UAB Digital Repository of Documents 69 records found  1 - 10nextend  jump to record: Search took 0.00 seconds. 
1.
5 p, 119.9 KB Reconeixement Visual [44777] / Vanrell Martorell, Maria Isabel ; Serrat Gual, Joan ; Valveny Llobet, Ernest ; Ivanova Radeva, Petia ; Romero Soriano, Adriana ; Karatzas, Dimosthenis ; Escalera Guerrero, Sergio ; Gomez Bigorda, Luis ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
Coordinador del mòdul: Dr. Joan Serrat Gual En visió per computador, el reconeixement visual correspon a la tasca d'explicar el contingut d'una imatge en 1 En visió per computador, el reconeixement visual correspon a la tasca d'explicar el contingut d'una imatge en termes de "Què és?" "On és això?". [...]
Module Coordinator: Dr. Joan Serrat Gual In Computer Vision, visual recognition corresponds to the task of explaining the content of an image in terms of 1 In Computer Vision, visual recognition corresponds to the task of explaining the content of an image in terms of "What is it?" "where is this?". [...]
Coordinador del Módulo: Dr. Joan Serrat Gual En visión por computador, el reconocimiento visual corresponde a la tarea de explicar el contenido de una 1 En visión por computador, el reconocimiento visual corresponde a la tarea de explicar el contenido de una imagen en términos de "¿Qué es?" "¿Dónde está esto?". [...]

2023-24
Màster Universitari en Visió per Computador [1539]
3 documents
2.
5 p, 106.9 KB Programació Orientada als Objectes [104389] / Serrat Gual, Joan ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències
Una de les metodologies més exteses de disseny i programació és la orientada a objectes, segons la qual un software s'organitza en classes que contenen mètodes (procediments) i atributs (dades). A part del concepte de classe, tres altres elements fonamentals són l'herència, la composició i la separació de les parts pública i privada de les classes. [...]
One of the most employed methodologies of design and programming is object-orientation. Software is organized in classes that contain methods (procedures) and attributes (data). Apart from the concept of class, three other fundamental elements are inheritance, composition and separation of public and private parts of classes. [...]
Una de las metodologías más extendidas de diseño y programación es la orientada a objetos, según la cual un software se organiza en clases que contienen métodos (procedimientos) y atributos (datos). [...]

2023-24
Grau en Matemàtica Computacional i Analítica de Dades [1403]
Grau en Ciències [1473]
3 documents
3.
6 p, 109.4 KB Disseny de Software [102759] / Serrat Gual, Joan ; Bolta Torrell, Helena ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
Un cop el propòsit d'un software s'ha determinat mitjançant l'anàlisi de requeriments, els desenvolupadors de software dissenyen una solució. Aquesta va des de l'arquitectura dels seus components (classes, mòduls. [...]
Once the purpose of a software has been determined through the analysis of requirements, software developers design a solution. This goes from the architecture of its components (classes, modules . . [...]
Una vez el propósito de un software se ha determinado mediante el análisis de requerimientos, los desarrolladores de software diseñan una solución. Esta va desde la arquitectura de sus componentes (clases, módulos . [...]

2023-24
Grau en Enginyeria Informàtica (Menció en Enginyeria de Computadors) i Grau en Enginyeria Electrònica de Telecomunicació [1206]
Grau en Enginyeria Informàtica (Menció en Tecnologies de la Informació) i Grau en Enginyeria de Sistemes de Telecomunicació [1207]
Enginyeria Informàtica [958]
3 documents
4.
18 p, 4.7 MB Metric learning for novelty and anomaly detection / Masana, Marc (Centre de Visió per Computador (Bellaterra, Catalunya)) ; Ruiz López, Idoia (Centre de Visió per Computador (Bellaterra, Catalunya)) ; Serrat Gual, Joan (Centre de Visió per Computador (Bellaterra, Catalunya)) ; Weijer, Joost van de (Centre de Visió per Computador (Bellaterra, Catalunya)) ; López Peña, Antonio M. (Centre de Visió per Computador (Bellaterra, Catalunya))
When neural networks process images which do not resemble the distribution seen during training, so called out-of-distribution images, they often make wrong predictions, and do so too confidently. The capability to detect out-of-distribution images is therefore crucial for many real-world applications. [...]
2019
British Machine Vision Conference. Northumbria University (Newcastle), 3-6 Sep. 2018  
5.
13.0 MB Deep Metric Learning for re-identification, tracking and hierarchical novelty detection / Ruiz López, Idoia ; Serrat Gual, Joan, dir.
L'aprenentatge de mètriques es refereix al problema de l'aprenentatge automàtic d'aprendre una mesura de distància o similitud amb l'objectiu de comparar dades. En particular, l'aprenentatge de mètriques profund implica aprendre una representació de les imatges tals que al seu subespai les mostres de dades es poden comparar en funció de la distància, proporcionant directament una mesura de similitud. [...]
El aprendizaje de métricas se refiere al problema del aprendizaje automático de aprender una medida de distancia o similitud con el objetivo de comparar datos. En particular, el aprendizaje de métricas profundo implica aprender una representación de las imágenes tales que en su subespacio las muestras de datos se pueden comparar en función de la distancia, proporcionando directamente una medida de similitud. [...]
Metric learning refers to the problem in machine learning of learning a distance or similarity measurement to compare data. In particular, deep metric learning involves learning a representation, also referred to as embedding, such that in the embedding space data samples can be compared based on the distance, directly providing a similarity measure. [...]

2022  
6.
5 p, 120.0 KB Reconeixement Visual [43088] / Vanrell i Martorell, Maria Isabel ; Serrat Gual, Joan ; Valveny Llobet, Ernest ; Karatzas, Dimosthenis ; Perez Tito, Ruben ; Mafla Delgado, Andrés ; Gomez Bigorda, Lluis ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
Coordinador del mòdul: Dr. Joan Serrat Gual En visió per computador, el reconeixement visual correspon a la tasca d'explicar el contingut d'una imatge en termes de "Què és?" "On és això?". La resposta a aquestes preguntes és habitualment una etiqueta de classe corresponent als tipus d'objectes o objectes de la imatge, una caixa de delimitació estreta que conté l'objecte en qüestió o, a un nivell més fi, la regió (píxels) que és el seu esquema. [...]
Module Coordinator: Dr. Joan Serrat Gual In Computer Vision, visual recognition corresponds to the task of explaining the content of an image in terms of "What is it?" "where is this?". The answer to these questions is usally a class label corresponding to the object or object types in the image, a tight bounding box containing the object in question, or, at a finer level, the region (pixels) that is its outline. [...]
Coordinador del Módulo: Dr. Joan Serrat Gual En visión por computador, el reconocimiento visual corresponde a la tarea de explicar el contenido de una imagen en términos de "¿Qué es?" "¿Dónde está esto?". [...]

2022-23
Màster Universitari en Visió per Computador/Computer Vision [1172]
3 documents
7.
11 p, 1.2 MB Registre d'activitat en Cloud Provider / Valls Pineda, Jordi ; Serrat Gual, Joan, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Ciències de la Computació) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
Tota empresa que tracta amb residus ha de tenir una regulació del material d'entrada i sortida per complir amb la llei vigent. En aquest treball es desenvoluparà una aplicació destinada a poder registrar aquests residus d'una manera senzilla i eficaç, poder accedir-hi i visualizar-los intuïtivament, i poder extreure'n informes adaptats al client a qui va destinat el sistema.
Every company that deals with waste must have a regulation of the input and output material to comply with current law. In this work, an application will be developed to be able to register this waste in a simple and efficient way, to be able to access and visualize it intuitively, and to be able to extract reports adapted to the client for whom the system is intended.
Toda empresa que trata con residuos debe tener una regulación del material de entrada y salida para cumplir con la ley vigente. En este trabajo se desarrollará una aplicación destinada a poder registrar estos residuos de una forma sencilla y eficaz, poder acceder a ellos y visualizarlos intuitivamente, y poder extraer informes adaptados al cliente al que va destinado el sistema.

2022
Enginyeria Informàtica [958]  
8.
5 p, 107.0 KB Programació Orientada als Objectes [104389] / Serrat Gual, Joan ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències
Una de les metodologies més exteses de disseny i programació és la orientada a objectes, segons la qual un software s'organitza en classes que contenen mètodes (procediments) i atributs (dades). A part del concepte de classe, tres altres elements fonamentals són l'herència, la composició i la separació de les parts pública i privada de les classes. [...]
One of the most employed methodologies of design and programming is object-orientation. Software is organized in classes that contain methods (procedures) and attributes (data). Apart from the concept of class, three other fundamental elements are inheritance, composition and separation of public and private parts of classes. [...]
Una de las metodologías más extendidas de diseño y programación es la orientada a objetos, según la cual un software se organiza en clases que contienen métodos (procedimientos) y atributos (datos). [...]

2022-23
Grau en Matemàtica Computacional i Analítica de Dades [1403]
3 documents
9.
6 p, 108.8 KB Disseny de Software [102759] / Serrat Gual, Joan ; Fernández Mota, David ; Bolta Torrell, Helena ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
Un cop el propòsit d'un software s'ha determinat mitjançant l'anàlisi de requeriments, els desenvolupadors de software dissenyen una solució. Aquesta va des de l'arquitectura dels seus components (classes, mòduls. [...]
Once the purpose of a software has been determined through the analysis of requirements, software developers design a solution. This goes from the architecture of its components (classes, modules . . [...]
Una vez el propósito de un software se ha determinado mediante el análisis de requerimientos, los desarrolladores de software diseñan una solución. Esta va desde la arquitectura de sus componentes (clases, módulos . [...]

2022-23
Grau en Enginyeria Informàtica (Menció en Enginyeria de Computadors) i Grau en Enginyeria Electrònica de Telecomunicació [1206]
Grau en Enginyeria Informàtica (Menció en Tecnologies de la Informació) i Grau en Enginyeria de Sistemes de Telecomunicació [1207]
Enginyeria Informàtica [958]
3 documents
10.
22 p, 2.1 MB Hierarchical novelty detection for traffic sign recognition / Ruiz López, Idoia (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Ciències de la Computació) ; Serrat Gual, Joan (Centre de Visió per Computador (Bellaterra, Catalunya))
Recent works have made significant progress in novelty detection, i. e. , the problem of detecting samples of novel classes, never seen during training, while classifying those that belong to known classes. [...]
2022 - 10.3390/s22124389
Sensors (Basel, Switzerland), Vol. 22, Issue 12 (June 2022) , art. 4389  

UAB Digital Repository of Documents : 69 records found   1 - 10nextend  jump to record:
See also: similar author names
6 Serrat, Joan
7 Serrat, Joan Manuel
Interested in being notified about new results for this query?
Set up a personal email alert or subscribe to the RSS feed.