etc. [...]
The overall objective of this module is to provide an integrated view of causality in psychopathology, considering the interaction of genetic, biological, social and person factors. It aims to cover an aspect that is rarely addressed in undergraduate courses: the integration of knowledge that comes from different disciplines (genetics, neurosciences, epidemiology, basic, evolutionary, clinical and social psychology, etc. [...]
El objetivo global de este módulo es ofrecer una visión integrada de la causalidad en psicopatología, considerando la interacción de los factores genético-biológicos, sociales y de la persona. Pretende cubrir un aspecto habitualmente poco tratado en la formación de pregrado: la integración de conocimientos que provienen de diferentes disciplinas (genética, neurociencias, epidemiología, psicología básica, evolutiva, clínica y social, etc. [...]

2023-24
Màster Universitari en Recerca en Psicologia Clínica i de la Salut [1379]
3 documents
6.
6 p, 108.4 KB Estils de Vida i Salut [43876] / Limonero García, Joaquín Timoteo ; Capdevila Ortís, Lluís ; Font Guiteras, Antonio ; Sanchez Carracedo, David ; Alvarez Moleiro, Maria ; Deus Yela, Juan ; Gómez Romero, María José ; Feliu Soler, Albert ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Psicologia
L'objectiu d'aquest mòdul és proporcionar als estudiants coneixement avançat sobre els estils de vida i la seva relació amb la salut. L'estudiant podrà aprofundir en les metodologies de disseny de programes de prevenció i promoció de la salut i adquirir coneixement actualitzat sobre la relació entre els estils de vida saludables i la personalitat, així com sobre els factors individuals i contextuals que contribueixen a l'adopció i el manteniment de conductes saludables en àmbits com el cancer, la discapacitat adquirida, l'ús de tecnologia, el comportament alimentari, el dolor o la pràctica d'activitat física. [...]
The aim of this module is to provide students with advanced knowledge about lifestyles and their relationship to health. The stu.
El objetivo de este módulo es proporcionar a los estudiantes conocimiento avanzado acerca de los estilos de vida y su relación con la salud. El estudiante podrá profundizar en las metodologías de diseño de programas de prevención y promoción de la salud y adquirir conocimiento actualizado sobre la relación entre los estilos de vida saludables y la personalidad, así como sobre los factores individuales y contextuales que contribuyen a la adopción y el mantenimiento de conductas saludables en ámbitos como cancer, la discapacidad adquirida, el del uso de tecnología, comportamiento alimentario, el dolor o la práctica de actividad física. [...]

2023-24
Màster Universitari en Recerca en Psicologia Clínica i de la Salut [1379]
3 documents
7.
5 p, 105.7 KB Estrès, Afrontament i Salut [43875] / Sanz Ruíz, Antonio ; Fernández Castro, Jordi ; Moix Queralto, Joana ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Psicologia
L'objectiu general d'aquest mòdul és proporcionar als estudiants un coneixement expert dels models actuals d'investigació en estrès i afrontament que els permeti analitzar i avaluar aplicacions en el camp de la salut, així com dissenyar protocols d'investigació en aquest camp.
The objective of this module is to provide students with an expert knowledge of current models of stress and coping research that allow them to analyze and evaluate applications in the health field, as well as design research protocols in this field.
El objetivo general de este módulo es proporcionar a los estudiantes un conocimiento experto de los modelos actuales de investigación en estrés y afrontamiento que les permita analizar y evaluar aplicaciones en el campo de la salud, así como diseñar protocolos de investigación en este campo.

2023-24
Màster Universitari en Recerca en Psicologia Clínica i de la Salut [1379]
3 documents
8.
4 p, 100.5 KB Pràcticum de Recerca en Psicologia Clínica i de la Salut [43874] / Alvarez Moleiro, Maria ; Osa Chaparro, Nuria de la ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Psicologia
L' objtiu d'aquest mòdul és que l'estudiant aprengui les habilitats bàsiques de recerca observant les tasques que duran a terme els membres de l'equip d'investigació al qual s'incorpori i compartint algunes de les tasques de recerca de l'equip.
The objective of this module is for students to learn basic research skills observing the tasks carried out by the members of the research team in which they are incorporated and sharing some of the research tasks of the research team.
El objtivo de este módulo es que el estudiante aprenda las habilidades básicas de investigación observando las tareas que llevarán a cabo los miembros del equipo de investigación al que se incorpore y compartiendo algunas de las tareas de investigación del equipo.

2023-24
Màster Universitari en Recerca en Psicologia Clínica i de la Salut [1379]
3 documents
9.
5 p, 106.7 KB Estils de Vida i Salut [43876] / Chamarro Lusar, Andrés ; Capdevila Ortís, Lluís ; Font Guiteras, Antoni ; Sanchez Carracedo, David ; Álvarez Moleiro, María ; Deus Yela, Juan ; Gómez-Romero, María José ; Feliu-Soler, Albert ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Psicologia
L'objectiu d'aquest mòdul és proporcionar als estudiants coneixement avançat sobre els estils de vida i la seva relació amb la salut. L'estudiant podrà aprofundir en les metodologies de disseny de programes de prevenció i promoció de la salut i adquirir coneixement actualitzat sobre la relació entre els estils de vida saludables i la personalitat, així com sobre els factors individuals i contextuals que contribueixen a l'adopció i el manteniment de conductes saludables en àmbits com el cancer, la discapacitat adquirida, l'ús de tecnologia, el comportament alimentari, el dolor o la pràctica d'activitat física.
The aim of this module is to provide students with advanced knowledge about lifestyles and their relationship to health. The stu.
El objetivo de este módulo es proporcionar a los estudiantes conocimiento avanzado acerca de los estilos de vida y su relación con la salud. El estudiante podrá profundizar en las metodologías de diseño de programas de prevención y promoción de la salud y adquirir conocimiento actualizado sobre la relación entre los estilos de vida saludables y la personalidad, así como sobre los factores individuales y contextuales que contribuyen a la adopción y el mantenimiento de conductas saludables en ámbitos como cancer, la discapacidad adquirida, el del uso de tecnología, comportamiento alimentario, el dolor o la práctica de actividad física.

2022-23
Màster Universitari en Recerca en Psicologia Clínica i de la Salut [1379]
3 documents
10.
6 p, 111.1 KB Aproximació Integrada a l'Origen dels Trastorns Mentals: Biologia, Persona i Ambient [43880] / Vidal Barrantes, Neus ; Ballespí Sola, Sergi ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Psicologia
L'objectiu global d'aquest mòdul és oferir una visió integrada de la causalitat en psicopatologia considerant la interacció de factors genètic-biològics, socials i de la persona. Pretén cobrir un aspecte habitualment poc tractats en la formació de pregrau: la integració de coneixements que provenen de diferents disciplines (genètica, neurociències, epidemiologia, psicologia bàsica, evolutiva, clínica i social, etc. [...]
The overall objective of this module is to provide an integrated view of causality in psychopathology, considering the interaction of genetic, biological, social and person factors. It aims to cover an aspect that is rarely addressed in undergraduate courses: the integration of knowledge that comes from different disciplines (genetics, neurosciences, epidemiology, basic, evolutionary, clinical and social psychology, etc. [...]
El objetivo global de este módulo es ofrecer una visión integrada de la causalidad en psicopatología, considerando la interacción de los factores genético-biológicos, sociales y de la persona. Pretende cubrir un aspecto habitualmente poco tratado en la formación de pregrado: la integración de conocimientos que provienen de diferentes disciplinas (genética, neurociencias, epidemiología, psicología básica, evolutiva, clínica y social, etc. [...]

2022-23
Màster Universitari en Recerca en Psicologia Clínica i de la Salut [1379]
3 documents

Materials acadèmics : 62 registres trobats   1 - 10següentfinal  anar al registre:
Us interessa rebre alertes sobre nous resultats d'aquesta cerca?
Definiu una alerta personal via correu electrònic o subscribiu-vos al canal RSS.