UAB Digital Repository of Documents 70 records found  1 - 10nextend  jump to record: Search took 0.01 seconds. 
1.
53 p, 4.2 MB Anàlisi sociodemogràfica a partir de les seccions censals de Les Corts i Nou Barris (Barcelona) / Rodriguez Carrillo, David ; Nunes, Joan, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Geografia) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Filosofia i Lletres
Les ciutats són llocs de contrastos. Al llarg de la història han anat modificant la seva morfologia i, en conseqüència, la manera i les formes de viure de la seva població. En el cas de Barcelona, aquesta evolució ha avançat cap a una ciutat de desigualtats entre barris i districtes fins al punt que determinats àmbits geogràfics concentren uns grups poblacionals concrets. [...]
Las ciudades son lugares de contrastes. A lo largo de la historia han ido modificando su morfología y, en consecuencia, la manera y las formas de vivir de su población. En el caso de Barcelona, esta evolución ha avanzado hacia una ciudad de desigualdades entre barrios y distritos hasta el punto de que determinados ámbitos geográficos concentran unos grupos poblacionales concretos. [...]
Cities are places of contrasts. Throughout history they have been modifying their morphology and, consequently, the way and ways of living of their population. In the case of Barcelona, this evolution has progressed towards a city of inequalities between neighbourhoods and districts to the point that certain geographical areas consolidate specific population groups. [...]

2020
Geografia i Ordenació del Territori [824]  
2.
57 p, 41.3 MB Creació d'una infraestructura de càlcul de rutes per a l'anàlisi espacial de resultats estadístics. Un assaig per a l'estudi de la distribució dels desplaçaments obligats a Catalunya / Garcies Ramon, Gabriel ; Nunes, Joan, dir. ; Suñé, Eduard, dir. ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Filosofia i Lletres
Aquest treball és un encàrrec de l'Institut d'Estadística de Catalunya (IDESCAT), institución que té la voluntat d'obtenir la infraestructura d'un SIG que permeti l'anàlisi espacial de resultats estadístics propis. [...]
Este trabajo es un encargo del Instituto de Estadística de Catalunya (IDESCAT), institución que tiene la voluntad de obtener la infraestructura de un SIG que permita el análisis espacial de resultados estadísticos propios. [...]
This research is an assignment from de Statistics Institute of Catalunya (IDESCAT), an institution with the will to obtain a GIS infrastructure that provides a spatial analysis of their own statistical results. [...]

Juliol 2016  
3.
73 p, 4.0 MB Anàlisi sociodemogràfica dels centres nodals del Vallès Oriental. Eix Granollers - Mollet del Vallès / Sagristà Salvador, Marc ; Nunes, Joan, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Geografia) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Filosofia i Lletres
Future Cities Catapult és una entitat que investiga i estudia els diferents tipus de relacions que es produeixen en un lloc determinat. Aquesta entitat, va presentar un estudi a la ciutat de Londres anomenat Whereabouts London mostrant quines eren les diferents dinàmiques segons els barris, mitjançant dades estadístiques i mostrant com a conclusió, una sèrie de gràfics on es representaven valors molt significatius sobre les característiques i la manera de viure dels londinencs. [...]
Future Cities Catapult es una entidad que investiga y estudia los distintos tipus de relaciones que se producen en un lugar determinado. Esta entidad, presentó un estudio en la ciudad de Londres llamado Whereabouts London mostrando cuales eran las diferentes dinámicas según los barrios, mediante datos estadísticos y mostrando como conclusión, una serie de gráficos donde se representaban valores muy significativos sobre las características y la manera de vivir de los londinenses. [...]
Future Cities Catapult is an entity who investigates and studies the different types of relations surrounding determinate areas. This entity presented a project in London called Whereabouts London showing which are the different dynamics depending on the neighbourhood using statistical data and showing as a result, some graphics where is represented very significate values about the characteristics and the way of living of the citizens of London. [...]

Bellaterra: Universitat Autònoma de Barcelona, 2020
Geografia i Ordenació del Territori [824]  
4.
96 p, 9.4 MB Anàlisi dels canvis recents d'usos del sòl a Catalunya, 1987-2017 / Peralta Resina, Xavier ; Nunes, Joan, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Geografia) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Filosofia i Lletres
El present projecte té com a objectiu analitzar els canvis recents d'usos del sòl que ha experimentat Catalunya durant els últims trenta anys, entre els anys 1987 i 2017. L'anàlisi s'ha realitzat d'una forma tant teòrica com pràctica. [...]
El presente proyecto tiene como objetivo analizar los cambios de usos del suelo que ha experimentado Cataluña durante los últimos treinta años, entre los años 1987 y 2017. El análisis se ha realizado de una forma tanto teórica como práctica. [...]
The aim of this project is to analyze the recent changes in land use that Catalonia has experienced over the last thirty years, between 1987 and 2017. The analysis has been carried out in both a theoretical and practical way. [...]

Bellaterra: Universitat Autònoma de Barcelona, 2020
Geografia i Ordenació del Territori [824]  
5.
39 p, 3.1 MB Anàlisi sociodemogràfica a través de les seccions censals de Castelldefels, Gavà i Viladecans / Conejo Rodríguez, Alvaro ; Nunes, Joan, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Geografia) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Filosofia i Lletres
Aquest treball de fi de grau es basa en una anàlisi sociodemogràfic de tres municipis diferents, Castelldefels, Gavà i Viladecans, a través de les seccions censals. L'objectiu és trobar semblances i diferències entre aquests tres municipis a partir de dades sociodemogràfiques del Cens de Població i Habitatge i les Cobertes del Sòl i observar com és la població, no pas on viu. [...]
Este trabajo de fin de grado se basa en un análisis sociodemografico de tres municipios diferentes, Castelldefels, Gavà y Viladecans a partir de las secciones censales. El objetivo es encontrar parecidos y diferencias entre estos tres municipios a partir de datos sociodemograficos del Censo de Población y Vivienda i Cubiertas del Suelo y observar como es la población, no donde vive. [...]
This final degree project is based on a socio-demographic analysis of three different municipalities, Castelldefels, Gavà and Viladecans, through the census tracts . The aim is to find similarities and differences between these three municipalities based on socio-demographic data from the Population and Housing Census and Land Cover and to observe what the population is like, not where it lives. [...]

Bellaterra: Universitat Autònoma de Barcelona, 2020
Geografia i Ordenació del Territori [824]  
6.
4 p, 100.9 KB Treball de Final de Màster [43856] / Nunes, Joan ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Filosofia i Lletres
El Treball de Final de Màster, a realitzar en el segon semestre, té per finalitat la realització d'un treball pràctic d'aplicació real escollit de la llista de casos pràctics d'aplicació real de cada especialitat proposats i coordinats pels professors coordinadors del Treball de Final de Màster (un coordinador per especialitat). [...]
El Trabajo de Fin de Máster, a realizar en el segundo semestre, tiene por objeto la realización de un trabajo práctico de aplicación real elegido de la lista de casos prácticos de aplicación de cada especialidad propuestos y coordinados por los profesores coordinadores del Trabajo de Fin de Máster (un coordinador por especialidad). [...]

2019-20
Màster Universitari en Geoinformació [1373]
3 documents
7.
4 p, 101.5 KB Pràctiques Externes [43855] / Nunes, Joan ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Filosofia i Lletres
Les Pràctiques Externes tenen un paper fonamental en el Màster com a experiència formativa i primer contacte amb el món professional. L'objectiu de les Pràctiques Externes és portar a terme un projecte professional concret, de principi a fi, amb objectius definits i resultats tangibles, a proposta d'una organització (empresa, administració pública o institució), amb la finalitat de posar a prova les capacitats de l'alumne/a adquirides en els mòduls de continguts formatius i completar la seva formació amb continguts específics avançats, afegits segons les necessitats de cada projecte i organització. [...]
Las Prácticas Externas tienen un papel fundamental en el Máster como experiencia formativa y primer contacto con el mundo profesional. El objetivo de las Prácticas Externas es llevar a cabo un proyecto profesional concreto, de principio a fin, con objetivos definidos y resultados tangibles, a propuesta de una organización (empresa, administración pública o institución), con el fin de poner a prueba las capacidades del/a alumno/a adquiridas en los módulos de contenidos formativos y completar su formación con contenidos específicos avanzados, añadidos según las necesidades de cada proyecto y organización. [...]

2019-20
Màster Universitari en Geoinformació [1373]
3 documents
8.
8 p, 113.9 KB Bases de Dades [43848] / Nunes, Joan ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Filosofia i Lletres
L'objectiu del mòdul és proporcionar un coneixement suficient (mitjà-avançat) sobre els principis i aplicacions dels sistemes de gestió de bases de dades i de les seves extensions espa­cials per tal de ser capaç de desenvolupar bases de dades alfanumèriques d'àmbit corporatiu en contextos de complexitat mitjana-alta. [...]
El objetivo del módulo es proporcionar un conocimiento suficiente (medio-avanzado) sobre los principios y aplicaciones de los sistemas de gestión de bases de datos y de sus extensiones espa­ciales para ser capaz de desarrollar bases de datos alfanuméricas de ámbito corporativo en contextos de complejidad media-alta. [...]

2019-20
Màster Universitari en Geoinformació [1373]
3 documents
9.
7 p, 110.8 KB Sistemes d'Informació Geogràfica [43847] / Badia Perpinyà, Anna ; Nunes, Joan ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Filosofia i Lletres
L'objectiu d'aquest mòdul és aportar els coneixements teòrics i pràctics per a proporcionar una visió sistemàtica i de conjunt dels sistemes per a la gestió i l'ús de la informació geoespacial, presentant els diferents tipus d'arquitectures de sistemes d'informació (autònoma, client-servidor, orientada a serveis) i els diferents tipus de programari de sistemes d'informació geogràfica components de les diferents arquitectures (programes de SIG clients, bases de dades espacials, servidores de geoserveis, etc. [...]
El objetivo de este módulo es aportar los conocimientos teóricos y prácticos para proporcionar una visión sistemática y de conjunto de los sistemas para la gestión y el uso de la información geoespacial, presentando los diferentes tipos de arquitecturas de sistemas de información (autónoma, cliente-servidor, orientada a servicios) y los distintos tipos de software de sistemas de información geográfica, componentes de las distintas arquitecturas (programas de SIG clientes, bases de datos espaciales, servidores de geoservicios, etc . [...]

2019-20
Màster Universitari en Geoinformació [1373]
3 documents
10.
3 p, 1.2 MB Practicum de planificació [0000] / Nunes, Joan ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Filosofia i Lletres
1993-94
Llicenciat en Geografia [472]  

UAB Digital Repository of Documents : 70 records found   1 - 10nextend  jump to record:
See also: similar author names
1 Nunes, Jairo
61 Nunes, Joan
7 Nunes, Joan,
Interested in being notified about new results for this query?
Set up a personal email alert or subscribe to the RSS feed.