Dipòsit Digital de Documents de la UAB 289 registres trobats  1 - 10següentfinal  anar al registre: La cerca s'ha fet en 0.01 segons. 
1.
4 p, 117.0 KB Fonaments Psicològics en Psicologia Forense [44451] / Limonero García, Joaquín T. ; Navarro Villanueva, María Carmen ; Cubells Serra, Jenny ; Mora Montserrat, Sergio ; Balltondre Pla, Monica ; Garrido Gaitán, Elena ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Psicologia
Aquest mòdul pretén desenvolupar els fonaments Jurídics i Procedimentals propis de l'àmbit de treball en el qual s'exercirà el rol professional, eminentment de l'àmbit jurídic. Així mateix, s'aportaran eines essencials per a la comprensió de la professió com l'estructuració de l'informe, aspectes ètics, estructuració del procés pericial, així com la important distinció entre Psicologia Jurídica i Forense, iniciant les bases en aquest mòdul de totes dues àrees de coneixement que, s'aniran desenvolupant en els mòduls següents. [...]
This module aims to develop the Legal and Procedural common basis of the field in which the professional role is going to be performed, eminently in the legal field. Likewise, essential tools will be provided for the understanding of the profession such as the structuring of the report, ethical aspects, structuring the expert process, as well as the important distinction between Legal and Forensic Psychology, initiating the bases in this module of both areas of knowledge that will be developed in the following modules. [...]
Este módulo pretende desarrollar los fundamentos Jurídicos y Procedimentales, propios del ámbito de trabajo en el que se va a desempeñar el rol profesional, eminentemente del ámbito jurídico. Asimismo, se aportarán herramientas esenciales para la comprensión de la profesión como la estructuración del informe, aspectos éticos, estructuración del proceso pericial, así como la importante distinción entre Psicología Jurídica y Forense, iniciando las bases en este módulo de ambas áreas de conocimiento que, se irán desarrollando en los módulos siguientes. [...]

2022-23
Màster Universitari en Psicologia Jurídica i Forense [1478]
3 documents
2.
11 p, 126.5 KB Aprenentatge Integrat en Medicina III [103635] / Tapia Melendo, Gustavo ; Torres Ramirez, Inés Maria de ; Selva O'callaghan, Albert ; de Benito Hernández, María Natividad ; Navarro Vilasaro, Marta ; Comet Monte, Ricard ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Medicina
L'Aprenentatge Integrat en Medicina III (AIM III) és una assignatura que s'imparteix al segon quadrimestre del tercer curs del Grau de Medicina. Com la resta d'AIMs, és una assignatura transversal que pretén desenvolupar algunes competències bàsiques per a l'activitat professional i el pensament científic dels graduats en medicina. [...]
Integrated Learning in Medicine III (AIM III) is a subject taught in the second four-month period of the third year of the degree in Medicine. Like the rest of AIM, it is a transversal subject that aims to develop some basic skills for the professional activity and scientific thinking of graduates in Medicine. [...]
Aprendizaje Integrado en Medicina III (AIM III) es una asignatura que se imparte en el segundo cuatrimestre del tercer curso del grado de Medicina. Como el resto de AIM, se trata de una asignatura transversal que pretende desarrollar algunas competencias básicas para la actividad profesional y el pensamiento científico de los graduados en Medicina. [...]

2022-23
Grau en Medicina [1192]
3 documents
3.
8 p, 120.0 KB Morfologia I [102679] / Rabanal Prados, Rosa Maria ; Aige Gil, Vicente ; Carretero i Romay, Ana ; Fondevila Palau, María Dolores ; López Béjar, Manel ; López Plana, Carlos ; Navarro Beltran, Marc ; Ruberte París, Jesús ; Nacher García, Víctor ; Mayor Aparicio, Pedro Ginés ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Veterinària
La Morfologia I és una assignatura bàsica del primer curs que contribueix a aconseguir que l'estudiant conegui l'estructura i l'organització dels animals domèstics per a comprendre la funció dels òrgans, aparells i sistemes que conformen l'organisme animal, tant al llarg del desenvolupament de l'individu com en la seva etapa adulta. [...]
Morphology I is a basic subject in the first year of the Degree that helps to make the student know the structure and organization of domestic animals to understand the function of the organs, tracts and systems that composes the animal organism, during the individual development and during the adult stage. [...]
La Morfología I es una asignatura básica de primer curso que contribuye a lograr en el alumno la comprensión de la estructura, organización y función de los órganos, aparatos y sistemas que conforman el organismo animal, tanto a lo largo del desarrollo del individuo como en su época adulta. [...]

2022-23
Grau en Veterinària [955]
3 documents
4.
7 p, 127.2 KB Transgènesi i Teràpia Gènica: de l'Animal a la Clínica [42891] / Bosch Tubert, Maria Fátima ; Carretero i Romay, Ana ; Navarro Beltran, Marc ; Ruberte París, Jesús ; Chillon Rodriguez, Miguel ; Nacher García, Víctor ; Bosch Merino, Assumpció ; Pujol Altarriba, Anna Maria ; García Martínez, Miguel ; Jimenez Cenzano, Verónica ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Biociències
Els estudiants ampliaran els seus coneixements en els següents temes: - Tecnologies utilitzades per la generació d'animals transgèncis que sobreexpressin transgens o que presentin mutacions a gens concrets del genoma (animals knockout i knockin). [...]
The student will gain insight into: - Technologies used to generate transgenic animals overexpressing specific transgenes or mutant models with specific endogenous genes modified (knockout and knockin animal models). [...]
Los estudiantes ampliarán sus conocimientos en los siguientes temas: - Tecnologías utilizadas para la generación de animales transgénicos que sobre-expresan transgenes o que presenten mutaciones en genes concretos del genoma (animales knockout y Knockin). [...]

2022-23
Màster Universitari en Bioquímica, Biologia Molecular i Biomedicina [1153]
Màster Universitari en Biotecnologia Avançada [1154]
3 documents
5.
5 p, 103.2 KB Dret Processal I [102207] / Reynal Querol, Nuria ; Navarro Villanueva, María Carmen ; Rodriguez Torres, Jose Luis ; Libano Beristain, Arantza ; Varona Jimenez, Alberto ; Miranda Vazquez, Carlos de ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Dret ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat d'Economia i Empresa
L'objectiu essencial d'aquesta assignatura és el coneixement i comprensió dels elements bàsics del sistema processal, i en especial del sistema processal penal: els òrgans jurisdiccionals, les parts, i el procés.
Main objective of this course is a good knowledge and understanding of the basic elements of the process system, especially.
El objetivo esencial de esta asignatura es el conocimiento y comprensión de los elementos básicos del sistema procesal, y en especial del sistema procesal penal: los órganos jurisdiccionales, las partes, y el proceso.

2022-23
Grau en Ciència Política i Gestió Pública i Grau en Dret [1209]
Grau en Criminologia i Grau en Dret [1284]
Grau en Dret i Grau en Relacions Laborals [1285]
Grau en Criminologia i Grau en Dret [1411]
Grau en Administració i Direcció d'Empreses i Grau en Dret [1420]
Grau en Dret [949]
Grau en Administració i Direcció d'Empreses i Grau en Dret [994]
3 documents
6.
6 p, 109.0 KB Laboratori integrat III [100978] / Campoy Sanchez, Susana ; Alvarez Perez, Iñaki ; Area Navarro, Maria ; Roque Cordova, Alicia ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Biociències
Aquesta assignatura introdueix als estudiants en l'ús de tècniques moleculars i immunològiques bàsiques per a l'experimentació en un laboratori de Biologia Molecular. Els objectius concrets a assolir es defineixen en els següents punts: Saber aplicar tècniques de fraccionament i d'anàlisi bioquímica. [...]
This course introduces students to basic molecular and immunological techniques for experimentation in a Molecular Biology laboratory. The specific objectives to be achieved are defined in the following points: • To know how to apply biochemical fractionation and other analysis techniques. [...]
Esta asignatura introduce a los estudiantes en el uso de técnicas moleculares e inmunológicas básicas para la experimentación en un laboratorio de Biología Molecular. Los objetivos concretos a alcanzar se definen en los siguientes puntos: • Saber aplicar técnicas de fraccionamiento y de análisis bioquímico. [...]

2022-23
Grau en Microbiologia [816]
3 documents
7.
58 p, 9.0 MB Análisis socioespacial de la participación ciudadana en los barrios de Barcelona / Navarro Frías, Maria José ; Mejía Juárez, Verónica, dir. ; Nadal Tersa, Jordi, dir. ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Filosofia i Lletres ; Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Geografia
El objetivo de la presente investigación es caracterizar el tejido social que más favorece la participación ciudadana en movimientos urbanos y procesos participativos en la ciudad de Barcelona, analizando tanto su distribución espacial, como los factores socioeconómicos de cada uno de sus 73 barrios. [...]
L'objectiu de la present investigació és caracteritzar el teixit social que més afavoreix la participació ciutadana en moviments urbans i processos participatius a la ciutat de Barcelona, analitzant tant la seva distribució espacial, com els factors socioeconòmics de cadascun dels seus 73. [...]
The main purpose of this research is to characterize the social fabric that boosts the citizen participation in urban movements and participatory processes in the city of Barcelona, through the spatial distribution analysis and the socioeconomic factors in each of the 73 neighborhoods. [...]

Bellaterra : Universitat Autònoma de Barcelona, 2021
Màster Universitari en Estudis Territorials i Planejament [1475]  
8.
6 p, 105.9 KB Els Judicis Penals [102204] / Navarro Villanueva, María Carmen ; Varona Jimenez, Alberto ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Dret
L'assignatura pretén que l'alumnat conegui quina és l'estructura del procés penal espanyol i quins són els diferents tipus de judicis penals. En aquest sentit, l'assignatura persegueix que l'alumnat aprengui quines són les diferents parts que poden intervenir en un procés penal, quins òrgans judicials seran competents, quines mesures cautelars poden adoptar-se així com les diligències d'instrucció que poden ser acordades i els mitjans de prova que poden ser practicats, entre altres temes. [...]
The main goal of this course is that the student could be able to understand the basic structure of our Criminal process system. Especially it is intended that the student could be able to provide information to an accused person in a Criminal process or to the victim of a crime about its structure, the different kinds of Courts, the parties that can be involved and about the legal appeals against the judgment. [...]
La asignatura pretende que el alumnado conozca cuál es la estructura del proceso penal español y cuáles son los diferentes tipos de juicios penales. En este sentido, la asignatura persigue que el/la estudiante aprenda cuáles son las diferentes partes que pueden intervenir en un proceso penal, qué órganos judiciales serán competentes, qué medidas cautelares pueden adoptarse así como las diligencias de instrucción que pueden ser acordadas y los medios de prueba que pueden ser practicados, entre otros temas. [...]

2022-23
Grau en Dret i Grau en Relacions Laborals [1285]
Grau en Dret [949]
3 documents
9.
6 p, 110.7 KB Dret penitenciari [100458] / Navarro Villanueva, María Carmen ; Miranda Vazquez, Carlos de ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Dret
Aquesta assignatura té com a objectiu principal dotar a l'alumnat dels coneixements necessaris perquè pugui redactar qualsevol informe per l'Administració Penitenciària o pel Jutjat de Vigilància Penitenciària relatiu a la situació penitenciària d'una persona privada de llibertat i, especialment, sobre la concessió de beneficis penitenciaris, referents al procediment sancionador, relatius a permisos de sortida o sobre la classificació penitenciària. [...]
The main objective of the course consists in providing the student with the basic knowledge to be able to draft any report aimed to the Prison's Administration or to the Judge responsible for the enforcement of judgments relating to the situation of incarcerated people and, especially, about their access to prison privileges; to prison day-release permits or permissions to leave the prison; the disciplinary procedure or about the penitentiary classification. [...]
El principal objetivo de la asignatura radica en dotar al alumnado de los conocimientos necesarios para estar en disposición de redactar cualquier informe dirigido a la Administración Penitenciaria o al Juzgado de Vigilancia Penitenciaria relativo a la situación penitenciaria de una persona privada de libertad y, especialmente, acerca de la concesión de beneficios penitenciarios, relativos al procedimiento disciplinario, a permisos de salida o sobre la clasificación penitenciaria. [...]

2022-23
Grau en Criminologia i Grau en Dret [1284]
Grau en Criminologia i Grau en Dret [1411]
Grau en Criminologia [805]
3 documents
10.
10 p, 145.1 KB Morfologia II [102678] / Navarro Beltran, Marc ; Aige Gil, Vicente ; Carretero i Romay, Ana ; Domingo, Mariano ; López Plana, Carlos ; Marco Valle, Alberto ; Pumarola i Batlle, Martí ; Rabanal Prados, Rosa Maria ; Ramis Salvá, Antonio José ; Ruberte París, Jesús ; Nacher García, Víctor ; Mayor Aparicio, Pedro Ginés ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Veterinària
1 Morfologia II és una assignatura bàsica del segon curs del Grau que contribueix a aconseguir que l'estudiant conegui l'estructura, l'organització i la funció dels òrgans, aparells i sistemes que conformen l'organisme animal, tant al llarg del desenvolupament de l'individu com en la seva etapa adulta. [...]
1 Morphology II is a basic subject of the second year of the Veterinary Degree that contributes to getting the student to know the structure, organization, and function of the organs, apparatuses, and systems that compose the animal organism, both throughout the development of the individual as in his adult stage. [...]
1 Morfología II es una asignatura básica del segundo curso del Grado de Veterinaria que contribuye a conseguir que el estudiante conozca la estructura, la organización y la función de los órganos, aparatos y sistemas que conforman el organismo animal, tanto a lo largo del desarrollo del individuo como en su etapa adulta. [...]

2022-23
Grau en Veterinària [955]
3 documents

Dipòsit Digital de Documents de la UAB : 289 registres trobats   1 - 10següentfinal  anar al registre:
Vegeu també: autors amb noms similars
9 Navarro, M.
9 Navarro, M.
1 Navarro, M. Carmen
1 Navarro, M. D.
3 Navarro, M. Isabel
1 Navarro, M. L.
2 Navarro, Manuel
1 Navarro, Marc
7 Navarro, Marga
1 Navarro, Maria Dolors
3 Navarro, Maria Isabel
5 Navarro, Maria José
2 Navarro, Maria Luisa
1 Navarro, Marian
2 Navarro, Marianela
1 Navarro, Marina
1 Navarro, Marina,
1 Navarro, Marisa
6 Navarro, Marita
1 Navarro, Marta
1 Navarro, Maruja
1 Navarro, María Cecilia
1 Navarro, María G.
2 Navarro, María,
3 Navarro, Matilde
1 Navarro, Mayka
1 Navarro, Mercedes
1 Navarro, Mercedes
1 Navarro, Mercè
1 Navarro, Mireia
1 Navarro, Miriam
Us interessa rebre alertes sobre nous resultats d'aquesta cerca?
Definiu una alerta personal via correu electrònic o subscribiu-vos al canal RSS.