UAB Digital Repository of Documents 19 records found  previous11 - 19  jump to record: Search took 0.00 seconds. 
11.
9 p, 307.0 KB Creixement de rebrots d'alzina en una brolla postincendi en el període entre tres y sis anys després de fertilitzar-los / Fuente, Jordi de la (Centre de Recerca Ecològica i Aplicacions Forestals) ; Sardans i Galobart, Jordi (Centre de Recerca Ecològica i Aplicacions Forestals) ; Rodà, F. (Ferran), 1953- (Centre de Recerca Ecològica i Aplicacions Forestals)
La disponibilitat de nutrients pot limitar la velocitat de recreixement de la vegetació després del foc, sobretot en llocs reiteradament cremats. Fruit d'un experiment de fertilització i reg, en aquest treball es valora el creixement en diimetre basal, secció basal i alçada de rebrots d'alzina (Quercus ilex ssp. [...]
Regrowth of vegetation after a fire can be limited by nutrient availability, particularly after repeated bums. Using a previous field experiment of fertilization and irrigation in a bumt calcareous shrubland, we report growth rates in basal diarneter, basal cross sectional area, and height for holm oak (Quercus ilex ssp. [...]

1997
Orsis, V. 12 (1997) p. 117-125  
12.
15 p, 448.1 KB Red rains as major contributors of nutrients and alkalinity to terrestrial ecosystems at Montseny (NE Spain) / Àvila i Castells, Anna (Centre de Recerca Ecològica i Aplicacions Forestals) ; Rodà, F. (Ferran), 1953- (Centre de Recerca Ecològica i Aplicacions Forestals)
During two years (1983-1985), 8 red rains were collected in the Montseny mountains. The suspended matter contained in red rains has its source in the Sahara desert and corresponds to fine silts. Due to the calcite content of dust responsible for the red rains, these rains are alkaline with a volume weighted mean pH of 7. [...]
Durant dos anys (1983-1985) es varen recollir 8 pluges de fang a La Castanya (Montseny). La matèria particulada de les pluges de fang s'origina al desert del Sahara, i correspon a llims fins. Degut al contingut de calcita d'aquests llims, les pluges de fang són alcalines, amb un pH mig de 7. [...]

1991
Orsis, V. 6 (1991) p. 215-229  
13.
11 p, 415.4 KB Efectos del fuego sobre el quimismo de los arroyos en cuencas de landa / Belillas, Cristina (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament d'Ecologia) ; Rodà, F. (Ferran), 1953- (Centre de Recerca Ecològica i Aplicacions Forestals)
Effects of fire on stream water chemistry in heathland watersheds. Conductivity, PH. and concentrations of Nat. K + , Ca2+ and Mg2+ were monitored for up to two years in baseflow water of four streams draining burned and unburned watersheds in Calluna-dominated dry heathlands in Montseny (Barcelona, N E Spain). [...]
Se midieron la conductividad. el p H y las concentraciones de N a f , K + , Ca2+ y Mg'+ durante dos años en el caudal de base de cuatro arroyos que drenan landas de Calluna quemadas y no quemadas en La Calma (Montseny, Barcelona). [...]

1985
Orsis, V. 1 (1985) p. 101-111  
14.
10 p, 321.2 KB Retranslocament de nutrients en les fulles senescents de faig (Fagus sylvatica L.) / Verdú, Anton M. C. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Botànica) ; Riba Rovira, Miquel (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Biologia Animal, de Biologia Vegetal i d'Ecologia) ; Rodà, F. (Ferran), 1953- (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Biologia Animal, de Biologia Vegetal i d'Ecologia)
Nutrient (P. K. Ca and Mg) contents of leaves prior to senescence, nutrient return in leaf litterfall, and nutrient lcaching in throughfall were measured during October and November in a beech forest experimental plot in the Montseny Mountains (NE Spain). [...]
Es mesuraren les mineralomasses foliars de P, K, Ca i Mg abans de la senescencia i el retorn de nutrients per la caiguda de fulles i per la lixiviació en el trascol durant octubre i novembre en una parcel4a experimental de la fageda de Santa Fe (Montseny, Barcelona). [...]

1985
Orsis, V. 1 (1985) p. 91-100  
15.
19 p, 769.9 KB Canvis en la superficie i el grau de fragmentació del bosc a la plana del Vallès entre els anys 1993 i 2000 / Pino i Vilalta, Joan (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Biologia Animal, de Biologia Vegetal i d'Ecologia) ; Rodà, F. (Ferran), 1953- (Centre de Recerca Ecològica i Aplicacions Forestals) ; Basnou, Corina (Centre de Recerca Ecològica i Aplicacions Forestals) ; Guirado, María (Centre de Recerca Ecològica i Aplicacions Forestals)
En aquest article s'hi analitzen la variació en la superfície de bosc, el grau de fragmentació, les cobertes d'origen del bosc guanyat i la mida i la forma dels polígons de bosc perduts i guanyats a la plana del Vallès entre 1993 i 2000, combinant les dues edicions del mapa de cobertes del sòl de Catalunya (MCSC) amb el SIG MiraMon. [...]
En el presente artículo se analizan la variación en la superficie de bosque, su fragmentación, las cubiertas de origen del bosque ganado y de destino del bosque perdido y el tamaño y la forma de los polígonos de bosque perdidos y ganados en el llano del Vallès (área metropolitana de Barcelona) entre 1993 y 2000, combinando las dos ediciones del mapa de cubiertas del suelo de Cataluña (MCSC) con el SIG MiraMon. [...]
Les changements de la surface de forêt, la fragmentation, les couvertures d'origine de la forêt gagné et du destin de la forêt perdue, et la taille et forme des taches gagnées et perdues de forêt entre 1993 et 2000 ont été évalués a la plaine du Vallès (aire métropolitaine de Barcelone), en combinant les deux éditions de la carte de couverture du sol de la Catalogne (MCSC) avec le SIG MiraMon. [...]
Changes in forest area, forest fragmentation, the land cover classes of origin of the gained forest and of destiny of the lost forest, and size and form of the gained and lost forest patches were evaluated in the Vallès lowlands (Barcelona Metropolitan Area) between 1993 and 2000, by combining the two editions of the land cover map of Catalonia (MCSC) using the MiraMon SIG. [...]

2008
Documents d'anàlisi geogràfica, N. 51 (2008) p. 59-77  
16.
16 p, 369.5 KB L'ecologia del paisatge : un nou marc de treball per a la ciència de la conservació / Pino i Vilalta, Joan (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Biologia Animal, de Biologia Vegetal i d'Ecologia) ; Rodà, F. (Ferran), 1953- (Centre de Recerca Ecològica i Aplicacions Forestals)
El progressiu coneixement del funcionament dels sistemes naturals ha posat en evidència la necessitat de gestionar l'espai i els recursos de forma global per tal de mantenir els processos que s'estableixen dins i entre els ecosistemes. [...]
El progresivo conocimiento del funcionamiento de los sistemas naturales ha puesto en evidencia la necesidad de gestionar el espacio y los recursos de forma global, para mantener los procesos que se establecen dentro y entre los ecosistemas. [...]
Increased knowledge of ecosystem function makes clear the need to manage space and resources comprehensively, in order to preserve ecological processes within and between ecosystems. There is a need to develop a conceptual framework that allows the evaluation of these processes at a relevant scale. [...]

1999
Butlletí de la Institució Catalana d'Història Natural, Vol. 67 (1999) , p. 5-20  
17.
13 p, 2.3 MB Riquesa d'espècies i interès per a la conservació dels ocells a l'àrea metropolitana de Barcelona : relacions amb la xarxa actual d'espais protegits / Pino i Vilalta, Joan (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Biologia Animal, de Biologia Vegetal i d'Ecologia) ; Comer, Katherine C. (San Diego State University, Estats Units d'Amèrica) ; Rodà, F. (Ferran), 1953- (Centre de Recerca Ecològica i Aplicacions Forestals) ; Guirado, María (Centre de Recerca Ecològica i Aplicacions Forestals) ; Ribas, Josep
En aquest treball s'analitza la distribució espacial de la riquesa d'espècies d'ocells i la seva relació amb diverses variables territorials i amb la distribució dels espais del Pla d'Espais d'Interès Natural de Catalunya (PEIN) en tres conjunts d'espècies amb un interès de conservació contrastat: (1) el total d'espècies; (2) les que tenen un estatus de conservació desfavorable a Europa (categories 2 i 3 de la classificació SPEC [Species of European Conservation Concern; Tucker & Heath, 1994]; és a dir, SPEC 2+3); i (3) les incloses a l'Annex I de la Directiva del Consell 79/409/EEC per a la conservació de les aus silvestres (Directiva Ocells). [...]
2004
Butlletí de la Institució Catalana d'Història Natural, Vol. 71 (2004) , p. 141-153  
18.
24 p, 2.1 MB Primera proposta d'índex del valor del patrimoni natural de Catalunya (IVPN), una eina cartogràfica per a l'avaluació ambiental estratègica / Marull, Joan (Barcelona Regional) ; Pino i Vilalta, Joan (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Biologia Animal, de Biologia Vegetal i d'Ecologia) ; Carreras i Raurell, Jordi (Universitat de Barcelona. Departament de Biologia Vegetal) ; Ferré, Albert (Universitat de Barcelona. Departament de Biologia Vegetal) ; Cordobilla, María José (Barcelona Regional) ; Llinàs, Joana (Barcelona Regional) ; Rodà, F. (Ferran), 1953- (Centre de Recerca Ecològica i Aplicacions Forestals) ; Carrillo i Ortuño, Empar (Universitat de Barcelona. Departament de Biologia Vegetal) ; Ninot i Sugrañes, Josep Maria (Universitat de Barcelona. Departament de Biologia Vegetal)
Es presenta la primera fase de desenvolupament conceptual i metodològic de l'índex del valor del patrimoni natural (IVPN), un índex d'expressió cartogràfica que pretén avaluar el conjunt del territori català amb criteris homogenis, per tal que sigui utilitzable en l'avaluació ambiental estratègica de plans i programes. [...]
Se presenta la primera fase de desarrollo conceptual y metodológico del índice del valor del patrimonio natural (IVPN), un índice de expresión cartográfica que pretende evaluar el territorio catalán con criterios homogéneos, de manera que sea utilizable en la evaluación ambiental estratégica de planes y programas. [...]
The first phase of development of the Natural Heritage Value Index (NHVI) of Catalonia is presented. This is a cartographical index aimed at evaluating the Catalan territory as a whole using homogeneous criteria, so that it may be used in the strategic environmental assessment of plans and programmes. [...]

2004
Butlletí de la Institució Catalana d'Història Natural, Vol. 72 (2004) , p. 115-138  
19.
25 p, 81.0 KB Aproximació a la dinàmica successional de combustible en brolles mediterrànies / Pla Ferrer, Eduard (Centre de Recerca Ecològica i Aplicacions Forestals) ; Rodà, F. (Ferran), 1953- (Centre de Recerca Ecològica i Aplicacions Forestals)
S'ha estudiat la dinàmica de combustible en brolles mediterrànies a partir d'una cronoseqüència de tres incendis de 3, 10 i 17 anys al Baix Camp (Tarragona). S'ha recol·lectat la biomassa aèria en 8 quadrats de 9 m 2 per incendi, distribuïts en vessants nord i sud. [...]
Successional changes of some structural and functional properties related to fire behaviour in a Mediterranean shrubland were studied through a wildfire chronosequence, which comprised fires of 3, 10 and 17 years of regenerative age in southern Catalonia. [...]

1999
Orsis, N. 14 (1999) , p. 79-103  

UAB Digital Repository of Documents : 19 records found   previous11 - 19  jump to record:
Interested in being notified about new results for this query?
Set up a personal email alert or subscribe to the RSS feed.