UAB Digital Repository of Documents 380 records found  1 - 10nextend  jump to record: Search took 0.01 seconds. 
1.
9 p, 123.1 KB Metodologia i Tècniques de Recerca Social [44034] / Muntanyola Saura, Dafne ; López Roldán, Pedro ; Rodriguez Soler, Joan ; González Motos, Sheila ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències Polítiques i de Sociologia
La Metodologia i Tècniques de Recerca Social (MTRS) té com a objectiu que l'alumnat adquireixi el coneixement metodològic requerit per dur a terme màster i completar el treball final de recerca (TFM). [...]
La Metodología y Técnicas de Investigación Social (MTIS) tiene como objetivo que el alumnado adquiera el conocimiento metodológico requerido para llevar a cabo máster y completar el trabajo final de master (TFM). [...]

2019-20
1419 [1419]
3 documents
2.
7 p, 115.2 KB Màrqueting Basat en Dades i del Comportament [43931] / López Sintas, Jordi ; López Belbeze, María Pilar ; Lopez Vicario, Jose ; Lamberti, Giuseppe ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat d'Economia i Empresa
Bloc I: Màrqueting basat en dades El màrqueting basat en dades aborda l'estudi de problemes de màrqueting a partir de dades, teories i experiments que estudien el comportament del consumidor. És una línia de coneixement interdisciplinària (màrqueting science, microeconomia aplicada, organització industrial, i computació estadística) que aborda temes com els següents: investigació de les eleccions del consumidor i del seu comportament, avaluació de decisions comercials basades en dades, desenvolupament i aplicació de experiments a petita i gran escala, mètodes per a l'ús de grans quantitats de dades, mètodes de computació per a l'anàlisi de dades disponibles a internet. [...]
Bloque I: Marketing basado en datos El marketing basado en datos aborda el estudio de problemas de marketing a partir de datos, teorías y experimentos que estudian el comportamiento del consumidor. Es una línea de conocimiento interdisciplinaria (marketing science, microeconomía aplicada, organización industrial, y computación estadística) que aborda temas como los siguientes: investigación de las elecciones del consumidor y de su comportamiento, evaluación de decisiones comerciales basadas en datos, desarrollo y aplicación de experimentos a pequeña y gran escala, métodos para el uso de grandes cantidades de datos, métodos de computación para el análisis de datos disponibles en internet. [...]

2019-20
Màster Universitari en Màrqueting [1093]
3 documents
3.
5 p, 106.4 KB Aprenentatge Computacional per a la Visió per Computador [43083] / Baldrich Caselles, Ramón ; Valveny Llobet, Ernest ; Vanrell Martorell, Maria ; Moure Lopez, Juan Carlos ; Vilariño Freire, Fernando Luis ; Karatzas, Dimosthenis ; Rodriguez Lopez, Pau ; Gomez Bigorda, Lluis ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
L'objectiu d'aquest mòdul és introduir les tècniques d'aprenentatge automàtic per resoldre problemes de visió per ordinador. L'aprenentatge automàtic tracta de l'anàlisi automàtica de dades a gran escala. [...]
El objetivo de este módulo es presentar las técnicas de aprendizaje automático para resolver problemas de visión por computador. El aprendizaje automático se ocupa del análisis automático de datos a gran escala. [...]

2019-20
Màster Universitari en Visió per Computador/Computer Vision [1172]
3 documents
4.
6 p, 111.6 KB Màrqueting Emergent [42227] / López Belbeze, María Pilar ; Guerrero Gonzalez, Montserrat ; Zabala Lozano, Luis ; Lamberti, Giuseppe ; Gamundi Ballbé, Jordi ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat d'Economia i Empresa
Els nous escenaris de la societat de la informació i el coneixement en la qual ens trobem requereixen un nou enfocament de disseny, planificació i direcció de les accions de màrqueting. Aquest mòdul es proposa: Que l'alumne conegui i sàpiga utilitzar les tècniques emergents en l'àmbit del màrqueting amb l'objecte de desenvolupar les competències i habilitats de màrqueting i tecnològiques necessàries per analitzar i implementar estratègies de màrqueting digital. [...]
The new scenarios of the information and knowledge society in which we find ourselves require a new approach to the design, planning and direction of marketing actions. This module is proposed: The student knows how to use the emerging techniques in the field of marketing in order to develop the skills and marketing and technological skills necessary to analyze and implement digital marketing strategies.
Los nuevos escenarios de la sociedad de la información y el conocimiento en la que nos encontramos requieren un nuevo enfoque de diseño, planificación y dirección de las acciones de marketing. Este módulo se propone: Que el alumno conozca y sepa utilizar las técnicas emergentes en el ámbito del marketing con el objeto de desarrollar las competencias y habilidades de marketing y tecnológicas necesarias para analizar e implementar estrategias de marketing digital. [...]

2019-20
Màster Universitari en Màrqueting [1093]
3 documents
5.
5 p, 108.8 KB Màrqueting Avançat [42226] / López Belbeze, María Pilar ; Izard Granados, Gabriel ; Llonch Andreu, Joan ; Gallo Martínez, Rosalía ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat d'Economia i Empresa
Estudiar els aspectes i les eines més rellevants del màrqueting estratègic, tant des del punt de vista de l'anàlisi dels mercats, com de la planificació de màrqueting.
Abordar los aspectos y las herramientas más relevantes del marketing estratégico, tanto desde el punto de vista del análisis de los mercados, como de la planificación de marketing.

2019-20
Màster Universitari en Màrqueting [1093]
3 documents
6.
7 p, 110.3 KB Comportament del consumidor [42224] / López Belbeze, María Pilar ; Borrás Català, Vicent ; Pellicer Cardona, Isabel ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat d'Economia i Empresa
Bloc I : Sociologia del consum (Part A y B) 1. Coneixement i visualització de les característiques de la nostra societat de consum. 2. Comprensió de les explicacions sobre el comportament del consumidor des de les diferents perspectives teòriques. [...]
Bloque I: Sociología del consumo (Parte A y B) 1. Conocimiento y visualización de las características de nuestra sociedad de consumo. 2. Comprensión de las explicaciones sobre el comportamiento del consumidor desde las diferentes perspectivas teóricas. [...]

2019-20
Màster Universitari en Màrqueting [1093]
3 documents
7.
23 p, 707.5 KB Segmentación en el mercado laboral de Canarias / Santana Ferrer, Cristian ; López-Roldán, Pedro, dir. ; Fachelli, Sandra, dir. ; Universitat Autònoma de Barcelona
El presente artículo analiza el mercado laboral como un espacio de posiciones que conecta de desigual forma con las características de los individuos, segmentándolos en grupos en función de estos atributos. [...]
This article analyses labour market like a positions space connecting in different ways with characteristics of the individual, segmenting it in groups based on these attributes. It opposes the idea of single market like the place of adjustment between offer and demand, with a balance based on human capital and marginal productivity. [...]

2019  
8.
11 p, 1.5 MB ¿Existe alguna relación entre la utilización de medicina no convencional, la religión y la ideología? Construcción de una tipología estructural y articulada combinando técnicas de análisis de datos. / Arancio Sidoti, Helena ; Luz Coniglio, Jimena ; López-Roldán, Pedro, dir. ; Fachelli, Sandra, dir. ; Universitat Autònoma de Barcelona
En este trabajo se presenta un tratamiento multivariable de datos estadísticos en el software R utilizando las técnicas de Análisis de Correspondencias Múltiples (ACM) y Análisis de Clasificación (AC) aplicando la metodología denominada construcción tipológica estruc-tural y articulada. [...]
This paper presents a multivariate treatment of statistical data in the R software using Multiple Correspondence Analysis (MCA) and Cluster Analysis techniques, applying the methodology called structural and articulated typological construction. [...]

2019  
9.
23 p, 715.8 KB El impacto de la crisis en las trayectorias laborales de las mujeres inmigrantes en España / Moreno-Colom, Sara (Centre d'Estudis Sociològics sobre la Vida Quotidiana i el Treball) ; López-Roldán, Pedro (Centre d'Estudis Sociològics sobre la Vida Quotidiana i el Treball)
El artículo presenta un análisis sobre el impacto de la crisis económica en la trayectoria laboral de las mujeres inmigrantes según su lugar de procedencia. El punto de partida teórico considera las influencias mutuas entre la tipología de modelos migratorios femeninos y la situación laboral de las mujeres inmigrantes en el contexto de crisis económica en España. [...]
The aim of the paper is analyse the impact of the economic crisis in the career path of immigrant women according to their place of origin. The theoretical point of view considers the mutual influences between the typology of female migration patterns and the employment situation of immigrant women in the context of economic crisis in Spain. [...]

2018 - 10.5209/CRLA.59557
Cuadernos de Relaciones Laborales, Vol. 36 Núm. 1 (2018) , p. 65-87  
10.
6 p, 116.1 KB Anàlisi multivariada de dades [101148] / López Roldán, Pedro ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències Polítiques i de Sociologia
L'assignatura constitueix un curs d'introducció a les tècniques d'anàlisi multivariable de dades estadístiques que es planteja com a continuació de la perspectiva quantitativa d'investigació social iniciada en el grau. [...]
La asignatura constituye un curso de introducción a las técnicas de análisis multivariable de datos estadísticos que se plantea como continuación de la perspectiva cuantitativa de investigación social iniciada en el grado. [...]

2019-20
Grau en Sociologia [1361]
3 documents

UAB Digital Repository of Documents : 380 records found   1 - 10nextend  jump to record:
See also: similar author names
22 Lopez, P.
10 Lopez, Patricia
9 Lopez, Pilar
10 López, Patricia
10 López, Patrícia
9 López, Pedro
1 López, Pedro Francesc
1 López, Pere
9 López, Pilar
Interested in being notified about new results for this query?
Set up a personal email alert or subscribe to the RSS feed.