Results overview: Found 27 records in 0.02 seconds.
Articles, 1 records found
Books and collections, 1 records found
Research literature, 2 records found
Course materials, 23 records found
Articles 1 records found  
1.
25 p, 340.7 KB Hacia una etnografía discursiva feminista con familias migrantes / Rifà Valls, Montse (Departamento de Didáctica de la Expresión Musical, Plástica y Corporal) ; Bertran, Marta (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Teories de l'Educació i Pedagogia Social) ; Agud Morell, Ingrid (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Teories de l'Educació i Pedagogia Social) ; Carrasco, Sílvia (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament d'Antropologia Social i Cultural) ; Empain, Joanna (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Didàctica de l'Expressió Musical, Plàstica i Corporal) ; Girós Calpe, Roser (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Teories de l'Educació i Pedagogia Social) ; Lopez Ruiz, Sara (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Didàctica de l'Expressió Musical, Plàstica i Corporal) ; Llos Casadellà, Berta (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Pedagogia Sistemàtica i Social) ; Sánchez Martí, Angelina (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Pedagogia Aplicada)
En este artículo reflexionamos en torno a las epistemologías y metodologías feministas en el contexto del proyecto Trans-Emigra, mediante una conversación coral que hemos llevado a cabo las investigadoras. [...]
In this article we reflect on feminist epistemologies and methodologies in the context of the Trans-Emigra project, through a choral conversation carried out by the researchers. The article is structured based on the thematization emerging from this exchange, to face the challenges of practising a feminist discursive ethnography with migrant families. [...]

2021
Discurso & sociedad, Vol. 15 Núm. 3 (2021) , p. 622-646  

Books and collections 1 records found  
1.
39 p, 1.1 MB Perspectiva de gènere en l'educació. Marc conceptual / Agud Morell, Ingrid (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Pedagogia Sistemàtica i Social) ; Amat, Meritxell ; Bertran, Marta (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Teories de l'Educació i Pedagogia Social) ; Caravaca Hernández, Alejandro (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Teories de l'Educació i Pedagogia Social) ; Chamorro Maraboli, Constanza Javiera (Universitat Autònoma de Barcelona) ; Corbella Molina, Laura (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Teories de l'Educació i Pedagogia Social) ; Empain, Joanna (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Didàctica de l'Expressió Musical, Plàstica i Corporal) ; Flores, Clara ; Foradada Villar, Mireia (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Teories de l'Educació i Pedagogia Social) ; Gavaldà Elias, Xènia ; Llos Casadellà, Berta (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Teories de l'Educació i Pedagogia Social) ; López, Sara (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Didàctica de l'Expressió Musical, Plàstica i Corporal) ; Macià, Spei (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Didàctica de l'Expressió Musical, Plàstica i Corporal) ; Marbà Tallada, Anna (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Didàctica de la Matemàtica i de les Ciències Experimentals) ; Prat Grau, Maria (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Didàctica de l'Expressió Musical, Plàstica i Corporal) ; Puente, Sílvia (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Teories de l'Educació i Pedagogia Social) ; Rifà Valls, Montserrat (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Didàctica de l'Expressió Musical, Plàstica i Corporal) ; Sánchez Martí, Angelina (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Pedagogia Aplicada)
Barcelona, 2020
2 documents

Research literature 2 records found  
1.
52 p, 6.5 MB La coeducació, una eina per abordar els estereotips de gènere i l'orientació sexual / Reyes Castillo, Àlex ; Empain, Joanna, dir. ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Filosofia i Lletres
El propòsit d'aquest treball de fi de grau no és un altre que donar a conèixer dos projectes coeducadors nascuts a la ciutat de Barcelona i com aquests treballen el desaprenentatge dels estereotips de gènere a partir d'una mirada crítica, reflexiva i feminista del món. [...]
El propósito de este trabajo de fin de grado no es otro que dar a conocer dos proyectos coeducadores nacidos en la ciudad de Barcelona y como estos trabajan el desaprendizaje de los estereotipos de género a partir de una mirada crítica, reflexiva y feminista del mundo. [...]
The purpose of this final degree project is none other than to present two co-educational projects born in the city of Barcelona and how they work the unlearning of gender stereotypes from a critical, reflective and feminist perspective of the world. [...]

2020
Grau en Educació Primària [896]  
2.
471 p, 9.4 MB Cartographier, (ra)conter, filmer, juxtaposer : des narratives expérimentales pour l'éducation / Empain, Joanna ; Rifà Valls, Montse, dir. ; Hernández-Hernández, Fernando, (Hernández Hernández) dir. ; Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Didàctica de l'Expressió Musical, Plàstica i Corporal
El projecte de recerca doctoral, titulat "Cartografiar, Narrar, Juxtaposar, Filmar : Narratives Experimentals per a l'Educació", proposa una reflexió sobre la relació entre art i educació, i més concretament sobre com les pràctiques experimentals de les imatges en moviment generen formes de fer i pensar que poden contribuir a produir noves formes de narrar-se a si mateix i al "altre" i, per tant, a repensar les relacions pedagògiques. [...]
El proyecto de investigación doctoral, titulado "Cartografiar, Narrar, Yuxtaponer, Filmar : Narrativas Experimentales para la Educación", propone una reflexión sobre la relación entre arte y educación, y más concretamente sobre cómo las prácticas experimentales de las imágenes en movimiento generan formas de hacer y pensar que pueden contribuir a producir nuevas formas de narrarse a sí mismo y al "otro" y, por tanto, a repensar las relaciones pedagógicas. [...]
Le projet de recherche doctorale, intitulé « Cartographier, (Ra)conter, Filmer, Juxtaposer : des Narratives Expérimentales pour l'Éducation » propose une réflexion sur la relation entre art et éducation, et plus concrètement sur comment les pratiques expérimentales de l'image en mouvement génèrent des façons de faire et de penser qui peuvent contribuer à produire de nouvelles façons de se narrer et de narrer « l'autre », et par là même de repenser les relations pédagogiques. [...]
The doctoral research project, entitled "Mapping, Narrating, Filming, Juxtaposing: Experimental Narratives for Education", proposes a reflection on the relationship between art and education, and more concretely on how experimental practices based on the moving image, generate ways of doing and thinking that can contribute to produce new ways of narrating oneself and the "other", and thus to rethink pedagogical relationships. [...]

[Barcelona] : Universitat Autònoma de Barcelona, 2019.  

Course materials 23 records found  1 - 10nextend  jump to record:
1.
5 p, 106.1 KB Experiència, Recerca i Transformació: Espais de Creació i Cossos en Moviment [45012] / Nieva, Carolina ; Empain, Joanna Genevieve ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències de l'Educació
En aquest mòdul estudiarem, des de l'àmbit transversal de l'espai, l'educació a través de les arts visuals i performatives, l'educació corporal i la psicomotricitat, partint d'una mirada des de la recerca i la innovació. [...]
In this module we will study, from the transversal field of space, education through the visual and performing arts, body education and psychomotricity, starting from a look from research and innovation. [...]
En este módulo estudiaremos, desde el ámbito transversal del espacio, la educación a través de las artes visuales y performa Teniendo en cuenta la creatividad y el desarrollo de la persona, su cuerpo y movimiento, nos aproximaremos al contexto socia Realizaremos un trabajo de reflexión, observación y análisis crítico sobre los cambios que se están produciendo en la compre 1.

2023-24
Màster Universitari en Recerca en Educació [1548]
3 documents
2.
5 p, 106.1 KB Introducció a les Genealogies Feministes [106989] / Empain, Joanna Genevieve ; Díaz Garcés, Elisenda ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Filosofia i Lletres
L'assignatura proposa fer un recorregut pels marcs conceptuals bàsics des dels quals s'ha comprès els feminismes a la tradició occidental, així com els canvis de paradigma que justifiquen les diferents conceptualitzacions del gènere, i la seva relació fonamental amb el cos i la identitat. [...]
The subject proposes to trace the basic conceptual frameworks from which feminism has been understood in the Western tradition, as well as the paradigm changes that justify the different conceptualizations of gender, and its fundamental relationship with the body and identity . [...]
La asignatura propone realizar un recorrido por los marcos conceptuales básicos desde los que se han comprendido los feminismos a la tradición occidental, así como los cambios de paradigma que justifican las diferentes conceptualizaciones del género, y su relación fundamental con el cuerpo y la identidad . [...]

2023-24
Grau en Estudis Socioculturals de Gènere [1556]
3 documents
3.
3 p, 98.8 KB Educació per a una Justícia Global [105057] / Ion, Georgeta ; Rifa Valls, Maria Montserrat ; Empain, Joanna Genevieve ; Sanchez Marti, Angelina ; Agud Morell, Ingrid ; Díaz Vicario, Anna ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències de l'Educació
L'objectiu d'aquest mòdul és presentar alguns dels principals debats i enfocaments per entendre els reptes en l'educació per a la justicia global i en la societat europea, així com per permetre als estudiants reflexionar de manera crítica sobre qüestions que promouen la inclusió social i escolar. [...]
The purpose of this module is to present some of the main debates and approaches to understand challenges in citizenship education and in European society as well as to enable students to reflect critically about issues that promote social and school inclusion. [...]
El propósito de este módulo es presentar algunos de los principales debates y enfoques para comprender los desafíos en la educación para la la justicia global y en la sociedad europea, así como permitir a los estudiantes reflexionar críticamente sobre temas que promueven la inclusión social y escolar. [...]

2023-24
Grau en Educació Primària [1140]
Grau en Educació Primària [896]
3 documents
4.
11 p, 131.3 KB Mirem el Món: Projectes Transdisciplinaris [105045] / Saura Mas, Sandra ; Bach i Plaza, Joan ; Ramon Riba, Antoni ; Nociarová, Dominika ; Empain, Joanna Genevieve ; Zurita Soto, Juan Manuel ; Benages Campins, Ester ; Gari Barcelo, Bernat ; Cuesta Torralvo, Elisabeth ; Ortiz Guitart, Ana ; Poch Serra, Joan ; Serret Vidal, Carme ; Armentano Oller, Núria ; Rodriguez Marin, Melina ; Cánovas Hernández, Germán ; Furió Bruno, Marc ; Haas, Carlos ; Bordetas Jiménez, Ivan ; Luján Feliu, Oriol ; Mojica Gasol, Laia ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències de l'Educació
En primer lloc, assignatura ha de facilitar a l'estudiantat el coneixement, l'anàlisi i la comprensió del context sociocultural, científic i humanístic que està configurant el present, possibilitant-li la presa d'una postura crítica i constructiva davant la realitat actual i les transformacions que s'han produït en tots aquests àmbits en els darrers períodes. [...]
First, the subject must provide students with knowledge, analysis and understanding of the sociocultural, scientific and humani Secondly, the students of this subject will have to be involved into a learning system based on problems and challenges, which.
En primer lugar, la asignatura debe proporcionar a los estudiantes conocimiento, análisis y comprensión del contexto sociocultural, científico y humanista que está configurando el presente, permitiéndoles adoptar una postura crítica y constructiva de la realidad actual y las transformaciones que se han producido en todas estas áreas en las últimas épocas. [...]

2023-24
Grau en Educació Primària [1140]
Grau en Pedagogia [1211]
Grau en Educació Infantil i Grau en Educació Primària [1363]
Grau en Educació Social [827]
Grau en Educació Infantil [847]
Grau en Educació Primària [896]
3 documents
5.
6 p, 111.8 KB Llenguatges Audiovisuals i Expressió Artística [102031] / Empain, Joanna Genevieve ; Martinez Sanchez, Debora ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències de l'Educació
Contextualització En el món-imatge en el que vivim, és necessari conèixer tots aquells llenguatges i eines que construeixen gran part de la cultura visual que ens envolta, amb l'objectiu de despertar l'esperit crític davant aquest allau d'imatges, per aprendre estratègies per poder utilitzar els diferents llenguatges que les formen. [...]
Contextualization In the image-world in which we live, it is necessary to be aware of all those languages and tools that build the visual culture that surrounds us. To awaken a critical gaze over this avalanche of images, and learn strategies to create alternative visual narratives, in this course students will learn/experiment the expressive possibilities of the different audiovisual languages (photography, video, new media, animation, etc. [...]
Contextualización En el mundo-imagen en el que vivimos, es necesario conocer todos aquellos lenguajes y herramientas que construyen gran parte de la cultura visual que nos rodea, con el objetivo de despertar el espíritu crítico ante esta avalancha de imágenes, y con el fin de aprender estrategias para poder utilizar los diferentes lenguajes que las forman. [...]

2023-24
Grau en Educació Primària [1140]
Grau en Educació Infantil [847]
Grau en Educació Primària [896]
3 documents
6.
6 p, 109.8 KB Desenvolupament cultural comunitari [101665] / Empain, Joanna Genevieve ; Serret Vidal, Carme ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències de l'Educació
Aquesta assignatura optativa forma part de la matèria Educació Socio-comunitària del grau d'Educació Social. El seu principal objectiu és abordar la reconceptualització, la reflexió crítica i la intervenció en l'àmbit del Desenvolupament Cultural Comunitari. [...]
This elective course is part of the Socio-Community Education itinerary in the Social Education degree. Its main objective is to reconceptualise, and produce critical reflections and actions in the field of Community Cultural Development. [...]
Esta asignatura optativa forma parte de la materia Educación Socio-comunitaria del grado de Educación Social. Su principal objetivo es abordar la reconceptualización, la reflexión crítica y la intervención en el ámbito del Desarrollo Cultural Comunitario. [...]

2023-24
Grau en Educació Social [827]
3 documents
7.
5 p, 107.3 KB Experiència i Recerca: Espais de Creació i Desenvolupament de la Persona [43221] / Nieva, Carolina ; Empain, Joanna ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències de l'Educació
En aquest mòdul s'estudiarà des del àmbit transversal de l'espai: l'experiència i pràctica de l'educació artística, l'educació corporal i la psicomotricitat. Ho farà baix el signe de la creativitat i el desenvolupament de la persona, i tenint en compte les transformacions que experimenta el concepte d'espai i la seva vivència en el canvi de paradigma que reclama l'educació actual. [...]
This module will be studied from the transversal space: the experience and practice of arts education, physical education and psychomotor skills. We will under the sign of creativity and personal development, and taking into account the transformations experienced by the concept of space and its experience in the paradigm shift that demands modern education. [...]
En este módulo se estudiará desde el ámbito transversal del espacio: la experiencia y práctica de la educación artística, la educación corporal y la psicomotricidad. Lo hará bajo el signo de la creatividad y el desarrollo de la persona, y teniendo en cuenta las transformaciones que experimenta el concepto de espacio y su vivencia en el cambio de paradigma que reclama la educación actual. [...]

2022-23
Màster Universitari en Recerca en Educació [1169]
3 documents
8.
11 p, 129.5 KB Mirem el Món: Projectes Transdisciplinaris [105045] / Saura Mas, Sandra ; Bach i Plaza, Joan ; Riba, Antoni Ramon ; Nociarová, Dominika ; Empain, Joanna ; Zurita Soto, Juan Manuel ; Benages Campins, Ester ; Garí, Bernat ; Cuesta Torralvo, Elisabeth ; Ortiz Guitart, Anna ; Poch Serra, Joan ; Serret Vidal, Carme ; Armentano Oller, Núria ; Rodriguez Marin, Melina ; Cánovas Hernández, Germán ; Furió Bruno, Marc ; Haas, Carlos ; Bordetas Jiménez, Ivan ; Luján, Oriol ; Mojica Gasol, Laia ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències de l'Educació
En primer lloc, assignatura ha de facilitar a l'estudiantat el coneixement, l'anàlisi i la comprensió del context sociocultural, científic i humanístic que està configurant el present, possibilitant-li la presa d'una postura crítica i constructiva davant la realitat actual i les transformacions que s'han produït en tots aquests àmbits en els darrers períodes. [...]
First, the subject must provide students with knowledge, analysis and understanding of the sociocultural, scientific and humani Secondly, the students of this subject will have to be involved into a learning system based on problems and challenges, which.
En primer lugar, la asignatura debe proporcionar a los estudiantes conocimiento, análisis y comprensión del contexto sociocultural, científico y humanista que está configurando el presente, permitiéndoles adoptar una postura crítica y constructiva de la realidad actual y las transformaciones que se han producido en todas estas áreas en las últimas épocas. [...]

2022-23
Grau en Educació Primària [1140]
Grau en Pedagogia [1211]
Grau en Educació Infantil i Grau en Educació Primària [1363]
Grau en Educació Social [827]
Grau en Educació Infantil [847]
Grau en Educació Primària [896]
3 documents
9.
7 p, 113.1 KB Història del Feminisme en l'Educació [105793] / Sánchez Fernández, María ; Torras Frances, Meri ; Empain, Joanna ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Filosofia i Lletres
L'objectiu principal d'aquesta assignatura és la construcció d'una història del feminisme en l'educació a partir de problematitzacions, teories, metodologies i interpretacions necessàries en el desenvolupament d'una recerca històrica. [...]
The main goal of this subject is to construct a history of feminism in education through the essential questioning, theories, methodologies and interpretations in the development of historical research. [...]
El objetivo principal de esta asignatura es la construcción de una historia del feminismo en la educación a partir de problematizaciones, teorías, metodologías e interpretaciones necesarias en el desarrollo de una investigación histórica. [...]

2022-23
Grau en Estudis Socioculturals de Gènere [1444]
3 documents
10.
6 p, 111.2 KB Llenguatges Audiovisuals i Expressió Artística [102031] / Empain, Joanna ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències de l'Educació
Contextualització En el món-imatge en el que vivim, és necessari conèixer tots aquells llenguatges i eines que construeixen gran part de la cultura visual que ens envolta, amb l'objectiu de despertar l'esperit crític davant aquest allau d'imatges, per aprendre estratègies per poder utilitzar els diferents llenguatges que les formen. [...]
Contextualization In the image-world in which we live, it is necessary to be aware of all those languages and tools that build the visual culture that surrounds us. To awaken a critical gaze over this avalanche of images, and learn strategies to create alternative visual narratives, in this course students will learn/experiment the expressive possibilities of the different audiovisual languages (photography, video, new media, animation, etc. [...]
Contextualización En el mundo-imagen en el que vivimos, es necesario conocer todos aquellos lenguajes y herramientas que construyen gran parte de la cultura visual que nos rodea, con el objetivo de despertar el espíritu crítico ante esta avalancha de imágenes, y con el fin de aprender estrategias para poder utilizar los diferentes lenguajes que las forman. [...]

2022-23
Grau en Educació Primària [1140]
Grau en Educació Infantil [847]
Grau en Educació Primària [896]
3 documents

Course materials : 23 records found   1 - 10nextend  jump to record:
See also: similar author names
21 Empain, Joanna
21 Empain, Joanna
6 Empain, Joanna Genevieve
1 Empain, Joanna,
Interested in being notified about new results for this query?
Set up a personal email alert or subscribe to the RSS feed.