Resultats globals: 100 registres trobats en 0.05 segons.
Materials acadèmics, 100 registres trobats
Materials acadèmics 100 registres trobats  1 - 10següentfinal  anar al registre:
1.
5 p, 122.8 KB Literatura Comparada [106743] / Ballart Fernández, Pere ; Garí Barceló, Bernat ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Traducció i d'Interpretació
El curs és una introducció general a l'estudi de les obres literàries des d'una perspectiva teòrica i comparatista, i vol posar a l'abast de l'estudiant una selecció dels conceptes i procediments més adequats per a l'anàlisi i interpretació del text literari en un sentit immanent, això és, al marge de les seves circumstàncies històriques i de les seves diferències nacionals. [...]
The course is a general introduction to the study of literary works from a theoretical and comparative perspective, and it makes available to its students a selection of the most appropriate concepts and procedures for the analysis and interpretation of the literary text in an immanent sense, namely, regardless of its historical circumstance and national differences. [...]
El curso es una introducción general al estudio de las obras literarias desde una perspectiva teórica y comparatista, y pone al alcance de su estudiante una selección de los conceptos y procedimientos más adecuados para el análisis e interpretación del texto literario en un sentido inmanente, es decir, al margen de su circunstancia histórica y sus diferencias nacionales. [...]

2022-23
Grau en Estudis d'Espanyol i Xinès: Llengua, Literatura i Cultura [1508]
3 documents
2.
8 p, 136.9 KB Norma i Ús en Espanyol [106372] / Mejía Ugarte, Eva Araceli ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Filosofia i Lletres ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Traducció i d'Interpretació
L'assignatura té com a objectiu descriure l'ús de la llengua espanyola i analitzar els conceptes lingüístics relacionats amb la norma. A més de reflexionar entorn de les relacions que s'estableixen entre aquests dos conceptes, norma i ús. [...]
The subject aims to describe the use of the Spanish language and analyse the linguistic concepts related to the norm. In addition to reflecting on the relationships established between these two concepts, norm and use. [...]
La asignatura tiene como objetivo describir el uso de la lengua española y analizar los conceptos lingüísticos relacionados con la norma. Además de reflexionar en torno a las relaciones que se establecen entre estos dos conceptos, norma y uso. [...]

2022-23
Grau en Llengua i Literatura Espanyoles [1481]
Grau en Estudis de Català i Espanyol [1495]
Grau en Estudis d'Anglès i Espanyol [1499]
Grau en Estudis d'Espanyol i Xinès: Llengua, Literatura i Cultura [1508]
3 documents
3.
7 p, 131.2 KB Literatura Hispanoamericana del Segle XX [106352] / Snoey Abadias, Christian ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Filosofia i Lletres ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Traducció i d'Interpretació
"Literatura Hispanoamericana: del modernisme a l'època contemporània" s'integra en el conjunt de la matèria Literatura colonial i hispanoamericana, que forma per part dels 108 crèdits de formació obligatòria del Grau de Llengua i Literatura espanyoles, i que l'estudiant cursa juntament amb altres assignatures de llengua i literatura espanyoles. [...]
"Hispanic-American Literature: from Modernism to the Contemporary Era" is integrated into the section Colonial and Hispanic-American literature, which is part of the 108 credits of compulsory education of the Spanish Language and Literature Degree, which the student attends along with other Spanish language subjects. [...]
"Literatura Hispanoamericana: del modernismo a la época contemporánea" se integra en el conjunto de la materia Literatura colonial e hispanoamericana, que forma para parte de los 108 créditos de formación obligatoria del Grado de Lengua y Literatura españolas, y que el estudiante cursa junto con otras asignaturas de lengua y literatura españolas. [...]

2022-23
Grau en Llengua i Literatura Espanyoles [1481]
Grau en Estudis de Català i Espanyol [1495]
Grau en Estudis d'Anglès i Espanyol [1499]
Grau en Estudis d'Espanyol i Xinès: Llengua, Literatura i Cultura [1508]
3 documents
4.
8 p, 131.6 KB Literatura Espanyola des del Segle de les Llums fins a les Avantguardes [106347] / Pache Carballo, Laura ; Montiel Rayo, Francisca ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Filosofia i Lletres ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Traducció i d'Interpretació
Aquesta assignatura forma per a part dels 30 crèdits de formació bàsica del primer curs de primer del Grau de Llengua i Literatura espanyoles, que l'estudiant cursa juntament amb altres assignatures de llengua espanyola. [...]
This subject is part of the 30 basic training credits of the first year of the Spanish Language and Literature Degree, which the student attends along with other Spanish language subjects. Among the basic training objectives, the student is required to acquire a solid and broad-based knowledge of the stages and the periodization of Spanish literature, the development of the main genres and authors, through careful reading of selected literary texts. [...]
1 "Literatura española desde el Siglo de las Luces hasta las vanguardias" forma para parte de los 30 créditos de formación básica del primer curso de primero del Grado de Lengua y Literatura españolas, que el estudiante cursa junto con otras asignaturas de lengua española. [...]

2022-23
Grau en Llengua i Literatura Espanyoles [1481]
Grau en Estudis de Català i Espanyol [1495]
Grau en Estudis d'Anglès i Espanyol [1499]
Grau en Estudis d'Espanyol i Xinès: Llengua, Literatura i Cultura [1508]
3 documents
5.
5 p, 124.3 KB ELE: Anàlisi d'Errors [105870] / Mejía Ugarte, Eva Araceli ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Traducció i d'Interpretació
Aquesta assignatura té com a fi descriure i analitzar els conceptes fonamentals entorn a l'anàlisi d'errors, la seva classificació, el seu tractament i la seva importància en el procés d'aprenentatge d'espanyol com a llengua estrangera, amb un especial interès en sinoparlants. [...]
The purpose of this subject is to describe and analyse the fundamental concepts around error analysis, their classification, their treatment, and their importance in the process of learning Spanish as a foreign language, with a special interest in Sinophones. [...]
Esta asignatura tiene como fin describir y analizar los conceptos fundamentales entorno al análisis de errores, su clasificación, su tratamiento y su importancia en el proceso de aprendizaje de español como lengua extranjera, con un especial interés en sinohablantes. [...]

2022-23
Grau en Estudis d'Espanyol i Xinès: Llengua, Literatura i Cultura [1449]
Grau en Estudis d'Espanyol i Xinès: Llengua, Literatura i Cultura [1508]
3 documents
6.
5 p, 129.3 KB Llengua Xinesa per a Fins Específics [105869] / Vargas Urpi, Mireia ; Espín García, María del Carmen ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Traducció i d'Interpretació
Els principals objectius d'aquesta assignatura són: 1. L'adquisició de les estratègies i dels coneixements lingüístics i culturals necessaris per poder integrar-se i comunicar-se amb eficiència en un entorn laboral xinès. [...]
The main goals of this subject are: 1. The acquisition of the necessary strategies and linguistic knowledge to be able to communicate effectively in a Chinese working environment. 2. The acquisition of knowledge about phonetics, morphology, lexicon, syntax, semantics, pragmatics and linguistic variation in Chinese. [...]
Los principales objetivos de esta asignatura son: 1. La adquisición de las estrategias y los conocimientos lingüísticos necesarios para poder integrarse y comunicarse de manera eficiente en un entorno laboral chino. [...]

2022-23
Grau en Estudis d'Espanyol i Xinès: Llengua, Literatura i Cultura [1449]
Grau en Estudis d'Espanyol i Xinès: Llengua, Literatura i Cultura [1508]
3 documents
7.
5 p, 134.0 KB Fonaments per a la Mediació Cultural [105866] / Vargas Urpi, Mireia ; Zhou Gu, Minkang ; Liao Pan, Shu-Ching ; Rovira Esteva, Sara ; Casas-Tost, Helena ; Espín García, María del Carmen ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Traducció i d'Interpretació
Aquesta assignatura té l'objectiu de proporcionar l'alumnat una contextualització sociocultural que li permeti una millor comprensió de textos (orals i escrits) en xinès que, al seu torn, li pugui servir per dur a terme tasques de mediació cultural amb èxit. [...]
This subject aims to provide students with a sociocultural context that allows them a better understanding of texts (oral and written) in Chinese that, in turn, can be used to carry out cultural mediation tasks successfully. [...]
Esta asignatura tiene el objetivo de proporcionar al alumnado una contextualización sociocultural que le permita una mejor comprensión de textos (orales y escritos) en chino que, a su vez, pueda servirle para llevar a cabo tareas de mediación cultural con éxito. [...]

2022-23
Grau en Estudis d'Espanyol i Xinès: Llengua, Literatura i Cultura [1449]
Grau en Estudis d'Espanyol i Xinès: Llengua, Literatura i Cultura [1508]
3 documents
8.
7 p, 131.9 KB Xinès V: Desenvolupament de Destreses Comunicatives [105865] / Vargas Urpi, Mireia ; Espín García, María del Carmen ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Traducció i d'Interpretació
L'assignatura Xinès V: Desenvolupament de les Destreses Comunicatives té com a objectiu l'ampliació en el coneixement de les estructures de la llengua xinesa moderna, com a complement als coneixements bàsics adquirits a primer i segon curs, la consolidació dels coneixements bàsics de la gramàtica xinesa, l'ampliació del vocabulari, la millora de la pronunciació, de l'expressió oral i escrita, el desenvolupament de la capacitat de lectura i de la comprensió de textos de nivell intermedi, així com la millora de les capacitats expressives en la llengua oral i escrita. [...]
The course Chinese V: Developing Communicative Skills aims to increase the knowledge of the structures of Moderns Chinese; to complement the basic knowledge acquired in the first and second years of the degree; the consolidation of basic knowledge of Chinese grammar; to expand vocabulary, improve pronunciation, speaking and writing; to develop reading comprehension skills; and to improve the student's skills in both oral and written expression. [...]
La asignatura Chino V: Desarrollo de las Destrezas Comunicativas tiene como objetivo la ampliación del conocimiento de las estructuras de la lengua china moderna, como complemento a los conocimientos básicos adquiridos en primero y segundo curso, la consolidación de los conocimientos básicos de gramática china, la ampliación del vocabulario, la mejora de la pronunciación, expresión oral y escrita, el desarrollo de la capacidad de lectura y de la comprensión de textos de nivel intermedio, así como la mejora de las capacidades expresivas en la lengua oral y escrita. [...]

2022-23
Grau en Estudis d'Espanyol i Xinès: Llengua, Literatura i Cultura [1449]
Grau en Estudis d'Espanyol i Xinès: Llengua, Literatura i Cultura [1508]
3 documents
9.
7 p, 128.3 KB Introducció a la Literatura Espanyola II [103548] / Pache Carballo, Laura ; Montiel Rayo, Francisca ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Filosofia i Lletres ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Traducció i d'Interpretació
"Introducció a la literatura espanyola II" forma per a part dels 30 crèdits de formació bàsica del primer curs de primer del Grau de Llengua i Literatura espanyoles, que l'estudiant cursa juntament amb altres assignatures de llengua espanyola i una de metodologia de l'estudi de la Filologia Espanyola. [...]
1 "Introduction to Spanish Literature II" forms part of the 30 basic training credits of the first year of the Spanish Language and Literature Degree, which the student attends along with other Spanish language subjects and methodology of the study of Spanish Philology. [...]
"Introducción a la literatura española II" forma para parte de los 30 créditos de formación bàsica del primer curso de primero del Grado de Lengua y Literatura españolas, que el estudiante cursa junto con otras asignaturas de lengua española y una de metodología del estudio de la Filología Española. [...]

2022-23
Grau en Estudis de Francès i Espanyol [1001]
Grau en Estudis d'Espanyol i Xinès: Llengua, Literatura i Cultura [1449]
Grau en Llengua i Literatura Espanyoles [808]
Grau en Estudis de Català i Espanyol [834]
Grau en Estudis d'Anglès i Espanyol [836]
Grau en Estudis d'Espanyol i de Clàssiques [839]
3 documents
10.
6 p, 130.2 KB Estudis Culturals Comparatius de l'Àsia Oriental [101544] / Figliulo, Roberto ; Grau De Pablos, Tomás Grau ; Lozano Mendez, Artur ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Traducció i d'Interpretació
L'assignatura Estudis Culturals Comparatius de l'Àsia Oriental és una assignatura que posa el pes en la dimensió transnacional i negociada dels processos i dinàmiques culturals. L'estudi cultural comparatiu que proposem a aquesta matèria persegueix posar de relleu el caràcter sobredeterminat, complex i negociat de les produccions i consums en la seva dimensió cultural. [...]
East Asian Comparative Cultural Studies emphasises the transnational and negotiated dimension of cultural processes and dynamics. Its approach is based on that of the University of Birmingham's Centre for Contemporary Cultural Studies, which focuses on the importance of actors in cultural practices and on political and conflict-related aspects of power where all cultural processes' social regulation is concerned. [...]
La asignatura Estudios Culturales Comparativos de Asia Oriental es una asignatura que pone el peso en la dimensión transnacional y negociada de los procesos y dinámicas culturales. El estudio cultural comparativo que proponemos en esta materia persigue poner de relieve el carácter sobredeterminado, complejo y negociado de las producciones y consumos en su dimensión cultural. [...]

2022-23
Grau en Estudis d'Espanyol i Xinès: Llengua, Literatura i Cultura [1449]
Grau en Estudis d'Espanyol i Xinès: Llengua, Literatura i Cultura [1508]
Grau en Estudis d'Àsia Oriental [823]
Grau en Estudis d'Àsia Oriental [842]
3 documents

Materials acadèmics : 100 registres trobats   1 - 10següentfinal  anar al registre:
Us interessa rebre alertes sobre nous resultats d'aquesta cerca?
Definiu una alerta personal via correu electrònic o subscribiu-vos al canal RSS.