UAB Digital Repository of Documents 63 records found  beginprevious54 - 63  jump to record: Search took 0.02 seconds. 
54.
26 p, 142.4 KB Més enllà de les teories de la reproducció i de l'acció racional en sociologia de l'educació : Un model d'explicació de l'ensenyament secundari segregat o integrat / Merino Pareja, Rafael (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Sociologia)
Les teories de la reproducció han estat dominants en la sociologia de l'educació des de la dècada dels anys seixanta, en les seves diferents vessants, més estructuralistes o més culturalistes. En contraposició a aquestes teories, s'ha introduït des de l'economia de l'educació l'acció calculadora de l'individu, o des de sociòlegs, com ara Boudon, la teoria de l'acció racional per explicar la construcció dels sistemes educatius a partir de l'elecció dels individus. [...]
Las teorías de la reproducción han sido dominantes en la sociología de la educación desde la década de los años sesenta, en sus diferentes corrientes, más estructuralistas o más culturalistas. [...]
Reproduction theories have been dominants in sociology of education since 60's, in structuralism or culturalism side. Against these theories, economy of education introduced the concept of calculating individual and the sociologist Boudon introduced the theory of rational action to explain the role of individual choice in the construction of educational systems. [...]

2006
Revista catalana de sociologia, Num. 21 (Desembre 2006) , p. 141-166  
55.
5 p, 49.7 KB Presentació / Solé, Carlota, 1944- (Universitat Autònoma de Barcelona. Grup d'Estudis d'Immigració i Minories Ètniques) ; Sordè i Martí, Teresa (Universitat Autònoma de Barcelona. Grup d'Estudis d'Immigració i Minories Ètniques)
2008 - 10.2436/20.3005.01.13
Revista catalana de sociologia, Núm. 23 (Juliol 2008) , p. 5-9  
56.
16 p, 798.8 KB Les formes de gestió del treball domèstic assalariat a l'Estat espanyol / Castelló, Laia (Centre d'Estudis Sociològics sobre la Vida Quotidiana i el Treball)
Una de les estratègies cada cop més esteses, sobretot entre les dones de classe mitjana, per a fer front a la complexitat i l'activitat sincrònica de la vida quotidiana és l'externalització al mercat del treball domèstic i de cura. [...]
Una de las estrategias cada vez más extendidas, sobre todo entre las mujeres de clase media, para hacer frente a la complejidad y la actividad sincrónica de la vida cotidiana es la externalización al mercado del trabajo doméstico y de cuidado. [...]
Nowadays, one of the most widespread strategies -especially among women of medium class-, to face the complexity and the synchronic activity of the everyday life is the transposition to the market of the domestic and care work. [...]

2009 - 10.2436/20.3005.01.24
Revista catalana de sociologia, Núm. 24 (Desembre 2009) , p. 37-52  
57.
20 p, 340.6 KB Governança local i política d'innovació / Martin, Antonio (Martin Artiles) (Universitat de Barcelona. Departament de Sociologia) ; Carrasquer, Pilar, 1957- (Universitat de Barcelona. Departament de Sociologia) ; Rodríguez, Joan (Rodríguez Soler) (Universitat de Barcelona. Departament de Sociologia) ; Molina Romo, Óscar 1962- (Universitat de Barcelona. Departament de Sociologia)
La tesi que plantegem és que en l'última dècada l'actor està adquirint un paper central en les polítiques de desenvolupament local com a impulsor de l'estratègia competitiva basada en R+D+I. Un fenomen que ha anat acompanyat d'un canvi en l'orientació i en les prioritats de les polítiques de desenvolupament econòmic respecte a les dècades anteriors. [...]
La tesis que sostiene este artículo es que en la última década el actor viene adquiriendo un papel central en las políticas de desarrollo local como impulsor de la estrategia competitiva basada en I+D+I. [...]
This article highlights the importance of local actors and their strategic capacity to stimulate innovation policy, which has replaced employment as the main objective of local development. This shift has been accompanied by a gradual reorientation of local development policies from the previous focus on the pre-existing structural conditions. [...]

2010 - 10.2436/20.3005.01.27
Revista catalana de sociologia, Num. 25 (Juliol 2010) , p. 7-26  
58.
24 p, 487.3 KB Gènere, llar i immigració internacional a Catalunya / Domingo i Valls, Andreu, 1958- (Universitat Autònoma de Barcelona. Centre d'Estudis Demogràfics) ; Bayona, Jordi (Universitat Autònoma de Barcelona. Centre d'Estudis Demogràfics)
El volum i les característiques sociodemogràfiques dels fluxos migratoris internacionals arribats a Catalunya, així com els de la població de nacionalitat estrangera empadronada i les seves formes d'assentament, resulten incomprensibles sense considerar la relació de gènere, entre les persones immigrades i les no immigrades. [...]
El volumen y las características sociodemográficas de los flujos migratorios internacionales llegados a Cataluña, así como los de la población de nacionalidad extranjera empadronada y sus formas de asentamiento, resultan incomprensibles sin considerar la relación de género, entre las personas inmigradas y las no inmigradas. [...]
Gender relationships are key to understanding the number and the sociodemographic characteristics of the international migratory flows that have arrived in Catalonia over the past few years and they also explain the characteristics of the stocks of immigrants and their settlement process. [...]

2011 - 10.2436/20.3005.01.32
Revista catalana de sociologia, Núm. 26 (Juliol 2011) , p. 11-34  
59.
9 p, 221.6 KB Després d'un divorci : com es pot reconstruir la biografia familiar? / Solsona, Montserrat (Universitat Autònoma de Barcelona. Centre d'Estudis Demogràfics)
Analitzar la reconstrucció de la biografia familiar després d'un divorci, a partir de les narracions de vint-i-sis biògrafs i biògrafes, permet completar amb més precisió el tipus de coneixement que ens ofereix una aproximació quantitativa respecte dels factors determinants i les conseqüències de la ruptura d'una unió amb fills. [...]
Analizar la reconstrucción de la biografía familiar tras un divorcio, a partir de las narraciones de veintiséis biógrafos y biógrafas, permite completar con más precisión el tipo de conocimiento que nos ofrece una aproximación cuantitativa respecto de los factores determinantes y las consecuencias de la ruptura de una unión con hijos. [...]
By analysing the reconstruction of a family's biography after a divorce, based on 26 biographers, one can gain a more accurate picture of the type of knowledge that provides a quantitative approach on the determining factors and consequences of the break down of a family unit. [...]

2011 - 10.2436/20.3005.01.36
Revista catalana de sociologia, Núm. 26 (Juliol 2011) , p. 87-95  
60.
10 p, 383.6 KB L'estudi de les migracions a Catalunya, l'estudi de la societat catalana / Pascual de Sans, Àngels, 1938- (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Geografia)
La mobilitat humana en l'espai ha ocupat l'atenció dels estudiosos de totes les branques de les ciències de la societat, com correspon a un fenomen que es troba al centre mateix de les experiències vitals de qualsevol individu o grup social. [...]
Human mobility has drawn the attention of scholars from all branches of social sciences, as befits a phenomenon that is at the centre of any individual's or social group's life experiences. Most research has concentrated on one aspect of mobility: the one that is known by the term migration and its variants - emigration and immigration. [...]

2011 - 10.2436/20.3005.01.37
Revista catalana de sociologia, Núm. 27 (Desembre 2011) p. 5-14  
61.
14 p, 47.8 KB Les desigualtats ètniques i la formació dels espais locals / Rambla, Xavier, 1966- (Universitat de Vic)
La comunicació explora com la política social i l'estructura social contribueixen a modular les desigualtats ètniques. Avança hipòtesis sobre la influència de les polítiques d'integració municipals sobre les vessants mercantil, domèstica i associativa de les desigualtats ètniques.
2001
Revista catalana de sociologia, Núm. 14 (Juny 2001) , p. 239-251  
62.
6 p, 1.4 MB Presentació / López-Roldán, Pedro (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Sociologia) ; Martí Olivé, Joel (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Sociologia)
Amb motiu de la celebració del III Congrés Català de Sociologia, presentació del monogràfic amb les ponències o comunicacions presentades al Grup de Tècniques d'Investigació Social.
2000
Revista catalana de sociologia, Núm. 11 (Març 2000) , p. 7-12  
63.
18 p, 54.9 KB Aplicació de les xarxes socials a l'anàlisi de la formació invisible en l'empresa / Verd Pericàs, Joan Miquel (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Sociologia) ; López-Roldán, Pedro (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Sociologia) ; Lozares Colina, Carlos (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Sociologia) ; Martí Olivé, Joel (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Sociologia)
El discurs de caràcter socioeconòmic atorga d'una manera unànime una importància inqüestionable a la inversió en "capital humà" com a condició necessària per a la inserció i promoció laboral. [...]
El discurso de carácter socioeconómico otorga de forma unánime una importancia incuestionable a la inversión en "capital humano" como condición necesaria para la inserción y promoción laboral. [...]
The socio-economic discourse unanimously gives unquestionable importance to investment in "human capital" as a condition for labour integration and promotion. However, one must meditate on the real beneficial effect of such an investment for such an effect, in particular when one refers exclusively to curricular education and training. [...]

2000
Revista catalana de sociologia, Núm. 11 (Març 2000) , p. 87-104  

UAB Digital Repository of Documents : 63 records found   beginprevious54 - 63  jump to record:
Interested in being notified about new results for this query?
Set up a personal email alert or subscribe to the RSS feed.