UAB Digital Repository of Documents 37 records found  beginprevious28 - 37  jump to record: Search took 0.00 seconds. 
28.
7 p, 110.5 KB Compiladors [102782] / Sánchez Pujadas, Francisco Javier (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Ciències de la Computació) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
Coneixements: Introduir els conceptes i estructures fonamentals d'un compilador de llenguatges imperatius. Millorar l'ús i comprensió dels compiladors (eficiència, límits del llenguatge, etc. ), i dels llenguatges de programació. [...]
2014-15
Enginyeria Informàtica [958]  
29.
9 p, 1.3 MB Eliminació d'objectes en moviment a partir d'una seqüència d'imatges per a dispositius amb Android OS / Vadillo Martín, Jairo ; Sánchez Pujadas, Francisco Javier, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Ciències de la Computació) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
A vegades, quan es vol fer una fotografia d'un lloc que s'està visitant (un monument d'una ciutat, una platja etc. ), hi ha persones, animals o altres objectes en moviment que impedeixen prendre una bona captura. [...]
Sometimes, when you want to take a picture of a place (a monument in a city, a beach, etc. ), there are people, animals or another moving objects that don't let us take a good picture. The solution proposed on this project is to take a sequence of pictures of the same place to check what is common along the different takes. [...]

2014
Enginyeria Informàtica [958]  
30.
10 p, 1.6 MB Borrador de turistas: eliminación automática de objetos en movimiento de fotografías en Microsoft Windows / Guijarro-Sánchez, Daniel ; Sánchez Pujadas, Francisco Javier, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Ciències de la Computació) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
Este proyecto se ha llevado a cabo para desarrollar una herramienta simple y sencilla pero rápida y eficaz que permita eliminar elementos no deseados de una serie de imágenes. La motivación inicial del proyecto ha sido el poder borrar turistas de imágenes tomadas en zonas turísticas debido a que el principal problema de este tipo de fotografías es la constante presencia de extraños en ellas. [...]
This project has been carried out to develop a simple and easy but fast and effective tool to remove unwanted elements in a set of pictures. The motivation behind this project has been to be able to erase tourists from photographs taken in tourist destinations because the main problem with this kind of photography is the constant presence of strangers in them. [...]
Aquest projecte s'ha dut a terme per desenvolupar una eina simple i senzilla, però ràpida i eficaç, que permeti eliminar elements no desitjats d'una sèrie d'imatges. La motivació inicial del projecte ha estat poder esborrar turistes d'imatges preses en zones turístiques, ja que el principal problema d'aquest tipus de fotografies és la presència constant d'estranys en elles. [...]

2014
Enginyeria Informàtica [958]  
31.
9 p, 10.1 MB Creación de una imagen con una secuencia de movimientos a partir de un vídeo para tablets Android / Rodríguez, Cristian ; Sánchez Pujadas, Francisco Javier, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Ciències de la Computació) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
El propósito de este articulo, es demostrar como se puede plasmar una secuencia combinada de movimientos en una única imagen en Android. Se muestra tanto la metodología utilizada como las ideas principales iniciales y finales que han surgido a lo largo del proyecto. [...]
The purpose of this article is to demonstrate how to display a sequence of movements in a single image in android. This works shows both methodology used and the main initial and final ideas emerged douring the project which led the results shown in this document. [...]
El propòsit d'aquest article, és demostrar com es pot plasmar una seqüència combinada de moviments en una única imatge en Android. Es mostra tant la metodologia utilitzada com les idees principals incials i finals que han sorgit al llarg del projecte. [...]

2014
Enginyeria Informàtica [958]  
32.
240 p, 2.6 MB Polyp localization and segmentation in colonoscopy images by means of a model of appearance for polyps / Bernal del Nozal, Jorge (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Ciències de la Computació) ; Sánchez Pujadas, Francisco Javier, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Ciències de la Computació) ; Vilariño Freire, Fernando, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Ciències de la Computació) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Ciències de la Computació
El càncer de còlon és la quarta causa més comuna de mort per càncer en el món, havent al voltant de 143. 460 nous casos el 2012, segons dades de l'American Cancer Society. La taxa de mortalitat d'aquest càncer depèn de l'etapa en què sigui detectat, decreixent des de taxes majors del 95% en les primeres etapes a taxes inferiors al 35% en les etapes quarta i cinquena, la qual cosa demostra la necessitat d'una exploració precoç del còlon. [...]
El cáncer de colon es la cuarta causa más común de muerte por cáncer en el mundo, presentando alrededor de 143. 460 nuevos casos en 2012, según datos estimados por la American Cancer Society. La tasa de mortalidad del cancer de colon depende de la etapa en que éste es detectado, decreciendo desde tasas mayores del 95% en las primeras etapas a tasas inferiores al 35% en las etapas cuarta y quinta, lo cual es muestra de la necesidad de una exploración temprana del colon. [...]
Colorectal cancer is the fourth most common cause of cancer death worldwide, with about 143. 460 new cases expected in 2012 by recent estimates of the American Cancer Society. Colon cancerís survival rate depends on the stage in which it is detected, decreasing from rates higher than 95% in the first stages to rates lower than 35% in stages IV and V, hence the necessity for a early colon screening. [...]

[Bellaterra] : Universitat Autònoma de Barcelona, 2013  
33.
6 p, 109.7 KB Compiladors [102782] / Sánchez Pujadas, Francisco Javier (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Ciències de la Computació) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
Coneixements: Introduir els conceptes i estructures fonamentals d'un compilador de llenguatges imperatius. Millorar l'ús i comprensió dels compiladors (eficiència, límits del llenguatge, etc. ), i dels llenguatges de programació. [...]
2013-14  
34.
4 p, 102.5 KB Compiladors [21289] / Sánchez Pujadas, Francisco Javier (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Ciències de la Computació) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
2012-13
Enginyer Tècnic en Informàtica de Gestió [459]
Enginyer Tècnic en Informàtica de Sistemes [463]  
35.
6 p, 19.9 KB Compiladors [102782] / Sánchez Pujadas, Francisco Javier (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Ciències de la Computació) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
Coneixements: Introduir els conceptes i estructures fonamentals d'un compilador de llenguatges imperatius. Millorar l'ús i comprensió dels compiladors (eficiència, límits del llenguatge, etc. ), i dels llenguatges de programació. [...]
2012-13
Enginyeria Informàtica [958]  
36.
104 p, 2.2 MB Generador de compiladores basado en analizadores ascendentes / Felip Molina, Laia ; Sánchez Pujadas, Francisco Javier (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Ciències de la Computació) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola Tècnica Superior d'Enginyeria
El objetivo fundamental de este proyecto consiste en crear un generador de compilador, basado en analizadores ascendentes. Como base para hacer este analizador se usará el lenguaje Cosel y el módulo Com, que es un generador de compiladores basado en analizadores descendentes y que actualmente se está utilizando en las prácticas de la asignatura de Compiladores I. [...]
L'objectiu fonamental d'aquest projecte consisteix en crear un generador de compilador, basat en analitzadors ascendents. Com a base per fer aquest analitzador s'utilitzarà el llenguatge Cosel i el mòdul Com, que és un generador de compiladors basat en analitzadors descendents i que, actualment, s'està utilitzant a les pràctiques de l'assignatura de Compiladors I. [...]
The main objective of this project consists of creating a compiler generator based on ascending analyzers. To make this parser, we will use the Cosel language and Com module. This module is a compiler generator based on descending analyzers and is being used in the practice of Compilers I. [...]
Nota: Aquest document conté originàriament altre material i/o programari només consultable a la Biblioteca de Ciència i Tecnologia.

2009  
37.
19 p, 759.1 KB Ayuda para la configuración de cámaras / Haro Ruiz, Daniel ; Sánchez Pujadas, Francisco Javier (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Ciències de la Computació) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
Este proyecto está destinado a proporcionar herramientas que ayuden en la configuración de cámaras para uso industrial pero también se pueden exportar a otros campos relacionados con el vídeo y la fotografía digital. [...]
Aquest projecte està destinat a proporcionar eines que ajudin en la configuració de càmeres per a ús industrial però també es pot exportar a altres camps relacionats amb el vídeo i la fotografia digital. [...]
This project is destined to provide tools to firewire cameras. The developed tools help to the configuration of white balance, the degree of exposure and to calculate the best possible approach. Moreover, it has developed a tool that allows to the user a more comfortable configuration of the parameters of the camera. [...]
Nota: Aquest document conté originàriament altre material i/o programari només consultable a la Biblioteca de Ciència i Tecnologia.

2010
2 documents

UAB Digital Repository of Documents : 37 records found   beginprevious28 - 37  jump to record:
Interested in being notified about new results for this query?
Set up a personal email alert or subscribe to the RSS feed.