Dipòsit Digital de Documents de la UAB 591 registres trobats  inicianterior572 - 581següent  anar al registre: La cerca s'ha fet en 0.02 segons. 
572.
20 p, 120.7 KB Cuestionando y desestabilizando la hegemonía angloamericana y del inglés en geografía / Kitchin, Rob
Este artículo analiza el estatus hegemónico de la geografía angloamericana y el papel del idioma inglés como lingua franca del mundo académico. La primera mitad del artículo esboza brevemente el estatus hegemónico de la geografía angloamericana, las estructuras y prácticas de la economía global del conocimiento y de la misma geografía angloamericana que ayudan a mantener y reproducir su hegemonía, así como los efectos cohibidores de esta hegemonía en la geografía practicada en cualquier otra parte del mundo. [...]
Aquest article analitza l'estatus hegemònic de la geografia angloamericana i el paper de l'idioma anglès com a lingua franca del món acadèmic. La primera meitat de l'article apunta de forma breu l'estatus hegemònic de la geografia angloamericana, les estructures i les pràctiques de l'economia global del coneixement i de la mateixa geografia angloamericana que ajuden a mantenir i a reproduir la seva hegemonia, així com els efectes condicionants d'aquesta hegemonia en la geografia practicada arreu del món. [...]
Cet article analyse le statut hégémonique de la géographie anglo-américaine et le rôle de la langue anglaise comme lingua franca dans le monde académique. La première moitié de l'article esquisse brièvement le statut hégémonique de la géographie anglo-américaine, les structures et les pratiques de l'économie globale de la connaissance et de la géographie anglo-américaine elle-même qui aident à maintenir et à reproduire son hégémonie ainsi que les effets influençant la géographie pratiquée dans le reste du monde. [...]
This paper considers the perceived hegemonic status of Anglo-American geography and the role of the English-language as the lingua franca of academia. The first half of the paper outlines in brief the hegemonic status of Anglo-American geography, the structures and practices of the global knowledge economy and Anglo-American geography itself that help sustain and reproduce its hegemony, and the disciplining effects of this hegemonic status on Geography practised elsewhere. [...]

2003
Documents d'analisi geografica, N. 42 (2003) , p. 17-36  
573.
21 p, 95.8 KB Els estudis de gènere a la geografia francòfona : una opció de recerca diferent / Blanco Romero, Asunción
L'article mostra l'actual aportació científica francòfona a la geografia del gènere en el darrer decenni. Així, l'anàlisi acurada dels articles de gènere publicats, entre 1987 i 1997, en les més importants revistes de geografia francòfones, tant del país veí com del Quebec, ha possibilitat la creació d'una tipologia i catalogació dels diferents temes tractats. [...]
El artículo muestra la actual aportación científica francófona a la geografía del género. El análisis detallado de los artículos de género publicados, entre 1987 y 1997, en las más prestigiosas revistas de geografía francófonas, tanto de nuestro país vecino como de Quebec, ha posibilitado la creación de una tipología y catalogación de los diferentes temas tratados. [...]
Cet article montre l'actuel apport scientifique francophone à la géographie du genre pendant la dernière décennie. L'analyse soigné des articles de genre publiés entre 1987 et 1997, dans les plus prestigieuses revues francophones, de la France et du Québec, a fait possible la création d'une typologie et catalogage des différents thèmes traités. [...]
This paper presents an analysis of the recent scientific contributions to the geography of gender in the French language. A detailed analysis of the articles on gender published between 1987 and 1997, in the most prestigious geography magazines in the French language, in France as well as in Quebec, has made it possible to create a typology and to catalogue the different subjects discussed. [...]

1999
Documents d'analisi geografica, N. 35 (1999) , p. 167-186  
574.
24 p, 392.9 KB Perdidos en la batalla : el tratamiento del alumnado socioculturalmente diverso en la reforma de la LOGSE / Teasley, Cathryn (Universidade de A Coruña)
La LOGSE o Ley Orgánica de Ordenación General del Sistema Educativo de 1990 -producto del gobierno socialista de entonces- impulsó importantes cambios discursivos y programáticos en torno a la igualdad, la integración sociocultural y la democratización del sistema educativo. [...]
La LOGSE o Llei Orgànica d'Ordenació General del Sistema Educatiu de 1990 -producte del govern socialista d'aleshores- va impulsar importants canvis discursius i programàtics entorn a la igualtat, la integració sociocultural i la democratització del sistema educatiu. [...]
The «LOGSE» -an ambitious educational reform law of 1990 set forth by a then Socialist- Party majority government- reflects some important discursive and programmatic shifts regarding sociocultural equality and integration, and the democratization of Spanish schooling. [...]

2002 - 10.5565/rev/educar.330
Educar, N. 29 (2002) , p. 67-90  
575.
6 p, 29.1 KB La enseñanza de la lengua : usos y prácticas lingüísticas diversas / Rayón Rumayor, Laura (Universidad Complutense de Madrid. Departamento de Didáctica y Organización Escolar) ; Rubio, Esteban (Universidad Complutense de Madrid. Departamento de Didáctica y Organización Escolar)
Los autores presentan alternativas para trabajar la enseñanza de la lengua, dando respuesta a la diversidad cultural de las aulas, mejorando la comprensión y el uso del lenguaje entre el alumnado. A partir de una propuesta práctica se ve necesario establecer un modelo de comunicación multidireccional y circular dentro del aula, así como una participación de los alumnos en la elección y planificación de los contenidos. [...]
Els autors presenten alternatives per treballar l'ensenyament de la llengua, tot donant resposta a la diversitat cultural de les aules, afavorint la comprensió i l'ús del llenguatge entre l'alumnat. [...]
A number of alternatives to language teaching are presented by the authors with the aim of responding the cultural diversity of classrooms, while promoting language comprehension and use among students. [...]

1998 - 10.5565/rev/educar.367
Educar, N. 22-23 (1998) , p. 319-324  
576.
5 p, 28.9 KB El tractament de la diversitat en el treball per projectes / Grup de treball Llenguatge escrit i educació especial ; Albiñana, Emi ; Balaguer, Ubalda ; Benavent, Vicent ; Bono, Vicent ; Borràs, Encarna ; Català, Rosa Anna ; Gràcia, Vicent ; Llopis, Encarna ; Morant, Xaro ; Morera, Marian ; Palomares, Amparo ; Peiró, Maite ; Pérez, Ana ; Pons, Maite
L'article fa una reflexió, a partir d'un enfocament constructivista, del treball per projectes amb l'alumnat amb necessitats educatives especials. Segons els autors, professors i professores d'aules d'educació especial de centres ordinaris, aquest és un document obert, fruit de les investigacions realitzades per aquest grup de professionals, el quals consideren el treball per projectes com un procés creatiu que es pot utilitzar com a recurs didàctic de suport per al tractament de la diversitat en els centres d'educació especial. [...]
El artículo hace una reflexión, a partir de un enfoque constructivista, del trabajo por proyectos con alumnado con necesidades educativas especiales. Según los autores, profesores y profesoras de aulas de educación especial de centros ordinarios, éste es un documento abierto, fruto de las investigaciones realizadas por este grupo de profesionales, que consideran el trabajo por proyectos como un proceso creativo que se puede utilizar como recurso didáctico de soporte para el tratamiento de la diversidad en los centros de educación especial. [...]
From a constructivist point of view, the aim of this article is to think over the work by projects with students who have special educational needs. The authors, who teach in Special Education classrooms in ordinary schools, consider this paper to be open and they point out the fact that it has only been possible thanks to their investigations. [...]

1998 - 10.5565/rev/educar.364
Educar, N. 22-23 (1998) , p. 301-305  
577.
25 p, 146.7 KB L'anàlisi filosòfica en G.E. Moore i la seva relació amb el sentit comú i el llenguatge ordinari / Moragas, Marta (Universitat de Girona)
Aquest treball explora la concepció de l'anàlisi de Moore tot relacionant-la amb la seva defensa del sentit comú i el llenguatge ordinari com el seu vehicle d'expressió. La secció 1 estudia el paper que l'anàlisi representa en la seva filosofia, així com la seva importància per afrontar problemes filosòfics. [...]
The paper explores Moore's conception of analysis and relates it to his defence of common sense and ordinary language as its vehicle of expression. Section 1 studies the role that analysis plays in his philosophy and its importance to tackle philosophical problems. [...]

1997 - 10.5565/rev/enrahonar.476
Enrahonar : quaderns de filosofia, N. 28 (1997) , p. 97-121 (Articles)  
578.
21 p, 153.9 KB Llenguatge i coneixement en el Cràtil de Plató / Defez i Martin, Antoni (Universitat de Girona)
La meva intenció en les pàgines següents és analitzar la teoria del llenguatge que es troba en el C r à t i l de Plató. D'una banda, s'analitza la concepció del significat de les paraules que Plató sembla defensar en aquest diàleg; de l'altra, s'ocupa del problema dels orígens del llenguatge. [...]
In the following pages my intention is to analyse the theory of language present in Plato's Cratylus. On the one hand, the conception of meaning of words that Plato seems to defend in this dialogue is analysed; on the other hand, it is concerned with the problem of the origins of language. [...]

1997 - 10.5565/rev/enrahonar.477
Enrahonar : quaderns de filosofia, N. 28 (1997) , p. 123-143 (Articles)  
579.
8 p, 80.4 KB Lenguaje y reclamos de salud en la publicidad de los alimentos / Díaz Rojo, José Antonio
La promoción comercial de los alimentos por medio de la apelación a la salud es uno de los procedimientos más utilizados por la publicidad. Este artículo describe los tipos de reclamos de salud empleados en la publicística alimentaria y su aplicación en España. [...]
The commercial promotion of foods by means of the appeal to the health is one of the procedures more used by the advertising. This paper describes the types of health claims used in the food advertising and its application in Spain. [...]

2003
Analisi : quaderns de comunicacio i cultura, N. 30 (2003) , p. 217-224  
580.
9 p, 69.8 KB Imatges i paraules / Tuson, Jesús
La idea que vivim en l'era de les imatges és posada en qüestió en aquest escrit, en què es planteja una continuïtat entre etapes molt antigues del desenvolupament humà, on ja existia una harmonia entre la dimensió visual i la sonora o lingüística. [...]
This article casts doubt over the idea that we live in an era of images, and puts forward a continuity between the far-distant periods of human development, where there was harmony between the visual dimension and that of the sonorous or linguistic ambit. [...]

2002
Analisi : quaderns de comunicacio i cultura, N. 29 (2002) , p. 119-127  
581.
14 p, 89.0 KB Discurso periodístico y gestión social de los conocimientos : algunas observaciones sobre la didacticidad. / Salvador, Vicent
El periodismo se caracteriza como una interfaz discursiva que incardina texto y contexto, y ello ha provocado que numerosos analistas del dicurso se hayan interesado por su estudio. Este tipo de estudios han tenido poco que ver con la clásica aproximación, tendencialmente normativa, de la redacción periodística, y se han hecho cada vez más frecuentes en estos últimos años. [...]
Journalism is characterised as an interface for discourse that includes text and context, and for that reason, numerous analysts of discourse have shown an interest in its study. This type of study has had little to do with the classical approach, which tends to be the standard, of journalistic writing, and has become more common in recent years. [...]

2002
Analisi : quaderns de comunicacio i cultura, N. 28 (2002) , p. 107-120  

Dipòsit Digital de Documents de la UAB : 591 registres trobats   inicianterior572 - 581següent  anar al registre:
Us interessa rebre alertes sobre nous resultats d'aquesta cerca?
Definiu una alerta personal via correu electrònic o subscribiu-vos al canal RSS.