Resultats globals: 103 registres trobats en 0.08 segons.
Documents de recerca, 69 registres trobats
Materials acadèmics, 34 registres trobats
Documents de recerca 69 registres trobats  1 - 10següentfinal  anar al registre:
1.
106 p, 3.4 MB La pràctica notarial a l'escrivania de Manresa (Segles XIII-XIV) / Masnou Pratdesaba, Josep ; Ruiz Gómez, Vicenç, dir. ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola Superior d'Arxivística i Gestió de Documents
L'escrivania de Manresa estava sota control eclesiàstic i tenia el monopoli de l'activitat notarial a la ciutat de Manresa. El monarca va voler intervenir en aquesta escrivania des de finals del segle XIII i principis del XIV a través de varis plets. [...]
La escribanía de Manresa estaba bajo el control eclesiástico y tenía el monopolio de la actividad notarial en la ciudad de Manresa y su parroquia. El monarca quiso intervenir en el control de esta escribanía des de finales del siglo XIII i durante todo el siglo XIV a través de varios juicios. [...]
Manresa's notary was under ecclesiastical control and it had the monopoly of the notarial activity in the city of Manresa. The monarch intervened in this notary from the end of the 13th and beginning of the 14th century through several trials. [...]

2020
Màster Universitari en Arxivística i Gestió de Documents [996]  
2.
80 p, 3.3 MB Anàlisi del concepte de la postveritat i de les fake news i maneres de combatre-les des del punt de vista de l'arxivística / Riera Arnau, Marc ; Soler Jiménez, Joan, dir. ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola Superior d'Arxivística i Gestió de Documents
La indústria de la desinformació, que funciona a través de metodologies i mitjans que no sempre són fàcils de reconèixer, i controlada per, governs, partits polítics, mitjans de comunicació de masses i grans empreses, té efectes devastadors tant a nivell individual com a nivell social. [...]
La industria de la desinformación, que funciona a través de metodologías y medios que no siempre son fáciles de reconocer, y controlada por, gobiernos, partidos políticos, medios de comunicación de masas y grandes empresas, tiene efectos devastadores tanto a nivel individual como a nivel social. [...]
Disinformation's industry, which operates through means and methodologies not always easily recognizable, and its controlled by governments, political parties, mass media and big corporations, has devastating effects both on the individual and on the society level, and can affect decisions that affect millions of lives. [...]

2020
Màster Universitari en Arxivística i Gestió de Documents [996]  
3.
86 p, 572.7 KB Del lenguaje oral al lenguaje escrito: la transcripción como documento de archivo / Orihuela Gracia, Sandra ; Iglésias Franch, David, dir. ; Lázaro García, Mercè, dir. ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola Superior d'Arxivística i Gestió de Documents
Les transcripcions dels documents sonors i audiovisuals que podem trobar a les institucions arxivístiques presenten desafiaments a l'hora de passar del llenguatge oral al llenguatge escrit. D'entre aquests documents, les entrevistes d'història oral són les que plantegen més dificultats en aquest canvi de medi i de codi perquè tant la seva forma com el seu contingut són rellevants. [...]
Las transcripciones de los documentos sonoros y audiovisuales que se pueden encontrar en las instituciones archivísticas presentan desafíos a la hora de pasar del lenguaje oral al lenguaje escrito. [...]
Transcripts of sound and audiovisual documents that can be found in archival institutions present challenges when translating from oral language to written language. Among these documents, oral history interviews are the ones that present the most difficulties in this change of medium and code because both their form and their content are relevant. [...]

2021
Màster Universitari en Arxivística i Gestió de Documents [996]  
4.
109 p, 1.3 MB Biaix de gènere als fons de l'Arxiu Municipal de Barcelona: Anàlisi i proposta de millora / García Prades, Laia ; Perpinyà i Morera, Remei, dir. ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola Superior d'Arxivística i Gestió de Documents
El treball analitza els productors i productores dels fons personals i la temàtica dels fons d'entitats conservats a l'Arxiu Municipal de Barcelona amb l'objectiu de detectar si s'estan donant biaixos de gènere a l'AMB a l'hora d'adquirir documentació privada. [...]
En primer lugar, el trabajo analiza la producción de los fondos personales y la temática de los fondos de entidades conservados en el Archivo Municipal de Barcelona (AMB) con el objetivo de detectar si se está dando un sesgo de género en el AMB a la hora de adquirir documentación privada. [...]
This academic work analyzes the production of personal funds and the thematic of the entities funds preserved in the Arxiu Municipal de Barcelona (AMB). The main objective is to detect if there is a gender bias in the AMB when acquiring private documentation. [...]

2020
Màster Universitari en Arxivística i Gestió de Documents [996]  
5.
120 p, 11.8 MB Geolocalització i dades obertes: Un projecte per a la visibilització de la dona com a productora de fons documentals d'arxiu / Gomila Moll, Paula ; Perpinyà Morera, Remei, dir. ; Suppi Boldrito, Remo Lucio, dir. ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola Superior d'Arxivística i Gestió de Documents
El present projecte explora i analitza oportunitats de difusió dels instruments de descripció dels fons i documents dels arxius públics catalans, concretament de l'Arxiu Nacional de Catalunya i de la Xarxa d'Arxius Comarcals. [...]
El presente proyecto explora y analiza oportunidades de difusión de los instrumentos de descripción de los fondos y documentos de los archivos públicos catalanes, concretamente del Archivo Nacional de Cataluña y la Red de Archivos Comarcales. [...]
The present project explores and analyses dissemination opportunities for the finding aids of fonds and documents of catalan public archives, specifically The National Archive of Catalonia and the Network of County Archives. [...]

2020
Màster Universitari en Arxivística i Gestió de Documents [996]  
6.
120 p, 2.0 MB Requeriments arxivístics i de gestió documental en la contractació de serveis TIC de l'administració pública: Eina per al seu desenvolupament i aplicació / Corredera Anera, Yolanda ; Cardellach Giménez, Teresa, dir. ; Rabionet, Janssen, Raül, dir. ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola Superior d'Arxivística i Gestió de Documents
La irrupció de les tecnologies de la informació i les comunicacions (TIC) en la societat actual defineixen les funcions de l'Administració pública que ha de millorar el seu nivell tècnic i la seva capacitat de gestió de la informació per l'increment de les dades que es generen. [...]
La irrupción de las tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC) en la sociedad actual define las funciones de la Administración pública que tiene que mejorar su nivel técnico y su capacidad de gestión de la información por el aumento de los datos que se generan. [...]
The irruption of information and communication technologies (ICT) in today's society defines the functions of the public Administration which has to improve its technical level and its capacity for information management due to the increase in the data generated. [...]

2020
Màster Universitari en Arxivística i Gestió de Documents [996]  
7.
78 p, 597.4 KB La Festa patrimonial a Catalunya : fonts i tipologies documentals per al seu estudi (1300-1950) / Vilarrúbias Cuadras, Daniel ; Perpinyà i Morera, Remei, dir. (Escola Superior d'Arxivística i Gestió de Documents) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola Superior d'Arxivística i Gestió de Documents
La festa tradicional catalana és un element cultural patrimonial de primer ordre que necessita ser estudiat, protegit i divulgat com un llegat. Aquesta herència té el repte de sobreviure a l'embat de la globalització i la modernitat, els canvis socials de les quals plantegen sovint conflictes d'interessos, no sempre ben identificats. [...]
La fiesta tradicional catalana es un elemento cultural patrimonial de primer orden que, por su condición de legado, precisa de estudio, protección y divulgación. Dicha herencia tiene el reto de sobrevivir al embate de la globalización y la modernidad, cuyos cambios sociales plantean a menudo conflictos de intereses, no siempre identificables.
Es necesario estudiar bien el contenido de fondo de dichas fiestas, su funcionamiento y evolución histórica, para poder establecer políticas de preservación en forma de seguimiento y control de cambios que sufren en tanto que elementos vivos i en constante recreación. [...]
Traditional catalan celebrations are a first-class heritage element that needs to be studied, protected and disseminated. The survival of this legacy is challenged by globalisation and modernity as social changes behind these forces often generate conflicts of interest that are not always properly identified. [...]

2019
Màster Universitari en Arxivística i Gestió de Documents [996]  
8.
104 p, 4.1 MB Els arxius municipals, un camí per davant en transparència i dades obertes / Sanz Adell, Sergi ; Nualart Mercadé, Raimon, dir. ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola Superior d'Arxivística i Gestió de Documents
L'estudi consisteix en una revisió de la publicitat activa per part dels arxius municipals de determinades dades obligatòries a les poblacions de més habitants en base a l'article 9 de la Llei 20/2015. [...]
El estudio consiste en una revisión de la publicidad activa por parte de los archivos municipales de determinados datos obligatorios en las poblaciones de más habitantes en base al articulo de la Llei 20/2015. [...]
The study consists of a review of the active advertising by the municipal archives of certain mandatory data in the populations of more inhabitants based on Article 9 of Llei 20/2015. It is used to expose certain aspects and reflections related to new technologies focused essentially on open data. [...]

2019
Màster Universitari en Arxivística i Gestió de Documents [996]  
9.
85 p, 22.0 MB El fons Joaquim Guitert Fontserè : proposta d'organització i tractament dels documents fotogràfics / Cristià Balcells, Elisenda ; Domènech, Sílvia (dir.) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola Superior d'Arxivística i Gestió de Documents
El fons Joaquim Guitert Fontserè és un fons personal que es troba a la localitat de la Selva del Camp (Baix Camp). Està integrat per documentació textual i fotogràfica i inclou tota la producció documental de Joaquim Guitert Fontserè (Barcelona 1875 - la Selva del Camp 1957). [...]
El fondo Joaquim Guitert Fontserè es un fondo personal que se encuentra en la localidad de la Selva del Camp (Baix Camp). Está integrado por documentación textual y fotográfica y incluye toda la producción documental de Joaquim Guitert Fontserè (Barcelona 1975 - la Selva del Camp 1957). [...]
Joaquim Guitert Fontserè personal fund is located in La Selva del Camp (Baix Camp). It is made up of textual and photographic documentation and includes all Joaquim Guitert Fontserè documentary production. [...]

Escola Superior d'Arxivística i Gestió de Documents 2019
Màster Universitari en Arxivística i Gestió de Documents [996]  
10.
106 p, 1.3 MB El Document efímer polític : de la pancarta al tuit / Navarro Bastidas, Francina ; Pérez Ventayol, Joan, dir. ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola Superior d'Arxivística i Gestió de Documents
Per documents efímers s'entén documents creats per a un propòsit específic, normalment lligats a un fet o esdeveniment concret, passat el qual perden el seu valor d'ús. En origen el concepte és sinònim de document imprès, tot i que l'evolució històrica i tecnològica ens obliga actualment a ampliar-ne els límits. [...]
Por documentos efímeros cabe entender documentos creados para un propósito específico, normalmente vinculados a un hecho o evento concreto, pasado el cual pierden su valor de uso. Originariamente el concepto es sinónimo de documento impreso, aunque la evolución histórica y tecnológica nos obliga actualmente a ampliar sus límites. [...]
Ephemera are documents created for day to day purposes and usually bound to a specific event, after which they lose their use value. The term was originally synonymous with printed document but historical and technological advancements force us to expand its limits. [...]

Escola Superior d'Arxivística i Gestió de Documents 2019
Màster Universitari en Arxivística i Gestió de Documents [996]  

Documents de recerca : 69 registres trobats   1 - 10següentfinal  anar al registre:
Materials acadèmics 34 registres trobats  1 - 10següentfinal  anar al registre:
1.
5 p, 123.0 KB Treball de Fi de Màster [43182] / Perpinya Morera, Maria Remei ; Brugués Massot, Irene ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola Superior d'Arxivística i Gestió de Documents
La finalitat del mòdul és que l'alumnat aprofundeixi en l'estudi d'un tema del seu interès i desenvolupi habilitats i capacitats per treballar amb les fonts, mètodes i les tècniques de recerca científica pròpies de l'arxivística, que li permetin reflexionar de forma integrada i transversal sobre algun aspecte de l'Arxivística i la Gestió de Documents. [...]
The main goal of the module is to develop skills and abilities to work with the sources, methods and techniques of scientific research of archival science, which allow student to reflect in an integrated and transversal way on some aspect of Archives and Records Management. [...]
La finalidad del módulo es que el alumnado profundice en el estudio de un tema de su interés y desarrolle habilidades y capacidades para trabajar con las fuentes, métodos y técnicas de investigación científica propias de la archivística, que le permitan reflexionar de forma integrada y transversal sobre algún aspecto de la Archivística y la Gestión de Documentos. [...]

2022-23
Màster Universitari en Arxivística i Gestió de Documents [996]
3 documents
2.
8 p, 132.6 KB Sistemes de Gestió Documental [42112] / Nualart Mercade, Raimon ; Biarge Gallardo, Blanca-Georgina ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola Superior d'Arxivística i Gestió de Documents
Línia formativa 1 (L1): Sistemes de gestió documental Capacitar l'estudiant per: Dissenyar un Sistema de gestió aplicat als documents (SGD) adequat a les necessitats i recursos de les organitzacions. [...]
L1: Records Management System Student will be able to: Design a Records Management System (RMS) adequate for the necessities and resources of an Organization. Plan the implementation of RMS. Understand components, tools and instruments integral to RMS and their relations and interdependencies. [...]
Línea formativa 1 (L1): Sistemas de gestión documental Capacitar al estudiante para: Diseñar un Sistema de gestión aplicado a los documentos (SGD) adecuado a las necesidades y recursos de las organizaciones. [...]

2022-23
Màster Universitari en Arxivística i Gestió de Documents [996]
3 documents
3.
4 p, 115.2 KB Pràctiques Externes [43181] / Casadesus de Mingo, Anahí ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola Superior d'Arxivística i Gestió de Documents
Més enllà del coneixement del cos teòric de l'arxivística i la gestió de documents és necessària la realització de pràctiques en centres d'arxiu per tal que l'alumnat es familiaritzi i conegui la realitat pràctica de l'exercici professional, duent a terme tasques de suport als tècnics i tècniques de les organitzacions en el desenvolupament del seu treball. [...]
In addition to the knowledge of the theoretical body of archiving and document management, it is necessary to gain first hard experience in archive institutions in order to become acquainted with the practical reality of the profession, carrying out support tasks to the technicians of the companies / archive institutions. [...]
Más allá del conocimiento del cuerpo teórico de la archivística y la gestión de documentos es necesaria la realización de prácticas en centros de archivo para que el alumnado se familiarice y conozca la realidad práctica del ejercicio profesional, llevando a cabo tareas de apoyo a los técnicos y las técnicas de las organizaciones en el desarrollo de su trabajo. [...]

2022-23
Màster Universitari en Arxivística i Gestió de Documents [996]
3 documents
4.
7 p, 131.7 KB Productors i Tipologies Documentals I [42106] / Pérez Ventayol, Joan ; Guiu Rius, Pere Joan ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola Superior d'Arxivística i Gestió de Documents
El mòdul està format per dues línies formatives. La primera és Fons i documents de l'Administració Pública i l'altra és Circuits administratius. Disseny i millora. Cada una d'elles té un professor específic i un temari propi, i es desenvolupen de forma independent, amb calendari, continguts, metodologies i avaluació pròpies. [...]
The module consists of two formative lines. The first is Public Administration's fonds, documents and records and the other is Administrative processes. Design and improvement. Each one has a specific teacher and its own syllabus and they are developed independently, with their own calendar, contents, methodologies and evaluation. [...]
El módulo está formado por dos líneas formativas. La primera es Fondos y documentos de la Administración Pública y la otra es Circuitos administrativos. Diseño y mejora. Cada una de ellas tiene un profesor específico y un temario propio, y se desarrollan de forma independiente, con calendario, contenidos, metodologías y evaluación propias. [...]

2022-23
Màster Universitari en Arxivística i Gestió de Documents [996]
3 documents
5.
5 p, 107.8 KB Treball de Fi de Màster [43182] / Perpinya Morera, Maria Remei ; Brugués Massot, Irene ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola Superior d'Arxivística i Gestió de Documents
La finalitat del mòdul és que l'alumnat aprofundeixi en l'estudi d'un tema del seu interès i desenvolupi habilitats i capacitats per treballar amb les fonts, mètodes i les tècniques de recerca científica pròpies de l'arxivística, que li permetin reflexionar de forma integrada i transversal sobre algun aspecte de l'Arxivística i la Gestió de Documents. [...]
The main goal of the module is to develop skills and abilities to work with the sources, methods and techniques of scientific research of archival science, which allow student to reflect in an integrated and transversal way on some aspect of Archives and Records Management. [...]
La finalidad del módulo es que el alumnado profundice en el estudio de un tema de su interés y desarrolle habilidades y capacidades para trabajar con las fuentes, métodos y técnicas de investigación científica propias de la archivística, que le permitan reflexionar de forma integrada y transversal sobre algún aspecto de la Archivística y la Gestión de Documentos. [...]

2021-22
Màster Universitari en Arxivística i Gestió de Documents [996]
3 documents
6.
11 p, 132.4 KB Avaluació i Accés als Documents [42113] / San José Amat, Carles ; de la Fragua Cobo, Anna Maria ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola Superior d'Arxivística i Gestió de Documents
Hi haurà dues linies formatives; Accés a la informació i protecció de dades (L1); i Avaluació documental (L2) L1. Accés a la informació i protecció de dades • Saber les dades i informacions que s'han de publicar per donar compliment a les exigències de la transparència. [...]
There will be two formative lines; Access to information and data protection (L1); and Records appraisal (L2) L1. Access to information and data protection • Know the data and information that must be published in order to comply with the requirements of transparency. [...]
Habrá dos líneas formativas; Acceso a la información y protección de datos (L1); y Evaluación documental (L2) L1. Acceso a la información y protección de datos • Saber los datos e informaciones que se publicarán para dar cumplimiento a las exigencias de la transparencia. [...]

2021-22
Màster Universitari en Arxivística i Gestió de Documents [996]
3 documents
7.
8 p, 117.2 KB Sistemes de Gestió Documental [42112] / Nualart Mercadé, Raimon ; Biarge Gallardo, Blanca-Georgina ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola Superior d'Arxivística i Gestió de Documents
Línia formativa 1 (L1): Sistemes de gestió documental Capacitar l'estudiant per: Dissenyar un Sistema de gestió aplicat als documents (SGD) adequat a les necessitats i recursos de les organitzacions. [...]
L1: Records Management System Student will be able to: Design a Records Management System (RMS) adequate for the necessities and resources of an Organization. Plan the implementation of RMS. Understand components, tools and instruments integral to RMS and their relations and interdependencies. [...]
Línea formativa 1 (L1): Sistemas de gestión documental Capacitar al estudiante para: Diseñar un Sistema de gestión aplicado a los documentos (SGD) adecuado a las necesidades y recursos de las organizaciones. [...]

2021-22
Màster Universitari en Arxivística i Gestió de Documents [996]
3 documents
8.
10 p, 122.6 KB Gestió dels Serveis d'Arxiu [42111] / Carmaniu Mainadé, Xavier ; Espinet Patcho, Adriana ; Esparó Torras, Antoni ; Vila Espuña, Anna ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola Superior d'Arxivística i Gestió de Documents
L1. Màrqueting i comunicació Conéixer tant els conceptes bàsics i les tècniques elementals del màrqueting i la comunicació com les darreres tendències que s'estan desenvolupant en el món de la comunicació cultural en general. [...]
L1. Marqueting and Communication Knowing both the basic concepts and the basic techniques of marketing and communication as well as the latest trends that are being developed in the world of cultural communication in general. [...]
L1. Marketing y Comunicación Conocer tanto los conceptos básicos y las técnicas elementales del marketing y la comunicación como las últimas tendencias que se están desarrollando en el mundo de la comunicación cultural en general. [...]

2021-22
Màster Universitari en Arxivística i Gestió de Documents [996]
3 documents
9.
13 p, 156.2 KB Tècniques Arxivístiques [42110] / Giménez Martín, Francesc ; Rovira Bordonau, Andrea ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola Superior d'Arxivística i Gestió de Documents
Aquest mòdul de Tècniques Arxivístiques" inclou dues línies formatives: "L1. Sistemes de classificació i arxiu" i "L2. Mètodes de descripció i recuperació de la informació" L1: "Sistemes de classificació i arxiu" Introducció i objectiu vinculat a la línia formativa Aquesta línia formativa tracta d'un dels elements bàsics de la gestió documental, el sistema de classificació, tant en relació al seu valor com a les seves tipologies, les estratègies per implantar els sistemes de classificació corporatius, les eines complementàries i la relació amb els mètodes d'arxivament. [...]
This module includes two training lines: "Classification and archiving systems" and "Archival description methods and information retrieval" L1 Classification and archiving systems Introduction and training objectives This training line deals with one of the basic elements of document management, the classification system, both in terms of its value and its types, the strategies for implementing corporate classification systems, complementary tools and the relationship with the archiving methods Taking into account the link with the reality of the day to day, associated with the knowledge about the classification systems, special emphasis will be placed on the practical part, in order to be able to achieve the basic knowledge and strategies to be able to go ahead with the approval and the Management of a classification system within an organization, public or private. [...]
Este módulo de Técnicas Archivísticas incluye dos líneas formativas: "L1. Sistemas de clasificación y archivo" y "L2. Métodos de descripción y recuperación de la información" L1. Sistemas de Clasificación y Archivo Presentación y objetivos formativos Esta línea formativa trata de uno de los elementos básicos de la gestión documental, el sistema de clasificación, tanto en relación a su valor como sus tipologías, las estrategias para implantar los sistemas de clasificación corporativos, las herramientas complementarias y la relación con los métodos de archivo. [...]

2021-22
Màster Universitari en Arxivística i Gestió de Documents [996]
3 documents
10.
10 p, 140.8 KB Productors i Tipologies Documentals II [42109] / Iglesias Franch, David ; Vilamala Salvans, Jordi ; Saavedra Bendito, Pablo Enrique ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola Superior d'Arxivística i Gestió de Documents
Els objectius del mòdul són aprofundir en el coneixement sobre alguns dels productors i de les tipologies documentals que es custodien en els arxius. En concret, sobre institucions històriques i productors privats, i els documents que aquests han generat, i sobre els materials d'arxiu vinculats a la imatge. [...]
The objectives of the module are to deepen in the knowledge about some of the producers and of the documentary types that are guarded in the archives. In particular, on historical institutions and private producers, and the documents that they have generated, and on the file materials linked to the image. [...]
Los objetivos del módulo son profundizar en el conocimiento sobre algunos de los productores y de las tipologías documentales que se custodian en los archivos. En concreto, sobre instituciones históricas y productores privados, y los documentos que estos han generado, y sobre los materiales de archivo vinculados a la imagen. [...]

2021-22
Màster Universitari en Arxivística i Gestió de Documents [996]
3 documents

Materials acadèmics : 34 registres trobats   1 - 10següentfinal  anar al registre:
Us interessa rebre alertes sobre nous resultats d'aquesta cerca?
Definiu una alerta personal via correu electrònic o subscribiu-vos al canal RSS.