UAB Digital Repository of Documents 178 records found  1 - 10nextend  jump to record: Search took 0.00 seconds. 
1.
8 p, 118.0 KB Jurisprudencia constitucional ambiental (segundo semestre 2023) / Jordà, Clara Esteve (Universitat Autònoma de Barcelona. Institut de Ciència i Tecnologia Ambientals)
1. Regulación de distancias mínimas en puertos de la Comunidad Valenciana. 2. Posible perjuicio medioambiental derivado de la suspensión o ejecución de la demolición de un complejo turístico.
2023 - 10.17345/rcda3705
Revista catalana de dret ambiental, Vol. XIV, Núm. 2 (2023)  
2.
13 p, 602.4 KB La desconexión digital de los trabajadores. Reflexiones a propósito de su calificación como derecho y su instrumentación / Gutiérrez Colominas, David (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Dret Públic i de Ciències Historicojurídiques)
La desconnexió digital ha estat regulada en la recent Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals, com un dret reconegut legalment dels treballadors en honor de garantir el respecte del temps de descans. [...]
La desconexión digital ha sido regulada en la reciente Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, como un derecho reconocido legalmente de los trabajadores en aras de garantizar el respeto del tiempo de descanso. [...]
Digital disconnection was regulated in the recent Organic Law 3/2018, of December 5, on Protection of Personal Data and Guarantee of Digital Rights, as a legally recognised right for the workers in order to guarantee observance of rest times. [...]

Universita Oberta de Catalunya, 2020 - 10.7238/idp.v0i31.3208
IDP : revista d'Internet, dret i política = IDP : revista de Internet, derecho y política, Núm. 31 (Octubre 2020)  
3.
15 p, 474.6 KB Són els secretaris d'administració local una eina institucional adequada contra la corrupció? / Amenós Álamo, Juan (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Dret Públic i de Ciències Historicojurídiques) ;
El present treball examina el model institucional dels secretaris d'Administració local en la lluita contra la corrupció. Els secretaris d'Administració local aporten un saber professional i especialitzat que es certifica amb les proves d'habilitació. [...]
This paper examines the role of local government clerks in the fight against administrative corruption. Municipal clerks provide professional and specialized knowledge. We examine their initial tests and then look at the provision of their local positions. [...]

2020 - 10.2436/rcdp.i60.2020.3418
Revista catalana de dret públic, Núm. 60 (2020) , p. 20-34  
4.
6 p, 93.3 KB Antoni Vaquer Aloy i Raquel Domingo Martínez, el seguro de renta vitalicia y la herencia, Barcelona, Atelier,2015, ISBN 978-84-15690-70-2, 131 P / Camacho Clavijo, Sandra (Universitat Autònoma de Barcelona)
2015
Revista catalana de dret privat, Vol. 15 Núm. 2 (2015) , p. 267-272  
5.
2 p, 56.8 KB Crònica de les Jornades de responsabilitat civil, celebrades a la Universitat de Lleida del 30 de novembre a l'1 de desembre de 2011 / Camacho Clavijo, Sandra (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Dret Privat)
2013
Revista catalana de dret privat, Vol. 12 Núm. 2011/2012 (2013) , p. 193-194  
6.
22 p, 579.8 KB La primera docència del dret en llengua catalana i la temàtica jurídica de la revista dels Estudis Universitaris Catalans (1907-1918) / Vallès Muñío, Daniel (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Dret Públic i de Ciències Historicojurídiques)
En aquest treball s'explica la primera docència del dret en llengua catalana. Es fa a partir del buidatge del contingut de la revista dels Estudis Universitaris Catalans. La docència del dret en català tingué un temari extens i adaptable als estudis ordinaris de la Universitat de Barcelona; fins i tot, en algun punt fou més innovador. [...]
This paper explains the early teaching of law in Catalan, based on an analysis of the content of the journal Estudis Universitaris Catalans (Catalan University Studies). Law teaching in Catalan had an extensive syllabus that could be adapted to the courses taught at the University of Barcelona; and in some aspects, it was more innovative. [...]

2023 - 10.58992/rld.i79.2023.3854
Revista de llengua i dret, Núm. 79 (2023) , p. 305-326  
7.
59 p, 336.6 KB El llibre Privilegis de la Vila de Sabadell / Espuny, Maria Jesus (Universitat Autònoma de Barcelona) ; Vallès Muñío, Daniel (Universitat Autònoma de Barcelona.)
El análisis de los privilegios recogidos en el libro Privilegis de la vila de Sabadell ha permitido estudiar un modelo de la evolución y la consolidación de las instituciones municipales en Cataluña. [...]
L'anàlisi dels privilegis recollits en el llibre Privilegis de la vila de Sabadell ha permès estudiar un model de l'evolució i la consolidació de les institucions municipals a Catalunya. Es tracta de disposicions singulars, atorgades pels sobirans o senyors jurisdiccionals en favor d'una persona, una localitat o un estament, amb un caràcter d'excepció o d'especialitat i a fi de regular aspectes concrets de la condició jurídica de la persona o institució i també de la vida local o municipal. [...]
The analysis of the privileges contained in the book Privilegis de la vila de Sabadell has allowed us to consider a model of the development and consolidation of municipal institutions in Catalonia. These are unique provisions, granted by sovereigns or jurisdictional lords in favour of a person, town or entities, with an exceptional or specialist nature, and with the aim of regulating specific aspects of the legal status of the person or institution and also of local or municipal life. [...]

2020 - 10.2436/3004.01.131
Revista de dret històric català, Vol. 19 (2020) , p. 191-249  
8.
20 p, 266.8 KB El concepte de testament merament revocatori / Camacho Clavijo, Sandra (Universitat Autònoma de Barcelona)
El llibre quart del Codi civil de Catalunya admet expressament per primera vegada en l'article 422-9 la validesa del testament que tingui com a contingut únic la revocació d'un testament anterior sense necessitat de la institució d'hereu. [...]
Book iv of the Civil Code of Catalonia explicitly admits for the first time in Article 422-9 the validity of a will whose only content is the revocation of a previous will, without the need to institute an heir. [...]

2015 - 10.2436/20.3004.02.73
Revista catalana de dret privat, Vol. 15 Núm. 2 (2015) , p. 123-142  
9.
11 p, 145.8 KB La Sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea de 13 de maig de 2014 (C-131/12, Google "versus" AEPD) : la configuració jurídica del dret a l'oblit com a dret de cancel·lació i oposició al tractament de dades / Camacho Clavijo, Sandra (Universitat Autònoma de Barcelona)
2015 - 10.2436/20.3004.02.79
Revista catalana de dret privat, Vol. 15 Núm. 2 (2015) , p. 235-245  
10.
15 p, 454.6 KB El Real Decreto como instrumento para la regulación de la formación y carrera militar de la Princesa de Asturias / Ramírez Nárdiz, Alfredo (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Ciència Política i de Dret Públic)
El día 14 de marzo de 2023 se publicó en el BOE el Real Decreto 173/2023, de 14 de marzo, por el que se regula la formación y carrera militar de Su Alteza Real la Princesa de Asturias, doña Leonor de Borbón y Ortiz. [...]
Royal Decree 173/2023, of 14 March, was published in the Official Spanish Gazette on 14 March 2023 to regulate the military training and career of Her Royal Highness the Princess of Asturias, Leonor de Borbón y Ortiz. [...]

2023 - 10.58992/rcdp.i67.2023.4017
Revista catalana de dret públic, Núm. 67 (2023) , p. 240-254  

UAB Digital Repository of Documents : 178 records found   1 - 10nextend  jump to record:
Interested in being notified about new results for this query?
Set up a personal email alert or subscribe to the RSS feed.