Resultats globals: 52,031 registres trobats en 0.03 segons.
Articles, 5,995 registres trobats
Contribucions a jornades i congressos, 284 registres trobats
Publicacions periòdiques, 74 registres trobats
Llibres i col·leccions, 862 registres trobats
Documents de recerca, 5,846 registres trobats
Materials didàctics, 161 registres trobats
Materials acadèmics, 35,424 registres trobats
Documents gràfics i multimèdia, 1,242 registres trobats
Fons personals i institucionals, 2,303 registres trobats
Articles 5,995 registres trobats  1 - 10següentfinal  anar al registre:
1.
24 p, 866.0 KB El diari La Publicitat des d'una perspectiva fotoperiodística : una aportació en el context de l'exposició universal i la Guerra Civil espanyola / Ferré, Teresa (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Mitjans, Comunicació i Cultura)
L'objecte d'aquest treball és el diari La Publicitat des d'un vessant fotoperiodístic, amb l'objectiu de donar a conèixer un aspecte que fins ara no s'ha analitzat mai. Des d'una perspectiva de la història de la fotografia en premsa a Catalunya, s'abordaran dos moments específics: el primer, entre 1928 i 1930 al voltant de l'Exposició Universal, i el segon, entre 1936 i 1939 durant la Guerra Civil. [...]
El objeto de estudio de este trabajo es el diario La Publicitat desde la perspectiva del fotoperiodismo, con el objetivo de dar a conocer un aspecto que hasta ahora no se ha analizado nunca. Desde el punto de vista de la historia de la fotografía en prensa en Cataluña, se abordaran dos momentos específicos: el primero, entre 1928 y 1930 en torno a la Exposición Universal, y el segundo, entre 1936 y 1939 durante la Guerra Civil. [...]
The object of this paper is the newspaper La Publicitat seen through a photojournalistic point of view. The objective is to shed light into an aspect that has never been analyzed before. From a perspective of the history of photography and press in Catalonia, two specific moments will be addressed: the first, between 1928 and 1930, around the Universal Exhibition; the second, between 1936 and 1939 during the Spanish Civil War. [...]

2018 - 10.2436/20.1001.01.188
Butlletí de la Societat Catalana d'Estudis Històrics, Núm. 29 (2018) , p. 169-192  
2.
6 p, 2.1 MB Margarita del Val : "Cal investigar més en malalties infeccioses i invertir més en vacunes" / del Val, Margarita (Centro de Biología Molecular Severo Ochoa)
Margarita del Val, prestigiosa viròloga i immunòloga del Centre de Biologia Molecular Severo Ochoa del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), ha tingut una gran rellevància científica i divulgativa sobre la infecció pel coronavirus SARS-CoV-2 i les vacunes que s'han desenvolupat durant aquests dos anys de pandèmia. [...]
Margarita del Val, prestigiosa viróloga e inmunóloga del Centro de Biología Molecular Severo Ochoa del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), ha tenido una gran relevancia científica y divulgativa sobre la infección por el coronavirus SARS-CoV-2 y las vacunas que se han desarrollado durante estos dos años de pandemia. [...]

2022
UAB divulga, Març 2022
2 documents
3.
3 p, 778.8 KB La interacció de ALDH1A3 amb ATP : noves evidències sobre la seva funció en càncer, diabetis i obesitat / Farrés, Jaume (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Bioquímica i de Biologia Molecular)
L'aldehid deshidrogenasa 1A3 (ALDH1A3) humana és un enzim que uneix ATP, a la vegada que biomarcador de les cèl·lules iniciadores de tumors, responsables de la resistència a la quimioteràpia. Segons un estudi del Departament de Bioquímica i Biologia Molecular de la UAB, en col·laboració amb el Sincrotró ALBA, el seu silenciament restableix la sensibilitat de les cèl·lules tumorals als agents quimioterapèutics.
La aldehído deshidrogenasa 1A3 (ALDH1A3) humana es la enzima que une un ATP, a la vez que biomarcador de las células iniciadoras de tumores, responsables de la resistencia a la quimioterapia. Según un estudio del Departamento de Bioquímica y Biología Molecular de la UAB en colaboració con el Sincrotrón ALBA, su silenciamiento restablece la sensibilidad de las células tumorales a los agentes quimioterapéuticos.
Human aldehyde dehydrogenase 1A3 (ALDH1A3) is an enzyme that binds ATP, as well as a biomarker of tumor-initiating cells responsible for resistance to chemotherapy. According to a study by the UAB Department of Biochemistry and Molecular Biology in collaboration with the ALBA Synchrotron, their silencing restores the sensitivity of tumor cells to chemotherapeutic agents.

2022
UAB divulga, Juny 2022
3 documents
4.
2 p, 1.2 MB Aprenentatges STEAM, mirades i vincles / Carbó Cortina, Victòria (Universitat Autònoma de Barcelona) ; Márquez, Conxita (Universitat Autònoma de Barcelona)
L'article mostra la necessitat de conèixer les mirades específiques de cada disciplina i els vincles que s'estableixen entre elles en propostes STEAM. Fa èmfasi en la relació entre art, ciència, enginyeria i aprenentatge, i s'exemplifica en la proposta Nius, desenvolupada l'any 2016 i que també s'ha pogut realitzar amb èxit el 2020, en ple confinament.
2021
GUIX. Elements d'Acció Educativa, Núm. 479 (Julio 2021) , p. 71-72  
5.
29 p, 663.4 KB Propuesta didáctica para trabajar la sintaxis en una Gramática Orientada a las Competencias en segundo y tercero de la ESO / Poza Álvarez, Manuela (IES PUÇOL) ; Salinas Sánchez, Alicia (IES Clot del Moro)
La enseñanza de la sintaxis y de la gramática orientada a las competencias no es algo sencillo ni que se lleve a cabo a nivel general en las aulas. Precisamente porque es necesaria una preparación y reflexión previas por parte del profesorado, proponemos una secuencia didáctica que introduzca la sintaxis siguiendo esta metodología. [...]
L'ensenyament de la sintaxi i de la gramàtica orientada a les competències no és una cosa senzilla ni que es dugui a terme a nivell general a les aules. Precisament perquè cal una preparació i reflexió prèvies per part del professorat, proposem una seqüència didàctica que introdueixi la sintaxi seguint aquesta metodologia. [...]
The teaching of syntax and grammar oriented to competences is not something simple nor is it carried out at a general level in the classroom. Precisely because prior preparation and reflection by teachers is necessary, we propose a didactic sequence that introduces syntax following this methodology. [...]

2021 - 10.5565/rev/regroc.73
ReGroc : revista de gramática orientada a las competencias, Vol. 4 Núm. 1 (2021) , p. 110-138 (Gramática en el aula)  
6.
7 p, 235.7 KB El Complemento Indirecto (CI). Pares mínimos, elección de análisis y secuencias breves / Castellanos Gallego, Andrés (Universidad de Castilla-La Mancha)
Una reflexión en torno al CI y sus características, a partir de diversos ejercicios gramaticales destinados a su trabajo en el aula.
Una reflexió al voltant del CI i les seves característiques, a partir de diversos exercicis gramaticals destinats a la feina a l'aula.
A reflection on the IC and its characteristics, based on various grammatical exercises for their work in the classroom.

2021 - 10.5565/rev/regroc.67
ReGroc : revista de gramática orientada a las competencias, Vol. 4 Núm. 1 (2021) , p. 139-145 (Ejercicios de reflexión lingüística)  
7.
8 p, 258.9 KB El complemento de régimen preposicional. Análisis de secuencias ambiguas, selección de análisis y pares mínimos / González Alfaro, Gloria (Universidad de Castilla-La Mancha)
En este artículo se proponen diversos ejercicios para la reflexión lingüística en la enseñanza secundaria.
En aquest article es proposen diversos exercicis per a la reflexió lingüística en l'ensenyament secundari.
In this article various exercises are proposed for linguistic reflection in secondary education.

2021 - 10.5565/rev/regroc.74
ReGroc : revista de gramática orientada a las competencias, Vol. 4 Núm. 1 (2021) , p. 146-153 (Ejercicios de reflexión lingüística)  
8.
11 p, 334.9 KB Límites entre el adjetivo calificativo y el relacional. Pares mínimos y dobles pares mínimos. Ejercicios de reflexión lingüística / Mora Romo, Pilar (Institut Angeleta Ferrer i Sensat)
Este artículo contiene una batería de ejercicios basados en Bosque y Gallego (2016) que intenta ser una propuesta de estudio autónomo o material para el aula, ya que se describe el análisis de cada ejercicio y se incluye unas soluciones que contienen información ampliada de las nociones que se abordan en el análisis.
Aquest article conté una bateria d'exercicis basats a Bosque y Gallego (2016) que intenta ser una proposta d'estudi autònom o material per a l'aula, ja que es descriu l'anàlisi de cada exercici i s'hi inclouen unes solucions que contenen informació ampliada de les nocions que s'aborden a l'anàlisi.
This article contains a battery of exercises based on Bosque and Gallego (2016) that tries to be a proposal for autonomous study or a teaching resource for the classroom. The analysis of each exercise is described and solutions are included that contain expanded information on the notions that are addressed in the analysis.

2021 - 10.5565/rev/regroc.70
ReGroc : revista de gramática orientada a las competencias, Vol. 4 Núm. 1 (2021) , p. 154-164 (Ejercicios de reflexión lingüística)  
9.
16 p, 209.6 KB Aportaciones femeninas a las teorías de la comunicación : una propuesta para la docencia y la ciencia / García-Jiménez, Leonarda (Universidad de Murcia / Colorado State University)
Las teorías de la comunicación son un campo de estudio en el que con frecuencia se han silenciado las aportaciones de mujeres investigadoras. Por ello, este artículo tiene como principal objetivo desarrollar un marco que analice el campo de la comunicación a partir de la figura de destacadas investigadoras que históricamente han tendido a quedar al margen de los relatos oficiales a pesar de la importancia de sus contribuciones. [...]
Les teories de la comunicació són un camp d'estudi en el qual sovint s'han silenciat les aportacions de les dones investigadores. Per això, aquest article té com a objectiu principal desenvolupar un marc que analitzi el camp de la comunicació a partir de la figura de destacades investigadores que històricament han tendit a quedar al marge dels relats oficials tot i la importància de les seves contribucions. [...]
Communication theories are a field of study in which the scientific contributions of female researchers have tended to be silenced. For this reason, the main purpose of this paper is to develop a framework to analyse the field of communication based on leading researchers who historically have tended to remain at the margins of official accounts, despite the importance of their contributions. [...]

2021 - 10.5565/rev/analisi.3327
Anàlisi : quaderns de comunicació i cultura, Vol. 65 (2021) , p. 121-135 (Articles)  
10.
20 p, 529.2 KB Análisis del discurso de odio sobre la islamofobia en Twitter y su repercusión social en el caso de la campaña «Quítale las etiquetas al velo» / Zamora Medina, Rocío (Universidad de Murcia) ; Garrido Clemente, Pilar (Universidad de Murcia) ; Sánchez Martínez, Jorge (Universidad de Murcia)
En el nuevo ecosistema mediático, las redes sociales se convierten en espacios clave para canalizar creencias políticas de odio, ideologías y acciones. Dada la escasez de trabajos empíricos en España sobre el discurso islamófobo en las redes sociales, esta investigación ofrece un análisis cuantitativo riguroso de la conversación social en Twitter generada a raíz de la campaña lanzada en 2019 bajo el título «Quítale las etiquetas al velo», con la que la Fundación Al Fanar para el Conocimiento Árabe, con apoyo de Twitter, pretendió desarticular las visiones estereotipadas de la mujer musulmana. [...]
En el nou ecosistema mediàtic, les xarxes socials es converteixen en espais clau per canalitzar creences polítiques d'odi, ideologies i accions. Atesa l'escassetat de treballs empírics a Espanya sobre el discurs islamòfob a les xarxes socials, aquesta investigació ofereix una anàlisi quantitativa rigorosa de la conversa social a Twitter generada arran de la campanya llançada el 2019 sota el títol «Treu-li les etiquetes al vel», amb la qual la Fundació Al Fanar per al Coneixement Àrab, amb suport de Twitter, va pretendre desarticular les visions estereotipades de la dona musulmana. [...]
In the new media ecosystem, social networks become a critical space for channelling hatefilled political beliefs, ideologies and actions. Given the scarcity of empirical studies related to Islamophobic discourse on social networks in Spain, this study offers a rigorous quantitative analysis of social conversation on Twitter generated as a result of the "Remove the labels from the veil" campaign launched in 2019 by Al Fanar Foundation for Arab Knowledge, with the support of Twitter, in order to dismantle stereotypical views of Muslim women. [...]

2021 - 10.5565/rev/analisi.3383
Anàlisi : quaderns de comunicació i cultura, Vol. 65 (2021) , p. 1-19 (Articles)  

Articles : 5,995 registres trobats   1 - 10següentfinal  anar al registre:
Contribucions a jornades i congressos 284 registres trobats  1 - 10següentfinal  anar al registre:
1.
36 p, 1.7 MB La intermediació lingüística per part de menors a Catalunya : panoràmica general, reflexions i propostes. Els resultats dels projecte ILM i EYLBID / Vargas-Urpi, Mireia (Universitat Autònoma de Barcelona) ; Arumí, Marta (Universitat Autònoma de Barcelona)
Els infants i adolescents tenen un paper molt important en els processos migratoris. Gràcies a l'escolarització i la immersió lingüística a la nova societat aprenen la llengua o llengües oficials del nou país de manera més ràpida que els seus progenitors. [...]
2022
Joves intèrprets: la intermediació lingüística com a eina d'inclusió en la diversitat. Barcelona, : 2022  
2.
Història corrupció política a l'Espanya contemporània : I Congrés Internacional d'història de la corrupció política a l'Espanya contemporània (segles XIX-XXI) / Universitat Autònoma de Barcelona. Grup d'Història del Parlamentarisme
El Born Centre de Memòria i cultura ha encarregat l'organització d'un Congrés internacional d'història de la corrupció política a l'Espanya contemporània (segles XIX-XXI) al Grup d'Història del Parlamentarisme (Universitat Autònoma de Barcelona), que en els darrers anys ha impulsat amb determinació aquesta línia d'investigació des d'una perspectiva innovadora i transnacional. [...]
El Born Centre de Memòria i Cultura has assigned this international congress on political corruption in modern and contemporary Spain (19th to 21st centuries) to Parliamentarism History Group (Universitat Autònoma de Barcelona), which has in recent years been working on this topic from innovative and transnational perspectives. [...]
El Born Centre de Memòria i Cultura ha encargado la organización de un Congreso internacional sobre corrupción política en la España Contemporánea (siglos XIX - XXI) al Grup d'Història del Parlamentarisme (Universitat Autònoma de Barcelona), que en los últimos años ha impulsado con determinación esta línea de investigación desde una perspectiva innovadora y transnacional. [...]

2016
Congrés Internacional d'Història de la Corrupció Política a l'Espanya Contemporània (segles XIX-XXI). Bellaterra, Catalunya, 1r : 2016
   
3.
Conferència Ciutadana de la Gent Gran de Barcelona : gent gran i digitalització de la societat / Universitat Autònoma de Barcelona. Grup d'Estudis Socials de la Ciència i la Tecnologia
Conferència sobre la ciutadana de la gent gran de Barcelona per tractar els processos de digitalització de la societat. El propòsit d'aquest esdeveniment és obrir la participació ciutadana al debat sobre el nostre futur digital.
Conferencia sobre la ciudadana de las personas mayores de Barcelona para abordar los procesos de digitalización de la sociedad. El propósito de este evento es abrir la participación ciudadana al debate sobre nuestro futuro digital.

2013
Conferència Ciutadana de les Persones Grans de Barcelona sobre la Digitalització de la Societat. Barcelona, Catalunya, : 2013
   
4.
0 p, 26.8 KB Estratègies d'autoavaluació per a l'autoregulació d'aprenentatges i el desenvolupament professional docent. Ref.: 2017ARMIF00006ARMIF-Autoregulació / Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències de l'Educació
Des de la Facultat de Ciències de l'Educació de la Universitat Autònoma de Barcelona, s'està treballant en el projecte "Estratègies d'autoavaluació per a l'autoregulació d'aprenentatges i el desenvolupament professional docent" (ARMIF-Autoregulació, en endavant). [...]
2020
Projecte ARMIF, : 2020
8 documents
5.
81 p, 1.6 MB I Jornades d'Etnomusicologia i Antropologia de la Música : Mètodes, enfocaments i perspectives per l'estudi de la música en la cultura. Universitat Autònoma de Barcelona, 2 i 3 de Juliol de 2015, Barcelona, Espanya
2015
Jornades d'Etnomusicologia i Antropologia de la Música. Barcelona, Catalunya, 1a : 2015
3 documents
6.
2 p, 3.9 MB V Seminari sobre l'obra d'Andrea Camiller : Camilleri i la traducció dels referents culturals. Università di Cagliari, 22-24 de febrer del 2017. Universitat Autònoma de Barcelona, 26 d'abril del 2017
Els referents culturals -també anomenats realia, culturemes, paraules culturals, en anglès sovint culture-specific concepts o culture-bound terms- han estat i són un objecte predilecte d'estudi de la traductologia, que hi ha vist, des dels inicis de la disciplina, un dels 'problemes de traducció' més comuns, present en un gran nombre de gèneres i de tipologies textuals. [...]
2017
Seminario sull'opera di Andrea Camilleri = Seminari sobre l'obra d'Andrea Camilleri. Cagliari, Itàlia ; Bellaterra, Catalunya, : 2017
5 documents
7.
II Simposi Internacional Salvador Espriu. Després de La pell de brau : Centre de Documentació i Estudi Salvador Espriu. Universitat Autònoma de Barcelona. 13-15 de novembre de 2013
2013
Simposi Internacional Salvador Espriu. Arenys de Mar; Bellaterra, 2on : 2013  
8.
4 p, 229.0 KB XVIII Trobada RUEPEP Qualitat i Ocupabilitat : reptes actuals en els estudis de postgrau i en la formació permanent / Universitat Autònoma de Barcelona. Escola de Postgrau
La Jornada de este año versará sobre la calidad y la empleabilidad de los estudios de posgrado. Hoy las universidades españolas están comprometidas en una mejora de sus estudios, en que esa mejora venga acompañada de un alto nivel de innovación, transparencia y rigor en los contenidos, y en que estos estudios tengan un significado impacto en la empleabilidad de los estudiantes que los cursan. [...]
2019
Encuentro de RUEPEP. Bellaterra, 18è : 2019
2 documents
9.
2 p, 135.9 KB X Jornades IET "Condicions de treball i ocupació : una mirada a les administracions públiques" / Institut d'Estudis del Treball ; Universitat Autònoma de Barcelona. Centre d'Estudis Sociològics sobre la Vida Quotidiana i el Treball
La pandèmia està posant a prova les condicions de treball i d'ocupació. No només pel seu impacte directe en l'ocupació i en les condicions de vida, sinó perquè s'ha convertit, a més, en l' escenari en què s' estan desenvolupant mutacions de fons en el treball, l'ocupació i les relacions laborals. [...]
2022
Jornades IET "Condicions de treball i ocupació: una mirada a les administracions públiques". Barcelona, Catalunya, 10es : 2022
2 documents
10.
34 p, 1.2 MB Les Comunitats Orientades a Reptes Estratègics i els UAB OpenLabs de la UAB / Vicente, Oriol (Universitat Autònoma de Barcelona. Vicegerència de Recerca) ; Palou Catasús, Laura (Universitat Autònoma de Barcelona. Vicegerència de Recerca) ; Sánchez, Sonia ; Kourkoutas, Konstantinos
2021
Jornada Compartint coneixements a les biblioteques de la UAB. Bellaterra, Catalunya, 15 : 2021  

Contribucions a jornades i congressos : 284 registres trobats   1 - 10següentfinal  anar al registre:
Publicacions periòdiques 74 registres trobats  1 - 10següentfinal  anar al registre:
1.
22.0 KB Butlletí de la Facultat d'Economia i Empresa / Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat d'Economia i Empresa
Bellaterra : Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat d'Economia i Empresa , 2015-
8 documents
2.
32 p, 11.1 MB C.A.E.I. : Club Aranés d'Espòrts d'Iuèrn / Club Aranés d'Espòrts d'Iuèrn
[Vielha] : CAEI, 1999-
12 documents
3.
16 p, 7.7 MB Huelheton informatiu / Club Aranés d'Espòrts d'Iuèrn
Vielha : CAEI, 1992-1999
8 documents
4.
Scriptum digital : revista de corpus diacrònics i edició digital en llengües iberoromàniques
Scriptum Digital és una revista electrònica d'accés lliure a la xarxa dedicada a difondre recerca de qualitat sobre aspectes teòrics i metodològics relacionats amb l'edició digital i els corpus diacrònics informatitzats en les llengües iberoromàniques (desenvolupament informàtic de bases de dades textuals, disseny i explotació de corpus, aspectes filològics del disseny de corpus i d'edició digital, estudis lingüístics basats en corpus, etc. [...]
Scriptum Digital es una revista electrónica de acceso libre en la red dedicada a difundir investigación de calidad sobre aspectos teóricos y metodológicos relacionados con la edición digital y los corpus diacrónicos informatizados en las lenguas iberorrománicas (desarrollo informático de bases de datos textuales, diseño y explotación de corpus, aspectos filológicos del diseño de corpus y de la edición digital, estudios lingüísticos basados en corpus, etc. [...]
Scriptum Digital é unha revista electrónica de acceso libre na rede dedicada a promover investigacións de calidade sobre os aspectos teóricos e metodolóxicos relacionados coa edición dixital e os córpora diacrónicos informatizados nas linguas iberorrománicas (desenvolvemento informático de bases de datos textuais, elaboración e exploración do corpus, aspectos filolóxicos da elaboración de corpus e da edición dixital, estudos lingüísticos baseados en corpus, etc. [...]
Scriptum Digital é uma revista eletrónica de acesso livre na Internet dedicada a promover pesquisas de qualidade sobre os aspetos teóricos e metodológicos relacionados com a edição digital e os corpora diacrónicos informatizados nas línguas ibero-românicas (desenvolvimento informático de bases de dados textuais, elaboração e exploração do corpus, aspetos filológicos da elaboração de corpus e da edição digital, estudos linguísticos baseados em corpus, etc. [...]

Bellaterra : Universitat Autònoma de Barcelona, 2012-
10 documents
5.
435 p, 12.6 MB Informe de gestió i comptes anuals del Grup Caixa d'estalvis de Catalunya, Tarragona i Manresa ... / Catalunyacaixa
[Barcelona?]: CX Catalunyacaixa, 2010-
5 documents
6.
56 p, 53.7 MB Agricultura i ramaderia
Barcelona : Llibreria Catalònia, 1927-
109 documents
7.
38 p, 17.2 MB Agricultura : revista agrícola catalana
Barcelona : Editorial Catalana, 1917-1927
240 documents
8.
Lectora : revista de dones i textualitat / Universitat de Barcelona. Centre Dona i Literatura ; Universitat de Barcelona. GRC Creació i Pensament de les Dones ; Universitat Autònoma de Barcelona. Grup de Recerca Cos i Textualitat
Barcelona : Universitat de Barcelana, Centre Dona i Literatura 1995-
26 documents
9.
31 p, 684.7 KB Enquesta ... / Universitat Autònoma de Barcelona. Biblioteca de Comunicació i Hemeroteca General
L'enquesta recull la tipologia d'usuaris, la freqüència d'utilització de la biblioteca, el coneixement del servei i dels fons, l'ús dels serveis, fons i equipaments, la valoració dels serveis, fons, equipaments, confortabilitat i horaris, la valoració general, la comparació amb dades d'anys anteriors i les conclusions.
Bellaterra : Universitat Autònoma de Barcelona , 2004-
5 documents
10.
26 p, 1.1 MB Enquesta ... / Universitat Autònoma de Barcelona. Biblioteca de Ciència i Tecnologia
L'enquesta recull la tipologia d'usuaris, la freqüència d'utilització de la biblioteca, el coneixement del servei i dels fons, la valoració dels usuaris, els suggeriments dels usuaris i les propostes de millora.
Bellaterra : Universitat Autònoma de Barcelona , 2010-
4 documents

Publicacions periòdiques : 74 registres trobats   1 - 10següentfinal  anar al registre:
Llibres i col·leccions 862 registres trobats  1 - 10següentfinal  anar al registre:
1.
122 p, 3.3 MB Josep Jurch i Ribas : un model professional de músic a la Catalunya del segle XIX / Daufi Muñoz, Alicia ; Cortés, Francesc, pr. (Universitat Autònoma de Barcelona)
Josep Jurch (1808?-1891), clarinetista i compositor barceloní, va deixar en testimoni unes memòries que posen de manifest quina era l'activitat musical a la Barcelona del vuit-cents. La seva activitat com a intèrpret va estar lligada a les orquestres del Liceo Filodramático de Montesión i del Gran Teatre del Liceu. [...]
Bellaterra Universitat Autònoma de Barcelona. Servei de Publicacions 2022  
2.
18 p, 2.4 MB Impatto emotivo, identità e relazioni: Linee guida per impiegare i ragazzi come mediatori a scuola / Prokopiou, Evangelia (University of Northampton) ; Crafter, Sarah (Open University) ; Dobrzynska, Karolina (University of Northampton)
Nella prima metà di questo capitolo, esploreremo in modo più approfondito l'impatto della mediazione linguistica su emozioni, identità e relazioni personali. Nella seconda parte, forniremo linee guida utilizzabili dagli insegnanti per migliorare il processo comunicativo nelle sessioni di mediazione a scuola. [...]
Bellaterra : Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Traducció i d'Interpretació i d'Estudis de l'Àsia Oriental, 2022
Inclusione, diversità e comunicazione tra culture. Manuale per insegnanti con attività didattiche per le scuole superiori, 2022, p. 94-111  
3.
9 p, 714.9 KB El món a l'abast: una experiència d'ensenyament i d'aprenentatge de les ciències socials a l'educació infantil / Sánchez i Boira, Imma (Universitat de Lleida)
Bellaterra : GREDICS UAB, 2021
El futur comença ara mateix : L'ensenyament de les ciències socials per interpretar el món i actuar socialment, 2021, p. 303-311  
4.
12 p, 1.5 MB Voldemort era feixista? L'ensenyament i aprenentatge de conceptes polítics a partir de la literatura vernacle adolescent / Massip i Sabater, Mariona (Universitat Autònoma de Barcelona. GREDICS)
Bellaterra : GREDICS UAB, 2021
El futur comença ara mateix : L'ensenyament de les ciències socials per interpretar el món i actuar socialment, 2021, p. 271-282  
5.
9 p, 372.5 KB La contaminació mediambiental a l'Edat Mitjana. Un recurs didàctic per apropar present, passat i futur / Aparici Martí, Joaquín (Universitat Jaume I)
Bellaterra : GREDICS UAB, 2021
El futur comença ara mateix : L'ensenyament de les ciències socials per interpretar el món i actuar socialment, 2021, p. 177-185  
6.
12 p, 944.2 KB Literacitat crítica i postveritat en la formació inicial del professorat / Castellví Mata, Jordi (Universitat Autònoma de Barcelona. GREDICS) ; Santisteban, Antoni (Universitat Autònoma de Barcelona. GREDICS)
Bellaterra : GREDICS UAB, 2021
El futur comença ara mateix : L'ensenyament de les ciències socials per interpretar el món i actuar socialment, 2021, p. 137-148  
7.
9 p, 390.8 KB Ciutadania global, humanisme radical i invisibles en la formació inicial del professorat / Ballbé Martínez, Maria (Universitat Autònoma de Barcelona. GREDICS)
Bellaterra : GREDICS UAB, 2021
El futur comença ara mateix : L'ensenyament de les ciències socials per interpretar el món i actuar socialment, 2021, p. 127-135  
8.
28 p, 485.6 KB Què pensa i què escriu Josep Fontana sobre l'ensenyament de la història / Pagès, Joan (Universitat Autònoma de Barcelona. GREDICS)
Bellaterra : GREDICS UAB, 2021
El futur comença ara mateix : L'ensenyament de les ciències socials per interpretar el món i actuar socialment, 2021, p. 99-126  
9.
28 p, 4.0 MB Fal·làcies informals i pensament crític en la didàctica de les ciències socials / Nomen, Jordi (Escola Sadako)
Bellaterra : GREDICS UAB, 2021
El futur comença ara mateix : L'ensenyament de les ciències socials per interpretar el món i actuar socialment, 2021, p. 31-58  
10.
309 p, 37.4 MB Un recull (extens) d'exercicis sobre corbes i superfícies / Guasp Balaguer, Gregori (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Matemàtiques) ; Reventós, Agustí (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Matemàtiques)
Conté 229 exercicis detalladament resolts sobre el tema de corbes i superfícies i és un recull de la feina dels autors durant diversos anys com a professors de teoria i problemes de l'assignatura Geometria Diferencial del grau de Matematiques a la UAB. [...]
2022  

Llibres i col·leccions : 862 registres trobats   1 - 10següentfinal  anar al registre:
Documents de recerca 5,846 registres trobats  1 - 10següentfinal  anar al registre:
1.
49 p, 32.2 MB Centros urbanos : la calidad del entorno peatonal como precursor de la vitalidad urbana y su relación con el flujo de peatones de Sabadell, año 2021 / Lepe Urzúa, Catalina ; Nadal Tersa, Jordi , dir. ; Cebollada, Àngel , dir. ; Castello Bueno, Marc , dir. ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Filosofia i Lletres ; Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Geografia
La vitalidad urbana se asienta como concepto clave para comprender las múltiples características que conforman los espacios del habitar y desplazarse. Todas ellas componen el estudio y análisis del estado de la calidad del entorno peatonal de 53 calles de la ciudad de Sabadell. [...]
La vitalitat urbana s'assenta com a concepte clau per comprendre les múltiples característiques que conformen els espais de l'habitar i desplaçar-se. Totes elles componen l'estudi i anàlisi de l'estat de la qualitat de l'entorn de vianants de 53 carrers de la ciutat de Sabadell. [...]
The vitality urban is established as a key concept to understand the multiple characteristics that conform the living and moving spaces. All of them conform the study and analysis of the quality status of the pedestrian environment of 53 streets in the city of Sabadell. [...]

Bellaterra : Universitat Autònoma de Barcelona, 2021
Màster Universitari en Estudis Territorials i Planejament [1475]  
2.
57 p, 8.9 MB Análisis socioespacial de la participación ciudadana en los barrios de Barcelona / Navarro Frías, Maria José ; Mejía Juárez, Verónica , dir. ; Nadal Tersa, Jordi , dir. ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Filosofia i Lletres ; Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Geografia
El objetivo de la presente investigación es caracterizar el tejido social que más favorece la participación ciudadana en movimientos urbanos y procesos participativos en la ciudad de Barcelona, analizando tanto su distribución espacial, como los factores socioeconómicos de cada uno de sus 73 barrios. [...]
L’objectiu de la present investigació és caracteritzar el teixit social que més afavoreix la participació ciutadana en moviments urbans i processos participatius a la ciutat de Barcelona, analitzant tant la seva distribució espacial, com els factors socioeconòmics de cadascun dels seus 73. [...]
The main purpose of this research is to characterize the social fabric that boosts the citizen participation in urban movements and participatory processes in the city of Barcelona, through the spatial distribution analysis and the socioeconomic factors in each of the 73 neighborhoods. [...]

Bellaterra : Universitat Autònoma de Barcelona, 2021
Màster Universitari en Estudis Territorials i Planejament [1475]  
3.
2 p, 297.2 KB Un assaig de la tipologia territorial dels municipis catalans a partir de les dades del Cens del 2011 / Redondo Mora, Òscar ; Recaño, Joaquín , dir. ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Filosofia i Lletres ; Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Geografia
L’actual estudi parteix de l’interès de conèixer la realitat territorial de Catalunya. Entendre les diferències.
socioeconòmiques que existeixen al Principat i els diferents sectors econòmics que hi predominen. Pretén establir un conjunt d’àrees de similars característiques que puguin servir per a explicar, de forma agregada, les diferències territorials que es registren a Catalunya, a partir dels principals indicadors de l’estructura social i econòmica. [...]
El actual estudio parte del interés de conocer la realidad territorial de Cataluña. Entender las diferencias socioeconómicas que existen en el Principado y los diferentes sectores económicos que predominan. [...]
The current study is based on the interest in knowing the territorial reality of Catalonia. Understand the socio-economic differences that exist in the Principality and the different economic sectors that predominate there. [...]

Belaterra : Universitat Autònoma de Barcelona, 2021
Màster Universitari en Estudis Territorials i Planejament [1475]  
4.
65 p, 1.6 MB Aproximación a las necesidades urbanas de las personas mayores de la ciudad de Cali, Colombia / León Correa, Christian ; Ortiz Guitart, Anna, dir. ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Filosofia i Lletres ; Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Geografia
El envejecimiento es un fenómeno global con implicaciones en todas las actividades humanas y territorios por ende en las dinámicas urbanas, aunque un importante número de personas de mayores gozan de aparentemente buena salud y condiciones de vida, el proceso envejecimiento va acompañado de cambios que aumentan la probabilidad de enfermar o desarrollar una condición o situación incapacitante. [...]
L'envelliment és un fenomen global amb implicacions en totes les activitats i territoris humans, per tant, en les dinàmiques urbanes, tot i que un nombre significatiu de persones grans gaudeixen d'unes condicions de salut i de vida aparentment bones, el procés d'envelliment va acompanyat de canvis que augmenten la probabilitat d'emmalaltir o desenvolupar una condició osituació incapacitant. [...]
Aging is a global phenomenon with implications in all human activities and territories therefore in urban dynamics, although a significant number of elderly people enjoy apparently good health and living conditions, the aging process is accompanied by changes that increase the probability of getting sick or developing a disabling condition or situation. [...]

Bellaterra : Universitat Autònoma de Barcelona, 2021
Màster Universitari en Estudis Territorials i Planejament [1475]  
5.
61 p, 4.8 MB Asentamientos informales en el distrito de Sant Martí : tipología y características / Gil Trujillo, Diana Carolina ; Donat, Carles, dir. ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Filosofia i Lletres ; Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Geografia
La ciudad de Barcelona en su historia ha estado marcada por la presencia de asentamientos informales generados por las altas migraciones de población tanto del interior de España como del exterior. [...]
The city of Barcelona in its history has been marked by the presence of informal settlements generated by high population migrations both from within Spain and abroad. The formerly known "Barracas" came to an end for the 1992 Olympic games, but today, the settlements are still a latent theme in the city, but with different characteristics from the previous ones. [...]
La ciutat de Barcelona en la seva història ha estat marcada per la presència d'assentaments informals generats per les elevades migracions de població tant de l'interior d'Espanya com de l'exterior. [...]

Bellaterra : Universitat Autònoma de Barcelona, 2021
Màster Universitari en Estudis Territorials i Planejament [1475]  
6.
47 p, 6.5 MB Barcelona bajo el foco de la Ciudad de los 15 minutos. La proximidad de sus residentes a las funciones sociales urbanas / Ferrer Ortiz, Carles ; Vich, Guillem, dir. ; Marquet, Oriol dir. ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Filosofia i Lletres ; Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Geografia
Varios académicos y políticos convienen en los beneficios de implementar el concepto de la Ciudad de los Quince Minutos (CQM) en metrópolis alrededor del mundo. A pesar del interés suscitado por este y otros modelos de crono-urbanismo, existen pocos estudios que evalúen el estado de las ciudades desde esta perspectiva y no se cuenta con una metodología definida. [...]
Varis acadèmics i polítics convenen en els beneficis d'implementar el concepte de la Ciutat dels Quinze Minuts (CQM) a metròpolis arreu del món. Tot i l'interès suscitat per aquest i altres models de crono-urbanisme, existeixen pocs estudis que avaluïn l'estat de les ciutats des d'aquesta perspectiva i no es compta amb una metodologia definida. [...]
Various academics and politicians subscribe to the benefits of implementing the concept of the 15-Minute City (FMC) in metropolis across the globe. Despite the interest raised by the concept, and other variants of chrono-urbanism, there are few studies that evaluate cities from this perspective and they do not apply a defined methodology. [...]

2021
Màster Universitari en Estudis Territorials i Planejament [1475]  
7.
34 p, 829.8 KB Análisis de la exposición a los contaminantes atmosféricos en el entorno residencial y en los desplazamientos entre los adultos mayores de Barcelona / Couto Trigo, Daniel ; Wiktoria Maciejewska, Monika, dir. ; Gómez-Varo, Irene, dir. ; Nadal Tersa, Jordi, coord. ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Filosofia i Lletres ; Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Geografia
El estudio tiene como objetivo conocer la exposición a tres contaminantes atmosféricos (NO2, PM10 y PM2. 5) a la que se enfrenta los adultos mayores de más de 65 años con residencia en la ciudad de Barcelona. [...]
The objective of the study was to analyse the exposure to three major atmospheric pollutants (NO2, PM10 and PM2. 5) to which elder people (>65 years old) living in the city of Barcelona are exposed. [...]
L'estudi té com a objectiu conèixer l'exposició a tres contaminants atmosfèrics (NO2, PM10 i PM2. 5) a la qual s'enfronta els adults majors de més de 65 anys amb residència a la ciutat de Barcelona. [...]

Bellaterra : Universitat Autònoma de Barcelona, 2021
Màster Universitari en Estudis Territorials i Planejament [1475]  
8.
25 p, 1.0 MB Built Environment Bikeability as a Predictor of Cycling Frequency : Lessons from Barcelona / Codina i Lara, Oriol ; Marquet, Oriol, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Grup d'Estudis en Mobilitat, Transport i Territori (GEMOTT)) ; Nadal Tersa, Jordi, dir. ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Filosofia i Lletres ; Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Geografia
Many cities are putting cycling at the centre of their sustainable transportation policies after the COVID pandemic. Cycling is seen as a desirable mode of transport in dense and compact areas and needs to be promoted accordingly. [...]
Bellaterra : Universitat Autònoma de Barcelona, 2021
Màster Universitari en Estudis Territorials i Planejament [1475]  
9.
78 p, 741.7 KB Análisis de las economías populares como dinamizadoras del desarrollo económico local : un estudio de caso para Ibagué, Colombia / Chamat Núñez, David Ricardo ; Canoves, Gemma, dir. ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Filosofia i Lletres ; Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Geografia
Este trabajo de investigación es un estudio de caso aplicado a la ciudad de Ibagué, Colombia, que tiene como propósito analizar los alcances de la economía popular como dinamizador del desarrollo económico local. [...]
Aquest treball de recerca és un estudi de cas aplicat a la ciutat d'Ibagué, Colòmbia, que té com a propòsit analitzar l'abast de l'economia popular com a dinamitzador de el desenvolupament econòmic local. [...]
This research paper is a case study applied to the city of Ibagué, Colombia, which aims to analyze the scope of the popular economy as a driver of local economic development. For this study, quantitative methods are applied, based on official statistics, and qualitative methods, based on semi-structured interviews with relevant actors in the territory. [...]

Bellaterra : Universitat Autònoma de Barcelona, 2021
Màster Universitari en Estudis Territorials i Planejament [1475]  
10.
65 p, 1.4 MB Impacto de la pandemia del COVID-19 en el mercado de alquiler en los barrios de Barcelona / Becca, Federica ; Donat, Carles, dir. ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Filosofia i Lletres ; Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Geografia
La presente investigación pretende analizar el impacto de la crisis del Covid-19, iniciada en 2020, en el mercado de alquiler en los 73 barrios de Barcelona. Se analiza la correlación entre la variación del precio medio del alquiler y dos variables, la renta media y el porcentaje de vivienda turística. [...]
This research aims to analyze the impact of the Covid-19 crisis, which began in 2020, on the rental market in the Barcelona's 73 neighbourhoods. It analyzes the correlation between the variation in the average rental price and two variables, the average income and the percentage of tourism accomodation. [...]

Bellaterra : Universitat Autònoma de Barcelona, 2021
Màster Universitari en Estudis Territorials i Planejament [1475]  

Documents de recerca : 5,846 registres trobats   1 - 10següentfinal  anar al registre:
Materials didàctics 161 registres trobats  1 - 10següentfinal  anar al registre:
1.
10 p, 228.9 KB Guia per integrar la recerca a la docència a la Facultat de Ciències de l'Educació : claus i estratègies d'aplicació / Jariot-Garcia, Mercè ; Tello Sanchez, Jose ; Arnau-Sabatés, Laura ; Rodríguez-Parrón, Montserrat ; Martínez Melo, Montserrat ; Ion, Georgeta ; Sala, Fina ; Díaz, Anna ; López, Saida ; Nieva, Carolina ; Sánchez Martí, Angelina ; Martínez-Mínguez, Lurdes ; Ortega, Daniel ; Suárez, Cecília ; Castell, Tona ; Agud Morell, Ingrid
Aquesta guia s'ha desenvolupat en el marc del projecte d'innovació "El nexe docència - recerca en els graus d'educació de la UAB", finançat per la Facultat de Ciències de l'Educació de la UAB (convocatòria 2021), i coordinat per Laura Arnau Sabatés.
2022  
2.
12 p, 529.6 KB Descripcions orals de subjectes amb afàsia i demència de la làmina de la Prova integral d'afàsia / Muntané Sánchez, Helena (Universitat Autònoma de Barcelona) ; Salmons Llussa, Io (Universitat Autònoma de Barcelona)
2022  
3.
23 p, 1.7 MB Presentació de la Política institucional d'accés obert de la Universitat Autònoma de Barcelona al PDI de la Facultat d'Economia i Empresa / Álvarez Díaz, Núria (Universitat Autònoma de Barcelona. Biblioteca de Ciències Socials) ; Contreras Torres, Núria (Universitat Autònoma de Barcelona. Biblioteca de Ciències Socials) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Servei de Biblioteques
Presentació de la nova política institucional d'accés obert de la UAB al personal de docència i recerca de la Facultat d'Economia i Empresa realitzada el 21 de febrer de 2022.
2022  
4.
23 p, 2.2 MB Presentació de la Política institucional d'accés obert de la Universitat Autònoma de Barcelona al PDI de la Facultat de Ciències Polítiques i de Sociologia / Álvarez Díaz, Núria (Universitat Autònoma de Barcelona. Biblioteca de Ciències Socials) ; Contreras Torres, Núria (Universitat Autònoma de Barcelona. Biblioteca de Ciències Socials) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Servei de Biblioteques
Presentació de la nova política institucional d'accés obert de la UAB al personal de docència i recerca de la Facultat de Dret realitzada el 16 de febrer de 2022.
2022  
5.
16 p, 1.7 MB Presentació de la Política institucional d'Accés Obert de la Universitat Autònoma de Barcelona pel PDI de la Facultat de Filosofia i Lletres / Lopo, Ana (Universitat Autònoma de Barcelona. Biblioteca d'Humanitats)
Presentació de la nova política institucional d'accés obert al personal de docència i recerca del Departament de Psicologia Social el dia 31 de gener, al Departament d'Història Moderna i Contemporània el dia 1 de febrer, al Departament de Prehistòria el dia 4 de febrer.
2022  
6.
1 p, 208.5 KB Cessió de drets i recomanacions / Universitat Autònoma de Barcelona. Servei de Biblioteques
Infografia que explica quines són les diferents llicències legals segons com sigui la seva cessió de drets, més o menys restrictiva. S'inclouen les llicències Creative Commons, les llicències de domini públic i la llicència de "Tots els drets reservats" (copyright). [...]
2022 (Eines per a la recerca)  
7.
1 p, 116.4 KB Com incorporar imatges i textos d'altres / Universitat Autònoma de Barcelona. Servei de Biblioteques
Infografia que explica els passos a seguir per incorporar imatges o textos d'altres autors en una obra pròpia, tot respectant el dret a tercers.
2022 (Eines per a la recerca)
2 documents
8.
46 p, 1.5 MB Propietat intel·lectual en la tasca docent i investigadora del PDI / Álvarez Díaz, Núria (Universitat Autònoma de Barcelona. Biblioteca de Ciències Socials) ; Besson Ribas, Carme (Universitat Autònoma de Barcelona. Biblioteca de Comunicació i Hemeroteca General) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Servei de Biblioteques
Presentació adreçada al personal docent i investigador de la Universitat Autònoma de Barcelona. S'expliquen els principals conceptes teòrics en l'àmbit dels drets d'autor i la propietat intel·lectual. [...]
2021  
9.
Qui va dir por? : curs Eines i recursos que t'ofereixen les Biblioteques UAB per realitzar el TFG / Universitat Autònoma de Barcelona. Servei de Biblioteques
Vídeo on es presenta el curs Eines i recursos que t'ofereixen les Biblioteques UAB per realitzar el TFG.
2021 (Serveis)  
10.
38 p, 1.3 MB Com és l'espai públic del nostre barri o ciutat? Què en pensen els veïns i les veïnes? / Escola de l'IGOP
Disseny del projecte específic de Recerca - Acció Participativa a Centres educatius "Com és l'espai públic del nostre barri o ciutat? Què en pensen els veïns i les veïnes?" creat per l'Escola de l'IGOP.
2018  

Materials didàctics : 161 registres trobats   1 - 10següentfinal  anar al registre:
Materials acadèmics 35,424 registres trobats  1 - 10següentfinal  anar al registre:
1.
1 p, 61.8 KB Llengua Catalana II [28657] / Mascaró Altimiras,Joan ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Filosofia i Lletres
2005-06
Llicenciat en Filologia Catalana [504]  
2.
2 p, 78.8 KB Llengua Catalana I [28656] / Bonet Alsina,Eulàlia ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Filosofia i Lletres
2005-06
Grau en Filologia Catalana: Estudis de Literatura i Lingüística [1448]  
3.
4 p, 118.0 KB Pràctiques Externes I [44722] / Barajas Velez, Ana
Observar i participar gradualment (intervenció acompanyada i intervenció autònoma acompanyada), en activitats que preparin a l'alumnat per a la pràctica professional com a PGS (processos d'avaluació, disseny i execució del pla de tractament i seguiment, supervisió de casos, elaboració d'informes psicològics i cursos clínics,. [...]
To observe and gradually participate (accompanied intervention and accompanied autonomous intervention) in activities that prepare the student for professional practice as a PGS (evaluation processes, design and execution of the treatment and follow-up plan, supervision of cases, preparation of psychological reports and clinical courses, . [...]
Observar y participar gradualmente (intervención acompañada e intervención autónoma acompañada), en actividades que preparen al alumnado para la práctica profesional como PGS (procesos de evaluación, diseño y ejecución del plan de tratamiento y seguimiento, supervisión de casos, elaboración de informes psicológicos y cursos clínicos,. [...]

2022-23
3 documents
4.
6 p, 123.2 KB Polítiques Culturals i Comunicació Participativa en el Marc de l'Agenda Sostenible 2030 [44708] / Gaya Morla, Catalina
Els objectius del mòdul són: - Reflexionar entorn de la Comunicació com a mediació i posibilitadora de la cultura - Abordar la cultura des de la participació comunitària feminista i el mainstream de gènere - Entendre les polítiques culturals com a accions comunitàries - Vincular memòria col·lectiva i imaginaris socials com a desconstrucció del relat patriarcal - Abordar el relat cultural des d'una mirada intereseccional - Entendre el cos i els afectes com a artefactes de mobilització i noves textualitats.
The module proposes participatory communication as a theoretical-methodological approach that makes possible the link between stories, collective memories and narratives of change or transformation. The objectives of the module are: - Reflect on Communication as a mediation and enabler of culture - Approach culture from feminist community participation and the gender mainstream - Understand cultural policies as community actions - Link collective memory and social imaginaries as a deconstruction of the patriarchal story - Approach the cultural story from an intersectional perspective - Understand the body and affects as artifacts of mobilization and new textualities.
El objetivo principal del seminario es desarrollar una reflexión crítica en torno a la comunicación El módulo plantea la comunicación participativa como enfoque teórico-metodológico que hace posible la vinculación entre relatos, memorias colectivas y narrativas del cambio o la transformación. [...]

2022-23
3 documents
5.
4 p, 117.9 KB Pràctiques Professionals I [44662] / Junkin, Gary ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
Aquesta optativa és oferta en conformitat amb el que estableix l'Estatut d'el Estudiant Universitari aprovat per Reial Decret 1791/2010 (BOE de 31 de desembre), en l'article 9 es recull el dret dels estudiants de màster a disposar de la possibilitat de realitzar pràctiques, ja sigui en el mateix centre o en entitats externes. [...]
This optional course is provided in accordance with the provisions of the Statute for University Students approved by Royal Decree 1791/2010 (BOE of December 31), in which article 9 reflects the right of masters students to have the opportunity to practice, either in the same center or in external entities. [...]
Esta optativa es ofrecida en conformidad con lo establecido en el Estatuto del Estudiante Universitario aprobado por Real Decreto 1791/2010 (BOE de 31 de diciembre), en cuyo artículo 9 se recoge el derecho de los estudiantes de máster a disponer de la posibilidad de realizar prácticas, ya sea en el mismo centro o en entidades externas. [...]

2022-23
Màster Universitari en Enginyeria de Telecomunicació / Telecommunication Engineering [1170]
3 documents
6.
4 p, 118.1 KB Turisme i Planejament [44473] / Canoves Valiente, Gemma ; Blanco Romero, Asunción ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Filosofia i Lletres
Objectius generals Assumir els coneixements teòrics i metodològics a nivell de Màster en relació als estudis del turisme. Entendre el turisme com una activitat que incideix en els territoris i en les societats on s'implanta. [...]
General objectives Assume theoretical and methodological knowledge at Master's level in relation to tourism studies. Understand tourism as an activity that affects the territories and societies where it is established. [...]
objetivos generales Asumir los conocimientos teóricos y metodológicos a nivel de Master en relación a los estudios del turismo. Entender el turismo como una actividad que incide en los territorios y en las sociedades donde se implanta. [...]

2022-23
Màster Universitari en Estudis Territorials i Planejament [1475]
3 documents
7.
3 p, 114.3 KB Treball de Final de Màster [44472] / Nadal Tersa, Jordi ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Filosofia i Lletres
En aquest mòdul l'estudiant realitzarà una investigació individual sota la supervisió d'un tutor o tutora sobre una temàtica relacionada amb els continguts del màster, prèviament acordada; haurà de demostrar la seva capacitat de plantejar uns objectius d'investigació, aplicar les metodologies adequades i obtenir resultats d'aprenentatge que responguin als objectius plantejats, així com d'exposar i defensar el treball realitzat davant un tribunal.
In this module the student will carry out an individual investigation under the supervision of a tutor on a topic related to the contents of the master's degree, previously agreed; he / she must demonstrate his / her ability to set research objectives, apply the appropriate methodologies and obtain learning outcomes that meet the objectives set, as well as to present and defend the work done in court.
En este módulo el estudiante realizará una investigación individual bajo la supervisión de un tutor o tutora sobre una temática relacionada con los contenidos del máster, previamente acordada; tendrá que demostrar su capacidad de plantear unos objetivos de investigación, aplicar las metodologías adecuadas y obtener resultados de aprendizaje que respondan a los objetivos planteados, así como de exponer y defender el trabajo realizado ante un tribunal.

2022-23
Màster Universitari en Estudis Territorials i Planejament [1475]
3 documents
8.
5 p, 124.1 KB Sistemes d'Informació Geogràfica, Planejament i Paisatge [44470] / Padró Garcia, Joan Cristian ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Filosofia i Lletres
La necessitat de l'ús dels SIG com a suport a les tasques de planejament urbà i a l'anàlisi del territori és indiscutible. La seva capacitat d'interrelacionar amb facilitat el component espacial i el temàtic, els converteixen en una eina imprescindible per a totes aquelles tasques de planificació que tenen com a objectiu establir un principi de racionalitat i equilibri territorial. [...]
The need to use GIS as support for urban planning tasks and the analysis of the territory is indisputable. Their ability to easily interrelate the spatial and thematic components make them an essential tool for all planning tasks that aim to establish a principle of rationality and territorial balance. [...]
La necesidad del uso de los SIG como apoyo a las tareas de planeamiento urbano y el análisis del territorio es indiscutible. Su capacidad de interrelacionar con facilidad el componente espacial y el temático, los convierten en una herramienta imprescindible para todas aquellas tareas de planificación que tienen como objetivo establecer un principio de racionalidad y equilibrio territorial. [...]

2022-23
Màster Universitari en Estudis Territorials i Planejament [1475]
3 documents
9.
7 p, 132.9 KB Mobilitat, Transport i Territori. Planejament i Gestió [44467] / Marquet Sardà, Oriol ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Filosofia i Lletres
Aquesta assignatura té com a objectiu general l'estudi de la mobilitat i el transport en el marc del nou paradigma de la sostenibilitat. De manera més concreta es plantegen els objectius específics següents. [...]
This subject aims to study mobility and transport within the framework of the new paradigm of sustainability. More specifically, the following specific objectives are raised. - Know the basic concepts of mobility - Understand the complex relationship between mobility and territory - Know the limits and impacts associated with the current mobility model - Understand and be able to predict the positive and negative externalities of future developments in terms of mobility and transport - Know the main methodologies of study of mobility - Know the necessary instruments and their methodologies for the management of mobility.
Esta asignatura tiene como objetivo general el estudio de la movilidad y el transporte en el marco del nuevo paradigma de la sostenibilidad. De manera más concreta se plantean los siguientes objetivos específicos. [...]

2022-23
Màster Universitari en Estudis Territorials i Planejament [1475]
3 documents
10.
8 p, 131.9 KB Metodologia del Planejament Urbà [44466] / Nadal Tersa, Jordi ; Recaño Valverde, Joaquin ; Solana Solana, Antonio Miguel ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Filosofia i Lletres
En aquest mòdul del màster es tracten continguts avançats pel que fa a l'instrumental metodològic normalment emprat en l'estadística i en mètodes d'investigació qualitatius. A banda dels aspectes formals d'obligat coneixement i aplicació en tot treball de recerca, l'assignatura s'orienta vers el treball efectiu i pràctic amb instruments metodològics de tipus tant quantitatiu com qualitatiu, i subratlla l'enfocament social i territorial. [...]
This module of the master's degree deals with advanced content in terms of methodological instruments used in statistics and qualitative research methods. Apart from the formal aspects of obligatory knowledge and application in all research work, the subject is oriented towards effective and practical work with methodological instruments of both quantitative and qualitative types, and emphasizes the social and territorial approach. [...]
En este módulo del máster se tratan contenidos avanzados en cuanto al instrumental metodológico normalmente empleado en la estadística y en métodos de investigación cualitativos. Aparte de los aspectos formales de obligado conocimiento y aplicación en todo trabajo de investigación, la asignatura se orienta hacia el trabajo efectivo y práctico con instrumentos metodológicos de tipo cuantitativo y cualitativo, y subraya el enfoque social y territorial. [...]

2022-23
Màster Universitari en Estudis Territorials i Planejament [1475]
3 documents

Materials acadèmics : 35,424 registres trobats   1 - 10següentfinal  anar al registre:
Documents gràfics i multimèdia 1,242 registres trobats  1 - 10següentfinal  anar al registre:
1.
Lluís A. Santaló i Ferran Sunyer : dos matemàtics catalans universals / Universitat Autònoma de Barcelona. Biblioteca de Ciència i Tecnologia
Aquesta exposició vol retre homenatge als matemàtics Lluís A. Santaló i Sors i Ferran Sunyer i Balaguer i, a la vegada, difondre el seu excepcional llegat científic. Ha estat muntada entre el juny i el juliol de 2012.
2012  
2.
La formació d'estrelles i sistemes planetaris / Busquet, Gemma (Institut de Ciències de l'Espai)
Parlarem del com la radio-astronomia ens permet veure la llum no visible de les regions de formació estel·lar. També parlarem dels últims avenços en l'estudi de la formació d'estrelles i de com es formen i evolucionen els discos proto-planetaris que donen lloc a sistemes planetaris.
2019 (Dissabtes de la Física)
2 documents
3.
Bateries i piles de combustible de paper : l'energia neta del futur / Sabaté Vizcarra, Neus (Institut de Microelectrònica de Barcelona)
Actualment podem trobar rellotges que ens informen del nostre ritme cardíac, de l'activitat física que fem i de quina és la qualitat del nostre son. En aquest sentit, el futur passa per anar més enllà i mesurar no només paràmetres físics sinó també paràmetres bioquímics que ens puguin informar del nostre estat de salut a partir dels nostres fluids biològics. [...]
2018 (Dissabtes de la Física)
2 documents
4.
148.0 KB Exposició "Lluís A. Santaló i Ferran Sunyer : dos matemàtics catalans universals" / Monge, Montserrat (Universitat Autònoma de Barcelona. Biblioteca de Ciència i Tecnologia) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Biblioteca de Ciència i Tecnologia
Aquesta exposició vol retre homenatge als matemàtics Lluís A. Santaló i Sors i Ferran Sunyer i Balaguer i, a la vegada, difondre el seu excepcional llegat científic. Ha estat muntada entre el juny i el juliol de 2012.
2012
21 documents
5.
Materials nanoporosos i les seves aplicacions / Pellicer Vilà, Eva Maria (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Física)
Els materials nanoporosos, una mena d'esponges fetes de metalls o d'òxids, han captivat l'atenció de la comunitat científica en els darrers anys. La presència de milions de porus a l'escala nanomètrica fa que la seva relació superfície/volum sigui extremadament elevada. [...]
2018 (Dissabtes de la Física)  
6.
Els meteorits com a bressol de la química prebiòtica i abonament de la Terra envers l'origen de la vida / Trigo-Rodríguez, Josep M (Institut de Ciències de l'Espai)
L'Institut de Ciències de l'Espai va ser creat pel Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) l'any 1999 amb l'objectiu de promoure la recerca de l'espai i des de l'espai. Forma part de l'Institut d'Estudis Espacials de Catalunya (IEEC), uns dels instituts CERCA de la Generalitat de Catalunya. [...]
2017 (Dissabtes de la Física)  
7.
Polítiques i sociologia: blog de la Biblioteca de Ciències Socials / Universitat Autònoma de Barcelona. Biblioteca de Ciències Socials
Blog que la Biblioteca de Ciències Socials va mantenir entre maig de 2010 i juliol de 2017 per difondre notícies i activitats de la biblioteca i compartir informacions d'actualitat de l'àmbit de les ciències polítiques i de la sociologia. [...]
2010-2017  
8.
Economia, empresa i estadístiques : blog de la Biblioteca de Ciències Socials / Universitat Autònoma de Barcelona. Biblioteca de Ciències Socials
Blog que la Biblioteca de Ciències Socials va mantenir entre juliol de 2010 i juliol de 2017 per difondre notícies i activitats de la biblioteca i compartir informacions d'actualitat de l'àmbit econòmic, empresarial i estadístic. [...]
2010-2017  
9.
56.9 KB Anècdotes, vivències i llegendes urbanes de la UAB / Universitat Autònoma de Barcelona
Recull d'anècdotes i vivències viscudes a la Universitat Autònoma de Barcelona i recollides arran del 50è aniversari de la UAB.
2022  
10.
Dante visualizzato. Le Carte Ridenti I : XIV Secolo / Aguilà Ruzola, Helena ; Societat Catalana d'Estudis Dantescos ; Universitat Autònoma de Barcelona. Biblioteca d'Humanitats ; Universitat Autònoma de Barcelona. Institut d'Estudis Medievals ; Colloquio Internazionale su Dante visualizzato : le Carte Ridenti (1er : 2015 : Barcelona)
Captura de la pàgina web del Primer Col·loqui Internacional "Dante visualizzato" sobre els manuscrits il·lustrats, gravats i altres obres artístiques més importants del segle XIV que van voler reproduir iconogràficament les visions de Dante Alighieri a la seva "Divina Commedia" .
2015  

Documents gràfics i multimèdia : 1,242 registres trobats   1 - 10següentfinal  anar al registre:
Fons personals i institucionals 2,303 registres trobats  1 - 10següentfinal  anar al registre:
1.
7 p, 1.9 MB Estudio técnico del sistema de producción ganadera y de la sanidad animal en el distrit de Turkana, Kenya / Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Veterinària. Vetermon ; Fàbregas i Comadran, Xavier
En 1987, recién creada la ONG VETERMÓN/VETERINARIS PER AL 3r MÓN/V3M (más tarde VETERINARIOS SIN FRONTERAS/VSF y actualmente JUSTICIA ALIMENTARIA-VSF), diseña su primer proyecto en colaboración con la ONG NOUS CAMINS. [...]
Al 1987, tot just creada la ONG VETERMÓN/VETERINARIS PER AL 3r MÓN/V3M (més tard VETERINARIOS SIN FRONTERAS/VSF i actualment JUSTICIA ALIMENTARIA-VSF), dissenya el seu primer projecto en col·laboració amb la ONG NOUS CAMINS. [...]

1987 (Memoria digital de producció animal)  
2.
768x1024, 489.1 KB Bibliografía sobre lobos y osos / Fàbregas i Comadran, Xavier
Se presenta en formato fotografía, una bibliografía no exhaustiva, sobre lobos y osos.
Es presenta en format fotografia, una bibliografia no exhaustiva, sobre llops i óssos.

2021 (Memoria digital de la vida rural)
23 documents
3.
14 p, 1.9 MB Calidad de la canal y de la carne de bovino (1994) / Fàbregas i Comadran, Xavier
Se presentan los resúmenes de los cursos de Formación continua, dirigidos a payeses y ganaderos de vacuno, sobre Calidad y comercialización de la carne de bovino, realizados en Sort (Pallars Sobirà, 1992) y Bolvir (Cerdanya, 1994).
Es presenten els resums dels cursos de Formació contínua, dirigits a pagesos i ramaders de boví, sobre Qualitat i comercialització de la carn de boví, realizats a Sort (Pallars Sobirà, 1992) i Bolvir (Cerdanya, 1994).

2021 (Memoria cárnica digital)  
4.
8 p, 781.6 KB Bibliografía sobre inspección veterinaria, mataderos y carnes de ganado / Fàbregas i Comadran, Xavier
Se presenta una bibliografía no exhausiva sobre inspección veterinaria, mataderos y carnes de ganado.
Es presenta una bibliografía no exhausiva sobre inspecció veterinària, escorxadors i carns de bestiar.

2021 (Memoria cárnica digital)  
5.
2 p, 176.8 KB Bibliografía sobre producción, carnización, inspección veterinaria y carnes de aves / Fàbregas i Comadran, Xavier
Se presenta una bibliografía no exhausiva sobre producción, carnización, inspección veterinaria y carnes de aves.
Es presenta una bibliografía no exhausiva sobre producció, carnització, inspecció veterinària i carns d'aus.

2021 (Memoria cárnica digital)  
6.
3 p, 429.8 KB Investigación de residuos en animales, canales y carnes (2001) / Fàbregas i Comadran, Xavier
Se presenta una selección de los resúmenes de las conferencias impartidas en distintos cursos de investigación de residuos: el Curso de Inspección e investigación de residuos en carnes frescas y animales vivos (Talavera de la Reina, 1995), las I Jornadas sobre Control de Residuos en Carnes. [...]
Es presenta una selecció dels resums de les conferèncias impartides en diferents cursos d'investigació de residus (1995-2001). La selecció inclou algún cas pràctic.

2021 (Residus en carns)
12 documents
7.
29 p, 3.6 MB Impacto en la salud pública de la resistencia a los antimicrobianos vehiculada por los alimentos y el medio ambiente (2001) / Fàbregas i Comadran, Xavier ; Ouhida, A.
Se presenta un resumen del artículo publicado en la revista Profesión Veterinaria, nº 49 (2001): Impacto en la salud pública de la resistencia a los antimicrobianos vehiculada por los alimentos y el medio ambiente.
Es presenta un resum de l'article publicat a la revista Profesión Veterinaria, nº 49 (2001): Impacto en la salud pública de la resistencia a los antimicrobianos vehiculada por los alimentos y el medio ambiente.

2021 (Residus en carns)  
8.
768x1024, 489.0 KB Bibliografía sobre el toro bravo, sus culturas y los espectáculos taurinos / Fàbregas i Comadran, Xavier
Se presenta en formato fotografía, una bibliografía no exhaustiva sobre el toro bravo, sus culturas y los espectáculos taurinos. Agradecimientos: los libros pertenecen a la Biblioteca de la Facultat de Veterinària de la UAB.
Es presenta en format fotografia, una bibliografia no exhaustiva sobre el toro fer, les seves cultures i els espectacles taurins.

2021 (Toro fer)
29 documents
9.
683x1024, 556.8 KB Bibliografía sobre horticultura y frutales / Fàbregas i Comadran, Xavier
Se presenta en formato fotografía, una bibliografía no exhaustiva en castellano y catalán, sobre horticultura y frutales.
Es presenta una bibliografia no exhaustiva en castellà i català, sobre horticultura y fruiters.

2021 (Memoria digital de la vida rural)
27 documents
10.
1024x768, 635.2 KB Bibliografía sobre vida rural en la Selva, el Montseny, las Guilleries y el Montnegre / Fàbregas i Comadran, Xavier
Se presenta en formato fotografía, una bibliografía no exhaustiva, sobre vida rural en la Selva, el Montseny, las Guilleries y el Montnegre (Catalunya).
Es presenta en format fotografia, una bibliografia no exhaustiva, sobre vida rural a la Selva, el Montseny, les Guilleries i el Montnegre (Catalunya).

2021 (Memoria digital de la vida rural)
61 documents

Fons personals i institucionals : 2,303 registres trobats   1 - 10següentfinal  anar al registre:
Us interessa rebre alertes sobre nous resultats d'aquesta cerca?
Definiu una alerta personal via correu electrònic o subscribiu-vos al canal RSS.