UAB Digital Repository of Documents 57 records found  1 - 10nextend  jump to record: Search took 0.00 seconds. 
1.
9 p, 766.8 KB Patient satisfaction with remote monitoring of cardiac implantable electronic devices : the V questionnaire / Ruiz Díaz, Miguel A. (Universidad Autónoma de Madrid. Department of Methodology, School of Psychology) ; Egea García, Marta (Medtronic Ibérica, S.A. Health Economics & Outcomes Research Department) ; Muñoz Aguilera, Roberto (Hospital Universitario Infanta Leonor. Department of Cardiology) ; Viñolas Prat, Xavier (Institut d'Investigació Biomèdica Sant Pau) ; Silvestre García, Jorge (Hospital Universitario La Paz. Department of Cardiology) ; Álvarez Orozco, María (Medtronic Ibérica, S.A. Health Economics & Outcomes Research Department) ; Martínez Ferrer, José (Hospital Universitario de Araba. Department of Cardiology) ; Universitat Autònoma de Barcelona
Remote monitoring of cardiac implantable electronic devices (CIEDs) has demonstrated substantial benefits. Treatment guidelines have therefore endorsed its use and is being increasingly adopted in the clinical setting, but the level of satisfaction they convey remains still unknown. [...]
2020 - 10.1186/s12913-020-05216-3
BMC health services research, Vol. 20 (april 2020)  
2.
6 p, 918.0 KB Development and Validation of a New High-Performance Liquid Chromatography Method for the Simultaneous Quantification of Coenzyme Q10, Phosphatidylserine, and Vitamin C from a Cutting-Edge Liposomal Vehiculization / Ruiz García, Marta (Institut Català de Nanociència i Nanotecnologia) ; Pérez Lozano, Pilar (Universitat de Barcelona. Departament de Farmàcia i Tecnologia Farmacèutica, i Fisicoquímica) ; Mercadé Frutós, Débora (Universitat de Barcelona. Departament de Farmàcia i Tecnologia Farmacèutica, i Fisicoquímica) ; Nardi Ricart, Anna (Universitat de Barcelona. Departament de Farmàcia i Tecnologia Farmacèutica, i Fisicoquímica) ; Suñé Pou, Marc (Universitat de Barcelona. Departament de Farmàcia i Tecnologia Farmacèutica, i Fisicoquímica) ; Cano-Sarabia, Mary (Institut Català de Nanociència i Nanotecnologia) ; García Jimeno, Sonia (Institut Català de Nanociència i Nanotecnologia) ; Suñé-Negre, Josep Maria (Universitat de Barcelona. Departament de Farmàcia i Tecnologia Farmacèutica, i Fisicoquímica) ; Maspoch Comamala, Daniel (Institut Català de Nanociència i Nanotecnologia) ; García Montoya, Encarna (Universitat de Barcelona. Departament de Farmàcia i Tecnologia Farmacèutica, i Fisicoquímica)
A high-performance liquid chromatography (HPLC) method was developed to simultaneously quantify three widely used active substances such as coenzyme Q10, phosphatidylserine, and vitamin C. This new method optimizes current timing and costs in the analyses of these three active substances. [...]
2019 - 10.1021/acsomega.9b02456
ACS omega, Vol. 4, Issue 22 (November 2019) , p. 19710-19715  
3.
21 p, 388.1 KB Computation of Hopf Galois structures on low degree separable extensions and classification of those for degrees p2 and 2p / Crespo Vicente, Teresa (Universitat de Barcelona. Departament de Matemàtiques i Informàtica) ; Salguero García, Marta (Universitat de Barcelona. Departament de Matemàtiques i Informàtica)
A Hopf Galois structure on a finite field extension L/K is a pair (H,µ), where H is a finite cocommutative K-Hopf algebra and µ a Hopf action. In this paper we present a program written in the computational algebra system Magma which gives all Hopf Galois structures on separable field extensions of degree up to eleven and several properties of those. [...]
2020 - 10.5565/PUBLMAT6412005
Publicacions matemàtiques, Vol. 64 Núm. 1 (2020) , p. 121-141  
4.
52 p, 1.3 MB Acompanyar l'escriptura. Anàlisi del biaix entre la consigna i la creativitat de les respostes de l'alumnat en el marc d'un taller de rondalles de 1r d'ESO / Vilà Garcia, Marta ; Sanz, Jesús ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències de l'Educació
Aquest treball de recerca - acció parteix de l'anàlisi d'una seqüència didàctica basada en l'escriptura d'un conte tradicional per tal de reflexionar sobre el dispositiu dissenyat i l'acompanyament que es va fer, atès que els objectius d'aprenentatge marcats no s'assoliren. [...]
2019  
5.
130 p, 4.7 MB Caracterización de la diabetes autoinmune latente del adulto en dos centros hospitalarios de Cataluña / Hernández García, Marta, autor. ; Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Medicina
La presente tesis doctoral describe la caracterización fenotípica de los pacientes con diabetes autoinmune latente del adulto (LADA) en Cataluña. Para ello, se comparó a estos pacientes con los que presentaban una diabetes tipo 1 clásica diagnosticada en la edad adulta o una diabetes tipo 2, en un total de cuatro estudios transversales diferentes. [...]
The present doctoral thesis describes the phenotypic characterization of patients with latent autoimmune diabetes in adults (LADA) in Catalonia. These patients were compared with those with classic type 1 diabetes diagnosed in adulthood or type 2 diabetes, in a total of four different cross-sectional studies. [...]

[Barcelona] : Universitat Autònoma de Barcelona, 2019.  
6.
8 p, 118.8 KB Interculturalidad y fronteras internas : una propuesta desde la comunicación y la semiótica / Rizo García, Marta (Universitat Autònoma de Barcelona) ; Romeu Aldaya, Vivian coord (UACM)
Las siguientes páginas presentan una discusión en torno al concepto de frontera, abordado como frontera interna, como frente cultural generador de universos de sentido distintos. En un primer momento se presenta la conceptualización básica de la frontera, distinguiendo entre frontera cultural, interna y simbólica. [...]
The following pages present a discussion around the concept of border, boarded as internal border, as cultural front generator of diferent universes of sense. At a first moment appears the basic conceptualización of the border, distinguishing between cultural, internal and symbolic border. [...]

2009
DeSignis, Núm. 13 (2009) , p. 47-54  
7.
7 p, 118.5 KB Pràctica Clínica Assistencial II [104071] / Molinuevo Alonso, Beatriz ; Azagra Ledesma, Rafael ; Mundet Tuduri, Javier ; Flor Escriche, Xavier ; Grau Majo, Inmaculada ; Giménez Llort, Lydia ; López López, Maria Isabel ; Bassa Massanas, Alexandre ; Altaba Barceló, Ana María ; Juvanteny Gorgals, Joan ; Lopez Exposito, Francisco ; Gonzalez Saavedra, Maria Isabel ; Juncosa Font, Sebastián ; Güell Parnau, Sílvia ; Mengual Martinez, Lucas ; Bosch Fontcuberta, Jose Maria ; Llussa Arboix, Judit ; Morera Garcia, Marta ; Wilke Trinxant, Maria Asuncion ; Llauger Rossello, Maria Antonia ; Bare Mañas, Montserrat ; Mulero Collantes, Miriam ; Pérez León, Noemí ; Escobar Oliva, Ana Belén ; Mas Casals, Ariadna ; Cirera Perich, Miquel ; Rodríguez Mas, Montserrat ; Blanch Mon, Alba ; Díaz-Gete, Laura ; Rebollar Gil, Mónica ; Lacasta Tintorer, David ; Taberner Viera, Joan ; Cánovas Zaldúa, Yoseba ; Vega Moreno, Daniel ; Cos Claramunt, F. Xavier ; Piquer Farres, Nuria ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Medicina
L'assignatura Pràctica Clínica Assitencial II s'imparteix a segon curs del Grau de Medicina i forma part de la Matèria Pràctica Clínica amb l'objectiu d'apropar a l'estudiant a la pràctica clínica des del primer any de carrera. [...]
La asignatura de Práctica Clínica Asistencial II se imparte en el segundo curso del grado de Medicina y forma parte de la materia Práctica Clínica, con el objetivo de acercar al alumnado a la práctica clínica desde el primer año de carrera. [...]

2019-20
Grau de Medicina [1192]
3 documents
8.
7 p, 113.4 KB Pràctica Clínica Assistencial I [104070] / Molero Mesa, Jorge ; Azagra Ledesma, Rafael ; Mundet Tuduri, Javier ; Flor Escriche, Xavier ; Grau Majo, Inmaculada ; López López, Maria Isabel ; Bassa Massanas, Alexandre ; Altaba Barceló, Ana María ; Juvanteny Gorgals, Joan ; Lopez Exposito, Francisco ; Gonzalez Saavedra, Maria Isabel ; Juncosa Font, Sebastián ; Güell Parnau, Sílvia ; Mengual Martinez, Lucas ; Lugo Márquez, Sara ; Bosch Fontcuberta, Jose Maria ; Llussa Arboix, Judit ; Morera Garcia, Marta ; Wilke Trinxant, Maria Asuncion ; de Cardona Recasens, Eva ; Llauger Rossello, Maria Antonia ; Llovet Lombarte, Jose Miguel ; Bare Mañas, Montserrat ; Mulero Collantes, Miriam ; Maranges Comella, Maria Isabel ; Pérez León, Noemí ; Escobar Oliva, Ana Belén ; Mas Casals, Ariadna ; Cirera Perich, Miquel ; Rodríguez Mas, Montserrat ; Blanch Mon, Alba ; Díaz-Gete, Laura ; Rebollar Gil, Mónica ; Cánovas Zaldúa, Yoseba ; Garaicoechea Iturriria, Ana Isabel ; Cos Claramunt, F. Xavier ; Piquer Farres, Nuria ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Medicina
L'assignatura es cursa el primer semestre del primer curs del Grau de Medicina i forma part del grup de les assignatures de caràcter obligatori. En la perspectiva educativa, la realització de la "Pràctica Clínica Assistencial I" pretén ser una oportunitat perquè l'estudiant que inicia el Grau de Medicina pugui endinsar-se en el sistema sociosanitari des de la seva base: l'atenció primària. [...]
La asignatura se imparte en el primer semestre del primer curso del grado de Medicina y forma parte del grupo de las asignaturas de carácter obligatorio. En la perspectiva educativa, la realización de la Práctica Clínica Asistencial I pretende ser una oportunidad para que los estudiantes que inician el grado de Medicina puedan adentrarse en el sistema sociosanitario desde su base: la atención primaria. [...]

2019-20
Grau de Medicina [1192]
3 documents
9.
7 p, 114.6 KB Pràctica Clínica Assistencial III [104072] / Mundet Tuduri, Javier ; Azagra Ledesma, Rafael ; Flor Escriche, Xavier ; Grau Majo, Inmaculada ; López López, Maria Isabel ; Altaba Barceló, Ana María ; Juvanteny Gorgals, Joan ; Lopez Exposito, Francisco ; Gonzalez Saavedra, Maria Isabel ; Juncosa Font, Sebastián ; Güell Parnau, Sílvia ; Mengual Martinez, Lucas ; Gracia Gozalo, Rosa Maria ; Bosch Fontcuberta, Jose Maria ; Llussa Arboix, Judit ; Verdu Rotellar, Jose Maria ; Morera Garcia, Marta ; Wilke Trinxant, Maria Asuncion ; Llauger Rossello, Maria Antonia ; Llovet Lombarte, Jose Miguel ; Bare Mañas, Montserrat ; Mulero Collantes, Miriam ; Mas Casals, Ariadna ; Rodríguez Mas, Montserrat ; Blanch Mon, Alba ; Díaz-Gete, Laura ; Rebollar Gil, Mónica ; Cánovas Zaldúa, Yoseba ; Garaicoechea Iturriria, Ana Isabel ; Cos Claramunt, F. Xavier ; Piquer Farres, Nuria ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Medicina
El context en el que es desenvolupa l'assignatura de Pràctica clínica assistencial III suposa el primer contacte de l'alumne durant la fase formativa clínica amb el sistema assistencial de l'atenció primària de salut. [...]
El contexto en el que se desarrolla la asignatura de Práctica Clínica Asistencial III supone el primer contacto del alumnado, durante la fase formativa clínica, con el sistema asistencial de la atención primaria de salud. [...]

2019-20
Grau de Medicina [1192]
3 documents
10.
15 p, 3.4 MB Topical Administration of Bosentan Prevents Retinal Neurodegeneration in Experimental Diabetes / Bogdanov, Patricia (Vall d'Hebron Insitut de Recerca) ; Simó-Servat, Olga (Vall d'Hebron Insitut de Recerca) ; Sampedro, Joel (Vall d'Hebron Insitut de Recerca) ; Solà-Adell, Cristina (Vall d'Hebron Insitut de Recerca) ; Garcia-Ramírez, Marta (Vall d'Hebron Insitut de Recerca) ; Ramos, Hugo (Vall d'Hebron Insitut de Recerca) ; Guerrero, Marta (Universitat de Barcelona. Departament de Farmàcia i Tecnologia Farmacèutica, i Fisicoquímica) ; Suñé-Negre, Josep Maria (Universitat de Barcelona. Departament de Farmàcia i Tecnologia Farmacèutica, i Fisicoquímica) ; Ticó, Josep Ramon (Universitat de Barcelona. Departament de Farmàcia i Tecnologia Farmacèutica, i Fisicoquímica) ; Montoro, Bruno (Vall d'Hebron Insitut de Recerca) ; Durán, Vicente (Medical Mix S.L.U.) ; Arias, Luis (Hospital Universitari de Bellvitge) ; Hernández Pascual, Cristina (Vall d'Hebron Insitut de Recerca) ; Simó, Rafael (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Medicina)
Experimental evidence suggests that endothelin 1 (ET-1) is involved in the development of retinal microvascular abnormalities induced by diabetes. The effects of ET-1 are mediated by endothelin A- and B-receptors (ETA and ETB). [...]
2018 - 10.3390/ijms19113578
International journal of molecular sciences, Vol. 19 Núm. 11 (13 2018)  

UAB Digital Repository of Documents : 57 records found   1 - 10nextend  jump to record:
See also: similar author names
1 GARCÍA, Marcela
9 Garcia, M
18 Garcia, M.
1 Garcia, M. A. S.
2 Garcia, M. Ángeles
30 Garcia, Mar
9 Garcia, Maria Dolors
1 Garcia, Maria Estela
2 Garcia, Maria Jose
4 Garcia, Maria Luisa
1 Garcia, Maria del M
1 Garcia, Maria del Mar
2 Garcia, Mariano
9 Garcia, Maribel
2 Garcia, Miguel
4 Garcia, Miguel Angel
4 Garcia, Miguel Ángel
2 Garcia, Miquel
2 Garcia, Montserrat
18 García, M.
18 García, M.
1 García, M. A.
2 García, M. Angeles
2 García, M. Jesús
5 García, M.,
1 García, M.A.
1 García, M.Del Mar
2 García, M.J.
1 García, M.T.
1 García, Magdalena
11 García, Manolo
30 García, Mar
2 García, Mara L.
2 García, Marcia
1 García, Maria A.
4 García, Maria Luisa
1 García, Maria Rosa
2 García, Mariano
9 García, Maribel
1 García, Mario
1 García, Martín,
1 García, María
1 García, María G.
1 García, María J.
3 García, María Jesús
2 García, María José
1 García, María L.
4 García, María Luisa
1 García, María Mercedes
2 García, María Soledad
1 García, Mauricio
3 García, Mercedes
1 García, Mercedes A
1 García, Miguel A.
4 García, Miguel Ángel
1 García, Mikel
1 García, Milagros C.
1 García, Mª E.
5 García, Mª Jesús
1 García, MªE.
1 García, MªJesús
9 garcia, M
Interested in being notified about new results for this query?
Set up a personal email alert or subscribe to the RSS feed.