Results overview: Found 12 records in 0.02 seconds.
Articles, 5 records found
Research literature, 7 records found
Articles 5 records found  
1.
12 p, 152.1 KB Widening landscapes of TV storytelling in the digital media environment of the 21st century / Buonanno, Milly (Sapienza Università di Roma)
In this paper I intend to revisit from a critical perspective some issues related to the contemporary landscape of fictional TV storytelling: scripted shows whose consumption and reputation have witnessed significant changes in the 21st century. [...]
En aquest article pretenc tornar a examinar des d'una perspectiva crítica alguns temes relacionats amb l'escenari actual de la narrativa televisiva de ficció: els programes de ficció amb una producció, consum i reputació que han estat testimonis de canvis significatius en la dècada dels 2000. [...]
En este artículo pretendo volver a examinar desde una perspectiva crítica algunos temas relacionados con el actual escenario de la narrativa televisiva de ficción: los programas de ficción cuya producción, consumo y reputación han sido testigos de cambios significativos en la década de los 2000. [...]

2018 - 10.5565/rev/analisi.3133
Anàlisi : quaderns de comunicació i cultura, Núm. 58 (June 2018) , p. 1-12 (Articles)
2 documents
2.
29 p, 763.6 KB Supervivència de la colònia japonesa a Catalunya : l'organització interna i la seva implicació en l'ecosistema lingüístic català / Fukuda, Makiko (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Traducció i d'Interpretació)
El procés de globalització ha augmentat la interconnexió de les nacions, ha accelerat la mobilitat de les persones i dels béns. La globalització econòmica, sobretot, ha eliminat la barrera de la mobilitat i ha permès al capital humà altament qualificat moure's lliurement. [...]
El proceso de globalizacion ha aumentado la interconexion de las naciones, ha acelerado la movilidad de las personas y de los bienes. La globalizacion economica, sobre todo, ha eliminado la barrera de la movilidad y ha permitido al capital humano altamente cualificado moverse libremente. [...]
The process of globalization has increased interconnectedness among nations and accelerated the mobility of people and goods. Economic globalization in particular has eliminated the barrier of mobility and has allowed highly skilled human capital to move freely. [...]

2010
Revista de llengua i dret, Núm. 53 (juny 2010) , p. 213-241  
3.
13 p, 1.9 MB Televisió d'alta definició (1968-1993) : assoliments, contradiccions i decepcions d'una innovació tecnològica. Repercussions en l'ecosistema comunicatiu / Larrègola Bonastre, Gemma
La Televisió d'Alta Definició (TVAD) és una nova tecnologia de la imatge que es va començar a experimentar en el marc de les tècniques analògiques per a acabar, actualment, formant part del nucli tecnològic interoperable, d'essència digital, que és centre d'interès en el camp de la comunicació i de la informació. [...]
1997
Treballs de comunicació, Núm. 8 (Octubre 1997) , p. 123-135  
4.
2 p, 269.0 KB Canvi climàtic i sequera : una amenaça per a l'ecosistema mediterrani / Sardans i Galobart, Jordi (Centre de Recerca Ecològica i Aplicacions Forestals) ; Peñuelas, Josep (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Biologia Animal, de Biologia Vegetal i d'Ecologia) ; Ogaya, Romà (Universitat Autònoma de Barcelona. Centre de Recerca Ecològica i Aplicacions Forestals (CREAF))
En experiments previs s'havia observat que una disminució de la disponibilitat d'aigua al sòl, al nivell previst per a la zona Mediterrània durant les pròximes dècades segons els models climàtics, disminuïa l'activitat de les fosfatases en un alzinar durant la primavera i la tardor. [...]
2009
UAB divulga, Febrer 2009, p. 1-2  
5.
19 p, 114.5 KB Inscripciones urbanas en el ecosistema binario de San Luis (Senegal) / Sarr , Cheikh
La naturaleza del emplazamiento de San Luis marca lo urbano. El crecimiento de la ciudad de estos últimos años, marcadamente caracterizado por la modificación de las estructuras urbanas y por la ampliación de los espacios edificados, se inscribe en un ecosistema binario en el que la acción del agua determina las composiciones, recomposiciones y descomposiciones de los territorios urbanos. [...]
La naturalesa de l'emplaçament de Saint-Louis marca el que és urbà. El creixement de la ciutat d'aquests darrers anys, marcadament caracteritzat per la modificació de les estructures urbanes i per l'ampliació dels espais edificats, s'inscriu en un ecosistema binari en el qual l'acció de l'aigua determina les composicions, recomposicions i descomposicions dels territoris urbans. [...]
La nature du site de la ville de Saint-Louis marque l'urbain. La croissance urbaine de ces dernières années qui est fortement caractérisée par une modification des structures urbaines et par l'extension des espaces urbanisés, s'inscrit dans un écosystème binaire ou les incidences de l'eau règlent les compositions, recompositions et décompositions des territoires urbains. [...]
The nature of the site of the city of saint-louis marks iturban character. the urban growth of the recent years, heavily characterized by a modification of the urban structures and by the increase of urbanized spaces, is part of a binary ecosystem where water regulate the composition, recompositions and decompositions of urban territories. [...]

2004
Documents d'anàlisi geogràfica, N. 44 (2004) , p. 109-127  

Research literature 7 records found  
1.
128 p, 5.3 MB El ecosistema informativo digital en Sudamérica : análisis y comparativa de casos de prensa nativa digital en Argentina, Chile y Perú / De Salsas Vilà, Ariadna ; Crusafon Baqués, Carmina, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Periodisme i de Ciències de la Comunicació) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències de la Comunicació
Aquest treball descriu l'ecosistema informatiu digital a Sud-amèrica, basant-se en la situació del continent a escala mundial i el creixent ús d'Internet per part de totes les regions. Es presenten les polítiques vigents a l'Argentina, Perú i Xile per millorar l'accés dels ciutadans al món digital i es descriu l'evolució del ciberperiodisme a les tres regions. [...]
Este trabajo describe el ecosistema informativo digital en Sudamérica, basándose en la situación del continente a escala mundial y el creciente uso de Internet por parte de todas las regiones. Se presentan las políticas vigentes en Argentina, Chile y Perú para mejorar el acceso a los ciudadanos en el mundo digital y se describe la evolución del ciberperiodismo en las tres regiones. [...]
This research describes the digital media ecosystem in South America, explaining its situation in a world-scale vision and its increasing use of Internet in all the regions. It presents the current policies in Argentina, Chile and Peru in order to improve the citizens' access to the digital ecosystem and describes the evolution of the digital journalism in these three countries. [...]

2017
Graduat o Graduada en Periodisme [971]  
2.
147 p, 3.5 MB Estudio multidisciplinario del ecosistema manglar en la comunidad tradicional de Curral Velho (Ceará, Brasil) : evaluación ambiental del estado del ecosistema afectado por la camaronicultura / Serra Pompei, Maria Camila ; Rossi, Sergio (Rossi Heras) ; Queiroz, Luciana de Souza ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències
Desde la implantación de fincas de cría de camarón cercanas a la comunidad de Curral Velho (Acarau, Ceara, Brasil), se ha producido un deterioro del medio; afectando por consiguiente al estilo de vida tradicional de la comunidad, la cual depende en gran parte de los servicios ecosistémicos aportados por el manglar. [...]
An environmental degradation has occurred since the creation of intensive shrimp farms near the community of Curral Velho (Acarau, Ceara, Brazil), thereby affecting the traditional and local lifestyle of the inhabitants. [...]
Des de la implantació de finques de cria de gambes properes a la comunitat de Curral Velho (Acarau, Ceara, Brasil), s'ha produït un deteriorament del medi, afectant per tant l'estil de vida tradicional de la comunitat, la qual depèn en gran mesura dels serveis ecosistèmics aportats pel manglar. [...]

2014
2 documents
3.
67 p, 11.3 MB Les xarxes socials estan provocant una transformació de l'ecosistema comunicatiu en el món de la moda? / Maritan Escolà, Cori ; Crespo Haro, Esteve, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Publicitat, Relacions Públiques i Comunicació Audiovisual) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències de la Comunicació
El periodisme de moda s'ha vist afectat per l'era digital: s'ha sotmès a un profund procés de renovació, on les xarxes socials han passat a ser una eina fonamental per qualsevol mitjà. Aquesta recerca pretén analitzar els continguts publicats sobre el 080 Barcelona Fashion, a les xarxes socials i a les webs de diversos mitjans de comunicació i bloggers durant un període de temps determinat.
El periodismo de moda se ha visto afectado por la era digital: se ha sometido a un proceso de renovación, donde las redes sociales han pasado a ser una herramienta indispensable por cualquier medio. [...]
Fashion journalism has been affected by the digital era: it has gone through a deep renovation process, where social networks have become an essential tool for any media. This research seeks to analyze the content published in the 080 Barcelona Fashion, in the social networks and websites of various media and bloggers during a certain period of time.

2015
Graduat o Graduada en Periodisme [971]  
4.
1 p, 597.2 KB Un "faraó" al Mediterrani ? Efectes de Brachidontes pharaonis sobre l'ecosistema mediterrani / Pastor Prieto, Marina ; Soler Membrives, Anna, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Biologia Animal, de Biologia Vegetal i d'Ecologia) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Biociències
2013
Graduat o Graduada en Biologia ambiental [813]  
5.
10 p, 796.7 KB L'altra cara del progrés. Estudi multidimensional sobre les conseqüències de les activitats d'explotació intensiva sobre l'ecosistema del manglar i les activitats econòmiques tradicionals a la comunitat de Cumbe, Brasil / Burriel Carranza, Martí ; Rossi, Sergio (Rossi Heras) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències
La localitat de Cumbe és una comunitat tradicional que es troba al tram baix del riu Jaguaribe situat a l'estat de Ceará (Brasil) i que ha viscut centenars d'anys a partir de les pràctiques extractives que es porten a terme a l'ecosistema del manglar. [...]
La localidad de Cumbe es una comunidad tradicional que se encuentra en el tramo bajo del río Jaguaribe que se encuentra en el estado de Ceará (Brasil) y que ha vivido centenares de años de las prácticas extractivas que se llevan a cabo en el ecosistema del manglar. [...]
Cumbe is a traditional community located in the lowest part of Jaguaribe river, in Ceará state (Brasil), which had been living during centuries due to the extraction practices performed in the mangrove ecosystem. [...]

2013
2 documents
6.
153 p, 9.5 MB Estudio del ecosistema urbano de San José. Protocolo de monitoreo de aves y naturalización del Parque La Sabana / Andrés Conejero, Oriol ; Boada, Martí 1949- (Institut de Ciència i Tecnologia Ambientals) ; Canals Sallent, Eugeni ; Herrera Villalobos, Álvaro ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències
El papel de la ciudad en el futuro de la humanidad será transcendente, y es que el crecimiento actual de los espacios urbanos tiende, en general, a desbordar el sitio original de las ciudades, abarcando territorios cada vez más extensos y discontinuos. [...]
El paper de la ciutat en el futur de la humanitat serà transcendent, i és que el creixement actual dels espais urbans tendeix, en general, a desbordar la ubicació original de les ciutats, agafant territoris cada cop mes extensos i discontinus. [...]
The role that cities will play in the future is significant, for the actual growth of urban areas generally tends to outcome the original city borders and occupy new extense and discontinuous territories. [...]

2011
2 documents
7.
192 p, 364.8 KB Caracterització de les propietats que fan de lactobacillus el regulador de l'ecosistema vaginal i el protector contra els patògens genito-urinaris / Osset i Lladonosa, Jordi ; Andreu Domingo, Antònia, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Genètica i de Microbiologia)
A la vagina humana, la microflora i el seu ecosistema han d'estar en equilibri, per a protegir-la de les colonitzacions i infeccions. També és necessària una relació entre l'hoste i la seva microflora. [...]
In the human vagina, the microflora and its ecosystem should be in balance, in order to protect the vagina from colonizations and infections. In this ecosystem, Lactobacillus is the most important microorganism due to their number and activity. [...]

Bellaterra : Universitat Autònoma de Barcelona, 2005  

Interested in being notified about new results for this query?
Set up a personal email alert or subscribe to the RSS feed.