No exact match found for jurado,, using jurado instead...

No exact match found for ma., using ma instead...

Search term maría + Ángeles inside index author did not match any record. Nearest terms in any collection are:
4   María (Xula) Vigón
4   María (Xula) Vigón Sánchez
2   Maria ) Fontana
3   Maria ) Suquet
2   Maria ) Suquet Fontana
1   María / Menéndez
1   María / Menéndez Petcoff
1   María / Petcoff
1   María /00 1_ Menéndez
1   María /00 1_ Menéndez Petcoff