UAB Digital Repository of Documents 56 records found  1 - 10nextend  jump to record: Search took 2.44 seconds. 
1.
83 p, 5.5 MB Aprendiendo a localizar : OmegaT e Ignuit / Giudice, Eugenia Lo, autor ; Galofré Pujol, Maria, autor ; Piñero, Moisés, autor ; Galli, Tatiana, autor ; Martín Mor, Adrià (Universitat Autònoma de Barcelona. Àrea de Traducció i Interpretació)
Aquest treball ha estat elaborat per quatre alumnes del Màster Tradumàtica: Tecnologies de la Traducció (ed. 2018-2019) com a resultat d'un projecte obligatori de l'assignatura Traducció de productes digitals. [...]
El presente trabajo ha sido elaborado por cuatro alumnos del Máster Tradumática: Tecnologías de la Traducción (ed. 2018 - 2019) como resultado de un proyecto obligatorio de la asignatura Traducción de productos digitales. [...]
The present essay has been written by four students of the Tradumàtica: Translation Technologies Master's Degree (2018 - 2019 academic year) and is the result of an assignment for the subject Translation of Digital Products. [...]

2019  
2.
42 p, 418.9 KB Estudi de la interoperabilitat entre OmegaT i Apertium / Riera Irigoyen, Marc ; Martín Mor, Adrià, dir.
Aquest treball estudia el cas concret d'integració entre OmegaT i Apertium per determinar la viabilitat de crear o modificar motors de TABR segons els paràmetres i les necessitats d'un projecte de traducció, amb l'objectiu de millorar els resultats del motor. [...]
Este trabajo estudia el caso concreto de integración entre OmegaT y Apertium para determinar la viabilidad de crear o modificar motores de TABR según los parámetros y las necesidades de un proyecto de traducción, con el objetivo de mejorar los resultados del motor. [...]
This work studies the specific case of integration between OmegaT and Apertium to determine the feasibility of creating or modifying RBMT engines according to the parameters and the needs of a translation project, with the goal of improving the engine's results. [...]

2019
2 documents
3.
10 p, 434.2 KB Bringing industry standards to Open Source localisers : a case study of Virtaal / Morado Vázquez, Lucía (University of Limerick) ; Wolff, Friedel (The African Network for Localization)
The XML Localisation Interchange File Format (XLIFF) is an open standard promising interoperability and tool independence. It might be thought of as a natural fit for Open Source localisation, yet the Gettext PO format remains the de facto standard in Open Source localisation. [...]
El format XLIFF (XML Localisation Interchange Format) és un estàndard obert que vol facilitar la interoperabilitat en localització així com la independència d'eines específiques. Es podria considerar un format ideal per a la localització de programari de codi obert, però el format PO de Gettext continua sent l'estàndard de facto en aquest tipus d'entorns. [...]
El formato XLIFF (XML Localisation Interchange Format) es un estándar abierto pensado para facilitar la interoperabilidad y la independencia respecto a herramientas. A pesar de que XLIFF puede parecer una solución ideal para la localización de software de código abierto, el formato PO de gettext continúa siendo el estándar de facto en este tipo de entornos. [...]

2011 - 10.5565/rev/tradumatica.4
Tradumàtica, Núm. 9 ( 2011) , p. 74-83  
4.
38 p, 2.1 MB Proyecto de localización de Waterfox al catalán y al chino / Benítez Bravo, Rubén, autor ; Liu, Xiao, autor ; Martín Mor, Adrià, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Àrea de Traducció i Interpretació)
Descripció de com es va dur a terme la localització d'un navegador cap al català i el xinès.
Descripción de cómo se llevó a cabo la localización de un navegador al catalán y al chino.
Description of how the localization of a web browser into Catalan and Chinese was carried out.

2019  
5.
83 p, 3.7 MB Proyecto de localización web colaborativa con Traducción Automática : la página de la FTI / Domènech Moreno, Sara ; Martín Mor, Adrià, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Traducció i d'Interpretació i d'Estudis de l'Àsia Oriental) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Traducció i d'Interpretació
Proyecto de localización de la página web de la Facultad de Traducción e Interpretación de la UAB con ayuda de herramientas TAO y el traductor automático Apertium. El proyecto comprende una parte práctica donde se elabora un método de localización con traducción automática y post-edición.
Projecte de localització del lloc web de la Facultat de Traducció i Interpetació de la UAB amb l'ús d'eines TAO i el traductor automàtic Apertium. El projecte consta d'una part pràctica on s'elabora una mètode de localització amb traducció automàtica i post-edició.
Localization project of the website of the Faculty of Translation and Interpreting from the Autonomous University of Barcelona, aided by CAT tools and the Machine Translator Apertium. This project contains a practical part where a method for localization with Machine Translation and post-editing is developed.

2016
Grau en Traducció i Interpretació [1202]  
6.
17 p, 406.7 KB Towards an Open Source Localisation Orchestration Framework / Wasala, Asanka (University of Limerick) ; O'Keeffe, Ian (University of Limerick) ; Schäler, Reinhard (University of Limerick)
This paper describes the design and implementation of a novel environment for the inter-connectivity of distributed localisation components - both open source and proprietary - in response to the scarcity of relevant research in this area, as we view interoperability as being the key to the seamless integration of different entities. [...]
Aquest article descriu el disseny i la implementació d'un nou entorn per a la interconnectivitat de components de localització distribuïts, tant de codi obert com a propietari, donant així resposta a l'escassetat d'estudis d'investigació rellevants en aquesta àrea, ja que considerem que la interoperabilitat és clau per aconseguir la integració completa de diferents entitats. [...]
Este artículo describe el diseño y la implementación de un nuevo entorno para la interconectividad de componentes de localización distribuidos, tanto de código abierto como propietario, con el propósito de paliar la escasez de estudios de investigación relevantes en esta área. [...]

2011 - 10.5565/rev/tradumatica.6
Tradumàtica, Núm. 9 ( 2011) , p. 84-100 (Tradumàtica dossier)  
7.
94 p, 3.8 MB Localització web. Anàlisi i estandardització de la traducció de text sense estructura dins de codi informàtic / Garrido Terrats, Helena ; Sánchez-Gijón, Pilar, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Traducció i Interpretació i d'Estudis de l'Àsia Oriental) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Traducció i d'Interpretació
Aquest Treball de Fi de Grau pretén trobar una solució pràctica per a un encàrrec de traducció simulat que presenta una sèrie d'irregularitats. El text d'origen són comentaris escrits per i per a enginyers dins del codi informàtic d'una aplicació. [...]
Este Trabajo de Fin de Grado pretende encontrar una solución práctica para un encargo de traducción simulado que presenta una serie de irregularidades. El texto de origen son comentarios escritos por y para ingenieros dentro del código informático de una aplicación. [...]
This thesis seeks to find a workable solution to the problems of a simulated translation project with very special features. The source text are comments written by programmers and intended to other programmers within the source code of an application. [...]

2017
Grau en Traducció i Interpretació [1202]  
8.
4 p, 400.2 KB Editorial : Traducció i dispositius mòbils / Serón Ordóñez, Inmaculada (Universidad Pablo de Olavide. Departamento de Filología y Traducción)
Els dispositius mòbils (tauletes, telèfons intel·ligents, etc. ) estan transformant lalocalització, ja que han donat lloc a nous sistemes operatius i a una explosió d'aplicacions amb característiques pròpies respecte del programari d'escriptori. [...]
Los dispositivos móviles (tabletas, teléfonos inteligentes,. . . ) están transformando lalocalización, al haber dado lugar a nuevos sistemas operativos y a una explosión deaplicaciones con sus características propias frente al software de escritorio. [...]
Mobile devices (tablets, smartphones,. . . ) are transforming localisation, as they gave rise to new operating systems and to a boom in apps with their own characteristics in contrast to desktop software. [...]

2016 - 10.5565/rev/tradumatica.187
Tradumàtica, Núm. 14 (2016) , p. 1-4 (Tradumàtica dossier)
3 documents
9.
5 p, 105.7 KB Localització i TA [43776] / Sánchez Gijón, María Pilar ; Piqué Huerta, Ramon ; Simon Jimenez, Eduardo ; Tomasa Priego, Isidre ; Mangiron Hevia, Carme ; Martín Mor, Adrià ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Traducció i d'Interpretació
Conèixer els fonaments de la localització. Conèixer els fonaments de la Traducció Automàtica. Conèixer els fonaments de l'enginyeria de la localització. Aprendre a fer servir els sistemes de gestió i d'edició de traduccions per a la localització i la Traducció Automàtica. [...]
Conocer los fundamentos de la localización. Conocer los fundamentos de la Traducción Automática. Conocer los fundamentos de la ingeniería de la localización. Aprender a usar los sistemas de gestión y de edición de traducciones para la localización y la Traducción Automática. [...]

2019-20
Màster Universitari en Tradumàtica: Tecnologies de la Traducció [1350]
3 documents
10.
176 p, 3.8 MB Localización del sitio web "Dotabuff" mediante el uso de herramientas TAO : Análisis del proceso de trabajo y las ventajas que supone la utilización de sistemas de traducción asistida / Criado Saiz, David ; Cebrián, Javier, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Traducció i d'Interpretació i d'Estudis de l'Àsia Oriental) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Traducció i d'Interpretació
En este trabajo, se estudia el proceso de localización de la página web de código abierto Dotabuff, basada en el videojuego Dota2, mediante el uso de herramientas TAO, como SDL Trados, Memsource y memoQ. [...]
En aquest treball, s'estudia el procés de localització de la pàgina web de codi obert Dotabuff, basada en el videojoc Dota2, mitjançant l'ús d'eines TAO, com ara SDL Trados, Memsource i memoQ. En primer lloc, s'analitzen tots aquells aspectes sobre el lloc web que cal tenir en compte abans de començar a traduir, com el tipus de contingut de Dotabuff, la funció que té, el públic al qual va dirigit, etc. [...]
In this project, we study the localization process of Dotabuff, an open-source website based on the Dota 2 videogame, through the use of CAT tools, such as SDL Trados, Memsource or memoQ. Firstly, we analyse every aspect of the website that needs to be considered before starting the translation, e. [...]

2018
Grau en Traducció i Interpretació [1202]