UAB Digital Repository of Documents 71 records found  beginprevious62 - 71  jump to record: Search took 0.01 seconds. 
62.
15 p, 114.3 KB La immigració en àrees rurals i petites ciutats d’Espanya. Un estat de la qüestió / Morén Alegret, Ricard (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Geografia) ; Solana Solana, A. Miguel (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Geografia)
En l’estudi de la immigració a Espanya habitualment s’ha prioritzat la recerca sobre les àrees metropolitanes i les ciutats grans o mitjanes. Durant bona part dels segles XIX i XX, la major part dels fluxos han tingut com a destinació les grans àrees urbanes, però, en les darreres dècades, la migració cap a àrees rurals i petites ciutats, tant procedent de l’estranger com d’altres parts d’Espanya, ha esdevingut un fenomen molt significatiu. [...]
En el estudio de la inmigración en España, habitualmente se ha priorizado la investigación de las áreas metropolitanas y las ciudades grandes o medianas. Durante buena parte de los siglos XIX y XX, la mayor parte de los flujos han tenido como destino las grandes áreas urbanas, pero en las últimas décadas la migración hacia áreas rurales y pequeñas ciudades, tanto procedente del extranjero como de otras partes de España, ha comenzado a ser un fenómeno muy significativo. [...]
Dans l’étude de l’immigration en Espagne on a couramment accordé la priorité à la recherche sur les zones métropolitaines et les grandes ou moyennes villes. Au long d’une bonne partie du XIXe et XXe siècles, la plupart des courants migratoires ont eu comme destination les grandes zones urbaines, mais dans les dernières décennies la migration vers les zones rurales et vers les petites villes, en provenance aussi bien de l’étranger que d’autres parties de l’Espagne, est devenu un phénomène très significatif. [...]
In Spain, immigration studies have been mainly focused on metropolitan areas and big or intermediate cities. During important parts of the XIXth and XXth centuries, most migration flows have had big urban areas as destination, but in the last decades both international and internal migration into rural areas and small towns have become a very significant phenomenon. [...]

2006
Documents d'anàlisi geogràfica, N. 47 (2006) p. 141-155  
63.
5 p, 172.4 KB V Congreso de la Población Española. Bellaterra, 2,3, y 4 de noviembre de 1995 / Mendizàbal, Enric (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Geografia) ; Sánchez Sánchez, Esther (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Geografia) ; Solana Solana, A. Miguel (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Geografia)
1997
Documents d'anàlisi geogràfica, N. 30 (1997) p. 203-207  
64.
2 p, 26.4 KB Migracions i societat [25505] / Solana Solana, A. Miguel (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Geografia) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Filosofia i Lletres
2006-07
Llicenciat en Geografia [625]  
65.
3 p, 49.4 KB Geografia humana [28153] / Solana Solana, A. Miguel (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Geografia) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Filosofia i Lletres
2006-07
Llicenciat en Geografia [625]  
66.
34 p, 1022.7 KB Migració i assentament de la població : l'exemple del Baix Empordà (1960-1985) / Solana Solana, A. Miguel (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Geografia)
En aquest article es presenten alguns dels resultats obtinguts a partir de l'anàlisi de les altes i baixes residencials d'un conjunt de municipis del Baix Empordà durant dos períodes, 1966-1970 i 1981-1985. [...]
En este artículo se presentan algunos de los resultados obtenidos a partir del análisis de las altas y bajas residenciales de un conjunto de municipios del Baix Empordà durante dos periodos, 1966-1970 y 1981-1985. [...]
On présente dans cet article des résultats obtenus à partir des analyses des inscriptions et des radiations de résidence dans les communes du Baix Empordà pendant les périodes 1966- 1970 et 1981-1985. [...]
This article presents some of the results obtained from the analysis of residential registration and termination data in a group of municipalities in the Baix Empordà county over the periods from 1966-1970 and 1981-1985. [...]

2003
Documents d'analisi geografica, N. 42 (2003) , p. 95-128  
67.
34 p, 3.6 MB Opcions individuals i pautes col·lectives : mobilitat i poblament a Espanya a la segona meitat del segle XX / Cardelús, Jordi ; Solana Solana, A. Miguel (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Geografia) ; Pascual de Sans, Àngels, 1938-
Aquest és un article que, partint de dades documentals sobre desplaçaments de població a Espanya en la segona meitat del segle XX, es proposa mostrar quines són les característiques generals dels fluxos, quins són els factors que incideixen en la seva configuració i quina estructura adopten. [...]
Éste es un artículo que, partiendo de datos documentales sobre desplazamientos de población en España en la segunda mitad del siglo XX, se propone mostrar cuáles son las características generales de los flujos, cuáles son los factores que inciden en su configuración y qué estructura adoptan. [...]
Il s'agit là d'un article qui, partant des données documentaires au sujet des déplacements de population en Espagne pendant la seconde moitié du XXe siècle, a pour but de montrer quelles sont les caractéristiques générales des flux, quels sont les facteurs qui influencent leur configuration et quelle est la structure qu'ils adoptent. [...]
This is an article that, starting from documentary evidence on population dispersal in Spain in the second half of the 20th century, aims at illustrating the general characteristics of the population flows, the factors that influence their configuration and the structure that they take on. [...]

2003
Documents d'analisi geografica, N. 42 (2003) , p. 37-70  
68.
5 p, 50.9 KB 1st International Conference on Population Geographies : del 19 al 23 de juliol de 2002 / Solana Solana, A. Miguel (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Geografia)
Per primera vegada, s'ha celebrat una conferència internacional dedicada de manera exclusiva a la geografia de la població, convocada per la School of Geography and Geosciences de la Universitat de Saint Andrews. [...]
Por primera vez, se ha celebrado una conferencia internacional dedicada de manera exclusiva a la geografía de la población, convocada por la School of Geography and Geosciences de la Universidad de St Andrews. [...]
Pour la première fois, la School of Geography and Geosciences de l'Université de Saint Andrews a organisé une conférence internationale consacrée, exclusivement, à la géographie de la population. [...]
For the first time, an international conference has been held, dedicated exclusively to Population Geography. It was hosted by the University of Saint Andrews School of Geography and Geosciences. The aim of the organizers is to provide a meeting point for all scholars who study the relation between geographical space and population, also widening the area of research to attract researchers from other fields that are not academic geography or who do not consider themselves geographers.

2002
Documents d'analisi geografica, N. 41 (2002) , p. 171-175  
69.
20 p, 131.2 KB L'Estudi de les migracions a Catalunya des de la geografia i la demografia (1975-2000) / Solana Solana, A. Miguel (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Geografia) ; Morén Alegret, Ricard (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Geografia)
Les aportacions a l'estudi de les migracions a Catalunya han augmentat durant els darrers anys, tot i que això s'ha produït d'una manera desequilibrada, atès que s'han prioritzat uns temes o unes àrees geogràfiques d'origen per sobre d'altres. [...]
Las aportaciones al estudio de las migraciones en Cataluña han aumentado durante los últimos años, aunque ello se ha realizado de una manera desequilibrada, pues se han priorizado unos temas o unas áreas geográficas de origen sobre otras. [...]
L'apport à l'étude des migrations en Catalogne a augmenté pendant les dernières années mais d'une façon déséquilibrée car des sujets ou des aires géographiques d'origine ont été priorisées. [...]
Contributions to the study of migrations in Catalonia have grown during last years, although unevenly because some issues or geographical areas have been priorised. This text is an assessement of the written materials on migrations in Catalonia that have been developed from Geography and Demography between 1975 and 2000.

2002
Documents d'analisi geografica, N. 41 (2002) , p. 145-164  
70.
5 p, 48.3 KB II Congreso sobre la inmigración en España España y las migraciones internacionales en el cambio de siglo / Morén Alegret, Ricard (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Geografia) ; Solana Solana, A. Miguel (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Geografia)
Entre els dies 5 i 7 d'octubre de 2000 es va celebrar a Madrid el II Congreso sobre la inmigración en España. L'objectiu d'aquest congrés era el de consolidar el camp d'estudi de les migracions internacionals a Espanya i proporcionar un marc de discussió i de posada en comú de l'estat de la recerca i dels coneixements entre els investigadors que hi treballen.
Entre los días 5 y 7 de octubre de 2000 se celebró en Madrid el II Congreso sobre la inmigración en España. El objetivo de este congreso fue consolidar el campo de estudio de las migraciones internacionales en España y proporcionar un marco de discusión y de puesta en común del estado de la investigación y de los conocimientos entre los investigadores que trabajan sobre estos temas.
Du 5 au 7 octobre 2000 a eu lieu à Madrid le II Congreso sobre la inmigración en España. L'objectif de ce congrès fut consolider le champ d'études sur les immigrations internationales en Espagne et donner un cadre de débats et de misse en commun des recherches et les connaissances entre les chercheurs qui étudien sur ces sujets.
In October 5th-7th 2000 the II Congreso sobre la Inmigración en España took place in Madrid. This congress was aiming to consolidate a research area on international migrations in Spain and to offer a framework for discussing and sharing a state of the art among researchers involved in such field.

2001
Documents d'analisi geografica, N. 38 (2001) , p. 151-155  
71.
158 p, 506.5 KB Migracions a Catalunya : l'estat de la qüestió, 1975-2000 / Pascual de Sans, Àngels dir. ; Solana Solana, A. Miguel (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Geografia) ; Pascual de Sans, Àngels, 1938- ; Miguel Luken, Verónica de ; Morén i Alegret, Ricard ; Universitat Autònoma de Barcelona. Grup de Recerca sobre Migracions
Bellaterra : Universitat Autònoma de Barcelona, 2002.  

UAB Digital Repository of Documents : 71 records found   beginprevious62 - 71  jump to record:
Interested in being notified about new results for this query?
Set up a personal email alert or subscribe to the RSS feed.