UAB Digital Repository of Documents 7 records found  Search took 0.02 seconds. 
1.
8 p, 122.8 KB Normes i Estàndards Internacionals en Gestió de Documents i Arxius [43597] / Alberch i Fugueras, Ramon ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola Superior d'Arxivística i Gestió de Documents
Al finalitzar aquest mòdul, els alumnes han d'estar en condicions de: -Conèixer de manera precisa les característiques i interrelacions de les deu grans famílies de normes que són necessàries per a implementar un Sistema de gestió de documents. [...]
Al finalizar este módulo, los alumnos deben estar en condiciones de: -Conocer de manera precisa las características e interrelaciones de las diez grandes familias de normas que son necesarias para implementar un Sistema de gestión de documentos. [...]

2019-20
Màster Universitari en Gestió Documental, Transparència i Accés a la Informació [1334]
3 documents
2.
5 p, 104.1 KB Processos i Instruments Metodològics i Tècnics [43601] / Soler Jiménez, Joan ; Guiu Rius, Pere Joan ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola Superior d'Arxivística i Gestió de Documents
Definir un sistema de gestió documental normalitzat i competitiu. És es l'objectiu del present mòdul. Tot el cicle de la vida de la documentació hauria de ser gestionat i controlat. En tots els vostres aspectes, s'hauran d'instruments necessaris i bones pràctiques que garanteixin que el sistema aporta credibilitat, fiabilitat i eficàcia amb els documents i l'ús. [...]
Definir un sistema de gestión documental normalizado y competitivo. Éste es el objetivo del presente módulo. Todo el ciclo de vida de la documentación debe ser gestionado y controlado. Y en todas sus partes son necesarios instrumentos y buenas prácticas que garanticen que el sistema aporta credibilidad, fiabilidad y eficiencia a los documentos y a su uso. [...]

2019-20
Màster Universitari en Gestió Documental, Transparència i Accés a la Informació [1334]
3 documents
3.
3 p, 99.7 KB Difusió, Màrqueting i Estratègies de Comunicació [43600] / Carmaniu Mainadé, Xavier ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola Superior d'Arxivística i Gestió de Documents
Conéixer tant els conceptes bàsics i les tècniques elementals del màrqueting i la comunicació com les darreres tendències que s'estan desenvolupant en el món de la comunicació cultural en general. [...]
Conocer tanto los conceptos básicos y las técnicas elementales del marketing y la comunicación como las últimas tendencias que se están desarrollando en el mundo de la comunicación cultural en general. [...]

2019-20
Màster Universitari en Gestió Documental, Transparència i Accés a la Informació [1334]
3 documents
4.
4 p, 104.6 KB Sistemes de Gestió per a Documents: Implantació, Auditoria i Certificació [43599] / Giménez Martín, Francesc ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola Superior d'Arxivística i Gestió de Documents
PRESENTACIÓ L'objectiu és dotar l'alumne de coneixements relatius al concepte, valors i beneficis d'un sistema de gestió per als documents, la seva implantació, auditoria i certificació d'acord amb la normativa ISO, així com adquirir destresa en la capacitat de vincular-los i integrar-los amb altres normes certificables, com ara les de Qualitat, Medi Ambient o Seguretat de la Informació. [...]
PRESENTACIÓN El objetivo es dotar al alumno de conocimientos relativos al concepto, valores y beneficios de un sistema de gestión para los documentos, su implantación, auditoría y certificación de acuerdo con la normativa ISO, así como adquirir destreza en la capacidad de vincularlos e integrarlos con otras normas certificables, como por ejemplo las de Calidad, Medio Ambiente o Seguridad de la Información. [...]

2019-20
Màster Universitari en Gestió Documental, Transparència i Accés a la Informació [1334]
3 documents
5.
4 p, 115.8 KB Open Data i Reutilització de la Informació [43598] / Suppi Boldrito, Remo ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola Superior d'Arxivística i Gestió de Documents
En aquest curs els/les estudiants adquiriran coneixements, mètodes i habilitats per proposar i desplegar solucions innovadores a la gestió, ús i reutilització de les dades obertes (Open Data). Per aconseguir aquests objectius s'utilitzarà una metodologia basada en sessions virtuals que permetran als/les estudiants prendre contacte amb els conceptes fonamentals de l'assignatura, activitats d'elaboració basada en casos d'ús habituals sobre els temes tractats i anàlisi/aplicació dels conceptes a problemes pràctics plantejats.
En este curso los/las estudiantes adquirirán conocimientos, métodos y habilidades para proponer y desplegar soluciones innovadoras a la gestión, uso y reutilización de los datos abiertos (Open Data). [...]

2019-20
Màster Universitari en Gestió Documental, Transparència i Accés a la Informació [1334]
3 documents
6.
5 p, 112.6 KB La Conservació Preventiva i Anàlisi de Riscos [43596] / Nualart Mercadé, Raimon ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola Superior d'Arxivística i Gestió de Documents
El mòdul pretén oferir, a nivell general, un conjunt de pautes i directrius per definir i / o conèixer: Conceptes bàsics sobre conservació i preservació digital i la seva importància per a la societat (transparència, memòria, etc. [...]
El módulo pretende ofrecer, a nivel general, un conjunto de pautas y directrices para definir y/o conocer: Conceptos básicos sobre conservación y preservación digital y su importancia para la sociedad (transparencia, memoria, etc. [...]

2019-20
Màster Universitari en Gestió Documental, Transparència i Accés a la Informació [1334]
3 documents
7.
4 p, 105.3 KB Treball de Final de Màster [43602] / Perpinya Morera, Maria Remei ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola Superior d'Arxivística i Gestió de Documents
La finalitat del mòdul és que l'alumne aprofundeixi en l'estudi d'un tema del seu interès i desenvolupi habilitats i capacitats per treballar amb les fonts, mètodes i les tècniques de recerca científica pròpies de l'arxivística, que li permetin reflexionar de forma integrada i transversal sobre algun aspecte de la Gestió de Documents, Transparència i Accés a la Informació. [...]
La finalidad del módulo es que el alumno profundice en el estudio de un tema de su interés y desarrolle habilidades y capacidades para trabajar con las fuentes, métodos y técnicas de investigación científica propias de la archivística, que le permitan reflexionar de forma integrada y transversal sobre algún aspecto de la Gestión de Documentos, la transparencia y el acceso a la información. [...]

2019-20
Màster Universitari en Gestió Documental, Transparència i Accés a la Informació [1334]
3 documents

Interested in being notified about new results for this query?
Set up a personal email alert or subscribe to the RSS feed.