El terme de cerca Màster Universitari en Biologia, Genòmica i Biotecnologia Vegetals / Plant Biology, Genomics and Bio dins l'índex pla d'estudis no s'ha trobat en cap registre. Els termes aproximats, a qualsevol col·lecció, són:
10   Màster Universitari en Arqueologia Prehistòrica
105   Màster Universitari en Arxivística i Gestió de Documents
7   Màster Universitari en Auditoria de Comptes i Comptabilitat
76   Màster Universitari en Biblioteca Escolar i Promoció de la Lectura
41   Màster Universitari en Bioinformàtica / Bioinformatics
49   Màster Universitari en Biologia, Genòmica i Biotecnologia Vegetals / Plant Biology, Genomics and Biotechnology
119   Màster Universitari en Bioquímica, Biologia Molecular i Biomedicina
58   Màster Universitari en Biotecnologia Avançada
75   Màster Universitari en Ciència Política / Political Science
110   Màster Universitari en Citogenètica i Biologia de la Reproducció