UAB Digital Repository of Documents 28 records found  1 - 10nextend  jump to record: Search took 0.00 seconds. 
1.
30 p, 339.0 KB Problemes actuals del dret urbanístic a Anglaterra. Referència especial al dret a l'habitatge, la cohesió social i el medi ambient / Gifreu i Font, Judith (Universitat Autònoma de Barcelona)
L’article analitza la peculiar configuració del sistema urbanístic anglès així com les polítiques endegades a partir de la segona guerra mundial pels diferents governs britànics en relació a la millora de les seves àrees urbanes. [...]
El artículo analiza la peculiar configuración del sistema urbanístico inglés, así como las políticas emprendidas a partir de la II Guerra Mundial por los distintos gobiernos británicos en relación con la mejora de sus áreas urbanas. [...]
The article analyzes the peculiar configuration of the English town planning system, as well as the policies undertaken by various British administrations afterWorldWar II to improve their urban areas. [...]
in the same area and the situation of the homeless. In addition, the article draws attention to the large amount of resources that the United Kingdom allocates to its housing policy, since it is one of the European countries with the greatest public expenditure in this area. [...]

2009
Revista catalana de dret públic, Núm. 38 (Juny 2009) , p. 167-196
2 documents
2.
82 p, 3.6 MB Una mirada periodística al diàleg interreligiós / Martín Oliveras, Anna ; Gayà Morlà, Catalina, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Mitjans, Comunicació i Cultura) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències de la Comunicació
Aquest document no és un treball d'investigació acadèmica: és un projecte escrit que intenta explicar, des de l'òptica i estil periodístics, la complexitat del diàleg interreligiós, la importància que ha anat guanyant, també a escala internacional, i el que pot aportar (o no) en una societat com la catalana, plural i diversa. [...]
Este documento no es un trabajo de investigación académica: es un proyecto escrito que intenta explicar, desde la óptica y estilo periodísticos, la complejidad del diálogo interreligioso, la importancia que ha ido ganando, también a escala internacional, y lo que puede aportar (o no) en una sociedad como la catalana, plural y diversa. [...]
This document is not an academic investigation: it is a project that tries to explain, from a journalistic view and style, the complexity of interreligious dialogue, the importance it has been gaining, also in the international scenario, and what it can provide (or not) to a society such as the Catalan one, plural and diverse. [...]

2018
Graduat o Graduada en Periodisme [971]  
3.
26 p, 923.6 KB La immigració actual a Espanya / Domingo i Valls, Andreu, 1958- (Centre d'Estudis Demogràfics)
La immigració internacional a Espanya durant la dècada dels noranta, ha experimentat, fins i tot més acusadament que altres països, l’acceleració, la diversificació —tant en els orígens com en d’altres característiques sociodemogràfiques dels migrants—, i el notable augment de la irregularitat, que alguns autors han assenyalat constituïen les principals característiques de l’evolució recent per al conjunt de la Unió Europea (Salt i altres, 2000; Sopemi, 2001). [...]
Castelló de la Plana : Publicacions de la Universitat Jaume I, 2006 (Cooperació i solidaritat. Estudis, 2)
Migración e interculturalidad: de lo global a lo local, 2006, p. 93-119  
4.
26 p, 366.7 KB Matrimonis mixtos i fills de la barreja a Catalunya : dels xarnegos als «cafè amb llet»? / Rodríguez García, Dan (Universitat Autònoma de Barcelona. Grup de recerca INMIX) ; Miguel Luken, Verónica de (Universidad de Málaga)
Com ja va assenyalar Jaume Vicens Vives, Catalunya és «fruit de diversos llevats i, per tant, una bona «llesca» del país pertany a una biologia i a una cultura de mestissatge». A més, la barreja o mixticitat a casa nostra, producte de les unions entre nadius i forasters (francesos, murcians, andalusos, etc. [...]
Como ya señaló Jaume Vicens Vives, Cataluña es «fruto de varias levaduras y, por tanto, una buena «rebanada» del país pertenece a una biología y a una cultura de mestizaje». Además, la mezcla o mixticidad en nuestro país, producto de las uniones entre nativos e inmigrantes (franceses, murcianos, andaluces, etc. [...]
As noted by the historian Jaume Vicens Vives, Catalonia is «a product of various yeasts and, therefore, a good «slice» of the country belongs to the biology and the culture of hybridity. » Furthermore, mixedness in Catalonia, the product of unions between natives and migrants (whether French, Andalusian, etc. [...]
Comme Jaume Vicens Vives avait remarqué, la Catalogne est « fruit de différentes levures et donc, une bonne “ tranche “ du pays appartient à une biologie et à une culture du métissage ». En outre, le mélange ou mixité dans notre pays, le produit d’unions entre les autochtones et les immigrants (les français, les andalouses, etc. [...]

Barcelona Generalitat de Catalunya. Departament de Benestar Social i Família 2015 (Ciutadania i immigració ; 11)
Recerca i immigració VII : migracions dels segles XX i XXI: una mirada candeliana, 2015, p. 193-218  
5.
25 p, 901.7 KB La integración del colectivo inmigrante en las regiones españolas / Martínez de Lizarrondo Artola, Antidio (Universidad Pública de Navarra) ; Rinken, Sebastian (Instituto de Estudios Sociales Avanzados (IESA-CSIC)) ; Moreno, Gorka (Universidad del País Vasco) ; Godenau, Dirk (Universidad de La Laguna)
Este artículo presenta un novedoso sistema de medición de la integración de las personas inmigrantes en las regiones españolas. Complementando en varios aspectos la iniciativa lanzada años atrás por las instituciones europeas (Declaración de Zaragoza), el sistema de medición propuesto comprende 24 indicadores que abarcan cuatro áreas: la situación laboral; las relaciones sociales e intergrupales; el bienestar individual, y el acceso a derechos de ciudadanía. [...]
Aquest article presenta un nou sistema de mesurament de la integració de les persones immigrants a les regions espanyoles. Complementant en diversos aspectes la iniciativa llançada anys enrere per les institucions europees (Declaració de Saragossa), el sistema de mesurament proposat comprèn 24 indicadors que abasten quatre àrees: la situació laboral; les relacions socials i intergrupals; el benestar individual, i l’accés a drets de ciutadania. [...]
This paper presents an innovative measurement system regarding the integration of immigrants in Spain and its regions. Complementing in various ways the EU-sponsored Declaration of Zaragoza, the approach proposed here includes 24 indicators grouped into four areas: employment, social and intergroup relations, individual welfare, and citizenship. [...]

2016 - 10.5565/rev/papers.2257
Papers : revista de sociologia, Vol. 101 Núm. 3 (Juliol-Setembre 2016) , p. 289-313 (Artículos)  
6.
23 p, 1.9 MB Treballadors invisibles, ciutadans il·legals : una esquerda en la cohesió social de Catalunya / Fernández, Miquel, 1976- ; Romero, Eunice
Aquest article ofereix una mirada sobre les dependències –socials i laborals- que s’imputen específicament i exclusiva a una part de la població catalana. El terme dependències emprat aquí és estrictament descriptiu, ja què es refereix exclusivament a les relacions específiques que defineixen les trajectòries vitals dels no-nacionals en situació d’irregularitat, i que els distingeixen de la resta d’estrangers i encara més, de la resta de la població en edat de treballar. [...]
2008
Idees : revista de temes contemporanis, Núm. 31 (2008) , p. 59-81  
7.
1 p, 75.9 KB La fal·làcia de la cohesió social / Cardús i Ros, Salvador, 1954- (Universitat Autònoma de Barcelona)
2011
Ara, Núm. 69 (06 febrer 2011) , p. 34  
8.
20 p, 172.0 KB El problema del actor clave / Borgatti, Stephen P. (University of Kentucky)
Se describe un procedimiento para identificar actores clave en una red social. Un supuesto básico es que la selección optima depende de los fines de dicha selección. De acuerdo con ello, se articulan dos metas genéricas, referidas al problema del actor clave en términos positivos y negativos. [...]
A procedure is described for finding sets of key players in a social network. A key assumption is that the optimal selection of key players depends on what they are needed for. Accordingly, two generic goals are articulated, referring to key player problem in positive (KPP-1) and negative (KPP-2) terms. [...]

2013
Redes : revista hispana para el análisis de redes sociales, Vol. 24, Núm. 2 (Diciembre 2013) , p. 1-20  
9.
8 p, 518.1 KB Estratègies d'èxit per a promoure la cohesió social des de l'educació / Sordè i Martí, Teresa (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Sociologia) ; Rios González, Oriol (Universitat Rovira i Virgili)
Com a tot espai comunitari, l’arribada de població nouvinguda s’ha fet sentir fortament a les escoles, accentuant una creixent complexitat social intrínseca a la societat contemporània. L’escola és una de les eines de socialització més importants de què disposem. [...]
2010
Eines per a l'esquerra nacional, N. 11 (2010) , p. 101-108  
10.
18 p, 959.9 KB La coeducació : premissa per a la igualtat d'oportunitats / Sola Busto, Júlia ; Vilaplana, Enric, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Pedagogia Sistemàtica i Social) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències de l'Educació
La concepció i el tractament de la coeducació en l'àmbit educatiu ha passat per importants processos de transformació ja que va estretament lligat al rol social que se li atorga a la dona en cada moment històric, així com a l'estratificació de classes socials. [...]
2013
Graduat o Graduada en Educació Primària [1140]  

UAB Digital Repository of Documents : 28 records found   1 - 10nextend  jump to record:
Interested in being notified about new results for this query?
Set up a personal email alert or subscribe to the RSS feed.