Resultats globals: 10 registres trobats en 0.05 segons.
Materials acadèmics, 10 registres trobats
Materials acadèmics 10 registres trobats  
1.
4 p, 101.1 KB Introducció a l'Arqueologia Biomolecular [44484] / Colonese, Andre Carlo ; Rosell Mele, Antoni ; Hardy, Karen ; Mcgrath, Krista Michelle ; Tornero Dacasa, Carlos ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Filosofia i Lletres
L'objectiu d'aquest mòdul és introduir i formar els estudiants en mètodes utilitzats en arqueologia biomolecular, així com en els aspectes tècnics i instrumentals que s'hi associen. Es farà especial èmfasi en les estratègies per obtenir i prendre mostres de materials adequats (principalment ossos, dents i càlculs dentals, entre d'altres) per a anàlisis centrades en residus amorfs i estructurats (proteïnes, lípids), isòtops estables i paleoproteòmica. [...]
The objective of this module is to introduce and train students to methods used in biomolecular archeology, as well as the technical and instrumental aspects associated with them. Special emphasis will be placed on the strategies for obtaining and sampling suitable materials (mainly bones, teeth and dental calculi, among others) for analyzes focused on amorphous and structured residues (proteins, lipids), stable isotopes and paleoproteomics. [...]
El objetivo de este módulo es capacitar al alumnado para entender las posibilidades heurísticas de los métodos empleados en la arqueología biomolecular, así como los aspectos técnicos e instrumentales asociados con aquéllos. [...]

2021-22
Màster Universitari en Arqueologia Prehistòrica [1474]
3 documents
2.
5 p, 106.9 KB Arqueozoologia: Gestió Social de Recursos Faunístics [44479] / Saña Seguí, Maria ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Filosofia i Lletres
Generals Presentació i aplicació pràctica dels aspectes metodològics involucrats en les anàlisis arqueozoològiques, amb especial èmfasi en les tècniques més innovadores. Es treballaran les principals aproximacions analítiques i les diverses categories i unitats utilitzades en l'anàlisi quantitativa i qualitativa de les restes de fauna arqueològiques de cronologia prehistòrica. [...]
General Presentation and practical application of the methodological aspects involved in archaeozoological analysis, with special emphasis on the most innovative techniques. The main analytical approaches and the different categories and units used in the quantitative and qualitative analysis of archaeological faunal remains of prehistoric chronology will be discussed. [...]
Generales Presentación y aplicación práctica de los aspectos metodológicos involucrados en los análisis arqueozoológicos, con especial énfasis en las técnicas más novedosas. Se trabajarán las principales aproximaciones analíticas y las diversas categorías y unidades utilizadas en el análisis cuantitativo y cualitativo de los restos de fauna arqueológicos de cronología prehistórica. [...]

2021-22
Màster Universitari en Arqueologia Prehistòrica [1474]
3 documents
3.
6 p, 109.0 KB Arqueologia, Espai i Temps: Teoria Social i Mètodes Computacionals [44477] / Barceló Álvarez, Juan Antonio ; Gassiot Ballbè, Ermengol ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Filosofia i Lletres
Aquest curs pretén introduir els estudiants en la teoria social de l'espai i el temps arqueològics. A més del debat epistemològic S'expliquen diferents aspectes de l'anàlisi espai-temporal, fent èmphasi en la construcció d'espais socials, paisatges i territor d'informació geogràfica, geoestadística i cronostatística.
This course aims to introduce students to the social theory of archaeological space-time. In addition to the epistemological debate, the methodology of spatio-temporal analysis is presented, with special reference to georeferencing techniques and absolute and relative dating techniques. [...]
Esta asignatura pretende introducir a los estudiantes en la teoría social de la espacialidad y temporalidad de las observaciones arqueológicas y las reconstrucciones de la vida social en el pasado prehistórico. [...]

2021-22
Màster Universitari en Arqueologia Prehistòrica [1474]
3 documents
4.
3 p, 99.6 KB Pràctiques Externes [44485] / González Marcén, Paloma ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Filosofia i Lletres
Aquest mòdul ofereix als estudiants la possibilitat de portar a la pràctica real els coneixements adquirits en el màster. Permet, per tant, la integració operativa dels coneixements, destreses i capacitats adquirides i la seva aplicació en les activitats professionals relacionades amb l'arqueologia prehistòrica. [...]
This module offers students the possibility of putting the knowledge acquired in the master's degree into real practice. Therefore, it allows the operational integration of the knowledge, skills and abilities acquired and their application in professional activities related to prehistoric archeology. [...]
Este módulo ofrece a los estudiantes la posibilidad de llevar a la práctica real los conocimientos adquiridos en el máster. Permite, por tanto, la integración operativa de los conocimientos, destrezas y capacidades adquiridas y su aplicación en las actividades profesionales relacionadas con la arqueología prehistórica. [...]

2021-22
Màster Universitari en Arqueologia Prehistòrica [1474]
3 documents
5.
7 p, 113.5 KB Arqueobotànica: Gestió Social de Recursos Vegetals [44478] / Piqué Huerta, Raquel ; Pérez Obiol, Ramon ; Alcolea, Marta ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Filosofia i Lletres
L'arqueobotànica es centra en l'estudi de l'entorn vegetal i dels usos de les plantes en el passat. L'objectiu d'aquest mòdul és que l'estudiant sigui capaç d'analitzar les restes de naturalesa vegetal procedents dels jaciments arqueològics i gestionar correctament el seu estudi. [...]
Archaeobotany focuses on the study of the plant environment and the uses of plants in the past. Students will gain an understanding of how to analyzethe remains of plants from the archaeological sites and properly manage their studies. [...]
La arqueobotánica se centra en el estudio del entorno vegetal y de los usos de las plantas en el pasado. El objetivo de este módulo es que el estudiante sea capaz de analizar los restos de naturaleza vegetal procedentes de los yacimientos arqueológicos prehistóricos y gestionar correctamente su estudio. [...]

2021-22
Màster Universitari en Arqueologia Prehistòrica [1474]
3 documents
6.
7 p, 113.1 KB Artefactes Lítics: Producció i Ús [44482] / Risch, Roberto ; Gómez Gras, David Manuel ; Mora Torcal, Rafael ; Palomo Pérez, Antoni ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Filosofia i Lletres
Aquest mòdul se centra en l'anàlisi global de artefactes lítics (macrolític, tallats) des d'un punt de vista holístic i que aborda des de la procedència de les matèries primeres, la seva producció i el seu ús. [...]
This module focuses on the global analysis of lithic (macrolithic as well as flaked) artefacts from a holistic point of view that tackles the origin of the raw materials, their transformation, and, finally, the use of the achieved tools. [...]
Este módulo se centra en el anàlisis de artefactes líticos (tanto macrolíticos como tallados) desde un punto de vista holístico y que aborda desde el la procedencia de las materias primas, hasta la producción de útiles y su uso. [...]

2021-22
Màster Universitari en Arqueologia Prehistòrica [1474]
3 documents
7.
11 p, 131.8 KB Artefactes Ceràmics: Producció i Ús [44481] / Clop García, Xavier ; Cámara Manzaneda, Javier ; Díaz Bonilla, Sara ; Bach Gómez, Anna Maria ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Filosofia i Lletres
L'objectiu del mòdul és capacitar a l'alumnat per abordar i/o gestionar des d'una perspectiva tecnològica l'estudi de la ceràmica prehistòrica. S'abordaran les bases teòriques, les metodologies i les estratègies de recerca necessàries per desenvolupar estudis globals dels productes ceràmics fabricats a mà. [...]
The objective of the module is to train students to approach and/or manage the study of prehistoric pottery from a technological perspective The theoretical bases, methodologies and research strategies necessary to develop global studies of handmade pottery products will be addressed. [...]
El objetivo del módulo es capacitar al alumnado para abordar y/o gestionar desde una perspectiva tecnológica el estudio de la cerámica prehistórica. Se abordarán las bases teóricas, las metodologías y las estrategias de investigación necesarias para desarrollar estudios globales de los productos cerámicos fabricados a mano. [...]

2021-22
Màster Universitari en Arqueologia Prehistòrica [1474]
3 documents
8.
5 p, 108.1 KB Arqueologia Social: Teories, Mètodes i Discursos [44476] / Micó Pérez, Rafael ; Castro Martínez, Pedro V ; Lull Santiago, Vicenç ; Piqué Huerta, Raquel ; Palomo Pérez, Antoni ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Filosofia i Lletres
Exposició actualitzada de l'estat de la qüestió i de les perspectives de futur pel que fa a temes i problemes fonamentals de caire teòric i metodològic, en el marc de la recerca en arqueologia prehistòrica. [...]
Updated exposition of the state of the art and future prospects regarding key theoretical and methodological issues and problems, within the framework of research in Prehistoric Archeology. The approaches developed in the subjects included in the module address different dimensions of research, from the most general (the theoretical bases of knowledge and "Archaeological discourses") to those that link theory, methods and instrumental methodologies applied to different empirical manifestations (Ethnoarchaeology and Experimental Archaeology, Archaeology of settlements, Archaeology of burial practices).
Exposición actualizada del estado de la cuestión y de las perspectivas de futuro en lo que respecta a temas y problemas fundamentales de carácter teórico y metodológico, en el marco de la investigación en arqueología prehistórica. [...]

2021-22
Màster Universitari en Arqueologia Prehistòrica [1474]
3 documents
9.
8 p, 124.7 KB Arqueometal·lúrgia: Producció i Ús [44483] / Soriano Llopis, Ignacio ; Risch, Roberto ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Filosofia i Lletres
L'arqueometal·lúrgia es centra en l'estudi de la metal·lúrgia en totes les seves fases (extracció/mineria, reducció, fossa, acabat, us, manteniment), tant des del punt de vista tecnològic como econòmic i social. [...]
Archeometallurgy focuses on the study of metallurgy in all its phases (mining, smelting, melting, finishing, use, maintenance), both from a technological, economic and social point of view. The archaeological materials that can be studied are not limited to finished products in different types of metals (copper-based, gold, silver, lead, iron), but to all the tools and instruments used (lithic, bone, ceramic), intermediate products as well like scraps and residues. [...]
La arqueometalurgia se centra en el estudio de la metalurgia en todas sus fases (extracción/minería, reducción, fundición, acabado, uso, mantenimiento), tanto desde el punto de vista tecnológico como económico y social. [...]

2021-22
Màster Universitari en Arqueologia Prehistòrica [1474]
3 documents
10.
5 p, 107.4 KB Osteoarqueologia Humana: Anàlisi Antropològica de Grups Socials [44480] / Rihuete Herrada, Cristina ; Oliart Caravatti, Camila ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Filosofia i Lletres
L'objectiu de l'assignatura rau en proporcionar els elements formatius necessaris per a l'estudi de les restes esquelètiques humanes procedents d'excavacions arqueològiques a partir de quatre grans eixos temàtics: - tafonomia de les pràctiques funeràries - filiació i parentiu - paleopatologia - indicadors de violència i aplicacions forenses Atès que l'assignatura té un marcat component de coneixement aplicat, la programació té un elevat contingut pràctic en tots i cadascun dels temes i destaca per l'ús rutinari de models anatòmics i de la col·lecció de referència del laboratori de Bioarqueologia Humana.
The main goal of the course is to provide students with a qualified formation on the study of human skeletal remains from archaeological excavations. The four core areas under will be: - taphonomy of fuerary practices - biological descent and kinship - paleopathology - violence markers and forensic applications Given that the course has a marked hands-on character and applied knowledge perspective, the syllabus includes many case studies on all topics and a constant use of anatomic models and the whole reference collection curated by the Human Bioarchaeology Laboratory.
El objetivo de la asignatura consiste en proporcionar elementos formativos para el estudio de restos esqueléticos humanos recuperados en excavaciones arqueológicas a partir de cuatro grandes ejes temáticos: - tafonomía de las prácticas funerarias - filiación y parentesco - paleopatología - indicadores de violencia y aplicaciones forenses Dado que la asignatura tiene un marcado componente de conocimiento aplicado, en la programación destaca la ilustración práctica de cada todos y cada uno de los temas y el uso constante de modelos anatómicos y de la colección de referencia del laboratorio de Bioarqueología Humana.

2021-22
Màster Universitari en Arqueologia Prehistòrica [1474]
3 documents

Us interessa rebre alertes sobre nous resultats d'aquesta cerca?
Definiu una alerta personal via correu electrònic o subscribiu-vos al canal RSS.