Resultats globals: 21 registres trobats en 0.02 segons.
Documents de recerca, 6 registres trobats
Materials acadèmics, 15 registres trobats
Documents de recerca 6 registres trobats  
1.
511 p, 4.8 MB El principio de proporcionalidad en el derecho international económico / Reyes Sarmiento, Lina Marcela ; Forteau, Mathias, dir. ; Franch Saguer, Marta, dir.
El principi de proporcionalitat ha tingut un recent reconeixement exprés, en els tractats i acords sobre comerç i inversions internacionals amb l'Estat. No obstant això, són pocs els estudis que es concentren en la naturalesa jurídica, contingut, abast i funcions d'aquest principi, en el dret internacional econòmic. [...]
El principio de proporcionalidad ha tenido un reciente reconocimiento expreso, en los tratados y acuerdos sobre comercio e inversiones internacionales con el Estado. Sin embargo, son pocos los estudios que se concentran en la naturaleza jurídica, contenido, alcance y funciones de este principio, en el derecho internacional económico. [...]
The principle of proportionality has had a recent express recognition in international trade and investment treaties and agreements with the State. However, few studies focus on the legal nature, content, scope and functions of this principle in international economic law. [...]

2021  
2.
4.3 MB La Segregació del municipi de Vila-seca i Salou : teorització sobre el règim jurídic de la divisió de béns, drets i obligacions / Ollé i Bidó, Enric Daniel ; Fuentes Gaso, Josep Ramon, dir. ; Franch Saguer, Marta, dir. ; Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Dret Públic i de Ciències Historicojurídiques
En la present tesi no s'estudia la segregació municipal ni el fenòmen de les alteracions de termes municipals. El document es centra en la vessant operativa d'una segregació municipal, prenent de referència el cas de Vila-seca i de Salou, i en el fenòmen de la institució jurídica de la successió universal en ens públics municipals. [...]
En la presente tesis no se estudia la segregación municipal ni el fenómeno de las alteraciones de términos municipales. El documento se centra en la vertiente operativa de una segregación municipal, tomando referencia del caso de Vila-seca y de Salou, y en el fenómeno de la institución jurídica de la sucesión universal en entes públicos municipales. [...]
The present thesis does not study the municipal segregation neither the phenomenon of municipal terms alterations. The document focuses in the operative aspect of a municipal segregation, taking as reference the case of the villages of Vila-seca and of Salou, and in the phenomenon of the legal institution of the universal succession in public municipal entities. [...]

[Barcelona] : Universitat Autònoma de Barcelona, 2020.  
3.
903 p, 9.1 MB El règim jurídic de les mesures per a garantir el dret a l'habitatge en un context de crisi : anàlisi i eficàcia de la diversitat de programes i instruments jurídic administratius aplicats a Catalunya (2008-2018) / Sala i Roca, Carles ; Fuentes Gaso, Josep Ramon, dir. ; Franch Saguer, Marta, dir. ; Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Dret Públic i de Ciències Historicojurídiques
A Espanya, a finals de l'any 2007, amb l'esclat de la bombolla immobiliària, s'inicià una intensa i persistent crisi econòmica. Aquells fets van marcar l'inici d'una acumulació d'adversitats per a centenars de milers de famílies que havien adquirit amb finançament hipotecari un habitatge al llarg de la darrera dècada. [...]
In Spain, at the end of 2007, with the outbreak of the real estate bubble, an intense and persistent economic crisis began. That event marked the beginning of an accumulation of adversity for hundreds of thousands of families who had acquired housing with mortgage financing over the last decade. [...]

[Barcelona] : Universitat Autònoma de Barcelona, 2020.  
4.
53 p, 790.8 KB Les vegueries com a institució pròpia de govern local intermedi a Catalunya : anàlisi de la Llei 30/2010, de 3 d'agost, de vegueries i la seva possible implementació a Catalunya / Suárez Martínez, Sergio ; Franch Saguer, Marta, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Dret Públic i de Ciències Historicojurídiques) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Dret
Aquest treball intenta fer una aproximació al que entenem per vegueria i la seva relació amb altres Administracions Públiques tant a nivell local, autonòmic com estatal. S'estudiaran tant la creació del concepte de vegueria i les seves competències, el seu plantejament i construcció arran l'aprovació de la Constitució espanyola de 1978 i l'Estatut d'Autonomia de Catalunya, el debat i votació de la Llei que va establir per primera vegada aquesta institució de govern local com a pròpia del sistema polític i administratiu català així com les sentències del Tribunal Constitucional que han anat adaptant la legalitat o no d'aquest organisme com possible solució a un problema històric que encara no ha sigut resolt amb suficient altura per part del legislador.
2019
Grau en Dret [949]  
5.
45 p, 575.1 KB Vers une meilleure gestion du contentieux de la Cour européenne des droits de l'homme : les réformes accomplies, les critiques formulées, les changements envisagés. Garantir l'efficacité de la Cour pour assurer son avenir / Vinyeta Pla, Marta ; Franch Saguer, Marta, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Dret Públic i de Ciències Historicojurídiques) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Dret ; Université de Droit, d'Économie et de Sciences Sociales de Paris
L'histoire de la CEDH et celle de sa Cour gardienne se caractérisent par un souci réformiste et un effort d'adaptation constante. Depuis l'entrée en vigueur de la Convention en 1953, le système de protection établi n'a cessé de métamorphoser. [...]
La història del CEDH i la del seu guardià, el TEDH, estan marcades pel reformisme i per un esforç constant d'adaptació. D'ençà que el Conveni va entrar en vigor el 1953, el sistema de protecció establert no ha deixat de metamorfosar. [...]

2014
Grau en Dret [949]  
6.
526 p, 1.8 MB Los Procesos de funcionarización del personal laboral al servicio de las administraciones públicas / Boltaina Bosch, Xavier ; Franch Saguer, Marta, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Dret Públic i de Ciències Historicojurídiques)
La tesis analiza en extensión el denominado proceso de funcionarización del personal laboral al servicio de las Administraciones Públicas españolas. En concreto, el estudio se efectúa desde las siguientes perspectivas: 1º. [...]
The thesis analyses extensively the process of transformation of a labour contract into a civil servancy linkage in respect of staff serving Spanish Public Administrations. More specifically, the survey is undertaken from the following perspectives: 1º. [...]

Bellaterra : Universitat Autònoma de Barcelona, 2005
2 documents

Materials acadèmics 15 registres trobats  1 - 10següent  anar al registre:
1.
5 p, 119.6 KB Dret Administratiu I [102276] / Milian i Massana, Antoni ; Franch Saguer, Marta ; Pont Castejón, Isabel ; Moles Plaza, Ramon Jordi ; Martínez Quirante, Roser ; Nieto Moreno, Juan Emilio ; Iglesias Lucia, Montserrat ; Gutierrez Rodriguez, Estela ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Dret ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències Polítiques i de Sociologia ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat d'Economia i Empresa
Aprendre l'origen, el concepte i la naturalesa del dret administratiu, les seves fonts i la configuració jurídica del sector públic.
Learn the origin, concept and nature of administrative law, its sources and the legal configuration of the public sector.
Aprender el origen, el concepto y la naturaleza del derecho aministrtivo, sus fuentes y la configuración jurídica del sector público.

2022-23
Grau en Ciència Política i Gestió Pública i Grau en Dret [1209]
Grau en Criminologia i Grau en Dret [1284]
Grau en Dret i Grau en Relacions Laborals [1285]
Grau en Criminologia i Grau en Dret [1411]
Grau en Administració i Direcció d'Empreses i Grau en Dret [1420]
Grau en Dret i Relacions Internacionals [1496]
Grau en Ciència Política i Gestió Pública i Grau en Dret [1513]
Grau en Dret [949]
Grau en Administració i Direcció d'Empreses i Grau en Dret [994]
3 documents
2.
6 p, 122.9 KB Dret Administratiu II [102230] / Nieto Moreno, Juan Emilio ; Franch Saguer, Marta ; Milian i Massana, Antoni ; Orriols Salles, Maria dels Àngels ; Moles Plaza, Ramon Jordi ; Hernandez Tornil, Joaquim ; Iglesias Lucia, Montserrat ; Gutierrez Rodriguez, Estela ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Dret ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències Polítiques i de Sociologia ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat d'Economia i Empresa
La posició jurídica de l'Administració i la seva actuació administrativa. Les garanties formals dels administrats. El procediment administratiu. Els recursos administratius. La jurisdicció contenciosa-administrativa. [...]
The legal position of the Administration and its administrative action. The formal guarantees of the administered. The administrative procedure. Administrative appeals. Contentious-administrative jurisdiction. [...]
La posición jurídica de la Administración y su actuación administrativa. Las garantías formales de los administrados. El procedimiento administrativo. Los recursos administrativos. La jurisdicción contencioso-administrativa. [...]

2022-23
Grau en Ciència Política i Gestió Pública i Grau en Dret [1209]
Grau en Criminologia i Grau en Dret [1284]
Grau en Dret i Grau en Relacions Laborals [1285]
Grau en Criminologia i Grau en Dret [1411]
Grau en Administració i Direcció d'Empreses i Grau en Dret [1420]
Grau en Dret i Relacions Internacionals [1496]
Grau en Ciència Política i Gestió Pública i Grau en Dret [1513]
Grau en Dret [949]
Grau en Administració i Direcció d'Empreses i Grau en Dret [994]
3 documents
3.
6 p, 107.4 KB Dret Administratiu II [102230] / Nieto Moreno, Juan Emilio ; Franch Saguer, Marta ; Milian i Massana, Antoni ; Orriols Sallés, Maria dels Àngels ; Pont Castejón, Isabel ; Audivert Arau, Rafael ; Moles Plaza, Ramon Jordi ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Dret ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències Polítiques i de Sociologia ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat d'Economia i Empresa
La posició jurídica de l'Administració i la seva actuació administrativa. Les garanties formals dels administrats. El procediment administratiu. Els recursos administratius. La jurisdicció contenciosa-administrativa. [...]
The legal position of the Administration and its administrative action. The formal guarantees of the administered. The administrative procedure. Administrative appeals. Contentious-administrative jurisdiction. [...]
La posición jurídica de la Administración y su actuación administrativa. Las garantías formales de los administrados. El procedimiento administrativo. Los recursos administrativos. La jurisdicción contencioso-administrativa. [...]

2021-22
Grau en Ciència Política i Gestió Pública i Grau en Dret [1209]
Grau en Criminologia i Grau en Dret [1284]
Grau en Dret i Grau en Relacions Laborals [1285]
Grau en Criminologia i Grau en Dret [1411]
Grau en Administració i Direcció d'Empreses i Grau en Dret [1420]
Grau en Dret [949]
Grau en Administració i Direcció d'Empreses i Grau en Dret [994]
3 documents
4.
5 p, 103.2 KB Dret Administratiu I [102276] / Milian i Massana, Antoni ; Franch Saguer, Marta ; Orriols Sallés, Maria dels Àngels ; Pont Castejón, Isabel ; Moles Plaza, Ramon Jordi ; Nieto Moreno, Juan Emilio ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Dret ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències Polítiques i de Sociologia ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat d'Economia i Empresa
Aprendre l'origen, el concepte i la naturalesa del dret administratiu, les seves fonts i la configuració jurídica del sector públic.
Learn the origin, concept and nature of administrative law, its sources and the legal configuration of the public sector.
Aprender el origen, el concepto y la naturaleza del derecho aministrtivo, sus fuentes y la configuración jurídica del sector público.

2021-22
Grau en Ciència Política i Gestió Pública i Grau en Dret [1209]
Grau en Criminologia i Grau en Dret [1284]
Grau en Dret i Grau en Relacions Laborals [1285]
Grau en Criminologia i Grau en Dret [1411]
Grau en Administració i Direcció d'Empreses i Grau en Dret [1420]
Grau en Dret [949]
Grau en Administració i Direcció d'Empreses i Grau en Dret [994]
3 documents
5.
6 p, 105.9 KB Dret i Règim Jurídic dels Documents [42108] / Franch Saguer, Marta ; Iglesias Lucía, Montserrat ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola Superior d'Arxivística i Gestió de Documents
La línea formativa d'Introducció al Dret: És una aproximació els conceptes jurídics del Dret Públic. En ella s'intenta que l'estudiant es familiaritzi i incorpori als seus coneixements totes aquells conceptes i procediments essencials de funcionament del sector públic. [...]
La línea formativa de Introducciónal Derecho: Es una aproximación de los conceptos jurídicos del Derecho Público. En ella se intenta que el estudiante se familiarice e incorpore a sus conocimientos todas aquellos conceptos y procedimientos esenciales de funcionamiento del sector público. [...]

2020-21
Màster Universitari en Arxivística i Gestió de Documents [996]
3 documents
6.
4 p, 102.5 KB Dret Administratiu I [102276] / Franch Saguer, Marta ; Milian i Massana, Antoni ; Pont Castejón, Isabel ; Moles Plaza, Ramon Jordi ; Martínez Quirante, Roser ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Dret ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències Polítiques i de Sociologia ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat d'Economia i Empresa
Profunditzar en el naixement del dret administratiu, les seves fonts i la configuració jurídica del sector públic.
Profundizar en el nacimiento del derecho aministrtivo, en las fuentes y la configuración jurídica del sector público-.

2020-21
Grau en Ciència Política i Gestió Pública i Grau en Dret [1209]
Grau en Criminologia i Grau en Dret [1284]
Grau en Dret i Grau en Relacions Laborals [1285]
Grau en Criminologia i Grau en Dret [1411]
Grau en Administració i Direcció d'Empreses i Grau en Dret [1420]
Grau en Dret [949]
Grau en Administració i Direcció d'Empreses i Grau en Dret [994]
3 documents
7.
5 p, 104.3 KB Dret Administratiu II [102230] / Franch Saguer, Marta ; Milian i Massana, Antoni ; Pont Castejón, Isabel ; Moles Plaza, Ramon Jordi ; Pons Cánovas, Ferran ; Martínez Quirante, Roser ; Nieto Moreno, Juan Emilio ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Dret ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències Polítiques i de Sociologia ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat d'Economia i Empresa
La posició jurídica de l'Administració i la seva actuació administrativa. Les garanties formals dels administrats. El procediment administratiu. Els recursos administratius. La jurisdicció contenciosa-administrativa. [...]
La posición jurídica de la Administración y su actuación administrativa. Las garantías formales de los administrados. El procedimiento administrativo. Los recursos administrativos. La jurisdicción contencioso-administrativa. [...]

2020-21
Grau en Ciència Política i Gestió Pública i Grau en Dret [1209]
Grau en Criminologia i Grau en Dret [1284]
Grau en Dret i Grau en Relacions Laborals [1285]
Grau en Criminologia i Grau en Dret [1411]
Grau en Administració i Direcció d'Empreses i Grau en Dret [1420]
Grau en Dret [949]
Grau en Administració i Direcció d'Empreses i Grau en Dret [994]
3 documents
8.
5 p, 104.4 KB Dret i Règim Jurídic dels Documents [42108] / Franch Saguer, Marta ; Iglesias Lucía, Montserrat
La línea formativa d'Introducció al Dret: És una aproximació els conceptes jurídics del Dret Públic. En ella s'intenta que l'estudiant es familiaritzi i incorpori als seus coneixements totes aquells conceptes i procediments essencials de funcionament del sector públic. [...]
La línea formativa de Introducciónal Derecho: Es una aproximación de los conceptos jurídicos del Derecho Público. En ella se intenta que el estudiante se familiarice e incorpore a sus conocimientos todas aquellos conceptos y procedimientos esenciales de funcionamiento del sector público. [...]

2019-20
3 documents
9.
4 p, 101.8 KB Dret Administratiu I [102276] / Franch Saguer, Marta ; Ballbé Mallol, Manuel ; Milian i Massana, Antoni ; Pont Castejón, Isabel ; Moles Plaza, Ramon Jordi ; Martínez Quirante, Roser ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Dret
Profunditzar en el naixement del dret administratiu, les seves fonts i la configuració jurídica del sector públic.
Profundizar en el nacimiento del derecho aministrtivo, en las fuentes y la configuración jurídica del sector público-.

2019-20
Grau en Dret [949]
3 documents
10.
4 p, 102.7 KB Dret Administratiu II [102230] / Franch Saguer, Marta ; Ballbé Mallol, Manuel ; Milian i Massana, Antoni ; Pont Castejón, Isabel ; Moles Plaza, Ramon Jordi ; Pons Cánovas, Ferran ; Martínez Quirante, Roser ; Nieto Moreno, Juan Emilio ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Dret
La posició jurídica de l'Administració i la seva actuació administrativa. Les garanties formals dels administrats. El procediment administratiu. Els recursos administratius. La jurisdicció contenciosa-administrativa. [...]
La posición jurídica de la Administración y su actuación administrativa. Las garantías formales de los administrados. El procedimiento administrativo. Los recursos administrativos. La jurisdicción contencioso-administrativa. [...]

2019-20
Grau en Dret [949]
3 documents

Materials acadèmics : 15 registres trobats   1 - 10següent  anar al registre:
Us interessa rebre alertes sobre nous resultats d'aquesta cerca?
Definiu una alerta personal via correu electrònic o subscribiu-vos al canal RSS.