UAB Digital Repository of Documents 34 records found  1 - 10nextend  jump to record: Search took 0.00 seconds. 
1.
4 p, 101.4 KB Computació d'Altes Prestacions i Anàlisi de Big Data [43917] / Senar Rosell, Miquel Àngel ; Moure, Juan C ; Marco Sola, Santiago ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Biociències
Aquest mòdul pretén proporcionar als estudiants els coneixements i habilitats necessàries (1) per implementar aproximacions d'enginyeria de rendiment a les plataformes d'informàtica modernes i (2) per realitzar anàlisis estadístiques de Big Data.
Este módulo tiene como objetivo proporcionar a los estudiantes los conocimientos y habilidades necesarios (1) para implementar aproximaciones de ingeniería de rendimiento en plataformas informáticas modernas y (2) para realizar análisis estadísticos de Big Data.

2020-21
Máster Universitario en Bioinformática / Bioinformatics [1112]
3 documents
2.
5 p, 109.8 KB Treball de Final de Màster [42402] / Barbadilla Prados, Antoni ; Pardo Carrasco, Leonardo ; Ruíz Panadero, Alfredo ; Senar Rosell, Miquel Àngel ; Moure, Juan C ; Marechal, Jean-Didier Pierre ; Cordomi Montoya, Arnau ; Coronado Zamora, Marta ; González Wong, Angel ; Yero Corona, Daniel ; Marco Sola, Santiago ; Martínez Urtaza, Jaime ; Cáceres Aguilar, Mario ; Espinosa Morales, Antonio ; Masgrau Fontanet, Laura ; González Ruíz, Juan Ramón ; Puig Font, Marta ; Casillas Viladerrams, Sònia ; Egea Sánchez, Raquel ; Daura Ribera, Xavier ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Biociències
La Tesi de Màster (MT) és un treball de recerca autònom i individual que brinda a l'estudiant l'oportunitat de centrar-se en alguns dels temes tractats en els mòduls acadèmics del màster, així com d'integrar totes les capacitats i competències assolides al llarg del màster. [...]
La Tesis de Máster (MT) es un trabajo de investigación autónomo e individual que brinda al estudiante la oportunidad de centrarse en algunos de los temas tratados en los módulos académicos del máster, así como de integrar todas las capacidades y competencias logradas a lo largo del máster. [...]

2020-21
Máster Universitario en Bioinformática / Bioinformatics [1112]
3 documents
3.
4 p, 104.8 KB Programació en Bioinformàtica [42401] / Marco Sola, Santiago ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Biociències
Els objectius generals d'aquest mòdul són l'aplicació de les eines i tècniques bàsiques per al desenvolupament en aquesta àrea. Es treballen les capacitats de resoldre reptes i adaptar-se a les tecnologies i paradigmes de la bioinformàtica.
Los objetivos generales de este módulo son la aplicación de las herramientas y técnicas bàsicas para el desarrollo en esta área. Se trabajan las capacidades de resolver retos y adaptarse a las tecnologías y paradigmas de la bioinformática.

2020-21
Máster Universitario en Bioinformática / Bioinformatics [1112]
3 documents
4.
4 p, 103.0 KB Pràctiques Professionals [42400] / Egea Sánchez, Raquel ; Barbadilla Prados, Antoni ; Ruíz Panadero, Alfredo ; Senar Rosell, Miquel Àngel ; Ventura Zamora, Salvador ; Marechal, Jean-Didier Pierre ; Coronado Zamora, Marta ; Yero Corona, Daniel ; Marco Sola, Santiago ; Masgrau Fontanet, Laura ; Conchillo Solé, Oscar ; González Ruíz, Juan Ramón ; Casillas Viladerrams, Sònia ; Daura Ribera, Xavier ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Biociències
1 El principal objectiu d'aquestes pràctiques és promoure la interacció dels estudiants amb els ambients de recerca i professional que hi ha al seu voltant.
1 El principal objetivo de estas prácticas es promover la interacción de los estudiantes con los ambientes de investigación y profesional que hay a su alrededor.

2020-21
Máster Universitario en Bioinformática / Bioinformatics [1112]
3 documents
5.
9 p, 509.6 KB Filtrado eficiente de secuencias de ADN / Salym, Zaina ; Moure, Juan C, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament d'Arquitectura de Computadors i Sistemes Operatius) ; Marco-Sola, Santiago, dir. (Universitat Pompeu Fabra) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
La secuenciación genómica es un avance científico clave que permite decodificar secuencias de ADN, detectar variaciones genéticas y diagnosticar enfermedades. En la actualidad existen una gran variedad de algoritmos que permiten encontrar mutaciones en secuencias genómicas. [...]
La seqüenciació genòmica és un avenç científic clau que permet descodificar seqüències d'ADN, detectar variacions genètiques i diagnosticar malalties. En l'actualitat hi ha una gran varietat d'algoritmes que permeten trobar mutacions en seqüències genòmiques. [...]
Genomic sequencing is a key scientific advance that allows decoding DNA sequences, detecting genetic variations, and diagnosing diseases. Nowadays, there is a great variety of algorithms that allow finding mutations in genomic sequences. [...]

2020
Enginyeria Informàtica [958]  
6.
6 p, 111.4 KB Arquitectura de computadors [102775] / Senar Rosell, Miquel Àngel ; Moure, Juan C ; Villar Mesurado, Sergio ; Marco Sola, Santiago ; Sanjuán Figuerola, Gemma ; Panadero Martinez, Javier ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
1. Entendre les tècniques arquitectòniques basades en paral·lelisme per millorar el rendiment del computador. 2. Entendre el principi de localitat d'accés a dades i les solucions arquitectòniques aplicades a la jerarquia de memòria. [...]
1. Entender las técnicas arquitectónicas basadas en paralelismo para mejorar el rendimiento del computador. 2. Entender el principio de localidad de acceso a datos y las soluciones arquitectónicas aplicadas a la jerarquía de memoria. [...]

2020-21
Grau en Enginyeria Informàtica (Menció en Enginyeria de Computadors) i Grau en Enginyeria Electrònic [1206]
Grau en Enginyeria Informàtica (Menció en Tecnologies de la Informació) i Grau en Enginyeria de Sist [1207]
Màster Universitari en Enginyeria Informàtica /Computer Engineering [1269]
Enginyeria Informàtica [958]
3 documents
7.
6 p, 112.5 KB Sistemes Operatius [102747] / Espinosa Morales, Antonio ; Hernández Budé, Porfidio ; Yang, Xiaoyuan ; Carrillo Jordan, Carles ; Marco Sola, Santiago ; Ivars Camáñez, Vicente José ; Manresa Robledo, Antonio Ricardo ; Serra Vizern, Montse ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
Coneixements L'estudiant aprendrà els serveis que a nivell de descripció funcional proporciona el Sistema Operatiu i també les polítiques de gestió aplicades als mòduls bàsics que el configuren. [...]
Conocimientos El estudiante aprenderá los servicios que proporciona el Sistema Operativo considerando la descripción funcional. Se verán las políticas de gestión aplicadas a los módulos básicos que configuran el sistema. [...]

2020-21
Grau en Enginyeria Informàtica (Menció en Enginyeria de Computadors) i Grau en Enginyeria Electrònic [1206]
Grau en Enginyeria Informàtica (Menció en Tecnologies de la Informació) i Grau en Enginyeria de Sist [1207]
Màster Universitari en Enginyeria Informàtica /Computer Engineering [1269]
Enginyeria Informàtica [958]
3 documents
8.
12 p, 648.0 KB From transformation to chronification of migraine : pathophysiological and clinical aspects / Torres-Ferrús, M. (Hospital Universitari Vall d'Hebron) ; Ursitti, F. (Bambino Gesu' Children's Hospital. Headache Center, Child Neurology Unit) ; Alpuente-Ruiz, A. (Hospital Universitari Vall d'Hebron) ; Brunello, F. (University Hospital of Padua. Juvenile Headache Centre, Department of Woman's and Child's Health) ; Chiappino, D. (University of Rome. Department of Internal medicine, Sant'Andrea Hospital) ; de Vries, T. (Erasmus University Medical Center. Division of Vascular Medicine and Pharmacology, Department of Internal Medicine) ; Di Marco, S. (Policlinico Paolo Giaccone Hospital, University of Palermo. Department of Biomedicine Neuroscience and Advanced Diagnostics) ; Ferlisi, S. (Policlinico Paolo Giaccone Hospital, University of Palermo. Department of Biomedicine Neuroscience and Advanced Diagnostics) ; Guerritore, L. (University of Rome. Department of Internal medicine, Sant'Andrea Hospital) ; Gonzalez-Garcia, N. (Hospital Universitario Clínico San Carlos. Headache and Craniofacial Pain Unit, Neurology Department) ; Gonzalez-Martinez, A. (Universidad Autónoma de Madrid (UAM). Neurology Department, Hospital Universitario de La Princesa & Instituto de Investigación Sanitaria de La Princesa) ; Khutorov, D. (Department of Clinical Neurology and Sleep Medicine, The Nikiforov Russian Center of Emergency and Radiation Medicine of EMERCOM of Russia) ; Kritsilis, M. (Grevena General Hospital) ; Kyrou, A. (University of Bern, Switzerland University Hospital of Psychiatry. University Hospital of Psychiatry and Psychotherapy) ; Makeeva, T. (Headache Unit, Department of Neurology, Medical center "New Medical Technologies", Voronezh, Russia) ; Minguez-Olaondo, A. (Department of Neurology, Hospital Quironsalud Donostia) ; Pilati, L. (Policlinico Paolo Giaccone Hospital, University of Palermo. Department of Biomedicine Neuroscience and Advanced Diagnostics) ; Serrien, A. (University Hospitals Leuven. Department of Neurology) ; Tsurkalenko, O. (Department of Neurology and Neurosurgery, State Institution "Dnipropetrovsk medical akademy MOH Ukraine") ; Van den Abbeele, D. (Ghent University Hospital. Department of Neurology) ; van Hoogstraten, W. S. (Erasmus University Medical Centre. Department of Neuroscience) ; Lampl, C. (Headache Medical Center Linz, Ordensklinikum Linz Barmherzige Schwestern) ; Universitat Autònoma de Barcelona ; VHIR Vall d'Hebron Institut de Recerca
Chronic migraine is a neurological disorder characterized by 15 or more headache days per month of which at least 8 days show typical migraine features. The process that describes the development from episodic migraine into chronic migraine is commonly referred to as migraine transformation or chronification. [...]
2020 - 10.1186/s10194-020-01111-8
Journal of headache and pain, Vol. 21 (april 2020)  
9.
9 p, 405.6 KB Aceleración del algoritmo Wavefront Aligner para emparejamiento de secuencias genéticas / Hernández Chinappi, Ernesto ; Marco-Sola, Santiago, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament d'Arquitectura de Computadors i Sistemes Operatius) ; Moure, Juan C, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament d'Arquitectura de Computadors i Sistemes Operatius) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
El alineamiento de secuencias se define como la búsqueda de las diferencias que existen entre dos cadenas de caracteres: patrón y texto. Este trabajo utiliza técnicas de Ingeniería de Rendimiento para caracterizar, optimizar y paralelizar el algoritmo Wavefront Aligner de alineamiento de secuencias. [...]
L'alineament de seqüències es defineix com la recerca de les diferències entre dues cadenes de caràcters: patró i text. Aquest treball utilitza tècniques d'Enginyeria de Rendiment per a caracteritzar, optimitzar i paral·lelitzar l'algoritme Wavefront Aligner d'alineament de seqüències. [...]
Sequence alignment consists in searching for differences between two strings: pattern and text. The present work employs Performance Engineering techniques to characterize, optimize, and parallelize the Wavefront Alignment algorithm. [...]

2020
Enginyeria Informàtica [958]  
10.
4 p, 100.5 KB Computació d'Altes Prestacions i Anàlisi de Big Data [43917] / Senar Rosell, Miquel Àngel ; Moure, Juan C ; Marco Sola, Santiago ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Biociències
Aquest mòdul pretén proporcionar als estudiants els coneixements i habilitats necessàries (1) per implementar aproximacions d'enginyeria de rendiment a les plataformes d'informàtica modernes i (2) per realitzar anàlisis estadístiques de Big Data.
Este módulo tiene como objetivo proporcionar a los estudiantes los conocimientos y habilidades necesarios (1) para implementar aproximaciones de ingeniería de rendimiento en plataformas informáticas modernas y (2) para realizar análisis estadísticos de Big Data.

2019-20
Máster Universitario en Bioinformática / Bioinformatics [1112]
3 documents

UAB Digital Repository of Documents : 34 records found   1 - 10nextend  jump to record:
See also: similar author names
1 Marco, Santiago
2 Marcó, Sara
Interested in being notified about new results for this query?
Set up a personal email alert or subscribe to the RSS feed.