UAB Digital Repository of Documents 8 records found  Search took 0.00 seconds. 
1.
23 p, 448.0 KB Models de vida femenins en el medi rural : une étude de cas dans la Sierra del Segura (Albacete) Female models of life in rural areas : / Vercher Savall, Néstor (Universitat de València. Institut Interuniversitari de Desenvolupament Local) ; Escribano Pizarro, Jaime (Universitat de València. Institut Interuniversitari de Desenvolupament Local) ; Valero, Diana E. (University of the Highlands & Islands. Centre for Mountain Studies)
La sobreemigració femenina i la masculinització són processos encara latents en gran part de la ruralitat espanyola. No obstant això, existeixen dones que mantenen o traslladen la seua residència a aquestes àrees. [...]
La sobreemigración femenina y la masculinización son procesos aún latentes en gran parte de la ruralidad española. Sin embargo, existen mujeres que mantienen o trasladan su residencia a estas áreas. [...]
L'excès d'émigration des femmes et de la masculinisation sont encore en grande partie des processus latents dans la ruralité espagnole. Cependant, il y a des femmes qui maintiennent ou transfèrent leur résidence vers ces zones. [...]
The higher emigration of women and masculinization are still latent processes in rural areas of Spain. However, some women maintain or move their residence to these zones. This research aims to characterize the main life circumstances and models assumed and configured by rural women. [...]

2019 - 10.5565/rev/dag.449
Documents d'anàlisi geogràfica, Vol. 65 Núm. 1 (gener-abril 2019) , p. 139-161  
2.
25 p, 1.2 MB Iniciativas de las mujeres : emprendimiento y oportunidades en el espacio rural de Castilla y León / Alario Trigueros, Milagros (Universidad de Valladolid. Departamento de Geografía) ; Morales Prieto, Erica (Universidad de Salamanca. Departamento de Geografía)
Desde hace décadas las mujeres han luchado por buscar su sitio en el mundo laboral. La opción del emprendimiento como alternativa a la precariedad y como posibilidad de encontrar nichos laborales acordes con su formación y necesidades se ha convertido en una alternativa en todos los espacios rurales. [...]
Des de fa dècades les dones han lluitat per trobar el seu lloc en el món laboral. L'opció de l'emprenedoria com a alternativa a la precarietat i com la possibilitat de trobar nínxols laborals d'acord amb la seva formació i necessitats s'ha convertit en una alternativa en tots els espais rurals. [...]
For decades women have struggled to find their place in the labour market. The option of promoting entrepreneurship as an alternative to the precariousness and as a possibility of finding labour niches in accordance with their skills and needs has become a real alternative in all rural areas. [...]
Les femmes ont lutté pour se faire leur place dans le monde du travail depuis des décennies. L'option de l'entrepreneuriat et de l'emploi indépendant s'est convertie en alternative dans tous les espaces ruraux. [...]

2016 - 10.5565/rev/dag.369
Documents d'anàlisi geogràfica, Vol. 62 Núm. 3 (setembre-desembre 2016) , p. 613-637 (Articles)  
3.
13 p, 158.7 KB Vulnerabilidade das mulheres à violência e danos à saúde na perspectiva dos movimentos sociais rurais / Gomes Bonfim, Elisiane (Universidade Federal do Piauí) ; Cocco da Costa, Marta ; Marques Lopes, Marta Julia ; Universidade Federal do Rio Grande do Sul
Este é um texto reflexivo em que se analisam as situações de vulnerabilidade à violência e danos à saúde na perspectiva de mulheres em cenários rurais. Constata-se que mesmo com a participação nos movimentos sociais rurais e na luta por melhores condições de trabalho, as mulheres apresentam maior vulnerabilidade social no meio rural, expressa pela desigualdade de acesso aos serviços estatais públicos e a desigualdade de acesso ao mercado de trabalho e a posse da terra, que se reflete em desigualdades nas condições de saúde. [...]
This text analyzes the situations of vulnerability to violence and damage to health from the perspective of women in rural settings. It appears that even with the participation in rural social movements and the struggle for better working conditions, women have greater social vulnerability in rural areas expressed by the inequality of access to state public services, as well as unequal access the labor market and land tenure, which is reflected in inequalities in health. [...]

2013 - 10.5565/rev/athenead/v13n2.1115
Athenea digital : revista de pensamiento e investigación social, Vol. 13, Núm. 2 (Julio 2013) , p. 193-205  
4.
22 p, 1.3 MB La formación para el trabajo y la mujer en contextos rurales : el proyecto IMUMEL / Manzanares Moya, Asunción (Universidad de Castilla La Mancha. Facultad de Ciencias de la Educación)
Este artículo presenta una selección de los resultados obtenidos por el Proyecto para la Integración Laboral de la Mujer en Castilla La Mancha, proyecto financiado conforme a la iniciativa comunitaria Equal para el periodo 2002-2004. [...]
Aquest article presenta una selecció dels resultats obtinguts en el Projecte per a la Integració Laboral de la Dona a Castella-la Manxa, projecte finançat d'acord amb la iniciativa comunitària EQUAL per al període 2002-2004. [...]
This article introduces a selection of the results obtained by means of the project for the labour integration of women in Castilla La Mancha. The project has been funded following the Equal Community Initiative during the periode 2002-2004, and has been developed according to the thematic field reducing the gender gaps and supporting job desegregation. [...]

2006 - 10.5565/rev/educar.174
Educar, N. 38 (2006) p. 171-192  
5.
12 p, 386.6 KB Mercat de treball femení i industralització rural a Espanya : relacions amb l'economia global / Sabaté Martínez, Ana (Universidad Complutense de Madrid)
L'objectiu d'aquestes línies és el d'analitzar el procés d'incorporació de les dones al treball remunerat a les zones rurals d'Espanya com a conseqüència de la creixent economia global. La crisi de les explotacions agriries obliga les famílies a diversificar les seves activitats cercant noves rendes; els joves i les dones constitueixen una important i nova mà d'obra que busca treball remunerat. [...]
El objetivo de estas lineas es analizar el proceso de incorporación de las mujeres al trabajo remunerado en las zonas rurales de España como consecuencia de la creciente economía global. La crisis de las explotaciones agrarias obliga a las familias a diversificar sus actividades para conseguir nuevas rentas; los jóvenes y las mujeres constituyen una importante y nueva mano de obra que busca trabajo remunerado. [...]
L'objectif de cet article est l'analyse du processus d'incorporation des femmes au travail salarié dans les zones rurales espagnoles comme conséquence de l'économie globale croissante. La crise des exploitations agraires oblige les familles diversifier leurs activités pour l'obtention de nouvelle rentes; les jeunes et les femmes constituent une main d'oeuvre nouvelle et importante i la recherche d'un travail salarié. [...]
The aim of this article is to study the process by which women are transfering from unpaid to paid work in many rural areas of Spain as a consequence of the expansion of the Global Economy. The agricultural crisis compels families to diversify their activities, in search for new incomes; young people and women constitute an important and new rural labour market looking for paid jobs. [...]

1995
Documents d'anàlisi geogràfica, N. 26 (1995) p. 167-178  
6.
26 p, 869.1 KB Dona i reestructuració a les àrees rurals : l'agroturisme al Berguedà, al Bages i al Solsosnès / Caballé Rivera, Alba (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Geografia)
És essencial planificar les àrees rurals a través d'un enfocament en què no s'ometi la diferent situació d'homes i dones davant dels canvis econòmics. En aquest estudi s'analitza la particular experiència de les dones en una activitat econòmica relativament nova dins de l'explotació i que complementa les rendes agràries: l'agroturisme. [...]
En la planificación de las áreas rurales es esencial una planificación en la que no se pase por alto la diferente situación de hombres y mujeres respecto a los cambios económicos. En este estudio se analiza la particular experiencia de las mujeres en una actividad relativamente nueva dentro de la explotación, la cual complementa las rentas agrarias: el agroturismo. [...]
Dans la planification des airees rurales est essentiel une planification que tienne presente la différente situation des hommes et des femmes par rapport aux changements économiques. Dans cet étude l'auteur analyse la spéciale expérience des femmes dans une activité relativement nouvelle dans les explotations, laquelle est un complement des rendes agraires: l'agritourisme. [...]
In rural planification processes is basic to not forget the different role of man and woman in front of economic changes. This research analyses the particular experience of women in a quite news activity added to the normal form activities; rural tourism completes percetion of land rents. [...]

1997
Documents d'anàlisi geogràfica, N. 30 (1997) p. 39-64  
7.
27 p, 302.4 KB Turismo en espacio rural en España : actrices e imaginario colectivo / Cànoves, Gemma (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Geografia) ; Villarino Pérez, Montserrat (Universidade de Santiago de Compostela. Departamento de Geografia)
El artículo tiene como objetivos: repasar la evolución del turismo en espacio rural, analizar la diversificación de productos de turismo rural en España, resaltar el papel de las mujeres en esta actividad y apuntar el imaginario colectivo en el que se basa el turismo en espacio rural. [...]
L'article té com a objectius: repassar l'evolució del turisme en espai rural, analitzar la diversificació de productes de turisme rural a Espanya, ressaltar el paper de les dones en aquesta activitat i finalment apuntar l'imaginari col·lectiu en què es basa el turisme en espai rural. [...]
The objectives of this article are: to outline the evolution in tourism in rural areas, to analyse the progressive diversification of tourism in rural areas products, to draw attention to the role of women in this activities and to refer to the collective imagery on which tourism in rural areas is based. [...]

2000
Documents d'anàlisi geogràfica, N. 37 (2000) , p. 51-77  
8.
26 p, 173.5 KB Al llindar de l'invisible : Activitats centrals en espais perifèrics: el treball domiciliari / Baylina Ferré, Mireia (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Geografia)
L'article tracta del treball que realitzen les dones a domicili en àrees rurals d'Espanya en el marc de la internacionalització de la producció, de la consegüent flexibilització del treball i de la recerca d'estratègies d'adaptació en la població rural davant de la nova situació. [...]
El artículo trata del trabajo que realizan las mujeres a domicilio en áreas rurales de España en el marco de la internacionalización de la producción, de la consecuente flexibilización del trabajo y de la búsqueda de estrategias de adaptación en la población rural ante la nueva situación. [...]
L'article porte sur le travail exercé à domicile par les femmes dans les zones rurales de l'Espagne dans le cadre de l'internationalisation de la production, de la flexibilisation logique du travail et de la reccherche de stretégies d'adaptation dans la population rurale face à la nouvelle situation. [...]
This article refers to the work undertaken by women in their homes in rural areas of Spain, within the framework of the internationalization of production; the resulting increasing flexibility of work; and the search for adaptation strategies among the rural population in face of this new challenge. [...]

1998
Documents d'anàlisi geogràfica, N. 32 (1998) , p. 45-70  

Interested in being notified about new results for this query?
Set up a personal email alert or subscribe to the RSS feed.