UAB Digital Repository of Documents 157 records found  1 - 10nextend  jump to record: Search took 0.03 seconds. 
1.
4 p, 75.9 KB Recensions / Baucells i Lladós, Joan (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Ciència Política i de Dret Públic)
Obra ressenyada: HAVA GARCÍA, Esther, La tutela penal de los animales, Tirant lo Blanch, Valencia, 2009.
2010 - 10.17345/rcda1081
Revista catalana de dret ambiental, Vol. 1 Núm. 1 (2010)  
2.
30 p, 250.7 KB Tentativa inacabada de protección penal del medio ambiente / Baucells i Lladós, Joan (Universitat Autònoma de Barcelona. Grup de Recerca Dret Penal i Drets Fonamentals)
La reforma del código penal de 2015 introdujo en el artículo 325. 1 CP una nueva tipificación del delito ecológico, fruto de una irreflexiva trasposición de la normativa europea y que, al margen de difíciles problemas técnicos de aplicación, provoca polémicas consecuencias como la adopción de una concepción ecocéntrica pura del medio ambiente o la dificultad en delimitar los distintos tipos penales y la intervención administrativa. [...]
La reforma del codi penal de 2015 va introduir en l'article 325. 1 CP una nova tipificació del delicte ecològic, fruit d'una irreflexiva transposició de la normativa europea i que, al marge de difícils problemes tècnics d'aplicació, provoca polèmiques conseqüències com l'adopció d'una concepció ecocèntrica pura del medi ambient o la dificultat de delimitació entre els diferents tipus penals i la intervenció administrativa. [...]
The reform of the Spanish penal code of 2015 introduced in article 325. 1 CP a new proposition of ecological crime, the result of an unreflective transposition of European regulations and which, apart from difficult technical problems of application, provokes controversial consequences such as the adoption of a pure ecological conception of the environment or the difficulty in delimiting the different criminal types and administrative intervention. [...]

2019 - 10.17345/rcda2537
Revista catalana de dret ambiental, Vol. 10 Núm. 1 (2019)  
3.
12 p, 484.9 KB El retorn dels diners confiscats pel govern franquista i l'obligatorietat de les recomanacions dels comitès internacionals de drets humans. Una possible via de rescabalament / Vallès Muñío, Daniel (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Dret Públic i de Ciències Historicojurídiques)
This article discusses the use of Francoist monetary policy as a weapon in the Spanish Civil War, and the unlawful confiscation of Republican funds by the Francoist state. The confiscation must be understood as damage suffered by private persons. [...]
Aquest treball vol recordar l'ús de la política monetària franquista com a arma a la Guerra Civil Espanyola i la confiscació il·legítima dels diners republicans per part de l'Estat franquista. Aquesta confiscació cal entendre-la com un dany patit per ciutadans particulars, dany efectiu que no ha estat reparat per l'Estat democràtic espanyol dins la justícia transicional espanyola. [...]

2020 - 10.2436/rcdp.i61.2020.3452.
Revista catalana de dret públic, Vol. 61 (2020) , p. 240-251
2 documents
4.
52 p, 941.3 KB La normativa catalana sobre memòria i justícia transicional : mancances i propostes de millora / Vallès Muñío, Daniel (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Dret Públic i de Ciències Historicojurídiques)
Aquest treball pretén analitzar la normativa catalana recent sobre memòria i justícia transicional, així com la proposta normativa que presentarà el Govern català al Parlament de Catalunya. L'objectiu és posar de manifest algunes mancances de la normativa actual i proposar les millores corresponents.
2022 - 10.2436/10.3004.03.1
Aspectes del dret públic català, 2022, p. 97-148  
5.
5 p, 74.6 KB Recensions / Velo Fabregat, Elisabet (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Dret Públic i de Ciències Historicojurídiques)
2022
Revista de Dret Històric Català, Vol. 20 (2022) , p. 269-273  
6.
24 p, 152.9 KB La corrupció local durant la dictadura de Primo de Rivera i la resposta del Parlament de Catalunya : el cas de l'Hospitalet de Llobregat / Vallès Muñío, Daniel (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Dret Públic i de Ciències Historicojurídiques)
L'entramat juridicopolític de la dictadura de Primo de Rivera va permetre conductes suposadament corruptes dins l'Administració local. A la fi de la dictadura i l'adveniment de la República, alguns ajuntaments de Catalunya van iniciar procediments administratius de depuració de responsabilitats contra els funcionaris corruptes del règim anterior i, en molts casos, van acordar la seva separació del càrrec. [...]
El entramado jurídico-político de la dictadura de Primo de Rivera permitió conductas supuestamente corruptas dentro de la Administración local. Al final de la dictadura y el advenimiento de la República, algunos ayuntamientos de Cataluña iniciaron procedimientos administrativos de depuración de responsabilidades contra los funcionarios corruptos del régimen anterior y, en muchos casos, acordaron su separación del cargo. [...]
The legal-political framework of Primo de Rivera's dictatorship permitted supposedly corrupt behaviours in local administrations. At the end of the dictatorship and with the advent of the Republic, some municipalities in Catalonia initiated administrative procedures to purge corrupt officials of the previous regime, which in many cases included concluding agreements to remove them from office. [...]

2019 - 10.2436/20.3004.01.124
Revista de Dret Històric Català, Núm. 18 (2019) , p. 179-202  
7.
2 p, 65.3 KB Llibres, correspondència i altres documents de les famílies Alòs i Deu. Més sobre els juristes catalans i l'Estat espanyol / Solé i Cot, Sebastià (Universitat Autònoma de Barcelona)
2018
Revista de Dret Històric Català, Vol. 17 (2018) , p. 211-212  
8.
13 p, 813.8 KB Tecnologies lingüístiques per a llengües minoritzades el cas de l'alguerès / Martín Mor, Adrià (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Traducció i d'Interpretació i d'Estudis de l'Àsia Oriental) ; Ballone, Francesc
La tecnologia pot jugar un rol decisiu en els processos de normalització lingüística. La creació de recursos lingüístics -amb el potencial formatiu o de disseminació que comporten, especialment en llengües en procés d'estandardització- és una possibilitat que cal tenir present en dissenyar estratègies per a la normalització. [...]
Technology can play a decisive role in linguistic normalisation processes. The creation of linguistic resources (with the potential they have for education or to encourage the spread of languages, especially those in the process of standardisation) is a possibility that should be taken into account in designing normalisation strategies. [...]

2020
Revista de llengua i dret, Núm. 73 (2020) , p. 82-93  
9.
23 p, 1.0 MB From Japanese to Spanish, from Spanish to Catalan, but no English? : a case study of language use and knowledge of Japanese residents in Catalonia / Fukuda, Makiko (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Traducció i d'Interpretació i d'Estudis de l'Àsia Oriental)
Aquest estudi explora l'ús i els coneixements de la llengua de la població japonesa a Catalunya. Catalunya, on aquests dos idiomes, d'estatus socials diferents, estan en contacte, planteja algunes preguntes sobre les pràctiques lingüístiques dels migrants i també posa en dubte el pretès paper de l'anglès com a llengua franca internacional. [...]
This study explores the language use and knowledge of the Japanese population in Catalonia. Catalonia, where two languages of different social statuses are in contact, raises some questions about migrants' language practice and also questions the supposed role of English as an international lingua franca. [...]

Bellaterra : Universitat Autònoma de Barcelona, 2016 - 10.2436/rld.i66.2016.2816
Revista de llengua i dret, Núm. 66 (2016) , p. 15-37  
10.
20 p, 576.4 KB Barrera o passaport per a la integració? : ideologies lingüístiques dels japonesos residents a Catalunya / Fukuda, Makiko (Universitat Autònoma de Barcelona)
Aquest estudi explora les ideologies lingüístiques dels japonesos residents a Catalunya. A partir de la hipòtesi que les perspectives sobre les llengües locals d'aquesta població varien segons l'orientació migratòria, vam entrevistar 34 japonesos. [...]
This study explores the language ideologies of the Japanese residing in Catalonia. Starting from the hypothesis that this population's perspectives on local languages vary according to its immigration orientation, we interviewed 34 Japanese. [...]

2014 - 10.2436/20.8030.02.80
Revista de llengua i dret, Núm. 62 (2014) , p. 86-105  

UAB Digital Repository of Documents : 157 records found   1 - 10nextend  jump to record:
Interested in being notified about new results for this query?
Set up a personal email alert or subscribe to the RSS feed.