El terme de cerca Rodà, F (, 1953- dins l'índex autor no s'ha trobat en cap registre. Els termes aproximats, a qualsevol col·lecció, són:
1   Roda, Chiara
2   Roda, D
1   Roda, Denis
42   Rodà, F
19   Rodà, F (
19   Rodà, F (, 1953-
19   Rodà, F (Ferran)
19   Rodà, F (Ferran), 1953-
19   Rodà, F, 1953-
23   Rodà, Ferran