Dipòsit Digital de Documents de la UAB 1,099 registres trobats  1 - 10següentfinal  anar al registre: La cerca s'ha fet en 0.01 segons. 
1.
Abastecimiento de alimentos en el Área Metropolitana de Buenos Aires : interacciones y configuración espacial de los entramados logísticos-comerciales en los sectores lácteo y frutihortícola / Pérez Martín, Joaquín ; Tulla i Pujol, Antoni F. (Antoni Francesc), 1945- dir. ; Barsky, Andrés, dir.
Aquesta tesi estudia el funcionament dels entramats logístic i comercials que abasteixen d'aliments pel consum de les llars, en especial dels sectors lacti i de fruita i horta en la -Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA)-, Argentina. [...]
Esta tesis estudia el funcionamiento de los entramados logísticos y comerciales de abastecimiento de alimentos para consumo hogareño, particularmente los referidos a los sectores lácteo y frutihortícola, en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), Argentina. [...]
This thesis examines the operation of the logisticals and commercials networks of household food supply, particularly relating to dairy, fruit and vegetable sectors in the Metropolitan Area of Buenos Aires (MABA), Argentina. [...]

2021  
2.
4 p, 115.5 KB Pràctiques Externes [43181] / Casadesús de Mingo, Anahí ; Pérez Ventayol, Joan ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola Superior d'Arxivística i Gestió de Documents
Més enllà del coneixement del cos teòric de l'arxivística i la gestió de documents és necessària la realització de pràctiques en centres d'arxiu per tal que l'alumnat es familiaritzi i conegui la realitat pràctica de l'exercici professional, duent a terme tasques de suport als tècnics i tècniques de les organitzacions en el desenvolupament del seu treball. [...]
In addition to the knowledge of the theoretical body of archiving and document management, it is necessary to gain first hard experience in archive institutions in order to become acquainted with the practical reality of the profession, carrying out support tasks to the technicians of the companies / archive institutions. [...]
Más allá del conocimiento del cuerpo teórico de la archivística y la gestión de documentos es necesaria la realización de prácticas en centros de archivo para que el alumnado se familiarice y conozca la realidad práctica del ejercicio profesional, llevando a cabo tareas de apoyo a los técnicos y las técnicas de las organizaciones en el desarrollo de su trabajo. [...]

2021-22
Màster Universitari en Arxivística i Gestió de Documents [996]
3 documents
3.
7 p, 131.9 KB Productors i Tipologies Documentals I [42106] / Pérez Ventayol, Joan ; Guiu Rius, Pere Joan ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola Superior d'Arxivística i Gestió de Documents
El mòdul està format per dues línies formatives. La primera és Fons i documents de l'Administració Pública i l'altra és Circuits administratius. Disseny i millora. Cada una d'elles té un professor específic i un temari propi, i es desenvolupen de forma independent, amb calendari, continguts, metodologies i avaluació pròpies. [...]
The module consists of two formative lines. The first is Public Administration's fonds, documents and records and the other is Administrative processes. Design and improvement. Each one has a specific teacher and its own syllabus and they are developed independently, with their own calendar, contents, methodologies and evaluation. [...]
El módulo está formado por dos líneas formativas. La primera es Fondos y documentos de la Administración Pública y la otra es Circuitos administrativos. Diseño y mejora. Cada una de ellas tiene un profesor específico y un temario propio, y se desarrollan de forma independiente, con calendario, contenidos, metodologías y evaluación propias. [...]

2021-22
Màster Universitari en Arxivística i Gestió de Documents [996]
3 documents
4.
6 p, 127.1 KB Sistemes d'Informació per a la Gestió d'Operacions, Qualitat i Processos [104682] / Simon Villar, Alexandra ; Borrell Vilanova, Olga ; Giménez García, Víctor ; Pérez Ortega, Julio Perez Ortega ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat d'Economia i Empresa
Mostrar els conceptes i tècniques que es fan servir dins de l'àrea d'operacions tant a empreses de industrials com de serveis, però incidint especialment en aquestes darreres Conèixer les tècniques que es fan servir per la gestió de la cadena de subministrament (SCM) Conèixer les tècniques i eines informàtiques per la gestió de projectes Presentar els conceptes associats a la gestió de processos mitjançant el seu modelat i simulació Introduir els conceptes de gestió de la qualitat Conèixer i saber fer anar software professional per la gestió de les operacions.
To show the concepts and techniques used within the area of operations, both in industrial and service companies, but with special emphasis on the latter To learn the techniques that are used to manage the supply chain (SCM) To learn the techniques and tools for project management To introduce the concepts associated with the processes management (BPM) through its modeling and simulation To introduce the concepts of quality management To know and use professional software for operations management.
Mostrar los conceptos y técnicas que se emplean dentro del área de operaciones, tanto en empresas industriales como de servicios, pero incidiendo especialmente en éstas últimas Conocer las técnicas que se utilizan para la gestión de la cadena de suministro (SCM) Conocer las técnicas y herramientas informáticas para la gestión de proyectos Presentar los conceptos asociados a la gestión de procesos mediante su modelado y simulación Introducir los conceptos de gestión de la calidad Conocer y saber utilizar software profesional para la gestión de operaciones.

2021-22
Grau en Administració i Direcció d'Empreses [1416]
Grau en Administració i Direcció d'Empreses [1417]
Grau en Administració i Direcció d'Empreses i Grau en Dret [1420]
3 documents
5.
265 p, 6.9 MB SIVA-1 role in neurons : a novel FAIM-L functional antagonist / Coccia, Elena ; Comella i Carnicé, Joan Xavier, 1963-, dir. ; Pérez García, María José, dir.
L'apoptosi és el principal tipus de mort cel·lular programada, essencial per al correcte desenvolupament de sistema nerviós. En l'adult, l'apoptosi en neurones s'ha relacionat amb malalties neurodegeneratives, però una activació de la maquinària apoptòtica també s'ha descrit necessària en esdeveniments reguladors no letals, com la plasticitat sinàptica i la degeneració axonal. [...]
La apoptosis es el principal tipo de muerte celular programada, esencial para el correcto desarrollo del sistema nervioso. En el adulto, la apoptosis en neuronas se ha relacionado con enfermedades neurodegenerativas, pero una activación de la maquinaria apoptótica también se ha descrito como necesaria en eventos reguladores no letales, como la plasticidad sináptica y la degeneración axonal. [...]
Apoptosis is the main type of programmed cell death, essential for the correct development of nervous system. Even if in adult neurons apoptosis has been related to the pathology of neurodegenerative diseases, apoptotic machinery activation has been also described as necessary in non-lethal regulatory events, such as synaptic plasticity and axonal pruning. [...]

2020  
6.
7 p, 869.8 KB ¿Por qué nos matamos? Causas y explicaciones del conflicto armado colombiano en alumnos de la ciudad de Bogotá / Ramos Pérez, Juan Carlos
Bellaterra (Cerdanyola del Vallès) GREDICS (Grup de Recerca en Didàctica de les Ciències Socials) 2018 (Docs ; 1)
Què està passant al món? Què estem ensenyant?, 2018, p. 225-236  
7.
166 p, 4.7 MB Agro-urban solid waste from rooftop greenhouses in the framework of the circular economy : Eco-design strategies for its use / Manríquez Altamirano, Ana María ; Gabarrell Durany, Xavier, dir. ; Sierra Pérez, Jorge, dir. ; Muñoz Odina, Pere, dir.
L'agricultura urbana (UA en anglès) està en constant creixement a causa dels múltiples beneficis que ofereix a més de reduir l'impacte ambiental relacionat a el transport d'aliments des de fora cap a dins de les ciutats. [...]
La agricultura urbana (UA en inglés) está en constante crecimiento debido a los múltiples beneficios que ofrece además de reducir el impacto ambiental relacionado al transporte de alimentos desde fuera hacia adentro de las ciudades. [...]
Urban agriculture (UA) is constantly growing due to the multiple benefits it offers in addition to reducing the environmental impact related to the transport of food from outside to inside cities. Following the circular economy (CE) initiative, there are currently studies to improve environmental performance and efficiency in the use of AU resources by taking advantage of flows of water, nutrients and gases, as in the case of rooftop greenhouses (RTGs). [...]

2020  
8.
346 p, 6.4 MB La creación de las normas jurídico-penales en Colombia y su relación con los medios masivos de comunicación / López Pérez, Betty Julieth ; Baucells i Lladós, Joan, dir.
Aquesta recerca doctoral, va consistir a estudiar la creació de la Llei 1773 de 2016, expedida pel Congrés de la República de Colòmbia, des de les teories de la comunicació i la informació. Amb la finalitat de determinar la influència dels mitjans de comunicació en les agendes pública i política que portaran a la reforma penal i per concloure sobre l'eficàcia de la norma.
Esta investigación doctoral, consistió en estudiar la creación de la Ley 1773 de 2016, expedida por el Congreso de la República de Colombia, desde las teorías de la comunicación y la información. [...]
This doctoral research consisted of studying the creation of Law 1773 of 2016, issued by the Congress of the Republic of Colombia, from the theories of communication and information. In order to determine the influence of the mass media in the public and political agendas that will lead to penal reform and to conclude about the effectiveness of the norm.

2020  
9.
238 p, 9.4 MB Relació entre l'entorn físic i humà del nen a la llar i el seu desenvolupament psicomotor als dos anys d'edat / Pérez i Olarte, Pere ; Pérez Sánchez, Jorge, dir.
Estudi prospectiu de la relació entre l'entorn físic i humà del nen a la llar i el seu desenvolupament psicomotor als dos anys d'edat. Basat en la recollida de dades del desenvolupament psicomotor del nen als dos anys d'edat i del seu entorn mitjançant l'observació i l'administració d'un qüestionari a la família en una visita domiciliària, medi natural del nen i família. [...]
Estudio prospectivo de la relación entre el entorno físico y humano del niño en el hogar y su desarrollo psicomotor a los dos años de edad. Basado en la recopilación de datos sobre el desarrollo psicomotor del niño a los dos años de edad y de su entorno mediante la observación y administración de un cuestionario a la familia en una visita domiciliaria, entorno natural del niño y familia. [...]
Prospective study of the relationship between the physical and human environment of the child at home and its psychomotor development at two years of age. Based on the collection of data on the psychomotor development of the child at two years of age and their environment by observing and administration of a questionnaire to the family in a home visit, natural environment of the child and family. [...]

1992  
10.
356 p, 6.1 MB Análisis molecular y funcional de las sirtuínas como marcadores metabólicos en dorada (Sparus aurata) / Simó Mirabet, Paula ; Pérez Sánchez, Jaume, dir. ; Padrós, Francesc, 1965-, dir.
L'aqüicultura és el sector de producció animal amb major creixement a nivell mundial, però per aconseguir cobrir la creixent demanda d'aliments de l'agenda 2030 és necessari duplicar la producció en els propers anys, la qual cosa ha de basar-se en la generació de nou coneixement. [...]
La acuicultura es el sector de producción animal con mayor crecimiento a nivel mundial, pero para cubrir la demanda creciente de alimentos de la agenda 2030 es necesario duplicar la producción en los próximos años, lo que debe basarse en la generación de nuevo conocimiento. [...]
Aquaculture is the fastest growing food-producing sector worldwide, but the capacity of aquaculture to meet the future demand for seafood to deliver the goals by 2030 will largely depend on doubling production in the coming years, which should be based on the generation of new knowledge. [...]

2020  

Dipòsit Digital de Documents de la UAB : 1,099 registres trobats   1 - 10següentfinal  anar al registre:
Vegeu també: autors amb noms similars
38 Perez, J.
1 Perez, Jennifer M.
2 Perez, Jessica
38 Pérez, J.
6 Pérez, J. Francisco
6 Pérez, J.F.
1 Pérez, J.F.,
1 Pérez, J.Ll.
1 Pérez, Jacobo
2 Pérez, Javier
2 Pérez, Javier
1 Pérez, Javier J.
1 Pérez, Javiera
2 Pérez, Jessica
1 Pérez, Jesús
1 Pérez, Jesús A.
7 Pérez, Jesús M.
3 Pérez, Jesús María
1 Pérez, Jocelyn G.
1 Pérez, Jorge
2 Pérez, Joselín
1 Pérez, Josep M.
1 Pérez, José L.,
2 Pérez, José Luis
1 Pérez, José M.
2 Pérez, José luis
2 Pérez, Juan Manuel
2 Pérez, Juan Manuel
2 Pérez, Judith
5 Pérez, Julio
Us interessa rebre alertes sobre nous resultats d'aquesta cerca?
Definiu una alerta personal via correu electrònic o subscribiu-vos al canal RSS.