UAB Digital Repository of Documents 114 records found  beginprevious102 - 111next  jump to record: Search took 0.01 seconds. 
102.
23 p, 645.7 KB L'evolució de l'economia regional catalana entre 1960 i 1980 / Carreras, Josep M.
Aquest treball tracta de fer una primera anàlisi de l'evolució d'allò que podríem anomenar economia regional catalana al llarg de vint anys de la seva història recent, de 1960 a 1980, en base fonamentalment a la literatura especialitzada existent.
1983
Documents d'anàlisi geogràfica, N. 3 (1983) p. 159-181  
103.
14 p, 446.3 KB Agrarismo y ordenación del territorio en el siglo XIX : del poblamiento racional al fomento de la población rural / Monclús, F. Javier
Il semble que le débat sur les débuts et la nature de la Géographie appliquée et sur l'aménagement du territoire se pose dans des termes analogues à ceux qui ont entouré la naissance de l'urbanisme moderne. [...]
The debate on the origins and nature of applied geography and regional planning appears to be stated in analogous terms to the birth of modern urbanism. Not only utopian intellectuals but also "civil servants" have meditated on the rural environment and the possibility of its utilization for economic or socio-political ends. [...]

1984
Documents d'anàlisi geogràfica, N. 4 (1984) p. 143-156  
104.
5 p, 190.8 KB "Littoral 95'". Col·loqui internacional sobre els litorals europeus. Nantes (França), 13-18 de novembre de 1995 / Cebollada Frontera, Àngel (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Geografia)
Entre el 13 i el 18 de novembre de 1995 tingué lloc el col·loqui internacional sobre els litorals europeus a Nantes (França), que fou organitzat per les Comissions Internacionals de Geografia del Mar i dels Sistemes Costaners de la Unió Geogriifica Internacional. [...]
Entre el 13 y el 18 de noviembre de 1995 se celebró en Nantes (Francia) el coloquio internacional sobre litorales europeos, organizado por las Comisiones Internacionales de Geografia del Mar y de los Sisternas Costeros de la Unión Geográfica Internacional. [...]
Du 13 au 18 novembre, 1995 eu lieu, à Nantes (France) le colloque international sur les littoraux européens, organisé par les Commissions Internationales de Géographies de la Mer et des Systèmes Côtiers de 1'Union Géographique Internationale. [...]
An international colloquium on European coastlines was held at Nantes (France) between 13th and 18th November 1995. It was organized jointly by the International Geographic Union International Commissions on Maritime Geography and Coastal Systems. [...]

1996
Documents d'anàlisi geogràfica, N. 29 (1996) p. 201-205  
105.
11 p, 101.8 KB Aproximaciones teóricas para el análisis de la transformación urbana. Urban regime analysis en el contexto europeo / Casellas, Antònia (University of Utah. College of Architecture and Planning)
La creciente complejidad en la que tiene lugar la trasformación urbana europea requiere la utilización de nuevos instrumentos analíticos. En este contexto, urban regime analysis (URA) puede ser una herramienta de gran utilidad. [...]
La creixent complexitat en la qual té lloc la transformació urbana europea requereix la utilització de noves eines analítiques. En aquest context, urban regime analysis (URA) pot ser una eina de gran utilitat. [...]
La complexité croissante de la transformation urbaine européenne exige l'emploi des instruments analytiques innovateurs. Parmi ceci l'urban regime analysis peut offrir un apport considérable. Avec cette communication-ci on présente les catégories analytiques de cette théorie en évolution, la quelle apparaît en Amérique du Nord, au fin de décrire ses origines, évolutions, applications et complémentarités avec autres théories.
The increasing complexity in which take part the European urban transformation requires the use of new analytical instruments. In this context, Urban Regime Analysis (URA) could make an important contribution. [...]

2005
Documents d'anàlisi geogràfica, N. 46 (2005) p. 139-149  
106.
13 p, 117.5 KB Las tecnologías de la información y la comunicación en el desarrollo del turismo rural / Blanco Romero, Asunción ; Cànoves, Gemma (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Geografia)
El presente artículo destaca la importancia de las tecnologías de la información y la comunicación (en adelante TIC) en el desarrollo rural y, concretamente, en el turismo rural. En la primera parte, se reflexiona sobre la evolución de las TIC, mostrando como éstas configuran una nueva arquitectura espacial donde cada ámbito territorial debe aprovechar y potenciar sus recursos. [...]
El present article destaca la importància de les tecnologies de la informació i la comunicació (en endavant TIC) en el desenvolupament rural i, en concret, en el turisme rural. En un primer apartat, es reflexiona sobre l'evolució de les TIC i es mostra com aquestes configuren una nova arquitectura espacial on cada àmbit territorial ha d'aprofitar els seus recursos i potenciar-los. [...]
Le présent article souligne l'importance que les technologies de l'information et la communication (désormais TIC) peuvent représenter pour le développement rural et concrètement pour le tourisme rural. [...]
The present article emphasizes the importance that technologies of the information and communication (TICs) can achieve, particularly for rural development and for rural tourism. The first part reflects on the eolution of the TICs, showing how these technologies configure a new space architecture, where each territorial scope must take advantage of its resources, and improve them. [...]

2005
Documents d'anàlisi geogràfica, N. 46 (2005) p. 105-117  
107.
24 p, 111.3 KB La petjada ecològica del metabolisme social : una proposta metodològica per analizar el paisatge com a humanització del territori / Tello, Enric
En aquest article, l'autor reclama el treball conjunt entre ciències socials i ciències naturals per comprendre de manera global com les societats humanes s'han aprofitat dels recursos que els oferia el territori i, a la vegada, analitzar com aquests usos del territori configuren un paisatge que és reflex de la societat que hi habita. [...]
En este artículo, el autor reclama el trabajo conjunto entre ciencias sociales y ciencias naturales para comprender de modo global cómo las sociedades humanas han aprovechado los recursos que les ofrecía el territorio y, a la vez, analizar cómo estos usos del territorio configuran un paisaje que refleja la sociedad que en él habita. [...]
In this study, the author demands combined efforts between social and natural sciences to understand in a global view how human societies had taken advantage of the territorial resorces and, at the same time, to analyze how these uses of the territory shape a landscape that is a reflect of the society that inhabits it. [...]

2004
Manuscrits, N. 22 (2004) , p. 59-82  
108.
6 p, 48.6 KB I Seminari Internacional sobre Paisatge. Les estètiques del paisatge : Olot, 13-15 de novembre del 2003 / Olmo, Alfons ; Admetlla, Tomàs ; Sebastián, Jofre ; Cerarols Ramírez, Rosa (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Geografia)
Entre els dies 13 i 15 de novembre del 2003, al Casal Marià d'Olot, se celebrà el I Seminari Internacional sobre Paisatge. Un seminari eclèctic i transversal que portava com a títol «Les estètiques del paisatge». [...]
Entre los días 13 y 15 de noviembre de 2003, en el Casal Marià d'Olot, se celebró el I Seminario Internacional sobre Paisaje. Un seminario ecléctico y transversal que llevaba como título «Las estéticas del paisaje». [...]
Le premier Séminaire International sur le Paysage a eu lieu au Casal Marià d'Olot (Catalogne) entre le 13 et le 15 novembre 2003. Il s'agît d'un séminaire éclectique et transversal intitulé «Les esthétiques du paysage». [...]
Between the 13th and the 15th of November 2003, the First International Landscape Seminar was held in Casal Marià of Olot (Catalonia). The seminary was named «The Aesthetics of Landscape» and the target of this meeting was, from a conceptual approach, to learn and share the knowledge of the different fields of work common to lanscape.

2004
Documents d'anàlisi geogràfica, N. 43 (2004) , p. 187-192  
109.
7 p, 64.5 KB «Grans equipaments i infraestructures al Vallès : entre la gestió i el caos». Universitat Autònoma de Barcelona (Bellaterra), 18 de desembre del 2002 / Oliver Frauca, Laia (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Geografia) ; Serracant Camps, Maties (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Geografia)
Aquest recull de les principals aportacions a la jornada debat «Grans equipaments i infraestructures al Vallès: entre la gestió i el caos» (Universitat Autònoma de Barcelona, desembre del 2002) permet fer una radiografia de l'estat actual dels espais lliures en un context metropolità. [...]
Se recogen las principales aportaciones a la jornada debate «Grandes equipamientos e infraestructuras en el Vallès. Entre la gestión y el caos», que radiografió el estado actual de los espacios libres en un contexto metropolitano. [...]
On présente les contributions plus significatives au débat «Grands équipements et infrastructures dans le Vallès: entre la gestion et le chaos», centré sur l'état actuel des espaces libres dans un contexte métropolitain. [...]
We present the main contributions to the conference «Large services and infrastructures in the Vallès: between management and chaos», that focused on the current status of free spaces in a metropolitan context. [...]

2004
Documents d'anàlisi geogràfica, N. 43 (2004) , p. 179-185  
110.
24 p, 765.0 KB El parque rural : un instrumento de vertebración de los sistemas urbanos / Alberdi Collantes, Juan Cruz
El crecimiento urbano apenas encuentra más barreras que las que le marca su propio dinamismo. Los documentos de planificación territorial tienen auténticas dificultades para ordenar este proceso y el suelo rural se califica como urbanizable sin tener en cuenta más criterio que el de sus posibilidades urbanísticas. [...]
El creixement urbà amb prou feines troba altres barreres que les que assenyala la seva pròpia dinàmica. Els documents de planificació territorial tenen grans dificultats a l'hora d'ordenar aquest procés i el sòl rural es qualifica com a urbanitzable sense tenir en compte cap més criteri que no sigui el de les seves possibilitats urbanístiques. [...]
La croissance urbaine trouve difficilement d'autres barrières que celles que marque sa propre dynamique. Les documents de planification territoriale trouvent d'énormes difficultés pour ordonner ce processus, le sol rural étant qualifié d'aménageable sans prendre en compte d'autres critères qui ne soient ceux de ses possibilités urbanistiques. [...]
The once obstacle by the increase of the urban area is now the dynamics of this process. The land planification documents have a lot of problems to manage this increase and the farm ground is rated as a urban if this ground have a good conditions to be build. [...]

2003
Documents d'anàlisi geogràfica, N. 42 (2003) , p. 71-94  
111.
7 p, 56.2 KB Els Ensenyaments d'ordenació del territori i urbanisme a les universitats catalanes : Societat Catalana d'Ordenació del Territori-Institut d'Estudis Catalans (setembre de 2000-juny de 2001) / Castañer i Vivas, Margarida (Universitat de Girona. Departament de Geografia) ; Bellet Sanfeliu, Carme (Universitat de Lleida. Secció de Geografia)
La Societat Catalana d'Ordenació del Territori, conjuntament amb alguns departaments de les universitats públiques catalanes, va organitzar, al llarg del curs acadèmic 2000-2001, un debat a l'entorn dels ensenyaments de l'ordenació del territori i l'urbanisme a les llicenciatures de ciències ambientals, geografia, arquitectura, enginyeria, economia, dret i paisatgisme. [...]
La Societat Catalana d'Ordenació del Territori, conjuntamente con algunos departamentos de las universidades públicas catalanas, organizó, a lo largo del curso académico 2000- 2001, un debate sobre la enseñanza de la ordenación del territorio y el urbanismo en las licenciaturas de ciencias ambientales, geografía, arquitectura, ingeniería, economía, derecho y paisajismo. [...]
La Societat Catalana d'Ordenació del Territori, a organisé, pendant le cours académique 2000-2001, avec quelques départements des universités publiques de la Catalogne, un débat sur l'enseignement de l'aménagement du territoire et l'urbanisme dans les études des sciences de l'environnement, géographie, architecture, génie, économie, droit et paysage. [...]
Over the academic year 2000-2001, the Societat Catalana d'Ordenació del Territori organised, together with other departments of Catalan public universities, a debate on the teaching of regional and urban planning within the following disciplines: environmental science, geography, architecture, engineering, economy, law and landscape management. [...]

2001
Documents d'anàlisi geogràfica, N. 39 (2001) , p. 177-183  

UAB Digital Repository of Documents : 114 records found   beginprevious102 - 111next  jump to record:
Interested in being notified about new results for this query?
Set up a personal email alert or subscribe to the RSS feed.