UAB Digital Repository of Documents 149 records found  1 - 10nextend  jump to record: Search took 0.02 seconds. 
1.
7 p, 115.4 KB Estratègies en Publicitat i Relacions Públiques [103134] / Campmany Muñoz, Miquel ; Menal Casas, Jorge ; Fajula Payet, Anna ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències de la Comunicació
Dotar l'alumnat de Grau dels coneixements fonamentals sobre la vessant estratègica de la comunicació, tant a nivell conceptual (anàlisi, branding i conceptualització) com d'implementació (execució de les diverses fases d'un pla de comunicació).
Dotar al alumnado de Grado de los conocimientos fundamentales sobre la vertiente estratégica de la comunicación, tanto a nivel conceptual (análisis, branding y conceptualización) como de implementación (ejecución de las diversas fases de un plan de comunicación).

2020-21
Grau en Publicitat i Relacions Públiques [972]
3 documents
2.
6 p, 112.3 KB Història Contemporània universal II, l'Època de l'Imperialisme [100346] / Casas Soriano, Just ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Filosofia i Lletres
Segons el Pla d'Estudis del Grau d'Història, "la materia Historia Contemporánea Universal tiene por objetivo formar a los estudiantes dándoles los recursos e instrumentos necesarios para que adquieran un conocimiento sólido de los cambios políticos, institucionales, económico-sociales y culturales en el mundo, y de los factores que los explican, desde finales del siglo XVIII hasta finales del XX, teniendo en cuenta las distintas interpretaciones y los debates historiográficos que generan. [...]
Según el Plan de Estudios del Grado de Historia, la materia "Historia Contemporánea Universal" tiene como objetivo formar a los estudiantes dándoles los recursos y instrumentos necesarios para que adquieran un conocimiento sólido de los cambios políticos, institucionales, económico-sociales y culturales en el mundo, y de los factores que los explican, desde finales del siglo XVIII Hasta finales del XX, teniendo en cuenta las distintas interpretaciones y los debates historiográficos que generan. [...]

2020-21
Grau en Història [803]
3 documents
3.
6 p, 109.8 KB Fonaments del món contemporani [100337] / Bordetas Jimenez, Ivan ; Solé Sabaté, Josep Maria ; Casas Soriano, Just ; del Rio Morillas, Miguel Angel ; Forti, Steven ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Filosofia i Lletres
Aquesta assignatura permetrà accedir a un coneixement bàsic dels principals esdeveniments i processos de canvi i continuïtat de la Humanitat en una perspectiva diacrònica, des de la crisis de l'Antic Règim i l'inici de la contemporaneïtat fins al món actual, integrant els diversos espais geogràfics així com una sensibilitat amb els aspectes relacionats amb la perspectiva de gènere. [...]
Esta asignatura permitirá acceder a un conocimiento básico de los principales acontecimientos y procesos de cambio y continuidad de la Humanidad en una perspectiva diacrónica, desde la crisis del Antiguo Régimen y el inicio de la contemporaneidad hasta el mundo actual, integrando los diversos espacios geográficos así como una sensibilidad con los aspectos relacionados con la perspectiva de género. [...]

2020-21
Grau en Humanitats [1139]
Grau en Història [803]
3 documents
4.
4 p, 104.5 KB Màrqueting Estratègic i Operatiu [103159] / Menal Casas, Jorge ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències de la Comunicació
Tenir una concepció precisa del que és l'estratègia de màrqueting empresarial. - Adquirir una visió general del procés estratègic del màrqueting. On i Off line - Aplicació de la gestió estratègica del màrqueting empresarial a través d'un cas real concret i al llarg d'un projecte complet de negoci - Conceptes, eines estratègiques i tàcticas imprescindibles de l'estratègia de Màrqueting Tradicional i Digital - El procés estratègic del màrqueting, la cadena de valor, els avantatges competitius sostenibles. [...]
Tener una concepción precisa de lo que es la estrategia de marketing empresarial. - Adquirir una visión general del proceso estratégico del marketing. ON y Off line - Aplicación de la gestión estratégica del marketing empresarial, en casos reales concretos y a lo largo de un proyecto completo de negocio - Conceptos, herramientas estratégicas y tácticas imprescindibles de la estrategia de Marketing Tradicional y Digital - El proceso estratégico del marketing. [...]

2020-21
Grau en Publicitat i Relacions Públiques [972]
3 documents
5.
5 p, 108.3 KB Garantia de la Informació i Seguretat [102757] / Navarro Arribas, Guillermo ; Casas Roma, Jordi ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
L'objectiu d'aquesta assignatura és que l'alumnat assoleixi uns coneixements bàsics sobre la problemàtica de la seguretat de la informació i els mecanismes existents per a la protecció de sistemes informàtics. [...]
El objetivo de esta asignatura es que el alumnado alcance unos conocimientos básicos sobre la problemática de la seguridad de la información y los mecanismos existentes para la protección de sistemas informáticos. [...]

2020-21
Grau en Enginyeria Informàtica [958]
3 documents
6.
5 p, 107.1 KB Història contemporània [100006] / Bordetas Jimenez, Ivan ; Casas Soriano, Just ; del Rio Morillas, Miguel Angel ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Filosofia i Lletres
Aquesta assignatura permetrà accedir a un coneixement bàsic dels principals esdeveniments i processos de canvi i continuïtat de la Humanitat en una perspectiva diacrònica, des de la crisis de l'Antic Règim i l'inici de la contemporaneïtat fins al món actual, integrant els diversos espais geogràfics així com una sensibilitat amb els aspectes relacionats amb la perspectiva de gènere. [...]
Esta asignatura permitirá acceder a un conocimiento básico de los principales acontecimientos y procesos de cambio y continuidad de la Humanidad en una perspectiva diacrónica, desde la crisis del Antiguo Régimen y el inicio de la contemporaneidad hasta el mundo actual, integrando los diversos espacios geográficos así como una sensibilidad con los aspectos relacionados con la perspectiva de género. [...]

2020-21
Grau en Musicologia [809]
3 documents
7.
11 p, 412.2 KB Unichat : aplicación de chat para universidades / Gómez Nogués, Pol ; Casas Roma, Jordi, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament d'Enginyeria de la Informació i de les Comunicacions) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
A día de hoy, las aplicaciones web son una herramienta fundamental para ofrecer un servicio online. Paralelamente, ha aumentado la demanda de los usuarios para poder comunicarse entre sí utilizando dichos servicios. [...]
Today, web applications are a fundamental tools to offer a service. The demand of users to be able to communicate with each other using these services has increased. Due to this, many paradigms have been designed to resolve these situations, considering the specific purpose to be achieved for each organization. [...]
Avui dia, les aplicacions web són una eina fonamental per a oferir un servei online. Paral·lelament, ha augmentat la demanda dels usuaris per a poder comunicar-se entre si utilitzant aquests serveis. [...]

2020
Grau en Enginyeria Informàtica [958]  
8.
11 p, 1017.1 KB ProjectZero : Gestión de una arquitectura de microservicios con Istio / de Arriba Garcia, Raül ; Casas Roma, Jordi, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament d'Enginyeria de la Informació i de les Comunicacions) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
El proyecto consiste en el estudio de varios casos de uso que nos permite hacer Istio junto con Kubernetes. Para poder realizar estas pruebas, se llevará a cabo la creación de un pequeño cluster virtualizado con Virtualbox. [...]
The project consists in the study of several use cases that allow us to make Istio together with Kubernetes. In order to perform these tests, the creation of a virtualized cluster with Virtualbox will be carried out. [...]
El projecte consisteix en l'estudi de diversos casos d'ús que ens permet fer Istio juntament amb Kubernetes. Per poder realitzar aquestes proves, es durà a terme la creació d'un petit clúster virtualitzat amb Virtualbox. [...]

2020
Grau en Enginyeria Informàtica [958]  
9.
11 p, 713.1 KB Estudi de la privacitat en dades de mobilitat : cas d'ús Swap Mobility Location / Matos Xancó, David ; Casas Roma, Jordi, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament d'Enginyeria de la Informació i de les Comunicacions) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
En un món on l'ús de la tecnologia és gairebé imprescindible, els usuaris es veuen forçats a cedir dades de caràcter personal a tercers per a poder fer-ne ús. Aquestes es publiquen a bases de dades públiques, generant així la necessitat de protegir la intimitat dels usuaris davant possibles atacs, mantenint, a l'hora, la integritat de les dades que seran aprofitades en estudis posteriors. [...]
En un mundo donde el uso de la tecnología es casi imprescindible, los usuarios se ven forzados a ceder datos de carácter personal a terceros para poder hacer uso. Estos se publican en bases de datos públicas, generando así la necesidad de proteger la intimidad de los usuarios ante posibles ataques, manteniendo, a la vez, la integridad de los datos que serán aprovechados en estudios posteriores. [...]
In a world where the use of technology has become almost essential, users has been forced to relinquish / cede personal data to others so that they can make use of it. This data is published in public database, generating the necessity of protecting the intimity of the users in front of posstible attacks, mantaining, at the same time, the integrity of the data that will be resourceful in later studies. [...]

2020
Grau en Enginyeria Informàtica [958]  
10.
10 p, 1.4 MB Detecció i classificació d'atacs en una xarxa informàtica mitjançant machine learning / Ye, Jiahao ; Casas Roma, Jordi, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament d'Enginyeria de la Informació i de les Comunicacions) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
Aquest projecte descriu com implementar un sistema d'aprenentatge automàtic per detectar i classificar els atacs d'una xarxa informàtica. Durant el treball, es presenten diferents algoritmes d'aprenentatge automàtic i es compara els resultats que ens dóna per veure quins són els millors models per detectar anomalies. [...]
This project describes how to implement a machine learning system to detect and classify attacks on a computer network. During the work, differents machine learning algorithms are presented and are compared the results it gives us to see which are the best models to detect anomalies. [...]
Este proyecto describe cómo implementar un sistema de aprendizaje automático para detectar y clasificar los ataques de una red informática. Durante el trabajo, se presentan diferentes algoritmos de aprendizaje automático y se compara los resultados que nos da para ver cuáles son los mejores modelos para detectar anomalías. [...]

2020
Grau en Enginyeria Informàtica [958]  

UAB Digital Repository of Documents : 149 records found   1 - 10nextend  jump to record:
See also: similar author names
1 Casas, J. Jesús
1 Casas, J. M.
1 Casas, J.M.
2 Casas, Javier
1 Casas, Jesús
1 Casas, Jordina
4 Casas, Josefina
1 Casas, Josep
5 Casas, José
2 Casas, José Ignacio
9 Casas, Just
Interested in being notified about new results for this query?
Set up a personal email alert or subscribe to the RSS feed.