UAB Digital Repository of Documents 70 records found  1 - 10nextend  jump to record: Search took 0.01 seconds. 
1.
107 p, 3.5 MB Estudio del futuro de la gestión del atm atendiendo a las restricciones por las emisiones de los motores de aviación / Totev Totev, Tsonko ; Moreno Ortiz, Romualdo, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Telecomunicació i Enginyeria de Sistemes) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
L'objectiu d'aquest estudi és estimar tres possibles escenaris viables de com pot ser el futur a mig termini, aproximadament sobre l'any 2035, de la gestió de l'trànsit aeri atenent a les previsibles restriccions degudes a la contaminació dels motors. [...]
El objetivo de este estudio es estimar tres posibles escenarios viables de cómo podrá ser el futuro a medio plazo, aproximadamente sobre el año 2035, de la gestión del tráfico aéreo atendiendo a las previsibles restricciones debidas a la contaminación de los motores. [...]
The objective of this study is to estimate three possible viable scenarios of what the future may be like in the medium term, approximately around the year 2035, of air traffic management, taking into account the foreseeable restrictions due to engine contamination. [...]

2020
Màster en Gestió Aeronàutica [1171]  
2.
74 p, 2.4 MB El Sistema Aeroportuari Català : LEBL,LEGE,LERS / Couso Cambeiro, María Dolores ; Moreno Ortiz, Romualdo, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Telecomunicació i Enginyeria de Sistemes) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
L'aeroport de Barcelona està gairebé al límit de la capacitat teòrica per a la qual va ser dissenyat. A l'hora d'afrontar una nova etapa, se succeeixen opinions tant a favor com en contra de la seva ampliació. [...]
El aeropuerto de Barcelona está próximo al límite de la capacidad teórica para el que fue diseñado. A la hora de afrontar una nueva etapa, se suceden opiniones a favor y en contra de su ampliación. [...]
Barcelona airport is close to the limit of the theoretical capacity for which it was designed. When facing a new stage, there are opinions in favor and against its expansion. With deep territorial tensions, the possibility of forming an airport system is certain, made up of Barcelona and Girona-Costa Brava. [...]

2020
Màster en Gestió Aeronàutica [1171]  
3.
82 p, 3.2 MB Impacto en la operativa del Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas ante el restablecimiento de controles en las fronteras interiores de la UE / Almazán, Alberto ; Moreno Ortiz, Romualdo, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Telecomunicació i Enginyeria de Sistemes) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
Els Acords de Schengen, emmarcats en l'àmbit de la Unió Europea, permet als passatgers beneficiaris dels mateixos evitar els controls de passaports entre les seves fronteres interiors, inclosos els passos fronterers en els aeroports internacionals. [...]
El Acuerdo de Schengen, enmarcado en el ámbito de la Unión Europea, permite a los pasajeros beneficiarios del mismo evitar los controles de pasaportes entre sus fronteras interiores, incluidos los pasos fronterizos en los aeropuertos internacionales. [...]
The Schengen Agreement, framed within the scope of the European Union, allows beneficiary passengers to avoid passport controls between their internal borders, including border crossings at international airports. [...]

2020
Màster en Gestió Aeronàutica [1171]  
4.
60 p, 2.7 MB Drons. Incidència en les operacions aèries. Solucions i pla model de resposta / Pérez Carmona, Daniel Juan ; Moreno Ortiz, Romualdo, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Telecomunicació i Enginyeria de Sistemes) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
En els últims anys, s'ha produït un creixement exponencial en el mercat dels drons domèstics i professionals, adaptant-se a cada butxaca i necessitat, el que ha vingut aparellat d'un increment similar en els incidents aeris en els quals aquests dispositius s'han vist involucrats. [...]
En los últimos años, se ha producido un crecimiento exponencial en el mercado de los drones domésticos y profesionales, adaptándose a cada bolsillo y necesidad, lo que ha venido aparejado de un incremento similar en los incidentes aéreos en los que estos dispositivos se ven involucrados. [...]
In recent years, there has been an exponential growth in the domestic and professional drone market, adapting to every pocket and need, which has been accompanied by a similar increase in air incidents in which these devices are involved. [...]

2020
Màster en Gestió Aeronàutica [1171]  
5.
116 p, 10.8 MB Anàlisi de la implementació A-CDM. Propostes de millora per a una millor eficiència aeroportuària / Fonseca Lozano, Clàudia ; Moreno Ortiz, Romualdo, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Telecomunicació i Enginyeria de Sistemes) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
A causa del constant augment del trànsit aeri a Europa, els aeroports es veuen obligats a treballar amb el volum de vols a prop de la capacitat màxima que poden operar. Per aquest motiu, és necessari prendre mesures per millorar l'eficiència i la capacitat dels aeroports. [...]
Debido al constante aumento del tráfico aéreo en Europa, los aeropuertos se ven obligados a trabajar con volumen de vuelos cerca a la capacidad máxima que pueden operar. Por este motivo, es necesario tomar medidas para mejorar la eficiencia y la capacidad de los aeropuertos. [...]
Due to the increasing air traffic in Europe, airports are forced to work with volumes of flights close to the maximum capacity they can operate. For this reason, it is necessary to take measures to improve the efficiency and capacity of airports. [...]

2020
Màster en Gestió Aeronàutica [1171]  
6.
80 p, 1.7 MB Desenvolupament de Mapes de Cadena de Valor per a la reparació de peces en motors aeronàutics / Ureña Santiago, Tomás ; Perez de la Cruz, Jose Manuel, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Telecomunicació i Enginyeria de Sistemes) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
En aquest treball es desenvolupa una metodologia per a la realització de Mapes de Cadenes de Valor i s'analitza un cas d'estudi mitjançant aquests per identificar els principals elements que llasten un procés productiu destinat a la reparació de peces de motor aeronàutic. [...]
En este trabajo se desarrolla una metodología para la realización de Mapas de Cadenas de Valor y se analiza un caso de estudio mediante éstos para identificar los principales elementos que lastran un proceso productivo destinado a la reparación de piezas de motor aeronáutico. [...]
In this thesis, a methodology for Value Stream Mapping is developed and a case study is analyzed in order to identify the main elements that are maiming the productive process of aero engine parts repair. [...]

2020
Màster en Gestió Aeronàutica [1171]  
7.
91 p, 1.9 MB Procediment per a la fabricació de peces de plàstic termoformat per a l'aviació, per part del personal tècnic d'una organització de manteniment d'EASA Part 145 / Bolaños Tinjacá, Néstor ; Ramos González, Juan José, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Telecomunicació i Enginyeria de Sistemes) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
El present document consisteix en presentar un procediment tècnic que permet a les organitzacions de manteniment Part-145, aplicar a l'Agència Europea de Seguretat Aèria (EASA) per obtenir l'aprovació per a la fabricació local de peces plàstiques termoformades utilitzades a la cabina de passatgers, com ara; Tray Tables, Shrouds, Armcap, Covers, etc. [...]
El presente documento consiste en presentar un procedimiento técnico que les permita a las organizaciones de mantenimiento Part-145, aplicar ante la Agencia Europea de Seguridad Aérea (EASA) para obtener la aprobación de fabricar localmente piezas plásticas termoformadas utilizadas en la cabina de pasajeros, tales como; Tray Tables, Shrouds, Armcap, Covers, etc. [...]
This document consists of presenting a technical procedure that allows maintenance organizations Part-145 to apply to European Union Aviation Safety Agency (EASA) to obtain approval to locally fabricate thermoformed plastic parts used in the passenger cabin, such as; Tray Tables, Shrouds, Armcap, Covers, etc. [...]

2020
Màster en Gestió Aeronàutica [1171]  
8.
97 p, 1.6 MB Estudi i Viabilitat de la inclusió de aeronaus no tripulades a la flota d'un operador aeri emmarcat en l'Aviació General / Vázquez Osa, Antonio ; Moreno Ortiz, Romualdo, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Telecomunicació i Enginyeria de Sistemes) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
Aquest projecte té com a objectiu la inclusió d'aeronaus no tripulades a la flota d'un operador dedicat a activitats d'emergències i treballs aeris. En el desenvolupament de la memòria es justifica quines activitats poden ser susceptibles de ser substituïdes per aquesta nova flota i quins models dels que es troben al mercat són els més apropiats per a cobrir aquestes activitats. [...]
Este proyecto tiene como objetivo la inclusión de Aeronaves no Tripuladas en la flota de un Operador dedicado a actividades de emergencias y trabajos aéreos. En el desarrollo de la memoria se justifica qué actividades pueden ser susceptibles de ser sustituidas por esta nueva flota y qué modelos de los que se encuentran en el mercado son los más apropiados para cubrir dichas actividades. [...]
This project aims to include Unmanned Aerial Vehicles in the fleet of an Operator dedicated to emergency activities and aerial work. In the development of the report, it is justified which activities may be capable of being replaced by this new fleet and which models of those found on the market are the most appropriate to cover such activities. [...]

2020
Màster en Gestió Aeronàutica [1171]  
9.
131 p, 3.7 MB El mètode MAR 1.0 : eina d'anàlisi i millora de la Customer Experience i Employee Experience a una aerolínia / Rodriguez Pascual, Miguel Angel ; Bernabé Comino, Lluís, dir. ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
Presentem un estudi exhaustiu sobre la CX i la EX aplicades a el sector aeronàutic i en especial a les companyies aèries, en el que es destaca la importància de potenciar i impulsar les dues experiències des de el vessant humà i els beneficis de fer-ho. [...]
Presentamos un estudio exhaustivo sobre la CX y la EX aplicadas al sector aeronáutico y en especial a las aerolíneas, en el que se destaca la importancia de potenciar e impulsar ambas experiencias desde la vertiente humana y los beneficios de hacerlo. [...]
We present a thorough study on CX and EX applied to the aeronautical sector and especially to airlines, which highlights the importance of enhancing and promoting both practices from the human perspective and the benefits of doing so. [...]

2020
Màster en Gestió Aeronàutica [1171]  
10.
75 p, 1.7 MB Disruption Management - Impact assessment on the Operational Processes / Monforte Guixens, Maria ; Ramos González, Juan José, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Telecomunicació i Enginyeria de Sistemes) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
Aquesta tesi vol identificar que és una alteració en les operacions de vol d'una companyia aèria i perquè la seva implementació és fonamental. S'han analitzat els processos més importants, ja que, gràcies a ells, indiferentment de la magnitud de la situació, l'aerolínia pot recuperar l'estabilitat en les operacions. [...]
Esta tesis pretende identificar qué es una alteración en las operaciones de vuelo de una compañía aérea y porque su implementación es primordial. Se han analizado los procedimientos más importantes, puesto que gracias a ellos, indiferentemente de la magnitud de un incidente, la aerolínea puede recuperar su estabilidad en la programación. [...]
The aim of this thesis is to identify and understand what disruption management is and why in-place implementation strategies are important for airline operations. This is achieved by analysing the most important processes to ensure a successful operational recovery regardless of the scale of the scenario in place. [...]

2020
Màster en Gestió Aeronàutica [1171]  

UAB Digital Repository of Documents : 70 records found   1 - 10nextend  jump to record:
Interested in being notified about new results for this query?
Set up a personal email alert or subscribe to the RSS feed.